Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Somatie de plata

(Hotarare nr. 771 din data de 17.01.2014 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Licitatii | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 884/184/30.02.2012 creditoarea SC SRL, in calitate de mandatara a S.C. S.A. ( succesoare in calitate de furnizor de energie electrica a fostei ELECTRICA SA), persoana juridica romana a chemat in judecata pe debitorul DG, solicitand instantei, ca prin hotararea ce va pronunta sa emita ordonanta prin care sa someze debitorul sa-i plateasca sumele de 268,99 lei pretentii si 243,67 lei penalitati de intarziere, precum si obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata.        
          In fapt, creditoarea a motivat ca intre parti s-au derulat raporturi contractuale, in baza carora  creditoarea a livrat debitoarei energie electrica, acesta avand obligatia de a achita contravaloarea energiei, conform facturilor emise.
A mai aratat creditoarea ca a incercat rezolvarea pe cale amiabila a litigiului, prin notificari si apeluri telefonice adresate debitoarei, insa demersurile nu au avut nici un rezultat. De asemenea, creditoarea a aratat ca sunt indeplinite toate cerintele prevazute in OG 5/2001, creanta fiind certa, lichida si exigibila.
         In drept, au fost invocate dispozitiile OG 5/2001, art. 969 si urmatoarele, art. 1073 C.civ., art. 43 si 46 C.com.        
         In sustinerea cererii sale creditoarea a depus situatia debitului, fise calcul penalitati, facturi fiscale, procura si a timbrat actiunea cu sumele de 39 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.                                                   
         Debitorul, legal citat, nu s-a prezentat in instanta si nu a depus intampinare.
         Analizand actele si lucrarile dosarului instanta apreciaza ca cererea  formulata de creditoare  este intemeiata. 
         Potrivit art. 1 din OG 5/2001, la cererea creditorului, in scopul realizarii de buna voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract, se poate emite ordonanta care sa contina somatia de plata a sumei datorate de debitor, actualizata conform ratei inflatiei aplicabile la data platii efective.
          In conformitate cu dispozitiile art. 379 (3) si ( 4) Cod procedura civila. creanta este certa atunci cand existenta sa rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte chiar neautentice, in cazul de fata aceasta conditie fiind indeplinita, avand in vedere facturile depuse la dosarul cauzei, precum si pentru penalitati, conform modului de calcul, iar creanta este lichida atunci cand, catimea ei este determinata sau determinabila prin insasi actul de creanta.
          In cauza de fata creanta  este determinata, conform facturilor si, in ce priveste penalitatile prin modul de calcul depus de creditoare.
         De asemenea, creanta creditoarei este exigibila, deoarece a ajuns la scadenta.
         In raport de aceste considerente instanta urmeaza sa admita, actiunea formulata de creditoare si sa emita ordonanta  prin care sa someze debitoarea sa plateasca creditoarei sumele de 268,99 lei pretentii si 243,67 lei penalitati de intarziere, in termen de 10 de zile de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, sume care vor fi actualizate conform ratei inflatiei la data platii efective.
         Avand in vedere dispozitiile art. 274 Cod procedura civila instanta va obliga debitorul sa plateasca creditoarei cheltuielile de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
ACHIZITII PUBLICE-MODIFICAREA CONTESTATIEI ADRESATE C.N.S.C. - Decizie nr. 102/R din data de 15.01.2014
Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale obligativitatea efectuarii licitatiei - Decizie nr. 260/R din data de 27.10.2006
Drept civil. Nulitatea clauzei penale din titlul executoriu. Neindeplinirea cerintelor constatarii nulitatii actelor de executare si a incheierii de intabulare a acestora. - Decizie nr. 97 din data de 09.10.2014
Licitatie publica. Legea aplicabila - Decizie nr. 19 din data de 14.05.2007
Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001 - Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005
Contencios administrativ. Achizitii publice. Respingerea ofertei ca neconforma, in conditiile in care oferta financiara nu cuprinde toate costurile prevazute in caietul de sarcini, iar raspunsul la solicitarea de clarificari nu este concludent. - Decizie nr. 598 din data de 14.04.2011
Licitatie organizata de o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a... - Decizie nr. 234 din data de 13.03.2009
ACHIZITII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUATII PARTICULARE - Decizie nr. 51 din data de 24.04.2007
COMUNICARE INFORMATII - Sentinta civila nr. 2599 din data de 02.10.2009
Achizitie publica - Decizie nr. 600 din data de 11.02.2013
Informatii de interes public. Obligatia asigurarii liberului acces la contractele de achizitie publica. Clauze de confidentialitate. - Decizie nr. 581 din data de 11.02.2013
Achizitie publica. Oferta inacceptabila pentru nejustificarea pretului aparent neobisnuit de scazut. - Decizie nr. 527 din data de 04.02.2013
art.16 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - Decizie nr. 2076 din data de 17.05.2012
Procedura de achizitie publica. - Decizie nr. 3034 din data de 10.09.2012
Achizitii publice.Vicii de forma. - Decizie nr. 1934 din data de 10.05.2012
Licitatii. - Decizie nr. 1740 din data de 15.09.2011
Exceptie de nelegalitate a unei dispozitii de restituire emisa in aplicarea Legii nr.10/2001. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 2310 din data de 04.11.2010
ermenul prevazut de art.55 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 pentru contestarea documentatiei de atribuire. - Decizie nr. 2248 din data de 29.10.2010
Legalitatea criteriilor de calificare si selectie potrivit art.176 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. - Decizie nr. 2289 din data de 01.11.2010