InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala.

(Decizie nr. 4 din data de 19.01.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Infractiuni | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Pe rol judecarea cauzei penale privind recursurile declarate de PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA TARGU CARBUNESTI si petentul B.C.V. impotriva sentintei penale nr.393/2008 pronuntata de Judecatoria Carbunesti.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 15 ianuarie 2009 fiind consemnate in incheierea din acea zi, cand, instanta a amanat pronuntarea cauzei in vederea deliberarii, la data de 19 ianuarie 2009 si in urma deliberarii avute a pronuntat urmatoarea solutie:

INSTANTA

Asupra recursurilor declarate, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Carbunesti la data de 02.11.2005 sub nr.5668/2005 petitionarul B.C.V. a formulat plangere impotriva rezolutieiParchetului de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti data in dosarul nr.1213/P/2005 in contradictoriu cu intimatii G.M., G.M., G.M.A. si P.A., motivand ca in mod gresit s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de faptuitorii G.M., G.M.A. si P. (fosta P.) A. sub aspectul infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta de art.292 c.p.
La randul sau, numita G.M. a formulat plangere impotriva aceleiasi rezolutii, plangere ce a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 22.12.2005 sub nr.6385/2005 motivand ca in mod gresit s-a stabilit ca ea ar fi savarsit infractiunea de fals in declaratii, raspunderea penala fiind prescrisa.
Cele doua plangeri au fost conexate la cererea partilor in sedinta publica din 23.01.2006 iar prin sentinta penala nr.200/23.01.2006 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosarul nr.5668/2005, in baza art.278 indice 1 c.oroborat cu art.285 c.p.p. a fost trimisa cauza la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj.
Prin decizia penala nr.1007/29.06.2006 pronuntata de tribunalul Gorj a fost admis recursul declarat de catre recurentul petitionar B.C.V., casata sentinta penala nr.200/2006 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosar nr.5668/2005 si trimisa cauza spre rejudecare la aceiasi instanta, motivandu-se ca intre timp la data de 6.03.2006 primul procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, a instrumentat cauza prin rezolutia nr.1067/II/2/2006.
La JudecatoriaTg.Carbunesti cauza a fost inregistrata sub nr.1801/317/2006.
Intre timp petitionara G.M. a mai formulat si alte plangeri impotriva aceleiasi rezolutii, plangeri care au fost adresate fie direct instantei de judecata fie prim procurorului de la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj.
Astfel, la data de 12.01.2006 pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti a fost inregistrata sub nr.372/2006 o astfel de plangere care initial fusese adresata la data de 30.12.2005 Parchetului de pe linga Tribunalul Gorj.
Prin sentinta penala nr.378/21.02.2006 pronuntata in dosarul nr.372/2006 in baza art.285 rap la art.278 indice 1 c.p.p. a fost trimisa plangerea formulata de G.M. la Parchetul de pe linga Tribunalul Gorj pentru a fi solutionata de primul procuror.
La data de 28.03.2006 a fost inregistrata sub nr.1884/2006 a fost inregistrata sub nr.1884/2006 o alta plangere formulata de petitionara G.M. impotriva aceseiasi rezolutii si adresata Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj la data de 20.03.2006 si tot la data de 28.03.2006 este inregistrata sub nr.1886/2006 o alta plangere a petitionarei care fusese adresata parchetului de pe langa Tribunalul Gorj si fusese solutionata de primul procuror al acestui parchet prin rezolutia nr.1067/II/2/2006.
O alta plangere formulata de aceeasi petitionara a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 04.04.2006 sub nr.2007/2006.
In sedinta publica din data de 05.05.2006, la cererea partilor au fost conexate cauzele cu numerele 1884/2006, 1886/2006, 2007/2006 iar prin sentinta penala nr.1231/2006 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosarul nr.1884/2006 in baza art.278 indice 1 c.p.p. a fost admisa plangerea formulata de petitionara G.M., desfiintata rezolutia cu nr.286/II/2/2005 din data de 7.10.2005 data de primul procuror in dosarul nr.1213/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti si rezolutia nr.1067/II/2/2006 data de primul procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj si mentinuta rezolutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale data de procuror la data de 28.08.2005 in dosarul nr.1213/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti.
