Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

CONTRAVENTII

(Sentinta civila nr. 1788 din data de 30.11.2009 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Plangere contraventionala - sentinta civila nr. 1788/30.11.2009  a Judecatoriei Campulung Moldovenesc
     
     Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante, petenta S.C. AD a formulat plangere impotriva procesului verbal de contraventie incheiat de D.R.D.P. Iasi - SDN Campulung Moldovenesc, solicitand admiterea plangerii, anularea procesului verbal de contraventie, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii cu avertisment.
Petenta a sustinut ca pe drumul DN 17 in localitatea P., km 181, s-a depistat autovehiculul Dacia, utilizat de SC AD, fara rovinieta, ocazie cu care a fost sanctionata cu suma de 1000 lei amenda.
          Contravenienta a invocat lipsa de obiect juridic, sustinand ca in momentul constatarii faptei avea achitata c/val rovinietei aferente vehiculului in cauza din data de 09.06.2008 cu valabilitate pana la data de 08.06.2009, asa cum reiese din copia dupa bonul fiscal eliberat de SC OMV SRL, insa soferul nu a putut prezenta agentului constatator chitanta de plata a acesteia, desi c/val rovinietei era achitata.
     A mai mentionat contravenienta, ca procesul verbal de contraventie nu este semnat de contravenient, lipseste semnatura martorului pe procesul verbal de contraventie, apreciind reaua credinta a agentului constatator care a efectuat un control in trafic pe un drum national si la o ora de varf, lipsa mentiunilor obligatorii de pe procesul verbal de contraventie si de lipsa unui martor la fata locului, in conditiile in care avea obligatia si foarte lesne posibilitatea de a identifica un martor intr-o zona intens circulata.
Contravenienta apreciaza ca i s-a adus o vatamare evidenta, fiind pusa in situatia imposibilitatii de a formula obiectiuni, in conditiile in care ar fi putut face dovada achitarii contravalorii rovinietei, astfel incat solicita in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment.
  Prin intampinarea depusa la dosar intimata a solicitat respingerea plangerii si mentinerea procesului-verbal, ca fiind temeinic si legal intocmit, cu motivarea ca petenta a fost sanctionata pentru incalcarea prevederilor art. 8 alin. 1 din OG 15/2002 modificata de OUG nr. 157/2007 pentru utilizarea retelei de drumuri nationale din Romania fara a detine rovinieta valabila si documentul care sa ateste achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale ale autovehiculului, precizand ca valabilitatea rovinietei se dovedeste la momentul controlului exercitat de catre organele abilitate.
Referitor la lipsa semnaturii contravenientului din procesul verbal, intimata a invocat faptul ca acceptul martorilor pentru a semna actul constatator este o obligatie civica si nu una juridica, astfel incat determinarea acceptului si implicit asumarea calitatii de martor, nu poate fi retinuta ca o obligatie a agentului constatator, iar prevederile art. 19 din OG 2/2001 precizeaza ca rolul martorului este acela de a confirma daca respectivul contravenient este de fata, refuza sa semneze sau nu poate semna actul constatator, agentul constatator va face mentiuni despre aceste imprejurari.
     De asemenea, a precizat ca prevederile art. 19 nu au fost incalcate deoarece indiferent in ce moment al zilei se realizeaza controlul, agentul constatator nu se poate prevala de nici un temei legal si mijloc juridic pentru a determina o terta persoana sa semneze ca martor in cuprinsul actului constatator, fiind facuta mentiunea ca "prezentul proces verbal de constatare a contraventiei a fost incheiat in lipsa martorilor de fata se afla numai agenti constatatori iar celelalte persoane prezente refuza calitatea de martori" care este corecta si in spiritul prevederilor art.19 alin.3 din OG 2/2001, intimata justificand absenta semnaturii martorului, petenta nedemonstrand existenta vatamarii.
     Pe fondul cauzei intimata a aratat ca in momentul controlului nu s-a putut face dovada ca autovehiculul surprins in trafic detine rovinieta valabila si intrucat organelor de control nu le-a fost prezentata rovinieta, in plan juridic, nedovedirea unui fapt echivaleaza cu inexistenta acestuia, invocand si faptul ca data de achizitie a rovinietei, conform bonului fiscal, este 07.06.2009, data ulterioara efectuarii controlului.
