Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

COMPLETARE CERERE IN RECURS

(Decizie nr. 34 din data de 28.01.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Dosar nr.2559/232/2013      recurs penal
                     reabilitare
R O M A N I A
TRIBUNALUL DAMBOVITA - SECTIA PENALA
DECIZIA PENALA NR.34
Sedinta publica din data de 28 ianuarie 2014
Instanta compusa din:
      PRESEDINTE: S. N.
     JUDECATORI: A. M.
                               T. Z.
             GREFIER: M. M.

Parchetul de pe  Tribunalul Dambovita  a fost reprezentat prin
procuror C. S.

Pe rol fiind solutionarea recursului penal declarat de catre  D. N.,  fiul lui, impotriva sentintei penale nr_..
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns recurentul - condamnat D. N.
          Procedura de citare legal indeplinita.
          S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care prezinta oral obiectul cauzei, modalitatea de indeplinire a procedurii de citare, dupa care:
Recurentul depune la dosar un set de inscrisuri prin care intelege sa faca dovada ca a achitat despagubirile la care a fost obligat.
Tribunalul, pune in discutie proba cu inscrisuri, solicitata de catre recurent.
Procurorul de sedinta avand cuvantul precizeaza ca este de acord cu proba solicitata.
Tribunalul, in privinta probei solicitata de catre recurent, in raport de disp. art. 67 cod procedura penala, apreciaza aceasta cerere ca fiind utila solutionarii cauzei, luand act ca a fost administrata la acest termen de judecata.
Procurorul de sedinta, avand cuvantul, precizeaza ca nu are cereri de formulat si exceptii de invocat.
Tribunalul, avand in vedere ca nu mai sunt cereri de formulat si nici exceptii de invocat, constata cauza in stare de judecata si in baza disp. art. 38513 Cod procedura penala, acorda cuvantul in dezbaterea recursului.
Recurentul condamnat solicita admiterea recursului si pe fond admiterea cererii de reabilitare sa, avand in vedere ca a achitat in totalitate, contravaloarea despagubirilor la care a fost obligat si considera ca indeplineste prevederile legale pentru a se dispune reabilitarea sa.
Procurorul de sedinta avand cuvantul,  solicita admiterea recursului in conditiile in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a se dispune reabilitarea. Cheltuielile judiciare urmand sa ramana in sarcina statului.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului penal de fata:
Prin sentinta penala nr. 868/30.10.2013 pronuntata de catre Judecatoria Gaesti in dosarul nr. 2559/232/2013 a fost respinsa cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de catre petentul D. N., domiciliat in Gasti, str. Progresului nr.9, judetul Dambovita si in baza disp. art 192 alin. 2 cod procedura penala a fost obligat la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca D. N. a solicitat reabilitarea, aratand ca prin sentinta penala nr. 1317/23.10.1989, pronuntata de catre Tribunalul Militar Bucuresti in dosarul nr. 1283/1989 a fost condamnat la o pedeapsa de patru ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 332 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 71-64 Cod penal, prin sentinta penala nr.303/28.05.1992 pronuntata de catre Judecatoria Campina in dosarul nr. 775/1992 a fost condamnat la o pedeapsa de 5 ani 8 luni si 26 zile inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 223 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 71-64 Cod penal, iar prin sentinta penala nr. 127/09.12.1997 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul nr. 2457/1992 a fost condamnat la 15.000 lei amenda penala in baza art. 210 Cod penal,petentul precizand si ca este angajat, s-a comportat bine in societate si familie si indeplineste conditiile pentru admiterea cererii.
Petentului i-a fost admisa proba cu inscrisuri si i s-a pus in vedere sa faca dovada achitarii cheltuielilor judiciare catre stat, dar si a despagubirilor civile la care a fost obligat si sa isi completeze cererea cu indicarea localitatilor in care a locuit si a locurilor de munca avute dupa executarea pedepselor.
Au fost solicitate relatii de la Tribunalul Militar Bucuresti, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti si Judecatoria Campina cu privire la cheltuielile judiciare datorate statului, instantele neputand confirma insa achitarea acestora.
In urma analizarii actelor si lucrarilor dosarului, instanta de fond a retinut ca raportat la durata pedepselor aplicate este implinit termenul de reabilitare, astfel cum a fost stabilit de art. 135  alin. 1 lit. a Cod penal, insa potrivit disp. art. 137 alin. 1 lit.c si d Cod penal cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat a avut o buna conduita si a achitat in intregime despagubirile civile la plata carora a fost obligat.
Intrucat desi i s-a pus in vedere petentului sa faca dovezi in sensul celor cerute de textul de lege mentionat, nu a inteles sa le prezinte si nici nu a completat cererea de reabilitare, nefacandu-se dovada indeplinirii cerintelor legale s-a dispus respingerea cererii.
Impotriva sentintei a declarat recurs condamnatul, aratand ca nu a avut timp suficient pentru a depune la dosar chitantele care faceau dovada achitarii sumelor datorate.
In sedinta publica din 17.12.2013, instanta a pus in vedere recurentului sa faca dovada achitarii sumelor de bani la care a fost obligat prin hotararile de condamnare, admitand cererea acestuia de amanare a judecarii cauzei pentru a depune aceste dovezi.