Impotriva sentintei penale a declarat recurs B.C.V. aratand ca aceasta hotarare este nelegala intrucit a fost citat la instanta de fond pe tot parcursului procesului penal pe Bdul. Brincoveanu din Bucuresti iar acesta locuieste pe strada Glinka nr.7 Bucuresti.
Prin decizia nr,1312/2006 pronuntata de Tribunalul Gorj - sectia penala in dosarul nr.176/95/2006 (numar in format vechi 2218/2006) a fost admis recursul declarfat de recurentul intimat B.C.V. impotriva sentintei penale nr.1231/2006 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosarul nr.1884/2006, casata sentinta penala si trimisa cauza pentru rejudecare la aceeasi instanta.
In urma trimiterii pentru rejudecare, cauza respectiva a fost inregistrata sub nr.2722/317/2006.
Intrucat in aceeasi perioada pe rolul Judecatoriei Tg.Carbunesti se afla si cauza cu nr.1801/317/2006 avand ca obiect plangerile conexate formulate de petitionarii B.C.V. si G.M., impotriva aceleiasi rezolutii, la cererea partilor, cele doua cauze cu nr.277/317/2006 si respectiv 1801/317/2006 au fost conexate la data de 9.11.2006.
Prin sentinta penala nr.2223/14.12.2006 pronuntata in dosarul nr.1801/317/2006 a fost admisa plangerea formulata de petitionara G.M. in contradictoriu cu intimatul B.C.V., desfiintata rezolutia cu nr.286/II/2/2005 din data de 7.10.2005 data de primul procuror in dosarul nr.1213/P/2005 al parchetului de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti si rezolutia nr.1067/II/2/2006 data de primul procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj si mentinuta rezolutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale data de procuror la data de 28.08.2005 in dosarul nr.1213/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti.
Totodata a fost respinsa plangerea formulata de petitionarul B.C.V. impotriva aceleiasi rezolutii in contradictoriu cu intimatii G.M., G.M., G.M.A. si P.A.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs Parchetul de pe lang Judecatoria Tg.Carbunesti si petitionarul B.C.V. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Prin decizia nr.250/19.03.2007 pronuntata de Tribunalul Gorj, sectia penala in dosarul nr.1801/317/2006 au fost admise recursurile declarate declarate de parchetul de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti si petitionarul B.C.V. impotriva sentintei penale nr.2223/14.12.2006 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosarul nr.1801/317/2006, casata sentinta penala si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
S-a retinut in considerentele deciziei de casare ca sentinta atacata a fost pronuntata fara ca instanta de fond sa solutioneze exceptia tardivitatii formularii plangerii invocata de petitionarul B.C.V., prin aparatorul sau in sedinta publica din data de 23.11.2006 si pusa in discutia partilor si deasemenea ca instanta de fond a pronuntat o solutie in afara disp.art.278 indice 1 al.8 c.p.p., atunci cand admitand plangerea formulata de petitionara G.M. a desfiintat rezolutia data de primul procuror si a mentinut rezolutia data de procurorul care a solutionat cauza, solutia care nu este prev. de textul de lege mentionat.
Totodata s.a aratat ca intre hotararea pronuntata si minuta exista contradictii, in sensul ca desi in minuta s.a mentionat ca hotararea este pronuntata in sedinta publica din data de 14.12.2006 in hotararea motivata s.a mentionat ca este pronuntata in data de 01.22.2006.
S-au dat indrumari instantei de rejudecare sa se conformeze celor aratate si sa aiba in vedere si celelalte motive invocate.
La Judecatoria Tg.Cargunesti cauza a fost inregistrata sub nr.1801.3/317/2007.
Solutionand cauza, Judecatoria Tg.Carbunesti prin sentinta penala nr.393 din 5 iunie 2008, in baza art.278 indice 1 pct.8 lit.c c.p.p. a admis plangerea formulata de petenta intimata G.M. A desfiintat  rezolutia nr.2861/II/2/2005 adoptata de primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti in dosarul cu nr.1213/P/2005 la 7.10.2005 in contradictoriu cu intimatul B.C.V.
