InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Plangere contraventionala cu Politia Locala

(Sentinta civila nr. 7042 din data de 07.10.2011 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:      Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante petentul AD a formulat plangere impotriva procesului verbal de contraventie din 02.02.2011 incheiat de intimata Politia Locala Braila.
     In motivare, petentul a aratat ca a fost sanctionat pentru ca avea parcat autoturismul spre vanzare pe teren ce apartine domeniului public al mun. Braila. Contesta procesul verbal deoarece nu se face vinovat de comiterea faptei, autoturismul desi avea anunt de vanzare, era parcat acolo de obicei. Arata petentul ca datorita zapezii nu a mai circulat cu autoturismul, astfel ca este posibil sa fi stationat acolo mai multe zile. Solicita admiterea plangerii si exonerarea de la plata amenzii.
     Legal citata, intimata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.
     Analizand actele dosarului prin prisma dispozitiilor legale incidente in cauza, instanta retine urmatoarele :
     Prin procesul verbal de constatare a contraventiilor contestat petentul AD a fost sanctionat contraventional cu amenda de 500 lei conf. art.3 lit. b pentru savarsirea contraventiei prev. de art.2 din HCLM nr.248/2008, retinandu-se ca in zona bariera Calarasilor, avea expus spre vanzare  autoturismul marca Dacia pe teren ce apartine domeniului public al mun. Braila, loc neautorizat de Consiliul Local in acest scop , desi anterior a fost somat prin somatie sa elibereze locul".
     Procesul verbal a fost incheiat in lipsa contravenientului, fapt atestat de martorul asistent GH.
     Potrivit procesului verbal depus la dosar procesul verbal de sanctionare contraventionala a fost comunicat petentului prin afisare la domiciliu.
     Instanta retine ca petentul nu a contestat nici incheierea procesului verbal in lipsa , nici procedura de comunicare, prin afisare.
     Verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.
     Potrivit art.3 lit. b se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2500 lei fapta prevazuta de art. 2 din HCLM nr.248/2008, respectiv de a expune la vanzare auto in locuri neautorizate de Consiliul Local Braila.
     Verificand temeinicia procesului verbal, instanta retine ca din proba cu inscrisurile depuse la dosar, nu a rezultat o alta situatie de fapt decat cea retinuta de agentul constatator.
     Astfel, instanta retine ca desi petentul contesta savarsirea faptei invocand posibilitatea ca autoturismul sa fi stationat acolo timp de mai multe zile pentru ca nu ar fi circulat din cauza zapezii, din plansa foto atasata la dosar nu rezulta ca la data de 19.01.2011 si 20.01.2011 circulatia ar fi fost intrerupta din cauza zapezii. Mai mult, din aceeasi plansa foto rezulta ca starea vremii era buna, iar zapada lipseste.
     Fata de aceasta situatie, instanta retine ca petentul a expus un autoturism spre vanzare in loc neautorizat de CLM Braila, astfel ca sanctionarea sa este intemeiata.
     De asemenea, fata de criteriile prevazute de art.21 din OG nr.2/2001, instanta apreciaza ca agentul constatator a facut o corecta individualizare a sanctiunii aplicate petentului, respectiv amenda contraventionala in cuantumul minim astfel ca nu se impune inlocuirea amenzii aplicate cu sanctiunea avertismentului.
In consecinta, in baza art.34 din OG nr.2/2001, instanta urmeaza sa respinga plangerea formulata impotriva procesului verbal de contraventie contestat si il va mentine ca temeinic si legal incheiat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014