InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Sanctiune Autoritatea Nationala a Vamilor

(Sentinta civila nr. 2214 din data de 15.03.2011 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:      Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante petentul AB, cetatean al Republicii Moldova, a solicitat in contradictoriu cu intimatele Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati si Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Braila anularea procesului verbal de sanctionare contraventionala incheiat de catre agenti constatatori din cadrul intimatei Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Braila prin care a fost sanctionat cu amenda in suma totala de 40.000 lei si au fost dispuse masuri complementare constand in confiscarea a 24 pachete de tigari si a autoturismului marca Volkswagen
          Petentul a solicitat exonerarea de plata amenzilor si inlaturarea masurii complementare constand in confiscarea autoturismului marca Volkswagen.
In fapt s-a aratat ca saptamanal efectueaza transporturi de colete cu auto marca Volkswagen din Republica Moldova in Turcia unde lucreaza persoane din satul in care este domiciliat petentul. La data de 21.10.2010 au patruns in Romania pe la Vama Oancea din judetul Galati. Dupa ce au trecut frontiera au achizitionat de langa o statie Lukoil aflata la intrarea in mun. Galati 20 de pachete de tigari cu timbru de Republica Moldova, mai avand asupra lor la intrarea in tara alte 4 pachete cu timbru similar.
In apropierea fabricii de mezeluri Caruz au fost opriti de catre agentii constatatori care au controlat autoturismul, fiind condusi la sediul Vamii Braila, loc in care au fost confiscate cele 24 de pachete de tigari cu timbru de Republica Moldova, fiind incheiat si procesul verbal, petentul intelegand ca are de achitat amenda in suma de 20000 lei.
        In cuprinsul plangerii s-a apreciat ca procesul verbal contestat este nelegal, art. 220 alin. 1 lit. k din Codul de Procedura Fiscala nefiind aplicabil in prezenta cauza, petentul si martorul care il insotea detinand impreuna la intrarea in tara doar 4 pachete conform legislatiei in vigoare.
Intimata Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati a formulat intampinare solicitand respingerea plangerii.
         In fapt s-a aratat prin intampinare ca la data controlului in trafic al auto condus de catre petent pe DN 2B au fost identificate ascunse sub bancheta din spate a autoturismului un nr. de 24 de pachete de tigari cu timbru de Republica Moldova, inspectorii vamali apreciind ca aceste pachete nu au fost declarate la Biroul vamal de intrare in tara Oancea.
     S-a aratat de catre intimata ca in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 ale Ordinului MEF nr. 3424/2008 sunt scutite de TVA si accize importul a 40 de tigarete si ca abaterile contraventionale au fost  corect si legal retinute de catre agentii constatatori.
     Analizand probatoriile administrate in cauza si sustinerile partilor instanta retine ca la data de 21.10.2010 petentul AB conducea auto marca Volkswagen fiind insotit de  martorul DC.
     In apropiere de satul Pietroiu din judetul Braila acest auto a fost controlat de un agent constatator din cadrul intimatei Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Braila, constatandu-se existenta in interiorul acestui autoturism a 24 pachete de tigari cu timbru de  provenienta Republica Moldova, context in care autoturismul a fost condus la sediul intimatei, fiind incheiat procesul verbal dedus judecatii prin care s-a constatat in sarcina petentului comiterea contraventiilor prevazute de art. 220 alin. 1 lit. a care sanctioneaza detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv si respectiv art. 220 alin. 1, lit. k din Codul de Procedura Fiscala care sanctioneaza "transportul de produse accizabile care nu sunt insotite de documentul administrativ de insotire a marfii, fiind aplicate doua sanctiuni contraventionale in suma de 20.000 lei fiecare.
     Din oficiu instanta constata ca procesul verbal dedus judecatii respecta conditiile de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
     Din examinarea probatoriului administrat in cauza cat si a sustinerilor partilor instanta constata ca procesul verbal contestat este legal intocmit si nu exista motive care sa conduca la nelegalitatea acestui act administrativ, probatoriile administrate proband legalitatea acestuia.