A schimbat temeiul neinceperii urmaririi penale fata de G.M. din art..10 lit.g c.p.p. (prescriptia) in art.10 lit.a c.p.p.
In baza art.278 indice 1 pct.8 lit.a c.p.p. a respins plangerea formulata de petentul B.C.V. impotriva rezolutiei adoptate de procuror in dosarul cu nr.1213/P/2005 in contradictoriu cu intimatii G.M., G.M., G.M.A. si P.P.A.
In baza art.193 c.p.p.a obligat petentul intimat B.C.V. la 410 lei cheltuieli judiciare catre intimata G.M.
In baza art.192 c.p.p. a obligat pententul intimat B.C.V. la 60 lei cheltuieli judiciare statului.
Pentru a pronunta astfel, instanta, analizand plangerea petentei G.M. intemeiata pe disp.art.278 indice 1 cpp in raport cu actele de urmarire penala efectuate in dosarul cu nr.1213/P/2005, a apreciat ca aceasta este intemeiata.
Impotriva acestei sentinte, au declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti si petentul B.C.V.
Pentru termenul de judecata din data de 10.11.2008 a fost depusa la dosarul cauzei copia certificata a dispozitivului incheierii nr.1874/ 28.10.2008 pronuntata in dosarul nr.7892/1/2008 de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin care s-a dispus stramutarea juecarii cauzei la Tribunalul Calarasi.
Solutionand cauza, Tribunalul Gorj - sectia penala - prin incheierea din 10.11.2008 a trimis cauza privind recursurile declarate de Parchetul de pe langa Judecatoria Tg.Carbunesti si petentul B.C.V. impotriva sentintei penale nr.393/ 05.06.2008 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosarul nr.1801.2/317/2006 pentru competenta solutionare de la Tribunalul Gorj la Tribunalul Calarasi.
Urmare stramutarii, cauza a fost inregistrata la Tribunalul Calarasi la data de 5.12.2008 sub nr.2603/116/2008.
Investita cu solutionarea recursurilor declarate impotriva sentintei penale 393/2008 a Judecatoriei Targu Carbunesti de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti si petentul B.C.V., tribunalul constata urmatoarele:
In apelul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti, sentinta este criticata pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele motive:
1. Se arata ca este gresit temeiul admiterii plangerii formulate de petenta - intimata G.M., precizat de instanta a fi cel prevazut de art.278 indice 1 pct.8 lit.c c.p.p.cand prin solutia data s-a schimbat temeiul incetarii procesului penal din art.10 lit.g in art.10 lit.a c.p.p. (text de lege ce prevede cazul achitarii pentru inexistenta faptei).
Se arata ca solutia este in contradictie cu decizia 48 a ICCJ - sectii Unite, conform careia in cazul solutionarii plingerii formulate impotriva solutiei de neincepere a urmaririi penale, instanta nu poate adopta solutia prevazuta de art.278 indice 1 pct.8 lit.c c.p.p.
2. Se arata ca intre minuta si dispozitiv exista neconcordanta in ceea ce priveste continutul al.3.
In recursul intimatului - petent B.C.V., sentinta este criticata pentru nelegalitate si netemeinicie.
1. Se critica sentinta sub aspectul incompletei analizari a probatoriului, sustinandu-se existenta cazului de casare prevazut de art.385 indice 9 pct.9 c.p.p.
2. Se critica sentinta pentru gresita aplicare a disp.art.278 indice 1 al.8 c.p.p. in sensul celor expuse in recursul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti.
3. Pe fondul cauzei se sustine ca in mod gresit s-a desfiintat rezolutia 2861/II/2/2005 care retinea cu claritate rezultatele cercetarii penale, avand in vedere si ordonanta 2108/P/1999 (privind acelasi gen de fapte), act confirmat in urma controlului judecatoresc.
Se arata ca procurorul a avut in vedere modul in care s-au derulat litigiile civile intre parti, in mod corect retinand ca faptele exista in materialitatea lor, chiar daca, la data incheierii contractelor de vinzare cumparare sentinta civila nr.2565/08.06.1993 a Judecatoriei Targu Carbunesti nu fusese anulata.
