InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Drept funciar. Cetatenia romana - conditie esentiala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in baza legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata si cu modificarile ulterioare( art . 48 )

(Decizie nr. 226 din data de 11.04.2014 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Drept funciar
Cetatenia romana  - conditie esentiala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in baza legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata si cu modificarile ulterioare( art . 48 )  . Prin Decizia civila nr. 226/2014 pronuntata de Tribunalul Calarasi in dosarul nr. 704/249/2013 a fost respins apelul declarat de apelantii K. M. ;  K. A. si F. Y. M. in contradictoriu cu intimatele C.J.P.S.D.P.P.A.T. Calarasi si C.L.P.S.D.P.P.A.T  Ileana impotriva sentintei civile nr. 727/14.11.2013 a Judecatoriei Lehliu-Gara prin care s-a respins cererea reclamantilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru suprafata de 50 ha de la autori diferiti .
Pentru a pronunta aceasta solutie , Tribunalul a avut in vedere Urmatoarele: Potrivit art. 48 din legea 18/1991 " Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana, indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera, prevazute la art. 45, care le-au apartinut in proprietate, dar numai pana la limita prevazuta la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestiera, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) - (9) " .
Din analiza textului legal citat rezulta ca dreptul la reconstituire este conditionat de existenta cetateniei romane la momentul formularii cererii de reconstituire, indiferent daca cetateanul roman are sau nu domiciliul in tara.
Dispozitiile art. 48 din legea 18/1991 au facut obiectul controlului de constitutionalitate (fiind pronuntate numeroase decizii din care mentionam decizia 1011/2008, 218/2007, decizia 626/2008, decizia 153/2011) Curtea Constitutionala statuand ca textul este constitutional "avand in vedere obiectul de reglementare al legii - proprietatea funciara si scopul declarat al acesteia - retrocedarea catre fostii proprietari sau mostenitori a dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de cooperativele de productie sau de catre stat - reglementarea conditiilor in care opereaza aceasta retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor indreptatite, constituie optiunea legiuitorului".
Apelantii K. M.si K. A. nu sunt cetateni romani ci americani, asa cum rezulta din precizarile facute de acestia si din pasapoartele depuse in copie la dosar.
Autorul acestora, S. S.este, de asemenea, cetatean american fiind stabilit in SUA din 1964.
Fiind cetateni straini rezulta ca apelantii nu au dreptul la reconstituire in conformitate cu dispozitiile art. 48 din Legea 18/1991, lege speciala ce reglementeaza conditiile si procedura de reconstituire.
Nici din perspectiva dispozitiilor art. 44 alin. 2 teza a II-a din Constitutia Romaniei, care reglementeaza conditiile in care cetatenii straini pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, apelantii nu sunt indreptatiti la reconstituire.
Astfel, potrivit art. 44 alin. 2 din Constitutia Romaniei, asa cum a fost modificat prin revizuirea Constitutiei in 2003 "Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizi pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate in conditiile prevazute de legea organica, precum si prin mostenire legala".
Din analiza textului citat (a doua ipoteza) rezulta ca cetatenii straini si apatrizi pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania numai prin mostenire legala.
In cauza de fata insa apelantii nu sunt mostenitori legali conform art. 659 din Codul Civil de la 1864 ci sunt mostenitori testamentari in baza testamentului lasat de defunctul S. S.
Mai mult, dupa cum s-a aratat, art.44(2) a fost modificat in anul 2003 ca urmare a revizuirii Constitutiei, cand s-a prevazut posibilitatea dobandirii de catre cetatenii straini a dreptului de proprietate prin mostenire legala, insa anterior revizuirii textul constitutional prevedea interdictia dobandirii de catre cetatenii straini a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
In legatura cu aplicarea art.44 alin.2 tot Curtea Constitutionala a statuat prin decizia 408/2004 ca dispozitia este de imediata aplicare si ca se aplica numai pentru situatiile in care succesiunea in legatura cu care se exercita calitatea de mostenitori legali s-a deschis dupa aceasta data. Aceasta opinie a fost consacrata si de jurisprudenta nationala.
In situatia de fata toate succesiunile sunt deschise anterior anului 2003 deci chiar si in situatia in care apelantii ar fi fost mostenitori legali nu ar fi putut dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in baza art.44(2). Din certificatul de mostenitor nr.154/2003 rezulta ca B.M.A. a decedat la 12.01.1960, M. A. a decedat la 31.07.1970, M. S. I. a decedat la 19.12.1992 si S. S. a decedat la 03.12.1998 conform certificatului de deces depus la dosar.
Cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate cetatenilor straini in baza Legii 18/1991 si art.44(2) din Constitutie s-a pronuntat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului care in cauza Morariu si altii impotriva Romaniei a statuat  ca partile nu puteau sa se prevaleze de un "bun" astfel cum este prevazut de art.1 din protocolul 1 la Conventia avand in vedere ca si jurisprudenta Curtii Constitutionale, adoptata si de majoritatea instantelor, a fost in favoarea recunoasterii acestui drept numai pentru succesiunile deschise dupa revizuirea Constitutiei, adica dupa anul 2003.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016