InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Antecontract de vanzare cumparare a unui teren. Actiunea adresata instantei pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare . Lipsa dovezii ca terenul se afla in proprietatea vanzatorului .

(Decizie nr. 179 din data de 08.02.2011 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Antecontracte | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

    
     Asupra recursului civil de fata :
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata in 19.08.2010 in dosarul cu nr. 1710/283/2010, reclamantul B.V.  (a solicitat in contradictoriu cu parata I.V.pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare si titlu de proprietate pentru teren de 600 mp situat in intravilanul com. Varfuri, sat. Varfuri, categoria de folosinta faneata, vecini: E- S.G. , S- drum comunal, N- mostenitori N.G.V., V- mostenitorii lui D.G.
     In motivarea cererii sale, reclamantul a aratat ca  a cumparat in 17.12.1994 de la T.C.  - tatal paratei suprafata in cauza printr-un act sub semnatura privata, pentru 300.000 lei vechi in prezenta martorului Simion Ion.
     Prin sentinta civila nr. 1388/3.12.2010 Judecatoria Pucioasa a respins actiunea retinand ca parata are calitate procesuala pasiva, ca nu exista o lipsa de vointa juridica a paratei de a incheia contractul in forma autentica , ca actiunea reclamantului fiind o actiune pentru suplinirea consimtamantului in vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de vanzare cumparare nu isi gaseste justificarea si ca terenul nu se regaseste in sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale a defunctului - vanzator si nici in registrul agricol ceea ce duce la concluzia nevalabilitatii promisiunii de vanzare.
     Impotriva sentintei civile a declarat recurs reclamantul aratand ca este nelegala si netemeinica , ca instanta de fond nu a avut in vedere inscrisurile depuse , ca nu a tinut cont de pozitia procesuala a paratei in sensul ca aceasta a fost de acord cu actiunea si ca a achitat pretul terenului si a intrat in posesia acestuia insa datorita sanatatii precare a vanzatorului nu a putut incheia conventia in forma autentica.
     Intimata nu a formulat intampinare.
     Examinand sentinta civila in raport de motivele de recurs, de actele si lucrarile dosarului ca si de dispozitiile legale incidente in cauza tribunalul va respinge recursul pentru urmatoarele considerente:
     In baza principiului autonomiei si libertatii de vointa partile sunt in drept sa incheie o promisiune de vanzare cumparare respectiv un antecontract, care nu transmite proprietatea bunului de la vanzator la cumparator dar care genereaza obligatia transmiterii acestui drept in viitor.
     In ipoteza in care cumparatorul nu face dovada ca persoana care i-a promis ca ii va vinde terenul este proprietarul acestuia actiunea privind pronuntarea de catre instanta a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare nu poate fi primita.
     In speta, in mod corect a retinut prima instanta ca se poate pronunta o hotarare care sa tina loc de vanzare cumparare cu conditia imperativa ca terenul in litigiu sa se mai gaseasca in patrimoniul defunctului, transmis pe cale legala mostenitorilor acestuia, ori in cauza terenul nu se regaseste in sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale a defunctului vanzator si nici in registrul agricol.
     Pe de alta parte mostenitoarea vanzatorului nu refuza incheierea actului in forma autentica conform declaratiei autentificate depusa la dosarul cauzei, singurul impediment legal constituindu-l asa cum s-a aratat dovada ca vanzatorul este proprietarul terenului .
     Posesia exercitata de catre reclamant sub nume de proprietar , nu prezinta relevanta juridica in prezenta actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 Cod civil, aceasta putand fi invocata doar in cadrul unei actiuni cu obiect diferit , de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.
     Fata de considerentele de mai sus tribunalul in temeiul art. 312 Cod procedura civila va respinge recursul. ( decizia civila nr. 179/8.02.2011).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011