4. Se arata ca se regaseste motivul prevazut de art.385 indice 1 pct.18 c.p.p., in sensul comiterii unei erori grave de fapt, deoarece la incheierea celor trei contracte de vanzare cumparare cu ceilalti trei intimati, a declarat in fals in fata notarului public ca vinde terenul obtinut in baza sentintei (ulterior anulate).
Se sustine ca petenta a fost cercetata anterior pentru acelati tip de infractiuni, constatandu-se ca a savarsit infractiunea de fals in declaratii (ORD.2108/P/1999) atunci cand, solicitind reconstituirea dreptului de proprietate, a afirmat ca este unica mostenitoare a defunctilor parinti.
Motivul prev. de art.385 indice 9 pct.10 c.p.p.
Arata ca prin plangerea cu care a investit instanta, a criticat modul de finalizare a cercetarii penale fata de ceilalti trei inculpati (cumparatorii terenurilor ce au facut obiectul vinzarii) deoarece si acestia au comis infractiunea de fals in declaratii prin sustinerea asumata prin semnarea actelor "ca stiu situatia de fapt si de drept a terenului dobandit."
In atare situatie si pentru acestia trebuia adoptata solutia prev. de art.10 lit.g c.p.p., iar nu cea prev. de art.10 lit.a c.p.p.
In recurs recurentul - petent a inteles sa se foloseasca de proba cu acte si a depus la dosarul cauzei:
 - rezolutia din 07.10.2005 emisa in dosarul 2861/II/2/2005 a primului procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti;
 - ordonanta de scoatere de sub urmarire penala emisa in dosarul 2108/P/1998 al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti la data de 25.05.1999;
 - copii ale unor adrese prin care raspund petentului, Primaria comunei Albeni;
 - declaratie - antecontract din 16.09.2005;
 - copia titlului de proprietate emis la 03.02.2003 nr.44824188;
 - copii ale contractelor de vinzare cumparare autentificate sub nr.3490 si 3491 / 18.09.1997 la BNP Raceanu Ion.
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de probele administrate in cauza si in raport de motivele de recurs invocate, tribunalul constata urmatoarele:
La data de 02.06.2008 petentul B.C.V. a formulat plangere penala impotriva intimatilor G.M., G.M., G.M.A. si P.A., solicitand tragerea la raspundere penala a acestora pentru declaratiile mincinoase facute cu ocazia incheierii contractelor 3940 si 3491/18.09.1997 si 12972/24.12.1997, acte prin care numita G.M. a vandut fiilor sai terenuri agricole care nu-i apartineau in exclusivitate.
Prin rezolutia din 22.08.2005 (dosar 1213/P/2005) Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti a confirmat propunerea organelor de politie, de neincepere a urmaririi penale fata de intimatii mai sus amintiti, in temeiul art.10 lit.a c.p.p.
Prin rezolutia din 07.10.2005 emisa sub nr.2861/II/2/2005, primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti a admis plingerea petentului B.C.V. si a desfiintat ordonanta din 22.08.2005 (1213/P/2005) pronuntandu-se solutii de neincepere a urmaririi penale in baza art.10 lit.g c.p.p. fata de G.M., respectiv in baza art.10 lit.a c.p.p. fata de G.M., G.M.A. si P.A.
In recursul petentului
1. Motivul privind motivarea insuficienta (sub aspectul analizei probatoriului) nu poate fi primit.
Chiar daca nu foarte intinsa, motivarea sentintei apelate corespunde cerintelor prev. de art.356 c.p.p., instanta de fond analizand probele relevante in aceasta cauza, in conformitate cu dispozitiile din art.356 al.1 lit.c c.p.
2. In ceea ce priveste criticile formulate cu privire la existenta faptelor penale pentru care s-a formulat plangerea penala, tribunalul constata urmatoarele:
Obiectul cercetarii penale, in prezenta cauza (asa cum a fost definit chiar de recurent) este savarsit de cei patru intimati a infractiunilor de fals in declaratii comise cu ocazia incheierii contractelor de vanzare cumparare autentificate, 3490, 3491/18.09.1997, respectiv la BNP Raceanu Ion si 12972/24.12.1997 la BNP Titu Ionascu.
