Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

LITIGII DE MUNCA. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale prevazute de contractul colectiv de munca. Art. 269 din Codul muncii.

(Sentinta civila nr. 746 din data de 29.03.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Contracte de munca; Salarizare | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 693/116/2010 din 19.02.2010, reclamantul Sindicatul Liber “Dunarea" Giurgiu al CN APDF SA Giurgiu a chemat in judecata pe parata Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata la plata celui de-al 13-lea salariu, pentru toti angajatii companiei.
In motivarea actiunii, reclamantul arata ca la data de 09.05.2008 a incheiat cu parata Contractul Colectiv de munca nr. 27/2008 care a fost inregistrat la Directia de  Munca si Protectie Sociala Giurgiu.
Conform art.40 alin.2 lit.a din Contractul Colectiv de munca alte venituri sunt : al 13-lea salariu, egal cu salariul de baza brut al angajatului avut in luna decembrie a anului precedent si va fi acordat in primul trimestru al anului urmator.
Cu adresele nr. 376/2009 si nr. 399/2009, a solicitat paratei plata acestui drept banesc insa parata, prin adresa nr. 3501/03.06.2009 a refuzat acordarea celui de-al 13-lea salariu cu motivarea ca  prin hotararea nr. 10 a Consiliului de administratie al CNPDF SA Giurgiu, s-a hotarat neacordarea acestuia, iar prin adresa nr.5787/31.08.2009 motivarea refuzului consta in  aceea ca fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009 a fost depasit.
Asa fiind solicita ca parata sa fie obligata prin hotarare judecatoreasca, la plata acestor drepturi salariale catre angajatii companiei.
In drept se invoca prevederile Codului muncii, Contractului Colectiv de munca si Cod pr. civila.
In dovedirea actiunii solicita proba cu inscrisuri si interogatoriu paratei.
Au fost depuse in copie adresele prin care se solicita al 13-lea salariu si raspunsul la acestea al CNAPDF SA Giurgiu, hotararea nr. 10 a Companiei, Contractului Colectiv de munca nr.27/2008, actul aditional la acest contract, un model de contract individual de munca.
Prin intampinarea formulata Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu solicita respingerea actiunii ca neintemeiata.
Arata ca prin adresa nr. 3501/03.06.2009 a transmis Sindicatului Liber Dunarea faptul ca prin hotararea nr. 10/27.04.2009 Consiliul de administratie al CN APDF SA Giurgiu a hotarat neacordarea celui de-al 13-lea salariu pentru salariatii companiei ca urmare a reducerii cheltuielilor salariale in vederea incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
Se mai precizeaza si faptul ca, in raport cu dispozitiile in vigoare, cresterea fondului de salariu reprezinta o crestere a castigului mediu salarial, or, in conditiile nerealizarii veniturilor, indicele de productivitate a muncii in unitati valorice, ar fi mai mic decat indicele de crestere al castigului mediu salarial, astfel incat pentru eficienta, productivitatea muncii trebuie sa fie mai mare decat indicele de crestere al castigului mediu  salarial.
Parata invedereaza faptul ca aceasta hotarare a fost adoptata in contextul masurilor luate de Guvernul Romaniei de limitare a efectelor crizei economice globale, astfel incat sa se reduca volumul cheltuielilor  la un nivel care sa asigure pastrarea echilibrului bugetar.
In dovedirea  intampinarii solicita proba cu inscrisuri.
La termenul din 29.03.2010, reclamantul a depus  un tabel cu membrii de sindicat cu domiciliul in judetul Calarasi in numele carora a formulat prezenta actiune, anexand si cartile de  identitate ale acestora .
Tribunalul, analizand actele dosarului, in raport de inscrisurile depuse, prevederile Codului muncii si ale Contractului Colectiv de munca nr. 27/2008 incheiat la nivelul  Companiei  Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, constata ca actiunea reclamantului Sindicatul Liber"Dunarea" Giurgiu, formulata in numele membrilor de sindicat cu domiciliile in Judetul Calarasi, conform tabelului anexat, este intemeiata.
Se retine astfel ca, potrivit art.4 alin.2 lit.a din Contractul Colectiv de munca incheiat intre Sindicatul liber “Dunarea" Giurgiu si  Compania  Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, la categoria “alte venituri" intra si al 13-lea salariu, egal cu salariul de baza brut al angajatului avut in luna decembrie a anului precedent si care va fi acordat in primul semestru al anului urmator.
Asa cum recunoaste si parata, acest drept salarial se cuvine angajatilor sai, insa el nu poate fi acordat intrucat s-ar depasi fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009, iar masura dispusa de  companie prin hotararea nr. 10/27.04.2009 a fost adoptata in contextual masurilor crizei economice.
Avand in vedere acordul paratei cu privire la acordarea celui de-al 13-lea salariu angajatilor sai, exprimat in prevederile Contractului Colectiv de munca la nivel de Companie, invocarea motivelor sus aratate ca o cauza exoneratoare de raspundere nu poate justifica neplata acestuia, cu atat mai mult cu cat nu exista nici un act aditional modificator la art.40 din contract.
Cum contractul incheiat reprezinta legea  partilor iar, potrivit art. 269 din Codul muncii angajatorul este obligat in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, se retine ca in cauza sunt indeplinite cerintele raspunderii civile contractule, actiunea urmand a fi admisa si, in consecinta, a obliga pe parata la plata celui de-al 13-lea salariu membrilor de sindicat in numele carora a fost formulata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Salarizare

