InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate

(Sentinta penala nr. 698 din data de 03.11.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti


Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate 
Prin sentinta penala nr. 698 din 03.11.2010 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti s-a respins ca inadmisibila cererea de reabilitare formulata de petentul IO cu privire la condamnarea aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 793/29.07.1993 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, definitiva prin neapelare la data de 07.09.1993, iar in baza art. 192 al. 2 C.p.p., petentul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare catre stat.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, prin sentinta penala sus-mentionata, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata si in stare de minoritate prevazuta de art. 208 al. 1 209 al. 1 lit. a, c, e, g  C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. si art. 99 si urm. C.p.
Prin cererea adresata instantei, petentul a solicitat sa se constate ca a intervenit reabilitarea sa de drept cu privire la aceasta condamnare.
Reabilitarea este institutia juridica prin care efectele unei condamnari penale ce constau in interdictii, incapacitati si decaderi inceteaza pentru viitor pentru fostul condamnat, care o perioada de timp a dovedit, prin intreaga sa comportare, ca s-a indreptat si ca este posibila reintegrarea sociala deplina a acestuia.
Prin sentinta penala mentionata, petentul a fost condamnat pentru fapte din minorat. Or, conform art. 109 al. 4 C.p., condamnarile pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi. De asemenea, potrivit art. 109 al. 3 C.p., pedepsele complementare, care atrag interdictii, nu se aplica minorului.
Pentru aceste considerente, avand in vedere ca prin reabilitare, potrivit art. 133 al. 1 C.p., efectele unei condamnari penale ce constau in interdictii, incapacitati si decaderi inceteaza pentru viitor pentru fostul condamnat, iar potrivit art. 109 al. 3 si 4 C.p., condamnarile pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii nu atrag interdictii, incapacitati sau decaderi, instanta a retinut ca institutia reabilitarii nu este incidenta in cazul acestor condamnari, astfel incat a respins ca inadmisibila cererea de reabilitare formulata de petent.
In subsidiar instanta a constatat ca, intr-adevar, in certificatul de cazier judiciar depus la dosar, eliberat la data de 23.09.2010 la cererea petentului, figureaza condamnarea aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 793/29.07.1993 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, definitiva prin neapelare, la pedeapsa 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 208 209 lit. a, c, e, g C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. Aceste mentiuni vizeaza o condamnare  pentru fapte comise in timpul minoritatii. Or, art. 18 din Legea nr. 290/24.06.2004 privind cazierul judiciar, prevede ca in certificatul de cazier judiciar nu se inscriu sanctiunile penale pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii.
Referitor la aceasta stare de fapt, instanta a retinut ca procedura de urmat pentru rectificarea mentiunii existente in certificatul de cazier judiciar al petentului nu este aceea a formularii unei cereri de reabilitare, ci cea prevazuta de art. 32 din Legea nr. 290/24.06.2004, text de lege potrivit caruia persoana care figureaza in evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii daca acestea nu corespund situatiei reale sau daca inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale. Cererea de rectificare trebuie motivata si insotita de actele doveditoare si se adreseaza unitatii de politie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligata sa verifice sustinerile petitionarului, iar in cazul in care constata ca s-a inscris o mentiune gresita, procedeaza la rectificarea datelor si comunica sau elibereaza un nou act in locul celui contestat. Potrivit art. 33 din actul normativ mentionat, persoana careia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea modului de solutionare, la judecatoria in a carei raza teritoriala de competenta domiciliaza. Contestatia este scutita de taxa de timbru, iar hotararea pronuntata este definitiva si irevocabila.

Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, sentinta penala nr. 698 din 03.11.2010, dosarul nr.  35517/301/2010
 


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009
Reabilitarea - Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009
Pretentii - Sentinta civila nr. 1569 din data de 10.02.2016
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 9417 din data de 17.06.2016