InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Reexaminare anulare cerere - Respins

(Sentinta civila nr. 1524/07.11.2011 din data de 07.11.2011 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta civila nr. 1524/07.11.2011 pronuntata de Judecatoria C-lung. Mold. s-a dispus respingerea cererii de reexaminare formulata de petentul D.D. ca nefondata.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca s-a constatat ca prin Incheierea nr. 181/25 septembrie 2013 a Judecatoriei Campulung Moldovenesc s-a anulat cererea formulata de petentul D.D., conform art. 200 alin. 3 NCPC.
In motivarea incheierii s-a aratat ca instanta a solicitat reclamantului potrivit dispozitiilor art. 200 alin. 2 NCPC ca in termen de 10 zile de la primirea comunicarii sa achite taxa judiciara de timbru in suma de 20 lei, sub sanctiunea anularii.
S-a sustinut ca aceasta comunicare a fost primita de reclamant la data de 11 septembrie 2013, iar in termenul procedural de 10 zile, reclamantul nu a depus la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru datorata, motiv pentru care a anulat cererea.
Impotriva acestei Incheieri reclamantul a formulat la data de 28 octombrie 2013 cerere de reexaminare prin care a aratat ca obiectul principal de activitate al firmei la care este angajat este debitarea materialului lemnos, societatea avand incheiate contracte de exploatare a materialului lemnos in alte localitati decat cea in care isi are sediul, iar in perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2013 societatea a desfasurat activitate in comuna Izvoarele Sucevei si la domiciliul sau nu a fost nimeni sa il incunostinteze.
Conform art. 200 alin. 4, 6 Cod procedura civila, impotriva incheierii de anulare reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii, cerere care se va solutiona de un alt complet al instantei care va putea reveni asupra masurii anularii, daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat, potrivit art. 200 alin. 2, respectiv de 10 zile.
In cauza, solicitarea petentului nu se incadreaza in nici una dintre aceste cereri, petentului fiindu-i facuta adresa in care i s-a solicitat sa isi indeplineasca anumite dispozitii, in caz contrar cererea urmand a fi anulata, dispozitii care nu au fost indeplinite de petent in termenul prevazut de lege.
Referitor la motivele invocate de petent, instanta precizeaza pe de o parte ca potrivit art.197 NCPC in cazul in care cererea este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii, iar petentul, desi a beneficiat de asistenta judiciara prin intermediul unui avocat, nu a achitat odata cu depunerea cererii de chemare in judecata taxa de timbru de 20 lei, fiindu-i facuta adresa in acest sens.
Pe de alta parte, contrar sustinerilor din cererea de reexaminare in care a aratat ca la domiciliul sau nu a fost nimeni sa il incunostinteze de primirea comunicarii, instanta analizand dovada de instiintare, rezulta ca aceasta a fost primita de catre D.M., sotia sa, persoana majora din familie cu care acesta locuieste, procedura fiind astfel legal indeplinita, conform art. 163 alin. 6 Cod procedura civila. 
De altfel, petentul a invocat faptul ca in perioada 09 septembrie 2013 - 07 octombrie 2013 a fost detasat de la locul de munca in comuna Fundu Moldovei, insa potrivit art. 172 Cod procedura civila, daca in cursul procesului una dintre parti si-a schimbat locul unde a fost citata, ea este obligata sa incunostinteze instanta, indicand locul unde sa fie citat, in caz contrar, procedura de citare pentru aceeasi instanta este valabil indeplinita la vechiul loc de citare.
In cauza, petentul a indicat drept domiciliu _.., unde i s-au trimis actele de procedura, care au fost legal indeplinite, conform celor mentionate mai sus, acesta nu si-a indeplinit obligatiile in termenul legal, motiv pentru care, instanta va respinge cererea de reexaminare, ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012