Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CONT. ADM. : Contraventie prevazuta la art. 2 pct.1 si pct.26 din Legea nr.61/1990,republicata. Cerinta: savarsirea faptei contraventionale intr-un loc public ori intr-un local public

(Decizie nr. din data de 31.03.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

        
                  
        
            Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Patarlagele sub nr. X/X/2009 din X/2009, petentul B.S. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta  in contradictor cu intimatul I.P.J Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria X nr. X/2009 in baza caruia a fost sanctionat cu 200 lei amenda si avertisment pentru pretins comiterea contraventiilor prevazute  la art. 2 pct.1 si 26 din Legea nr. 61/1951, republicata.
In motivarea plangerii, petentul a sustinut ca nu a savarsit contraventiile retinute in sarcina sa prin procesul verbal contestat, in sensul ca la data de 15.08.2009 ar fi proferat expresii indecente la adresa tatalui sau si ca ar fi provocat scandalul. In realitate a avut o discutie cu tatal sau fara sa-l jigneasca, insa, si nici nu a provocat scandal.
Intimatul a formulat intampinare, solicitand motivat respingerea plangerii ca neintemeiata.
Prin sentinta civila nr. X/2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a admis plangerea ca intemeiata, dispunandu-se anularea procesului verbal  de contraventie.
Pentru a hotari astfel instanta fondului a retinut in fapt si in drept:
Prin procesul verbal contestat, s-a retinut in sarcina petentului savarsirea contraventiilor constand in proferarea de jigniri si expresii vulgare, la data de 15.08.2009, la adresa tatalui sau, fapta prevazuta de art. 2 pct.1 din Legea              nr. 61/1990 si respectiv de provocarea de scandal, fapta prevazuta de art. 2 pct. 26 din aceeasi lege.
Retinand ca insusi agentul constatator a precizat in cuprinsul procesului verbal de contraventie ca faptele au fost savarsite in locuinta detinuta in proprietate de tatal petentului, si nu intr-un loc sau local public, cerinte prevazute de ambele texte de lege invocate, instanta fondului a apreciat ca in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiilor pretins comise.
Impotriva sentintei a declarat recurs intimatul in termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.
In expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat gresita anulare a procesului verbal de contraventie, de catre instanta fondului, in conditiile in care, despre faptele savarsite in locuinta tatalui sau au luat cunostinta mai multe persoane, aspect confirmat de cei doi martori audiati in instanta.
Prin decizia civila nr. X/2010 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a respins ca neintemeiat recursul declarat de intimat.
Hotarand astfel, tribunalul a avut in vedere :
Conform prevederilor art. 2 pct.1 si 26 din Legea nr. 61/1991, republicata, cerinta esentiala a laturii obiective  a celor doua fapte se circumscrie locului savarsirii acestora: " in public" ( art.2 pct.1) si respectiv "in locuri sau localuri publice" (art.2 pct.26).
Or, prin  procesul verbal de contraventie contestat, insusi agentul constatator a retinut ca faptele au fost savarsite de petent in locuinta detinuta in proprietate de tatal acestuia, imprejurare confirmata si de martorii M.M. si S.T., care nu au perceput nemijlocit "cearta " dintre tata si fiu (filele 21, 33).
           Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate , in baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, s-a respins recursul ca neintemeiat.
      
2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014