Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Confirmarea masurii arestarii preventive dupa executarea acestei masurii preventive conform art. 231 alin.7 C.pr.pen

(Sentinta penala nr. 67 din data de 03.04.2015 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin incheierea cu nr.67 pronuntata la data de 31 martie 2015 de judecatorul de camera preliminara din cadrul Trib.Olt in dosarul nr. 546/104/2015   in baza art. 231 alin.7 C.p.p. s-a confirmat masura preventiva a arestarii inculpatului D.I. dispusa prin incheierea nr. 5 pronuntata la data de 22 ian. 2015 de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului  Olt in dosarul nr. 216/104/2015.
         S-a constatat ca fara obiect la  data  de 30 martie 2015 obligatia de confirmare in baza art. 231 alin. 7 C.p.p. a executarii mandatului de arestare preventiva emis cu nr. 6 din 22 ian. 2015 de catre judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Olt in dosarul nr. 216/104/2015 cu privire la  inculpatul DI.
         In baza art. 207 alin. 6 Cpp s-a  constatat temeinicia si legalitatea masurii preventive a arestarii inculpatilor A.T.L.,D.C. si D.I.   
      S-a mentinut masura arestarii preventive a acestor inculpati si s-a stabilit termen de verificare a masurii arestarii preventive a acestor inculpati in procedura camerei preliminare - 20.04.2015  ora  9,00.
       Pentru a se dispune cele de mai sus au fost avute in vedere cele ce urmeaza
      1.Asupra obligatiei prevazuta de art. 231 alin. 7 C.p.p. cu privire la masura arestarii preventive a inculpatului D.I. si cu referire la executarea  mandatului de arestare preventiva  emis pentru acesta.
      Judecatorul de camera preliminara cu privire la aceste obligatii urmeaza sa confirme masura preventiva a arestarii  dispusa pentru acest inculpat prin incheierea nr. 5 din 22 ian.2015 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din Trib. Olt in dosarul  nr. 216/104/2015 iar cu privire la  mandatului de arestare emis pentru acest inculpat sa constate ca obligatia de confirmare(ori infirmare)  a executarii acestuia este fara obiect.
     Pentru aceasta concluzie se retin  argumentele mentionate mai jos  cu ocazia motivarii dispozitiei referitoare la verificare a temeiniciei si legalitatii masurii preventive a arestarii inculpatilor in baza art. 207 alin. 6 C.p.p. cu privire la intrunirea conditiilor  prevazute in ipoteza normei de la art. 223 alin.2 C.p.p. ce reglementeaza unul din cazurile de arestare preventiva. In aceasta situatie se mai retine ca nu sunt intrunite conditiile din ipoteza normei de la art.  242 alin.1  C.p.p. pentru  revocarea acestei masuri preventive deoarece nu au incetat  temeiurile care au determinat luarea acesteia si nici nu au aparut imprejurari  care sa conduca la concluzia nelegalitatii masurii si nici cele ale normei de la art. 242 alin.2 Cpp pentru inlocuirea masurii preventive a arestului cu o masura preventiva mai usoara deoarece, dupa cum se va arata mai jos,  nu sunt intrunite conditiile pentru luarea acestora si nici nu se poate constata ca acestea sunt suficiente pentru realizarea scopului prevenirii comiterii de catre  acest inculpat de fapte similare cu cele pentru care a fost trimis in judecata, constatare pentru care sunt probele ce se vor arata. In ce priveste obligatiile referitoare la executarea  mandatului de arestare preventiva emis pentru inculpatul D.I. se constata ca atata timp cat pana la data procedurilor din camera de consiliu din data de 30 martie 2015 acesta nu a fost pus in executare prin incarcerare sa, aceasta este lipsita de obiect. Faptul ca inculpatul din proprie initiativa s-a prezentat in fata judecatorului de camera preliminara si si-a exercitat drepturile procesuale nu echivaleaza cu indeplinirea  atributiilor de catre autoritatea competenta sa execute mandatul de arestare preventiva(organul de politie).
