InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60-2001

(Decizie nr. 2090 din data de 31.10.2005 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Licitatii | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     25. Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG nr.60/2001.
     
     In cazul reorganizarii unei licitatii pe baza unui proiect finantat prin programul  SAPARD, autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile OUG nr.60/2001 atunci cand atribuie  contracte de achizitie publica.
     
     Sectia comerciala si contencios administrativ – Decizia nr.2090/31.10.2006
     
     Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Hunedoara sub dosar nr.602/2005, reclamanta SC “C” SA Deva a chemat in judecata paratii Consiliul Local al comunei , Comuna Baru prin Primar si Consiliul local si SC “I.T.C.” SRL Hunedoara pentru ca, in principal sa se constate nulitatea absoluta a licitatiei locale deschise pentru achizitie publica “Alimentare  cu apa a satelor Baru, Livadia si Petros comuna Baru  judetul  Hunedoara, desfasurata la 8.12.2004 la sediul Primariei comuna Baru si, in subsidiar, sa se constate ca reclamanta este castigatoarea licitatiei susmentionate si sa fie obligati Consiliul local Baru si Comuna Baru sa incheie cu reclamanta contractul  de lucrari.
     In motivarea cererii, a aratat in esenta ca la organizarea licitatiei atacate nu au fost respectate dispozitiile legale in vigoare, nici in privinta publicitatii si nici a criteriilor de selectie privitoare la desemnarea castigatorului.
     Prin  sentinta nr.742/CA/2005 pronuntata in cauza, a fost respinsa actiunea astfel formulata retinandu-se in esenta ca licitatia a fost organizata in baza unui proiect finantat prin programul SAPARD si conditiile legale care trebuie respectate sunt cele din “Manualul de instructiuni pentru contractele de achizitii lucrari-procedura G3-ACP” al Agentiei SAPARD Romania, iar nu cele prevazute in OUG nr.60/2001. In speta, s-au constatat de catre instanta a fi indeplinite toate cerintele legale.
     Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta, aducandu-i critici de nelegalitate si solicitand modificarea in tot a acesteia, in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost formulata.
     In dezvoltarea motivelor de recurs, a sustinut urmatoarele:
     - instanta in mod gresit a aplicat in speta prevederile art.8 din OUG nr.60/2001, exceptand licitatia atacata de la procedura obligatorie prevazuta de aceasta Ordonanta de Guvern. Dimpotriva, Agentia SAPARD fiind persoana  juridica romana, nu se incadreaza in dispozitiile art.8 din OUG nr.60/2001. In plus, in dosarul de licitatie este prevazuta expres aplicarea OUG nr.60/2001 ca fiind cadrul de desfasurare a licitatiei, iar in formularul G3-ACP-3.6 punctul 12 se prevede expres ca “ prin depunerea ofertelor, ofertantii se considera familiarizati si ca si-au insusit legislatia din Romania, care in orice mod poate afecta sau aplica operatiile si activitatile care fac obiectul ofertei si ulterior al  contractului”.
     Urmare a aplicarii legislatiei romane, rezulta ca este gresita si concluzia instantei de fond conform careia reclamanta nu a beneficiat de reducerea cu 50% a criteriilor legate de cifra de afaceri si ca acest criteriu nu ar fi fost indeplinit in speta;
     - instanta nu s-a pronuntat asupra aspectelor invocate in cursul procesului privind neindeplinirea  criteriului de capacitate tehnica;
     - instanta nu a analizat capatul de cerere prin care s-a solicitat sa se constate ca este castigatoarea licitatiei, prin compararea ofertei cu aceea a ofertantului declarat castigator.
     Analizand cererea de recurs prin prisma motivelor invocate, raportat la probele administrate si la dispozitiile legale aplicabile, Curtea constata ca este nefondata din considerentele mai jos redate.