     In acest sens petentul a fost sanctionat pentru doua contraventii, respectiv detinerea de produse accizabile in afara sistemului suspensiv, conform art. 220 alin. 1 lit. a din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin O.G. nr. 92/2003, in prezenta cauza cele 24 de pachete de tigari cu timbru de provenienta Republica Moldova precum si pentru transportul de produse accizabile care nu sunt insotite de documentul administrativ de insotire a marfii, conform art. 220 alin. 1 lit. k din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin O.G. nr. 92/2003, in prezenta cauza transportul celor 24 pachete de tigari cu autoturismul Volkswagen. Petentul nu a contestat aceasta situatie de fapt, a recunoscut-o, cu mentiunea ca 20 pachete de tigari au fost achizitionate din Romania, langa municipiul Galati.
     Aceste aspecte sustinute de catre petent sunt confirmate de catre declaratia martorului DC.
     Indiferent de locul in care au fost achizitionate aceste pachete de tigari, este interzisa detinerea lor pe teritoriul Romaniei conform normei legale de la art. 220 alin. 1 lit. a din Codul de Procedura Fiscala. De asemenea este interzis transportul acestor bunuri care nu sunt insotite de un document de insotire a marfii, indiferent de modalitatea de obtinere conform art. 220 alin. 1 lit. k din Codul de Procedura Fiscala.
     Aceste prevederi legale nu fac distinctie in privinta modului de obtinere, fiind nerelevant in prezenta cauza daca cele 24 pachete de tigari au fost trecute sau nu prin Vama Oancea ori au fost achizitionate ulterior din Romania, sustinerile in acest sens ale petentului confirmate de catre martorul DC nefiind de natura a inlatura raspunderea contraventionala a acestuia.
     De asemenea instanta constata ca masurile complementare constand in confiscarea celor 24 pachete de tigari si a auto Volkswagen au fost corect si legal aplicate in conformitate cu prevederile art. 220 alin. 2 lit. a si b din acelasi act normativ, fiind masuri obligatorii si imperative care se iau in situatia constatarii contraventiilor prevazute la art. 220 alin. 1 lit. a si k din OG 92/2003, apreciindu-se de catre instanta ca aceste masuri complementare sunt proportionale cu gradul de pericol social al faptei comise.
     Instanta respinge sustinerile petentului in sensul inaplicabilitatii in prezenta cauza a contraventiei prevazute de catre art. 220 alin. 1 lit. a din Codul de Procedura Fiscala in referire la art. 20643 din Codul Fiscal  privitoare la detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv in conditiile in care art. 20615 din Codul Fiscal mentionat ca temei legal in procesul verbal face referiri clare la tutun, tigaretele fiind produse accizabile.
     De asemenea sunt nerelevante si sustinerile formulate prin notele scrise privitoare la considerarea de achizitii in folos propriu de catre o persoana fizica a cel mult 800 de tigarete dintr-un stat membru al Comunitatii Europene, Republica Moldova nefiind stat membru al Comunitatii Europene.
     Avandu-se insa in vedere faptul ca petentul este la prima abatere de acest fel cat si cantitatea relativ redusa a produselor accizabile transportate, respectiv 24 de pachete de tigari, instanta apreciaza ca cele doua sanctiuni constand in amenda de 20.000 ei fiecare sunt excesive in privinta cuantumului, scopul sanctiunii putand fi atins si prin aplicarea avertismentului pentru fiecare sanctiune contraventionala. 
     Fata de cele expuse, in temeiul art. 7 alin. 3 si art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea contraventionala formulata de petent impotriva procesului verbal contestat si va inlocui ambele amenzi contraventionale in cuantum de 20.000 lei aplicate prin procesul verbal contestat cu sanctiunea avertismentului, mentinand neschimbate celelalte dispozitii cuprinse in procesul verbal.     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014