Afirmatiile mincinoase imputate intimatei G.M. sunt cele vizand modul de dobandire a terenului vindut, iar cele ce i-ar face pe cumparatori sa raspunda penal vizeaza sustinerea lor ca stiu situatia de fapt si de drept a terenului dobandit.
Din actele depuse in dosarul cauzei, atat in faza de cercetare penala cat si ulterior (dosarul fiind inregistrat in anul 2005) rezulta o situatie de fapt similara celei descrise de recurent.
Analizand cronologic nasterea drepturilor partilor, se observa ca, la data de 06.03.1990 la fostul Notariat de stat al sectorului 4 Bucuresti, recurentul B.C.V. a dat o declaratia autentificata sub nr.2274/1990 prin care renunta expres la succesiunea mamei sale B.A., decedata la data de 18.08.1989.
In anul 1991 intimata G.M. solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor autorului B.P.
In anul 1997 (08.09) s-a eliberat intimatei adeverinta provizorie si s-a intocmit procesul verbal de punere in posesie nr.1152/1997 la 09.09.1997.
La 18.09.1997 intimata vinde doua suprafete de teren intimatilor G.M. si G.M.A. iar la 24.12.1997 o alta suprafata de teren  intimatei P.A.
La incheierea acestor contracte petenta a afirmat ca a dobindit terenul instrainat, in baza Legii 18/1991 prin sentinta civila 2565/08.06.1993 a Judecatoriei Targu Carbunesti, ca pentru teren s-au achitat taxele si impozitele, neexistand datorii catre stat.
La incheierea actelor s-au prezentat certificate prin care Perceptia rurala Bumbesti  - Pitic atesta ca terenurile nu sunt grevate de sarcini.
Analizand aceste afirmatii se constata ca nu au denaturat adevarul in scopul producerii de consecinte juridice.
In conformitate cu disp.art.292 c.p., constituie infractiunea de fals in declaratii, declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat ori altei unitati dintre cele prev. de art.147 c.p., in vederea producerii de consecinte juridice pentru sine sau pentru altul atunci cand, potrivit legii sau imprejurarile declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.
Ori declaratiile amintite anterior corespundeau adevarului, la data producerii lor cand sentinta civila 2565/1993 a Judecatoriei Targu Carbunesti isi producea efectele ca hotarare definitiva si irevocabila.
Faptul ca ulterior prin sentinta civila 630/2000 a Judecatoriei Targu Carbunesti, prin admiterea cererii de revizuire s-a dispus anularea sentintei civile 2565/1993 a Judecatoriei Targu Carbunesti, dispunandu-se reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata de 10 ha, in indiviziune pentru recurent si intimata G.M. nu este de natura a dovedi caracterul neadevarat al afirmatiilor analizate, dreptul de proprietate al recurentului nascandu-se ulterior incheierii contractelor de vanzare cumparare.
Apreciaza ca nu exista nici in sarcina celorlalti trei intimati savarsirea infractiunii prev. de art.292 c.p., in actele de vanzare - cumparare acesti intimati asumandu-si formularea standard din astfel de contracte ca stiu situatia de fapt si de drept a terenurilor dobandite si consimtind sa dobandeasca bunurile fara verificarea sarcinilor din registrele de publicitate imobiliara.
In astfel de conditii cumparatorii si-au asumat riscurile decurgand din existenta unor sarcini de natura celor ce se inscriu in registrele de publicitate imobiliara printre care oricum nu se numara si starea de coproprietate in indiviziune (stare ce nu exista insa la data incheierii contractelor).
Pentru aceste considerente, apreciaza tribunalul ca pentru intimatii G.M., G.M., G.M.A. si P.A. nu se poate retine ca au savarsit infractiunea prev. de art.292 c.p., deoarece faptele nu exista.
Pentru aceste considerente, apreciaza ca recursul declarat de petentul intimat B.C.V. este nefondat.
In ceea ce priveste recursul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti, tribunalul il apreciaza ca fiind fondat.