     Asa cum in mod just a retinut instanta de fond, licitatia a fost organizata pe baza unui proiect finantat prin programul SAPARD, fondurile provenind de la Uniunea Europeana, prin Agentia SAPARD. In acest sens, Legea nr.17/2000 privind  Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala aferent Programului SAPARD, publicata in Monitorul Oficial nr.471/2000 prevede desfasurarea acestui program prin accesarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de  Uniunea Europeana. Ori, in aceasta situatie sunt incidente  dispozitiile art.8 alin.1 lit. b din OUG nr.60/2001, conform carora autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile ordonantei de urgenta atunci cand  atribuie contracte de achizitie publica, daca:
     b) procedurile  de atribuire a contractelor  de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a :
     - unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea ori exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri straini;
     - aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori.
     In consecinta, nu se poate retine argumentul recurentei conform caruia Agentia SAPARD fiind institutie publica romana este supusa legislatiei romane. Dimpotriva, in cazul dedus judecatii este supusa procedurii speciale de licitatie publica cuprinsa in Manualul de instructiuni pentru contractele de achizitii publice, servicii, bunuri si lucrari, aprobat de Uniunea Europeana. Acest manual de achizitii publice G3-ACP este acreditat de Comisia Europeana si este  parte integranta a contractului de finantare intre Agentia SAPARD si consiliile locale.
     Intrucat Manualul de instructiuni nu prevede facilitati pentru intreprinderile mici si mijlocii, in mod just s-a retinut de catre instanta de fond ca nu isi gasesc aplicarea prevederilor Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a criteriilor legate de cifra de afaceri.
     Imprejurarea ca in dosarul care cuprinde procedura de desfasurare a licitatiei este  indicata ca  fiind incidenta in materie si OUG nr.60/2001 alaturi de alte reglementari legale nu duce in mod necesar la concluzia ca licitatia trebuie sa respecte cerintele acestei ordonante de Guvern - asa cum sustine recurenta -, ci autorii Manualului au evidentiat in acest fel tocmai corelatia Reglementarilor Conventiei Europene si a Manualului de instructie SAPARD cu prevederile art.8 din OUG 60/2001.
     De asemenea, sustinerea recurentei referitoare la incalcarea principiului  publicitatii licitatiei este nefondata, intrucat pe de o parte publicarea anuntului in Monitorul Oficial nu era obligatorie, iar pe de alta parte insasi participarea reclamantei la licitatie dovedeste transparenta organizarii acesteia.
     Cu privire la indeplinirea criteriului tehnic, instanta de fond a retinut in mod temeinic concluziile comisiei de evaluare  conform carora acest criteriu nu este indeplinit intrucat utilajele detinute nu sunt  la standardele necesare efectuarii lucrarii. Se sustine de catre recurenta ca nicaieri in dosarul de licitatie nu este prevazuta vreo  conditie tehnica de dimensionare a utilajelor. Dar aceasta sustinere este contrazisa de mentionarea in volumul III al dosarului de licitatie-formular G3-ACP 3.4 si in instructiunile pentru ofertanti-formular G3-ACP 3.6 a cerintei ca echipamentul destinat executiei  proiectului sa fie  considerat satisfacator si suficient pentru a asigura implementarea proiectului in perioada de timp programata (fila 263 dosar fond).
     Fata de aceasta imprejurare a descalificarii reclamantei in cadrul  etapei “conformitate tehnica”, in urma analizarii criteriilor “echipamente” si “cifra medie de afaceri” conform grilei sinteza nr.15/115/10.12.2004,  aceasta nu mai putea fi admisa in etapa “ evaluare financiara” in care se analizeaza preturile ofertate, nefiind relevante sub acest aspect criticile aduse prin motivele de recurs de catre reclamanta.
     Din considerentele sus expuse, in temeiul art.312 Cod procedura civila a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta SC “C” SA Deva, iar in baza art.274 Cod procedura civila a fost obligata recurenta la cheltuieli de judecata.
     Cererea de suspendare a procedurii de atribuire a fost respinsa ca ramasa fara obiect.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Licitatii

ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017