InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Activitatea universitatii. Acte si fapte de comert.

(Decizie nr. 56/2012 din data de 12.07.2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Activitatea universitatii. Acte si fapte de comert.

Activitatea unitatii de invatamant nu este o activitate profesionala in care se presteaza pur si simplu servicii contracost, astfel ca activitatile nu pot fi considerate nici ca fiind acte si fapte de comert in sensul definit de art.3 al Codului comercial.

Trib. Bistrita-Nasaud, sect. II civ., de cont. adm. si fisc., dec. nr. 56/8 februarie 2012

Prin sentinta civila nr. 5829/2011 pronuntata de  Judecatoria Bistrita s-a admis plangerea contraventionala formulata de petenta UBB Cluj-Napoca in contradictoriu cu intimatul CJPC BN, ca fiind intemeiata si in consecinta s-a dispus anularea procesului-verbal de contraventie nr. 247/1013/22.11.2010 (serie XXX nr. 0173028) incheiat de CJPC BN si a sanctiunii aplicate, ca netemeinice.
Impotriva acestei hotarari a formulat recurs intimatul.
Recursul este nefondat.
Examinand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs precum si sub toate aspectele, potrivit disp.art.304/l C.pr.civ, tribunalul constata ca instanta de fond a pronuntat o sentinta temeinica si legala, facand o corecta interpretare a probelor administrate si o aplicare corespunzatoare a dispozitiilor legale in materie.
Astfel, in mod corect a stabilit instanta de fond ca  dispozitiile OG nr.2l/l99l privind protectia consumatorilor,  nu sunt aplicabile activitatilor specifice desfasurate de unitatea de invatamant superior, care nu poate fi asimilata "operatorului economic" asa cum acesta este definit de art.2 pct.3 din acest act normativ.
De altfel, potrivit disp.art. l alin.2 din OG nr.2l/l99l, "(2) Prevederile prezentei ordonante se aplica la comercializarea produselor noi, folosite sau reconditionate si a serviciilor destinate consumatorilor, cu exceptia produselor care se comercializeaza ca antichitati si a produselor necesar fi reparate sau reconditionate pentru a fi utilizate, cu conditia ca operatorul economic sa informeze cumparatorul despre aceasta" .
Tot in mod corect a stabilit instanta de fond ca activitatea unitatii de invatamant nu este o activitate profesionala in care se presteaza pur si simplu servicii contracost si in sprijinul acestei teze, s-a facut trimitere la alin.34 din preambulul Directivei 2006/l23/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care face trimitere la jurisprudenta europeana si de unde rezulta fara, echivoc, ca activitatile in domeniul social, cultural, educational si judiciar, nu sunt activitati de natura economica si nu sunt cuprinse in definitia serviciului de la art.50 din Tratatul CE.
Din aceasta perspectiva, activitatile respective nu pot fi considerate nici ca fiind acte si fapte de comert in sensul definit de art.3 al Codului comercial , asa cum a sustinut recurenta si ca atare, nu sunt aplicabile nici disp.din L.nr. 296/2004 privind Codul consumului, care reglementeaza raporturile juridice create intre operatorii economici si consumatori.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014