InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Reabilitarea

(Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Dosar nr. 589/302/2009

SENTINTA PENALA Nr. 326/17.02.2009
Ministerul Public- Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  I P.
Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul SM, avand ca obiect cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.)
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul, personal.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei faptul ca s-a atasat la dosar, fisa de cazier judiciar a petentului.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata  cauza in stare de judecata si  acorda cuvantul in dezbateri.
Reprezentatul Ministerului Public, avand cuvantul, pune concluzii de admitere a cererii de reabilitare, asa cum a fost formulata. 
Petentul, personal solicita admiterea cererii de reabilitare. 
INSTANTA
Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul J s5 B, la data de 22.01.2009, sub nr. 589/302/2009, petentul SMa solicitat sa se constate intervenita reabilitarea sa.
In motivarea cererii, s-a aratat de petent  ca a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani inchisoare prin sentinta penala nr. 1854/1994 a Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 798/1994 a T.M.B., ca au trecut de 7 ani de cand a terminat aceasta pedeapsa si ca intampina greutati din cauza acestei pedepse.  
In dovedirea  cererii sale, petentul-condamnat a depus la dosarul cauzei:
copie a Sentintei penale nr.1854 din data de 3 august 1994 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin Decizia penala nr. 798/19.09.1994 a Tribunalului Bucuresti (fila 4), Referatul de Biroul Executari Penale din cadrul instantei (fila 5), copie CI a petentului (fila 9), copie CI a sotiei penentului (fila 10), copie certificat de casatorie (fila 11), copie certificat de nastere a minorului S N-A(fila 12), Caracterizare (fila 13), Adeverinta de salariu (fila 14).
Instanta din oficiu a solicitat efectuarea unei adrese la I.G.P., in vederea comunicarii fisei de cazier judiciar si a dispus intocmirea unui referat de catre Biroul Executari Penale din cadrul instantei, cu privire la achitarea cheltuielilor judiciare de catre petent si a situatiei executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 1854/1994.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Prin sentinta penala 1854/03.08.1994 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin Decizia penala nr. 798/19.09.1994 a Tribunalului Bucuresti, petentul a fost condamnat la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta de art. 211 alin. 1 C. pen.
Prin sentinta penala nr. 1095/24.04.1996 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin Decizia penala 326/1997 a Tribunalului Bucuresti, a fost condamnat la 2 ani si 6 luni pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta art. 208-209 lit.g C. pen..
Prin sentinta penala nr. 4072/15.12.1999 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin neapelare a fost condamnat la 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art.208-209 lit.e C.pen..
Prin sentinta penala 21/09.01.2001, definiva prin Decizia penala 386/09.03.2001 a Tribunalului Bucuresti, petentul a fost condamnat la 4 ani inchisoare.
In conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. 1 lit.a C. pen., condamnatul poate fi reabiitat, la cerere, de instanta judecatoreasca, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani , la care se adauga jumatate  din durata pedepsei pronuntate.
Potrivit art. 136 C. pen., termenele prevazute de art. 135 C. pen., se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.
In cazul condamnarilor succesive termenul de reabilitare se calculeaza in functie de pedeapsa cea mai grea, care atrage deci cel mai lung de reabilitare si care va curge de la data cand a luat sfarsit executarea ultimei pedepse.
Astfel, in prezenta cauza, termenul de reabilitare se calculeaza in functie de pedeapsa de 4 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 4072/15.12.1999 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin neapelare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art.208-209 lit.e C.pen.si care va curge de la data de 04.02.2004. Prin urmare termenul de reabilitare se implineste la 04.02.2010.
Potrivit art. 497 alin.1 lit a C. proc. pen., cererea de reabilitare se respinge pentru neindeplinirea conditiilor de forma cand a fost introdusa inainte de termenul legal.
Avand in vedere ca petentul a introdus cererea de reabilitare  inainte de termenul legal, 04.02.2010, instanta o va respinge ca neintemeiata.
 In baza art. 192 al.2 C.proc.pen., va  obliga petentul la 20 lei cheltuieli judiciare catre stat.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE
Respinge cererea de reabilitare formulata de petentul SM fiul lui N si G, ns. ----- in B, domiciliat in B, sector 5, SOS.--, nr. -, bl.--, sc.--, et. --, ap. ---1, CNP- ----, ca neintemeiata.
          In baza art. 192 al.2 C.proc.pen. obliga petentul la 20 lei cheltuieli judiciare catre stat, ( care se vor achita la oficiile postale  in contul  RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3).
Cu apel in 10 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica de la 17 Februarie 2009.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
Actiune in raspundere civila delictuala Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010