Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caracal

Contraventii. Lipsa calitati procesuale pasive in actiunile avand ca obiect inlocuirea amenzii contravebtionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii

(Sentinta civila nr. 2431 din data de 31.05.2012 pronuntata de Judecatoria Caracal)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Caracal | Jurisprudenta Judecatoria Caracal

Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat precum si intre persona paratului si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii. Reclamantul fiind cel care porneste actiunea civila, trebuie sa justifice atat calitatea procesuala  activa, cat si calitatea pasiva a persoanei pe care a chemat-o in judecata.
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de .. sub nr_. petenta Primaria .. a  chemat in judecata pe intimatul   B. V., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
In sustinerea actiunii au fost depuse la dosar in copie inscrisuri.
Cererea a fost scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, in conformitate cu dispozitiile art. 36 din O.G. 2/2001, art. 15 lit. i din Legea 146/1997 si art. 1 alin. 2 din O.G. 32/1995.
La data de 3.05.2012, petenta a depus la dosar o cerere prin care a solicitat in baza art.242 alin.2 Cpc, judecarea cauzei in lipsa.
Atat la termenul din_ cat si la cel din data de .., procedura de citare cu intimatul B. V., nu a fost legal indeplinita, instanta a dispus citarea petentei cu mentiunea de a preciza domiciliul exact al intimatului, precum si prin publicitate, prin afisare la usa instantei.
Cu adresa nr.1290 din 3.05.2012 petenta Primaria comunei F. a mai depus  la dosar, Hotararea Consilulului Local F. nr_, procesul verbal privind afisarea titlului executoriu bnr. si somatiei nr.., precum si procesul verbal nr.613/4.03.2012 de declarare a starii de insolvabilitate.
Fata de dispozitiile art. 137 alin.1 Cod procedura civila instanta, urmeaza sa examineze cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale active a Primariei F., avand in vedere caracterul si efectele acesteia, fiind vorba despre o exceptie de  procedura, absoluta si peremptorie.
Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiei lipsei capacitatii procesuale active a reclamantei, exceptie de procedura absoluta, invocata de catre debitoare   si care va fi analizata cu prioritate in baza art. 137 din Codul de procedura civila, instanta retine urmatoarele:
Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat precum si intre persona paratului si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii. Reclamantul fiind cel care porneste actiunea civila, trebuie sa justifice atat calitatea procesuala  activa, cat si calitatea pasiva a persoanei pe care a chemat-o in judecata.
Instanta retine ca in conformitate cu art.9 alin.3 din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in situatia in care contravenientul nu a achitat in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii amenda aplicata organul din care face agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
Instanta retine avand in vedere procesul verbal de constatare a contraventiei depus la dosrul cauzei fila 9 ca petentul a fost sanctionat de catre un agent constatator ce face parte din DGMP SECTIA  Politie. in consecinta doar IPJ-B. ar fi putut solicita inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei munci in folosul comunitatii.  
 Totodata instanta observa ca niciun text de lege nu confera Primarei in a carei raza teritoariala domicializa intimatul calitatea de a solicita aplicarea dispozitiilor art.9 alin.3 din OG 2/2001.
Fata de cele expuse instanta apreciaza ca fiind intemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei F. si in consecinta in baza art.9 alin.3 din OG 2/2001, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata din oficiu si sa respinga cererea formulata ca fiind introdusa de catre o persoana fara calitate procesuala activa.

Postat 30.06.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014