La data de 28.01.2014 condamnatul a depus note de sedinta in care a aratat perioadele si locurile de munca in care a fost incadrat dupa executarea pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 1271/1997 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, respectiv: in perioada 1998-2002- angajat la SC E. C. SA Bucuresti, locuind in Bucuresti, in spatiul angajatorului, destinat salariatilor; in perioada 2002-2005 - angajat al SC O. T. SRL Bucuresti, locuind cu chirie pe strada Doamna Ghica; in perioada 2006- 2009 -angajat al SC Y. H. SA Bucuresti, locuind pe strada Doamna Ghica; in perioada 2010 -iulie 2013 -angajat la SC F. SRL Restaurat "P. R." din Popesti Leordeni, ca bucatar, locuind in camerele destinate personalului, in prezent fiind somer si locuind in casa parintilor in Gaesti, strada Progresului, nr. 9, judetul Dambovita.
Au fost atasate: chitantele nr. 7075154, nr. 7075155 si nr. 7075151 / 09.01.2014, facturile nr. 00000536/08.01.2014, 00001779/14.01.2014 si chitantele numerele 7082169, 7082168/21.01.2014, cu care a facut dovada achitarii cheltuielilor judiciare catre stat si a celorlalte sume la care a fost obligat prin cele trei hotarari de condamnare.
Verificand sentinta recurata, in raport cu actele si lucrarile dosarului, astfel cum prevad dispozitiile art. 385 6 si 385 14 Cod procedura penala tribunalul priveste recursul declarat ca fondat si urmeaza a-l admite pentru urmatoarele considerente.
Potrivit dispozitiilor art. 495 Cod procedura penala cererea de reabilitare judecatoreasca trebuie sa cuprinda adresa condamnatului, condamnarea pentru care se cere reabilitarea si fapta pentru care a fost pronuntata condamnarea, localitatile unde condamnatul a locuit si locurile de munca pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei si pana la introducerea cererii, dar si temeiurile acesteia.
Prevederile mentionate instituie la alin. 3 obligativitatea anexarii actelor din care sa reiasa indeplinirea conditiilor reabilitarii.
De asemenea, conform dispozitiilor art. 137 Cod penal, cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat nu a mai suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135 Cod penal, isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, a avut o buna conduita si a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat.
Instanta de fond a analizat, prin urmare, implinirea termenului de reabilitare in raport de hotararile de condamnare, constand ca acesta este indeplinit si a analizat intrunirea celorlalte conditii cerute de textele mentionate in raport de actele depuse si dupa ce a pus in vedere condamnatului la data de 18.09.2013 sa faca dovada achitarii cheltuielilor judiciare si a despagubirilor civile la care a fost obligat, cerandu-i si sa-si completeze cererea cu indicarea localitatilor in care a locuit si a locurilor de munca.
Cum condamnatul nu s-a conformat solicitarilor instantei, avand in vedere ca cererea de reabilitare nu a cuprins toate mentiunile obligatorii cerute de lege, nu au fost anexate inscrisurile din care sa reiasa indeplinirea conditiilor reabilitarii, neputandu-se verifica conduita avuta de acesta de la momentul punerii in libertate, in mod corect instanta de fond a dispus respingerea cererii.
In fata instantei de control judiciar condamnatul a inteles, insa, sa-si completeze cererea conform prevederilor legale in vigoare, indicand locurile de munca, dar si localitatile in care a locuit ulterior executarii pedepselor si a depus la dosarul cauzei chitante si facturi cu care a facut dovada achitarii cheltuielilor judiciare la care a fost obligat sau a despagubirilor civile.
In conditiile in care se constata potrivit fisei de cazier judiciar ca in termenul prevazut de art. 135 Cod penal condamnatul nu a mai suferit o noua condamnare,  a avut asigurata prin munca existenta si a achitat cheltuielile de judecata si despagubirile civile la care a fost obligat, fiind intrunite cerintele legale, tribunalul urmeaza sa priveasca recursul declarat ca fondat si admitandu-l potrivit dispozitiilor art. 385 15 alin. 1 pct. 2 litera d Cod procedura penala, cu ocazia rejudecarii cererii de reabilitare o va admite, fiind  privita ca intemeiata.
Prin urmare, raportat la dispozitiile art. 137 Cod penal  si art. 495 Cod procedura penala se va dispune reabilitarea judecatoreasca a condamnatului D. N. cu privire la pedepsele aplicate prin sentintele penale anterior mentionate.
Potrivit dispozitiilor art. 502 Cod procedura penala se vor face cuvenitele mentiuni pe hotararile de condamnare cu privire la constatarea reabilitarii.
In baza disp. art 192 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE Admite recursul declarat de catre condamnatul  D. N.,  fiul lui _.
Caseaza sentinta penala recurata si rejudecand admite cererea formulata de catre condamnat.
Dispune reabilitarea judecatoreasca a condamnatului cu privire la sentinta penala nr.1317/23.10.1989 pronuntata de catre Tribunalul Militar Bucuresti in dosarul penal nr. 1283/1989, sentinta penala nr. 303/28.05.1992 pronuntata de catre Judecatoria Campina in dosarul nr. 755/1992 si sentinta penala nr. 1271/9.12.1997 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 2 in dosarul nr. 2457/1992.
Conform art. 502 Cod procedura penala, se vor face cuvenite mentiuni pe hotararile de condamnare cu privire la constatarea reabilitarii.
Cheltuielile judiciare avansate de stat  raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din data de 28.01.2014.     PRESEDINTE, JUDECATORI,
               S. N.                                                   A. M.     T. Z.    
GREFIER,
                                                                                                M. M.     
j.f. N. M. E.
jud.Gaesti
Dosar nr. 2559/232/2013
Red. A.M.
Tehnored.A.gh.
ex.2/18.03.2014
Poz.reg.ex.pen.43/2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009
Reabilitarea - Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009
Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate - Sentinta penala nr. 698 din data de 03.11.2010
reabilitare de drept. masura de siguranta a internarii medicale. inadmisibilitate - Hotarare nr. 66 din data de 03.02.2010