InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Reabilitare

(Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Dosar nr. 2913/302/2009
Sentinta penala nr.660
Sedinta publica de la 14 Aprilie 2009
Ministerul Public-Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a fost reprezentat de procuror C P.
Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe petenta Z S,  avand ca obiect cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.)
La apelul nominal facut in sedinta publica a lipsit petenta.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca s-a depus la dosar fisa de cazier judiciar a petentei.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta a constatat cauza in stare de judecata si a acordat cuvantul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul, a solicitat admiterea cererii , urmand sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca a condamnatei.
     

INSTANTA
Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata:
Prin cererea inregistrata la data de 19.03.2009 Petenta Z S a formulat cerere de reabilitare pentru condamnarea aplicata prin sentinta penala nr.184/3.02.1992, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.3792/1991.
Petenta a aratat ca a executat aceasta pedeapsa prin munca corectionala si, de asemenea ca, de la data condamnarii si pana in prezent nu a mai suferit o alta condamnare, este casatorita si are un copil minor in intretinere, nu a avut probleme cu politia sau cu alte organe administrative, este cunoscuta ca fiind un om cinstit si isi castiga existenta prin munca cinstita, fiind salariata la G R M de 12 ani, iar prejudiciul a fost recuperat prin depunerea sumei.
Petenta a depus la dosarul cauzei sentinta penala nr.184/3.02.1992, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.3792/1991. si sentinta penala nr.302/17.04.1991, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti in dosarul nr.643/1991, precum si dovada achitarii cheltuielilor judiciare catre stat.
A fost depusa la dosar fisa de cazier judiciar al petentei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Prin sentinta penala nr.302/17.04.1991, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti in dosarul nr.643/1991, definitiva prin decizia penala nr.443/5.06.1991 a Tribunalului Bucuresti, inculpata Z S a fost condamnata la pedeapsa de 8 luni inchisoare, in baza art.223 alin.1 cp.
In baza art.81,82 cp., s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 2 ani si 8 luni.
In baza art.191 cpp., inculpata a fost obligata la 800 lei, cheltuieli judiciare catre stat.
Prin sentinta penala nr. 184/3.02.1992, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.3792/1991, definitiva prin neapelare, inculpata Z S a fost condamnata la urmatoarele pedepse:
-1 an si 2 luni inchisoare, in baza art.264 alin.2 cp. rap. la art.223 alin.1 cp.
-1 an inchisoare, in baza art.289 cp.
-10 luni inchisoare, in baza art.291 cp.
In baza art.85 alin.1 cp. a fost anulata suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.302/17.04.1991, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti in dosarul nr.643/1991, definitiva prin decizia penala nr.443/5.06.1991 a Tribunalului Bucuresti, s-a constatat ca infractiunile sunt concurente,  iar, in baza art.33 lit.a cp., 34 lit.a cp., s-a dat spre executare pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare care a fost sporita cu 4 luni inchisoare, in final dandu-se spre executare pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare.
In baza art.1 din Legea nr.47/1977, s-a dispus ca executarea pedepsei sa se faca prin munca corectionala la SC T M SA.
Prin aceeasi sentinta, inculpata a fost obligata in solidar cu inculpatul D M la plata sumei de 2215 lei catre partea civila.
S-a constatat prin sentinta ca suma de 2000 lei a fost depusa la CEC cu chitanta nr.2325674/1991 si s-a dispus virarea acestei sume in contul unitatii.
In baza art.191 cpp., inculpata a fost obligata la 1000 lei, cheltuieli judiciare catre stat.
In conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. 1 lit. a C. pen., condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani , la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.
Potrivit art. 136 C. pen., termenele prevazute de art. 135 C. pen., se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.
Prin urmare termenul de reabilitare judecatoreasca s-a implinit la data de 2.11.1996.
 Prin dispozitiile art. 137 C. pen., s-au prevazut conditiile ce trebuie indeplinite de catre cel condamnat pentru obtinerea reabilitarii judecatoresti:
- in cursul termenului de reabilitare condamnatul sa nu fi suferit o noua condamnare ( art. 137 lit. a C. pen.). Din fisa de cazier judiciar rezulta ca petenta nu a mai suferit o alta condamnare si prin urmare aceasta conditie este indeplinita.
- condamnatul care cere reabilitarea trebuie sa aiba asigurata existenta prin munca sau alte mijloace oneste ( art. 137 alin. 1 lit. b C. pen.).
- solicitantul reabilitarii sa fi avut o conduita buna (art. 137 alin. 1 lit. b C. pen.). Din fisa de cazier judiciar rezulta ca aceasta conditie este indeplinita, petentul integrandu-se deplin in societate, a respectat legile si regulile de convietuire sociala si nu a mai savarsit infractiuni.
- achitarea cheltuielor de judecata si a despagubirilor civile (art. 137 alin. 1 lit d C. pen.). Prin sentinta penala nr. 184/3.02.1992, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.3792/1991,definitiva prin neapelare,  inculpata a fost obligata in solidar cu inculpatul D M la plata sumei de 2215 lei catre partea civila.
S-a constatat prin sentinta ca suma de 2000 lei a fost depusa la CEC cu chitanta nr.2325674/1991 si s-a dispus virarea acestei sume in contul unitatii.
In baza art.191 cpp., inculpata a fost obligata la 1000 lei, cheltuieli judiciare catre stat.
Prin chitanta seria CNPRWB1014 nr. 00001360 din data de 03.03.2009 petenta a achitat 1 RON, reprezentand  cheltuieli judiciare catre stat.
Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru  reabilitarea judecatoreasca, instanta va admite cererea de reabilitare formulata de petenta
In baza art.192 alin.3 cpp., cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII,
H O T A R A S T E
Admite cererea formulata de petenta Z S, domiciliata  in Bucuresti, Str.
 Dispune reabilitarea judecatoreasca a condamnatei Z S pentru pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 184/3.02.1992, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.3792/1991,definitiva prin neapelare , facand sa inceteze toate interdictiile , incapacitatie si decaderile ce decurg din condamnare.
Conform dispozitiilor art. 502 C. proc. pen., dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari si va face cuvenitele mentiuni pe hotararea de condamnare.
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 14.04.2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
Actiune in raspundere civila delictuala Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010