     In cauza s-a invocat pe cale de exceptie nulitatea procesului verbal de contraventie, motivat de faptul ca acesta ar fi fost incheiat cu incalcarea prevederilor art. 19 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in sensul ca procesul verbal nu a fost semnat de contravenienta sau reprezentantul sau si nici de martori.
     Prin sentinta civila nr. 1788/30.11.2009 a Judecatoriei Campulung Moldovenesc s-a admis in parte plangerea formulata si a dispus inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea "Avertisment".
     S-a retinut ca articolul 17 din OG 2/2001 determina conditiile de valabilitate a procesului verbal a caror nerespectare este sanctionata cu nulitatea absoluta, precizand expres ca "lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea  procesului verbal".
     Lipsa altor mentiuni din procesul verbal pot atrage nulitatea acestuia in masura in care acestea creeaza o vatamare petentului care nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului, insa in trafic in momentul constatarii contraventiei nu se afla nici un reprezentat legal al petentei, ci doar conducatorul auto, care are calitatea de prepus, fiind facute mentiunile pentru care procesul verbal nu a fost intocmit in prezenta vreunui martor, conform articolului 19 al. 3 din OG 2/2001, astfel incat actul  a fost  intocmit cu respectarea tuturor regulilor impuse de OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 
     Procesul verbal de contraventie se bucura de forta probanta proprie atunci cand cuprinde constatari personale ale agentului constatator, constatari care sunt prezumate a fi reale cata vreme procesul verbal este intocmit cu respectarea cerintelor legale privitoare la forma (art. 16 si 17 din OG nr. 2/2001), iar contravenientul nu face dovada existentei unei alte situatii de fapt decat cea retinuta de catre agentul constatator.
     Aceasta solutie este in concordanta cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, in ceea ce priveste asimilarea procedurii contraventionala celei penale si aplicarea prezumtiei de nevinovatie prevazuta de art. 6 paragraful 2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, aspecte subliniate si in cauza Anghel contra Romaniei.
     Petentul are posibilitatea de a dovedi, prin probe administrate in fata instantei, o alta situatie de fapt decat cea retinuta de catre agentul constatator pe baza probelor administrate de acesta, insa in cauza acesta nu si-a propus probe, ci chiar a recunoscut ca in momentul efectuarii controlului autovehiculul oprit avea achitata plata rovinietei, insa soferul nu a putut prezenta agentului constatator chitanta.
     In cauza contravenienta se face vinovata de cele retinute in procesul verbal de contraventie, intrucat potrivit art. 8 din O.G. 15/2002, fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie, iar art. 1 alin. 1 ind. 1, lit. a, ii, mentioneaza ca prin rovinieta valabila se intelege rovinieta ecuson aplicata la loc vizibil pe partea interioara a parbrizului, insotita la bordul vehiculului, in cazul utilizatorilor persoane juridice de documentul care atesta plata integrala a tarifului de utilizare, in original sau o copie a acestuia stampilata si semnata in original de catre conducatorul unitatii, cu mentiunea "conform cu originalul".
     Prin urmare nu au relevanta in cauza sustinerile contravenientei vizand plata rovinietelor prin intermediul cardurilor bancare, aceasta fiind in culpa ca soferul nu a putut prezenta in momentul controlului documentul care atesta plata integrala a tarifului de utilizare, conform dispozitiilor de mai sus.
     Insa potrivit art.2l din OG 2/200l sanctiunile se aplica gradual in limitele prevazute de actul normativ, tinandu-se seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire, scopul urmarit, urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientei.
         In efectuarea operatiunii de individualizare a sanctiunilor contraventionale, punctul de plecare il constituie fapta contraventionala corelata cu intreg complexul de date care indica periculozitatea ei sociala, iar ca punct final, situatia contravenientei privita in raport cu imprejurarile ce tin de atitudinea acesteia fata de fapta savarsita.
     Avand in vedere ca din actele depuse la dosar, bon fiscal din 07.06.2008 (si nu din 07.06.2009 asa cum a sustinut intimata) si copia rovinietei valabila de la 09.06.2008 pana la 09.06.2009 pentru autoturismul in cauza, rezulta ca petenta avea achitata rovinieta pentru vehiculul in cauza, la data savarsirii contraventiei, neavand doar aceste documente asupra sa.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014