InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Contract colectiv de munca la nivel de unitate. Prime Pasti si Craciun

(Sentinta civila nr. 1917 din data de 19.11.2008 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Salarizare | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita


Potrivit art.168 alin.1 din Contractele Colective de munca la nivel de unitate, incheiate pe anii 2004-2007 salariatii SNP Petrom SA urmau sa beneficieze de cate o suplimentare a drepturilor salariale in cuantum de  un salariu de baza mediu pe unitate, in alin.2 facandu-se precizarea ca pentru anul 2003 suplimentarile vor fi introduse in salariul de baza al fiecarui salariat.
Aceasta concluzie reiese si din interpretarea Contractelor colective de munca la nivelul unitatii incheiate pe anii 2004-2007, deoarece daca partile contractante nu ar fi avut intentia sa se acorde aceste drepturi pentru perioada 2004-2007 nu ar mai fi avut nici un motiv sa le prevada in art.168 alin.1 din aceste contracte, astfel ca cererea salariatului pentru acordarea acestor drepturi este admisibila.

Prin cererea inregistrata 16.10.2008, reclamantul M.V, a chemat in judecata pe parata SC PETROM SA Bucuresti, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta aceasta sa fie obligata la plata drepturilor salariale suplimentare cuvenite si neacordate de parata, pentru Craciunul anului 2007, reactualizate conform indicelui de inflatie, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca este salariatul societatii parate si pentru munca prestata a primit lunar un salariu conform contractului individual de munca insa pe langa acest salariu trebuia sa beneficieze de o suplimentare salariala in cuantum de un salariu de baza mediu pe Petrom cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun, conform art.168 alin.1 din Contractul colectiv de munca pentru Craciunul anului 2007
Cu toate acestea, nu au beneficiat de acele suplimentari salariale, iar faptul ca in art.168 alin.2 se precizeaza ca in anul 2003 aceste suplimentari salariale au fost platite esalonat in 12 rate lunare nu are relevanta, cata vreme in contractele colective de munca pe anii urmatori se face precizarea referitoare la anul 2003 si la aceste suplimentari salariale.
Pe fondul cauzei, instanta a constatat ca reclamantul este salariatul societatii parate pe perioada mentionata in cererea de chemare in judecata, conform carnetului de munca al acestuia.
Potrivit art.168 alin.1 din CCM/2004 salariatii SNP Petrom SA urmau sa beneficieze de cate o suplimentare a drepturilor salariale in cuantum de un salariu de baza mediu pe societate, in alin.2 facandu-se precizarea ca pentru anul 2003 suplimentarile vor fi introduse in salariul de baza al fiecarui salariat, conform modalitatii si in conditiile negociate cu FSLI Petrom.
In CCM 2005, art.168 alin.2 a fost modificat in sensul ca in anul 2003 suplimentarile salariale prevazute la alin.1 au fost introduse in salariul de baza al fiecarui salariat, mentinandu-se prevederile alin.1.
Din probele administrate in cauza, respectiv inscrisurile depuse la dosar rezulta ca reclamantul este indreptatit sa primeasca suplimentarile salariale ce reprezinta prima de Craciun 2007.
Aceeasi concluzie reiese si din interpretarea art.168 alin.1 si 2 din CCM  2007, intrucat numai drepturile salariale suplimentare pentru anul 2003 au fost introduse in salariul de baza al fiecarui salariat. Daca partile contractante nu ar fi intentionat sa acorde aceste drepturi si pentru anul 2007 nu ar mai fi avut nici un motiv sa le prevada la art.168 alin.1 in contractul colectiv incheiat pentru aceasta perioada.
Mai mult, salariul de baza mediu pe Petrom SA la care se refera art.168 alin.1 din CCM nu este acelasi in fiecare an, pentru a se sustine de catre angajator, care nu a facut nici o dovada in acest sens, ca suplimentarile salariale cuvenite angajatilor in anul 2003 reprezinta o executare corespunzatoare a obligatiei angajatorului reglementata de art.168 alin.1 din CCM 2007.
Facand aplicarea art.168 din CCM 2007 si avand in vedere argumentele prezentate, instanta a admis actiunea in parte si a obligat parata la plata catre reclamant a primei de Craciun 2007, calculata la valoarea salariului de baza mediu pe PETROM , conform art. 168 alin.1 din CCM aplicabil, potrivit perioadei lucrate de reclamant, reactualizata cu indicele de inflatie.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 729 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 727 din data de 25.09.2017
COnflict de drepturi avand ca obiect obligarea unitatii la plata salariului ce i s-ar fi cuvenit reclamantei in calitate de asistent principal - Sentinta civila nr. 40/lm/2008 din data de 17.02.2009
Drepturi salariale prescrise. Invocarea din oficiu a - Sentinta civila nr. 412 din data de 09.03.2015
Salariati straini angajati prin agentie de munca temporara. Contractul de munca aplicabil - Hotarare nr. 923 din data de 18.05.2015
Salarizarea personalului din inva?amantul preuniversitar incepand cu 01.01.2010 - Sentinta civila nr. 279 din data de 06.03.2014
Neachitarea drepturilor salariale. - Sentinta civila nr. 216 din data de 24.02.2011
Drepturi salariale. Acordarea unui spor pentru exercitarea mai multor functii - Sentinta civila nr. 885 din data de 21.06.2011
Salarizare - Sentinta penala nr. 280 din data de 16.03.2011
Emitere adeverinta de venituri - Sentinta civila nr. 207 din data de 22.02.2011
Norma de hrana acordata angajatilor din cadrul Ministerului de Interne si a Reformei Administrative - Sentinta civila nr. 121 din data de 10.02.2009
Diminuarea salariului cu 25% in sectorul bugetar - Sentinta civila nr. 1175 din data de 18.11.2010