InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

,,Institutia reabilitarii , probleme de drept material si procedural penal"

(Sentinta penala nr. 2 din data de 13.02.2015 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Reabilitarea  are caracterul de mijloc legal prin care inceteaza consecintele juridice care decuirg dintr-o condamnare sau, intr-o formulare  mai larga, reabilitarea este mijlocul  legal prin care fostii condamnati se reintegreaza pe plan juridic in societate.
              Pot fi  stabiblite urmaroarele  trasaturi  penale, materiale ori procedurale in legatura cu aceasta institutie juridica :
               1 intrucat nu exista deosebiri de esenta intre prevederile art.  529 din C.pr.pen. actrual si cele ale art. 494  din C.pr.pen. anterior datei de 1.02.2014 (cu singura deosebire referitoare la situatia celui care la data cererii avea domiciliul in strainatate) rezulta ca sunt in continuare aplicabile  dispozitiile din decizia nr. 83/2007 publicata in M. Of.Partea III-a nr. 780 din 21 nov. 2008 princare I.C.C.J., Sectiile Unite, a admis recursul in interesul legii  declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa I.C.C.J. cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a acestor din urma dispozitii de la art. 494 fraza I-a  din C.pr.pen. referitoare la instanta competenta sa se pronunte asupra reabilitarii judecatoresti in situatia in care prin schimbarea normelor legale de competenta instanta care judecat cauza inprima instanta nu mai are aceasta competenta in momentul introducerii cererii stabilind ca ,,In caz de modificare a nortmelor de competenta cererea de reabilitare va fi solutionata de instanta competenta sa judece cauza in prima instanta,potrivit legii in vigoare la momentul introducerii cererii".
                2. intrucat potrivit art.166 alin.1  din C.pen. ,,condamnatul poate fi reabilitat la cerere de instanta_" rezulta ca la  stabilirea  instantei care a judecat cauza in prima instanta se  au in vedere toate  cauzele in care acesta a fost condamnat urmand ca potrivit  dispozitiilor speciale privind competenta instantelor judecatoresti de  la art. 44   C.p.p. sa se determine instanta competenta in raport de criteriile cuprinse in aceste norme. Deci chiar daca condamnatul solicita sa se dispuna reabilitarea sa judecatoreasca doar in privinta unei sau mai multor  infractiuni pentru care a fost condamnat in baza acestor norme se vor avea in vedere toate condamnarile pronuntate iar in raport de acestea se stabileste instanta  competenta sa se pronunte asupra reabilitarii.
                3.conform prevederilor art. 6 din legea nr. 187 din 24 oct. 2012 decaderile , interdictiile si incapacitatile decurgand din condamnari anterioare pronuntate in baza legii vechi isi produc efectele pana la intervenirea reabilitarii de drept sau dispunerea reabilitarii judecatoresti,in masura in care fapta pentru care s-a pronuntat condamnarea  este prevazuta  si de legea noua si daca decaderile,interdictiile si incapacitatile sunt prevazute de lege.  In practica s-a interpretat aceasta norma in sensul ca  dispozitia este aplicabila si in situatia in care interdictia nu mai este prevazuta in legea penala noua ca masura de supraveghere ci cu titlul de pedeapsa complementara.
               4. pedepsele cu inchisoarea aplicate in baza dispozitiilor Codului penal din 1969 pentru infractiuni comise in timpul minoritatii nu vor fi luate in considerare la stabilirea starii de recidiva potrivit dispozitiilor noului Cod penal.

               5. conform prevederilor art. 15 alin.1 si 2 din legea nr. 187/2012 masura  suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicata in baza  Coduluipenal din 1969 se mentine sidupaintrareaimnvbigoare a Codului penal iar regimul suspendarii conditionate a executarii pedepsei la care se refera cele expuse este cel prevazut de Codul penal din 1969.Aceasta inseamna ca termenul de incercare stabilit ca modalitate de individualizare a pedepsei  pana la data de 1.02.2014 cand a intrat in vigoare  Codul penal actual va continua si dupa aceasta data iar la implinirea  acestuia condamnatul va fi reabilitat de drept conform prevederilor  art. 86 din C.pen. anterior , daca condamnbatul  nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat  revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Prevederi similare se regasesc la art. 16 alin.1  din legea nr. 187/2012 ce se refera la  masura suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei aplicata in baza Codului penal din 1969.
               6. conform prevederilor art. 16 alin. 2 din  legea nr. 187/2012 pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere  a executarii pedeopsei conform art. 5 din Codul penal instanta va avea invedere sfera obligatiilor impuse condamnatului si efectele suspendarii potrivit legilor succesive cu prioritate fata de durata termenului de incercare sau supraveghere. In acest sens unul din efectele ce trebuie avute in vedere la stabilirea   legii penale mai favorabile in aceasta privinta este acela ca in baza Codului penal din 1969  opera  reabilitarea de drept la implinirea termenului de incercare daca erau indeplinite conditiile legale pe cand un astfel de efect nu il mai regasim in legea penala aplicabila de la 1.02.2014.
                7. la stabilirea conditiilor reabilitarii judecatoresti prevazute de art. 168 lit. b teza II-a din C.pen. actual se va considera ca acestea sunt  dovedite cu privire la  indeplinirea obligatiilor civile si in situatia in care exista o prezumtie   ca a intervenit prescriptia  executarii dreptului la despagubiri.Astfel, in practica TribunaluluiOlt  confirmata de o instanta din cadrul Curtii de apel Craiova s-a  considerat   in situatia unui termen de peste 20 de ani de la data la care a fost stabilita prin hotarare definitiva obligarea condamnatului la plata de despagubiri ca a operat prescriptia mentionata, chiar in conditiile in care acesta nu poate face  dovada platii, ca cererea de reabilitare este fondata si ca urmare  a admis-o dispunand  reabilitarea judecatoreasca a  celui in cauza.
               8. legea penala actuala este mai favorabila in privinta  limitelor de pedeapsa principala a inchisorii pentru care opera   reabilitarea de drept ( pana la 2 ani fata de pana la 1 an inchisoare) .De asemenea, legea penala actuala este mai favorabila si in privinta   duratei termenelor  in care este impusa conditia de la art. 168 lit.a C.pen.(de a nu comite o alta infractiune)pentru a opera reabilitarea  judecatoreasca deoarece sunt mai mici ca intindere fata de cele  de la art. 135 alin. 1  din C.pen. anterior .De aici rezulta ca si acest criteriu este dintre cele ce trebuie avute in vedere la stabilirea legii penale mai favorabile,inclusiv cu trimitere la implinirea termenelor de reabilitare ce exclud recidiva.
Data publicarii pe portal:04.03.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012