2. Asupra obligatiei de verificare a arestarii preventive conform art.207 alin. 6 C.p.p.
Cu privire la aceasta obligatie de verificare a arestarii preventive a inculpatilor  judecatorul de camera preliminara constata cele de mai jos
           a)obiect al acestei proceduri de verificare a temeiniciei si legalitatii arestarii preventive este potrivit art. 207 alin. 2 C.p.p. arestarea preventiva ca masura preventiva in termenul de 3 zile de la primirea dosarului penal. Intrucat norma in cauza nu distinge asupra situatiei daca  masura preventiva si-a produs efectele(a fost pusa in executare)rezulta ca nici cel ce  aplica aceasta norma nu poate distinge potrivit interpretarii dupa metoda logica a acestei norme. Pe de alta parte nu putem fi de acord ca masura preventiva a arestarii nu exista si ca urmare ca nu se poate proceda la verificarea  acesteia conform  obligatiilor de la art. 207 sau 208 Cpp pe considerentul ca nu a fost pusa in executare intrucat ar insemna sa se puna semnul egalitatii intre masura preventiva si efectul ei care este executarea obligatiei de a incarcera pe inculpat. Mai mult, se constata ca in cazul in care nu se efectueaza aceasta verificare a arestarii ca masura preventiva se pune problema ca in baza art. 241 alin. 1 lit. a C.p.p. aceasta sa inceteze la expirarea termenului prevazut de lege in care trebuie indeplinita aceasta obligatie de verificare a temeiniciei si legalitatii masurii preventive( 3 zile in cazul , 30 zile conform art. 207 alin. 6 Cpp si 60 de zile conform art. 208 alin.4 C.p.p.)Pe de alta parte, constatam ca nu exista nici o contradictie intre aceste norme si cele de la art. 231 alin.7 Cpp ce se refera la  confirmarea masurii arestarii preventive si a executarii mandatului deoarece aceste din urma norme se constituie intr-o garantie pentru inculpatul la care masura arestarii s-a dispus in lipsa ca drepturile procesuale(de a fi ascultat)sunt asigurate  atata timp cat  ascultarea inculpatului ca act de procedura nu s-a realizat la anterior  dispunerii masurii  arestarii preventive. Mai mult,  aceasta constatare este insusita si de procurorul de sedinta  si  de procurorul sef serviciu teritorial Craiova din cadrul  D.I.I.C.O.T. care se refera in adresa nr.286D/II-1/2015 din 16.02.2015 la propunerea prin rechizitoriu a mentinerii arestarii preventive pentru toti cei trei inculpati, adica inclusiv  pentru cel la care masura preventiva s-a dispus in lipsa(D.I.)propunere care va fi interpretata ca o concluzie aferenta dezbaterilor. De aceea , fata de aceste argumente constatam ca se va proceda la verificarea de temeinicie si legalitate a arestarii preventive  nu numai pentru inculpatii de fata prezenti si incarcerati ci si pentru inculpatul D.I. pentru care nu a fost pusa in executare masura preventiva a arestarii. In plus, constatam faptul ca prezentarea din proprie initiativa a inculpatului D.I. in fata completului de camera preliminara nu echivaleaza cu executarea  de catre autoritatea competenta a  mandatului de arestare si cu atat mai mult  impune ca acesta sa nu fie exclus de la verificarea  de temeinicie si legalitate a arestarii sale preventive.