Astfel, prin rezolutia 2861/II/2/2005 pronuntata de primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti, admitandu-se plangerea petentului s-a desfiintat in tot rezolutia de neincepere a urmaririi penale din 22.08.2005 (in dosar 1213/P/2005), pronuntandu-se tot o solutie de neincepere a urmraririi penale insa pe alt temei pentru intimata G.M. (respectiv art.10 lit.g c.p.p.) inm vreme ce pentru ceilalti trei intimati G.M., G.M.A. si P.A. s-a dispus neinceperea urmaririi penale in baza art.10 lit.a c.p.p.
Solutia de admitere a plangerii petentei G.M. a fost pronuntata de instanta de fond in baza art.278 indice 1 al.8 lit.c c.p.p., text de lege ce reglementeaza cazul in care instanta, prin admiterea plangerii, se investeste cu solutionarea cauzei pe fond (procedand ca atare, dupa punerea in miscare a actiunii penale).
In raport de decizia 26/02.06.2008 a ICCJ - Sectiile Unite, constata tribunalul ca recursul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti este fondat, instanta de fond pronuntand o solutie nelegala sub aspectul temeiului in baza caruia a admis plangerea petentei G.M.
Fiind vorba despre o plangere prin care intimata cere schimbarea temeiului in baza caruia s-a pronuntat neinceperea urmaririi penale, in conformitate cu decizia pronuntata in solutionarea recursului in interesul legii de catre Sectiile Unite ale ICCJ nr.44/13.10.2008, temeiul admiterii plangerii formulata de petenta va fi cel prevazut de art.278 indice 1 al.8n lit.b c.p.p.
Pentru aceste considerente, tribunalul, in baza art.385 indice 15 pct.2 lit.d c.p.p., urmeaza a admite recursul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti impotriva sentintei penale 393/2008 a Judecatoriei Carbunesti, pe care urmeaza a o casa in parte si, rejudecand in fond, in baza art.2781 al.8 lit.b c.p.p., urmeaza a admite plangerea formulata de petenta G.M. impotriva rezolutiei emise la data de 07.10.2005 sub nr.2861/II/2/2005 de catre primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti si a dispune schimbarea temeiului in baza caruia s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de petenta G.M., pentru savarsirea infractiunii prev. de art.292 c.p. din art.10 lit.g c.p.p. in art.10 lit.a c.p.p.
Urmeaza a mentine celelalte dispozitii ale rezolutiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005, emisa de primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti.
In baza art.2781 al.8 lit.a c.p.p., urmeaza a respinge plangerea formulata de petentul B.C.V.  impotriva rezolutiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005 emisa de primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti.
Urmeaza a mentine celelalte dispozitii ale sentintei recurate.
In baza art.385 indice 15 pct.1 lit.b c.p.p. urmeaza a respinge, ca nefondat recursul declarat de petentul B.C.V. impotriva sentintei penale 393/2008 a Judecatoriei Targu Carbunesti.
Urmeaza a obliga recurentul la 100 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E

In baza art.385 indice 15 pct.2 lit.d c.p.p.
Admite recursul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti impotriva sentintei penale 393/2008 a Judecatoriei Carbunesti, pe care o caseaza in parte si, rejudecand in fond:
In baza art.278 indice 1 al.8 lit.b c.p.p., admite plangerea formulata de petenta G.M. impotriva rezolutiei emise la data de 07.10.2005 sub nr.2861/II/2/2005 de catre primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti si dispune schimbarea temeiului in baza caruia s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de petenta G.M., pentru savarsirea infractiunii prev. de art.292 c.p. din art.10 lit.g c.p.p. in art.10 lit.a c.p.p.
Mentine celelalte dispozitii ale rezolutiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005, emisa de primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti.
In baza art.278 indice 1 al.8 lit.a c.p.p., respinge plangerea formulata de petentul B.C.V. impotriva rezolutiei 2861/II/2/2005 din 07.10.2005 emisa de primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei recurate.
In baza art.385 indice 15 pct.1 lit.b c.p.p.
Respinge, ca nefondat recursul declarat de petentul B.C.V. impotriva sentintei penale 393/2008 a Judecatoriei Targu Carbunesti.
Obliga recurentul la 100 lei, cheltuieli judiciare catre stat.
Definitiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011