Infractiunii prev. de art.174 – 175 lit.c si d c.p. - Sentinta penala nr. 66 din data de 30.04.2009
Infractiunilor de „contrabanda calificata” prevazuta de art.271 din legea 86/2006 si „nerespectarea regimului armelor si munitiilor” prevazuta de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p. - Sentinta penala nr. 60 din data de 23.04.2009
Infractiunilor prev. de art.2 alin.1 din Legea 143/2000 si art.3 alin.1 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a C.p. - Sentinta penala nr. 58 din data de 09.04.2009
Penal - infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G. nr.195/2002) art.86 al.1, art.89 al.1 - Decizie nr. 81A din data de 28.04.2009
Ordonanta presedintiala. Evacuare. Recurs. - Decizie nr. 989 din data de 15.12.2008
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 947 din data de 04.06.2008
Contencios administrativ si fiscal. Drepturi banesti - prime de vacanta. - Sentinta civila nr. 579 din data de 14.03.2007
Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 2779 din data de 12.12.2007
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. - Sentinta civila nr. 1105 din data de 25.06.2008
Drepturi banesti - indemnizatie dispozitiv - Sentinta civila nr. 2134 din data de 17.12.2008
Drepturi banesti - Sentinta civila nr. 2129 din data de 17.12.2008
Revocare contract de vanzare-cumparare. Revenirea bunului in patrimoniul debitorului. - Decizie nr. 960 din data de 09.12.2008
Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala. - Decizie nr. 4 din data de 19.01.2009
Procedura insolventei. Suportarea pasivului neacoperit al unei societati debitoare de catre parat in calitate de administrator. Inadmisibilitate cerere. Art. 138 alin.6 din legea 85/2006 - Sentinta civila nr. 154 din data de 07.05.2014
Drept procesual civil. Contestatia la executare - suplinirea necesitatii transcrierii biletului la ordin prin atasarea acestuia la somatie, Art. 61 alin. 6 din legea nr. 58/1934 - Sentinta civila nr. 688 din data de 06.11.2014
Drept procesual civil. Lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului Local in litigiul privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare. Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006; art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - Sentinta civila nr. 424 din data de 29.04.2014
Drept procesual civil. Competenta materiala cu privire la o cerere privind anularea unui act fals ( desfiintarea unei fise medicale emisa de catre M. T. A.S.). Art.94 pct.1 lit.j c.p.civila. - Sentinta civila nr. 65 din data de 28.01.2014
Drept procesual civil - contestatia la executare - executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.Imposibilitatea de executare si lipsa fondurilor necesare executarii creantei stabilita prin titlul executori - Sentinta civila nr. 22 din data de 20.01.2014
Drept procesual civil. Calitatea procesuala pasiva a sotului nesemnatar al contractului de furnizare a apei potabile ,a apei reci pentru prepararea apei calde si evacuarea apelor uzate menajere intr-un proces privind plata datoriilor restante derivate - Sentinta civila nr. 658 din data de 07.10.2014
Dreptul muncii. Recuperarea cheltuielilor de scolarizare efectuate de o institutie publica convenite de parti prin act aditional la contractul individual de munca .Art.6 alin 7 din OG.nr.12/2008 ; art. 969 C. civ. - Sentinta civila nr. 454 din data de 08.05.2014