InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Reexaminare anulare cerere - Respins

(Sentinta civila nr. 1524/07.11.2011 din data de 07.11.2011 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta civila nr. 1524/07.11.2011 pronuntata de Judecatoria C-lung. Mold. s-a dispus respingerea cererii de reexaminare formulata de petentul D.D. ca nefondata.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca s-a constatat ca prin Incheierea nr. 181/25 septembrie 2013 a Judecatoriei Campulung Moldovenesc s-a anulat cererea formulata de petentul D.D., conform art. 200 alin. 3 NCPC.
In motivarea incheierii s-a aratat ca instanta a solicitat reclamantului potrivit dispozitiilor art. 200 alin. 2 NCPC ca in termen de 10 zile de la primirea comunicarii sa achite taxa judiciara de timbru in suma de 20 lei, sub sanctiunea anularii.
S-a sustinut ca aceasta comunicare a fost primita de reclamant la data de 11 septembrie 2013, iar in termenul procedural de 10 zile, reclamantul nu a depus la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru datorata, motiv pentru care a anulat cererea.
Impotriva acestei Incheieri reclamantul a formulat la data de 28 octombrie 2013 cerere de reexaminare prin care a aratat ca obiectul principal de activitate al firmei la care este angajat este debitarea materialului lemnos, societatea avand incheiate contracte de exploatare a materialului lemnos in alte localitati decat cea in care isi are sediul, iar in perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2013 societatea a desfasurat activitate in comuna Izvoarele Sucevei si la domiciliul sau nu a fost nimeni sa il incunostinteze.
Conform art. 200 alin. 4, 6 Cod procedura civila, impotriva incheierii de anulare reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii, cerere care se va solutiona de un alt complet al instantei care va putea reveni asupra masurii anularii, daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat, potrivit art. 200 alin. 2, respectiv de 10 zile.
In cauza, solicitarea petentului nu se incadreaza in nici una dintre aceste cereri, petentului fiindu-i facuta adresa in care i s-a solicitat sa isi indeplineasca anumite dispozitii, in caz contrar cererea urmand a fi anulata, dispozitii care nu au fost indeplinite de petent in termenul prevazut de lege.
Referitor la motivele invocate de petent, instanta precizeaza pe de o parte ca potrivit art.197 NCPC in cazul in care cererea este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii, iar petentul, desi a beneficiat de asistenta judiciara prin intermediul unui avocat, nu a achitat odata cu depunerea cererii de chemare in judecata taxa de timbru de 20 lei, fiindu-i facuta adresa in acest sens.
Pe de alta parte, contrar sustinerilor din cererea de reexaminare in care a aratat ca la domiciliul sau nu a fost nimeni sa il incunostinteze de primirea comunicarii, instanta analizand dovada de instiintare, rezulta ca aceasta a fost primita de catre D.M., sotia sa, persoana majora din familie cu care acesta locuieste, procedura fiind astfel legal indeplinita, conform art. 163 alin. 6 Cod procedura civila. 
De altfel, petentul a invocat faptul ca in perioada 09 septembrie 2013 - 07 octombrie 2013 a fost detasat de la locul de munca in comuna Fundu Moldovei, insa potrivit art. 172 Cod procedura civila, daca in cursul procesului una dintre parti si-a schimbat locul unde a fost citata, ea este obligata sa incunostinteze instanta, indicand locul unde sa fie citat, in caz contrar, procedura de citare pentru aceeasi instanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare.
In cauza, petentul a indicat drept domiciliu _.., unde i s-au trimis actele de procedura, care au fost legal indeplinite, conform celor mentionate mai sus, acesta nu si-a indeplinit obligatiile in termenul legal, motiv pentru care, instanta va respinge cererea de reexaminare, ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Contraventie la legea circulatiei- partile din proces - Decizie nr. 1050/R/C din data de 23.10.2009
Cerere in anulare prevazuta de art. 1024 din Noul Cod de procedura civila. Cereri de interventie respinse ca inadmisibile. Inadmisibilitatea recursului. - Decizie nr. 203 din data de 13.09.2016
Potrivit art. 470 alin. 2 si alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbru, sub sanctiunea nulitatii cererii. Cum, in cauza, apelantii nu au depus chitanta in original, pentru a dovedi ca suma achitata reprezinta taxa de - Decizie nr. 922 din data de 07.06.2016
Faptul ca cele doua cereri conexate ar fi avut potential doua cai de atac diferite, potrivit unor coduri de procedura ce s-au succedat in timp, nu inseamna ca, odata conexate, judecarea dosarului, si implicit calea de atac, poate urma doua proceduri sau u - Decizie nr. 211 din data de 29.06.2016
Nelegala citare la deschiderea procedurii. Anulat sentin?a ?i trimis spre rejudecare pentru citare. - Decizie nr. 240 din data de 21.05.2015
Legitimitatea formularii plangerii impotriva solutiei de clasare sau renuntare la urmarirea penala. - Decizie nr. 92 din data de 30.09.2015
Apel declarat care se refera la situa?ia altui parat care nu a declarat apel. - Decizie nr. 63 din data de 05.02.2015
Existenta pe rolul organelor de urmarire penala a mai multor plangeri penale avand identitate de parti, obiect si cauza impune conexarea acestora si nu solutionarea distincta. - Decizie nr. 102 din data de 22.10.2015
Contestarea identitatii inculpatului in calea de atac; pluralitate ocazionala versus pluralitate constituita; calitatea de subiect pasiv a statului in cazul traficului de migranti. - Decizie nr. 1071/A din data de 12.11.2015
Cerere de redeschidere a procesului penal cu privire la o fapta penala comisa sub imperiul C.pen. 1969 si pentru care a fost judecat definitiv; legea aplicabila si verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a cererii. - Decizie nr. 1062/A din data de 11.11.2015
Codul de procedura civila aplicabil se determina in functie de momentul sesizarii instantei de fond, iar nu in functie de momentul disjungerii unui capat de cerere care nu este de competenta instantei initial sesizate si nici in functie de data sesizarii - Hotarare nr. 232 din data de 30.04.2015
Art. 2781 din Codul de procedura penala din 1968. Recurs inadmisibil. - Decizie nr. 62 din data de 27.01.2014
Principiul legalitatii cai de atac. Cale de atac indicata gresit de instanta de fond. - Decizie nr. 508 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 304 din data de 04.09.2014
Drept procesual civil. Cale de atac impotriva incheierii de admitere a cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 244 din data de 03.06.2014
Calea de atac si competenta functionala de solutionare acesteia in materie de reabilitare. Art. 535 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 570 din data de 29.09.2014
Eroare materiala in sensul art.281 Cod procedura civila. - Decizie nr. 254 din data de 13.05.2014
Recurs nul pentru lipsa semnaturii/ delegatiei consilierului juridic care a formulat recursul. - Decizie nr. 4790 din data de 11.06.2014
Drept procesual civil. Situatii care permit instantei de apel sa anuleze sentinta de fond. Aplicarea gresita a disp. art. 297 Cod procedura civila. - Decizie nr. 278 din data de 26.06.2014
Art. 274 alin. 2 si art. 276 alin. 4 din noul Cod de procedura penala. - Decizie nr. 341 din data de 29.04.2014