       b)masura arestarii preventive este temeinica pentru toti cei trei inculpati. In acest sens se retine ca sunt intrunite conditiile din ipoteza normei de la art. 223 alin. 2 C.p.p. Astfel, exista probe care sustin suspiciunea rezonabila ca acesti trei inculpati au comis  faptele pentru care au fost trimisi in judecata si ca acestea constituie infractiuni. In acest sens sunt elementele de fapt ce rezulta din declaratiile inculpatilor  A.T.L. si D.C. care recunosc in declaratiile lor ca s-au aflat in raporturi inclusiv de concubinaj cu victimele si ca au folosit si cheltuit din sumele de bani obtinute de acestea din practicarea prostitutiei care se coroboreaza   cu cele din declaratiile victimelor care confirma actele materiale de recrutare, transport  cazare si exploatare sexuala  a acestora  in Germania de catre inculpati care au cooperat material si moral in acest scop prin constituirea unui grup infractional organizat. In plus aceste probe se coroboreaza cu cele  din declaratiile de martori care sunt in acelasi sens dar si cu  cele ce reies din consemnarile convorbirilor telefonice ale inculpatilor ca si cu acelea din expedierile de valuta prin serviciul Money Gram. Chiar daca in cazul inculpatului D.C. se constata ca  in principal probele fac referire la fapta de proxenetism  prevazuta de art. 213 alin.1 C.p. in concurs cu cea  prevazuta de art.  367 alin. 1 C.p. cu victima I.I.D.  si nu la cele de trafic de persoane si trafic de minori  totusi cooperarea intre toti cei trei inculpati in limita primei fapte penale este sustinuta de probe   rezultand din aceleasi mijloace de proba in scopul  inlesnirii (prin transport,asigurarea cazarii etc.) si  obtinerii de  foloase prin cheltuirea in comun a sumelor obtinute de  victima din serviciile sexuale prestate.  Sub aspectul conditiei starii de pericol necesar a fi inlaturata prin aceasta masura preventiva se constata ca aceasta este dovedita prin certitudinea comiterii de catre cei trei inculpati de fapte penale similare. In acest sens pledeaza probele ce se refera la  forma continuata a acestor fapte in care actele materiale si urmarea materiala s-au derulat pe parcursul a cativa ani ,la cele ce se refera la o pluralitate de infractiuni sub forma concursului ce includ trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism alaturi  constituirea unui grup infractional organizat  avand ca scop  comiterea  faptelor penale susmentionate.   De aceea , chiar daca cei trei inculpati nu au antecedente penale prin condamnari anterioare acest criteriu nu poate conduce la concluzia unei bune conduite a acestora in raport de elementele de fapt mentionate anterior ce impun concluzia contrarie, anume  ca probele nu atesta ca fiind  intamplatoare  conduita ilicit penala de mai sus a acestora.
     c) motivatia invocata de inculpati se constata ca nefiind fondata. Astfel chiar daca acestia nu recunosc actele materiale(ori inculpatul D.C. mai recent a adoptat o conduita procesuala de recunoastere partiala circumstantiata a unor acte materiale de obtinere de foloase banesti din practicarea prostitutiei) ce tin de latura obiectiva a  infractiunilor in acest sens sunt probele mentionate anterior ce atesta dimpotriva. De asemenea , faptul ca  s-a inceput urmarirea penala pentru un numar mai mare de  fapte penale in cazul inculpatului D.C.  dar a fost trimis in judecata pentru un numar mai mic de fapte penale este irelevant atata timp cat chiar si in aceste conditii probele releva necesitatea mentinerii masurii arestarii preventive. Pe de alta  concluziile ce se refera la necesitatea inlocuirii masurii arestarii preventive a acestor inculpati cu o masura preventiva mai blanda  sunt nefondate pentru argumentele mentionate  anterior. In plus, referirile inculpatilor la caracterul exceptional al masurii arestarii preventive  nu au suport legal deoarece din examinarea legislatiei in materie nu rezulta o astfel de conditie decat atunci cand este vorba de inculpati minori  conform art. 243 alin.2 C.p.p.Pe de alta parte ,trimiterile la situatia familiala si la obligatiile de intretinere a  copiilor minori de catre doi din inculpati sunt irelevante deoarece nu constituie garantii cu privire la  realizarea scopului masurii preventive,cu atat mai mult cu cat acestea au coexistat cu faptele penale la care se trimite pe baza de probe si nu au constituit impediment pentru  acestia.
      In consecinta se vor dispune cele de mai jos si se vas stabili termenul la care conform obligatilor de la art. 297 alin.6 C.p.p. se va face urmatoarea verificare a acestei masuri preventive in masura in care dispozitiile  de mai jos vor fi in vigoare."
Data publicarii pe portal: 03.04.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012