Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

PENAL. REABILITARE JUDECATOREASCA. INDEPLINIREA CONDITIILOR PREVAZUTE DE LEGE

(Sentinta penala nr. din data de 25.03.2009 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

      
      
      
      
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau petentul DV a solicitat instantei sa dispuna reabilitarea sa privind condamnarea pronuntata prin sentinta penala pronuntata de Judecatoria Buzau.
In motivare, petentul a aratat ca prin sentinta sus-mentionata a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executarea pedepsei prin munca corectionala.
De la data executarii si pana in prezent nu a mai suferit o noua condamnare, a avut existenta asigurata prin munca, a avut o buna conduita si a platit in intregime despagubirile civile si cheltuielile judiciare la plata carora a fost obligat.
Petentul si-a intemeiat in drept actiunea pe dispozitiile art. 494 si urm. C.proc.pen. si art. 135-137 C.pen.
Pentru dovedirea sustinerilor sale, petentul a depus la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri: certificat de cazier judiciar, copia sentintei penale pronuntata de Judecatoria Buzau, istoric de domiciliu, adeverinta, scrisoare de caracterizare.
      Instanta, din oficiu, in temeiul rolului activ, a solicitat Biroului Executari penale din cadrul Judecatoriei Buzau intocmirea unui referat privind executarea sentintei penale si Inspectoratului de Politie al Judetului  comunicarea unei copii de pe fisa de cazier judiciar a petentului. Relatiile solicitate au fost depuse la dosarul cauzei.
Analizand materialul probator administrat, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Prin sentinta penala pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul , definitiva prin decizia penala a Tribunalului Buzau, petentul din prezenta cauza, DV, a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare cu executare la locul de munca, respectiv la I.I.C..
Prin sentinta penala a Judecatoriei Buzau s-a dispus schimbarea locului de munca la SRL.
Prin sentinta penala a Judecatoriei Buzau,  definitiva prin nerecurare la 24.11.1994, s-a dispus incetarea executarii pedepsei la locul de munca.
Potrivit dispozitiilor art. 135 alin 1 lit. a C. pen., condamnatul poate fi reabilitat la cerere, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate, iar aceste termen se socoteste, conform art.136 alin. 1 C. pen., de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale.
      Conform art.137 C. pen., cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat:
- nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135;
- isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;
- a avut o buna conduita;
- a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.
Termenul de reabilitare pentru pedeapsa de 3 ani inchisoare, aplicata petentului, este de 5 ani si 6 luni. Data de la care a inceput sa curga termenul de reabilitare este data de 24.11.1994, data la care s-a pronuntat sentinta penala a Judecatoriei Buzau prin care s-a dispus incetarea executarii pedepsei la locul de munca. Astfel, la data sesizarii instantei cu solutionarea prezentei cereri, termenul de reabilitare se implinise.
In cursul termenului de incercare de 5 ani si 6 luni petentul nu a suferit o noua condamnare, asa cum reiese din copia fisei de cazier judiciar a acestuia.
Conform referatului intocmit de Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Buzau, cheltuielile judiciare catre stat au fost achitate cu foaia de varsamant
       Din caracterizarea intocmita de SC, director la SRL rezulta faptul ca petentul este un angajat eficient, de incredere, care nu a creat probleme si are o relatie buna cu ceilalti angajati.
      Adeverinta de la dosarul cauzei atesta faptul ca petentul este angajat in munca la SC SRL, indeplinind asadar conditia prevazuta de lege in acest sens.
Fata de considerentele expuse, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 135 alin. 1 lit. a C. pen., art. 137 C. pen si art. 495 C. proc. pen., urmand sa dispuna reabilitarea petentului privind condamnarea la  pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare cu executare la locul de munca, aplicata prin sentinta penala pronuntata de Judecatoria Buzau, definitiva prin decizia penala a Tribunalului Buzau.
      In baza art. 502 Cod procedura penala va dispune efectuarea mentiunilor privind reabilitarea pe sentinta penala a Judecatoriei Buzau, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari.
      In baza art. 192 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009
Reabilitarea - Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009
Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate - Sentinta penala nr. 698 din data de 03.11.2010
reabilitare de drept. masura de siguranta a internarii medicale. inadmisibilitate - Hotarare nr. 66 din data de 03.02.2010