Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Sentinta penala nr. din data de 15.06.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

   R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ
SENTINTA  PENALA   Nr. 379
Sedinta publica din data de  15.06.2009
Instanta  formata  din:
      
      
     Ministerul Public a fost reprezentat de  procuror _ din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria DEJ
      
     Pe rol fiind judecarea actiunii penale privind pe petentul _, avand ca obiect cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.).
     La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta petentul personal si asistat de av_, cu imputernicire la dosar la fila 31.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
     Instanta ia act de depunerea de catre petent la fila 69 unei cereri de repunere pe rol a prezentului dosar, in care se arata ca nu mai subzista ratiunea supendarii cauzei, intrucat a fost condamnat definitiv prin sentinta penala a Judecatoriei Oravita, anexata cererii, la filele  70-73.
     Petentul solicita acordarea cuvantului asupra cererii formulate.
     Instanta pune in discutia petentului si a reprezentantului Ministerului Public cererea de repunere pe rol a dosarului avand ca obiect cererea de reabilitare formulata de petent.  
     Petentul invedereaza ca in anul 2000 a fost condamnat de catre Judecatoria Dej prin sentinta penala nr. 442/2000 la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, pe care a executat-o in regim de detentie. Dupa ce a fost pus in libertate, a crezut ca potrivit unui decret lege din 2002 al carui numar nu stie sa il precizeze a fost reabilitat. De altfel, in momentul in care a formulat o cerere de eliberare a pasaportului a primit cazierul judiciar fara nici o mentiuni cu privire la condamnarea suferita. Avand in vedere ca in momentul de fata, se afla in curs de solutionare dosarul penal aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, starea de recidiva generata de aceasta condamnare nereabilitata ii agraveaza situatia, atat in ceea ce priveste pedeapsa, regimul de detentie si alte drepturi din penitenciar, fiind cunoscut faptul ca detinutii recidivisti sunt supusi unui regim diferit. Apreciaza intemeiata cererea sa de repunere pe rol a cauzei, in contextul in care termenul de reabilitare pentru condamnarea suferita s-a implinit.
     Reprezentantul Ministerului Public invedereaza ca petentul are pe rolul Tribunalului Hunedoara dosarul penal nr.243/2007, care nu a fost solutionat in mod definitiv, astfel incat, fata de dispozitiile art. 500 c.proc. pen. apreciaza ca se impune in continuare suspendarea cauzei pana la solutionarea definitiva a acestui dosar.
     In ceea ce priveste cererea de repunere pe rol, instanta apreciaza ca, fata de solutia pronuntata de Judecatoria Oravita prin sentinta penala nr.41/17.03.2008, definitiva prin dec.pen. nr. 138/R/2009 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, temeiul suspendarii cauzei potrivit art. 500 c.proc.pen. nu mai subzista, chiar si in contextul existentei dosarului penal nr.243/2007 al Tribunalului Hunedoara, aflat in curs de solutionare, motiv pentru care admite cererea de repunere pe rol a prezentului dosar si dispune continuarea judecatii.
     Petentul, prin reprezentant, arata ca a depus la dosar toate inscrisuri doveditoare ale indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru reabilitarea petentului, insa, in masura in care instanta apreciaza necesar, solicita incuviintarea probei cu martori pentru dovedirea conduitei petentului. Precizeaza ca nu mai are alte cereri de formulat.
     Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii.
     Avand in vederea depunerea la dosar a 4 caracterizari scrise cu privire la conduita petentului, apreciaza neutila solutionarii cauzei proba cu martori in dovedirea acestui aspect, motiv pentru care respinge proba solicitata ca neutila.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata incheiata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul in dezbateri judiciare. 
     Petentul, prin aparator ales, solicita admiterea cererii de reabilitare formulata, intrucat sunt indeplinite conditiile de forma si de fond, iar termenul de reabilitare prevazut de lege s-a implinit. Conduita petentului in familie si in societate de la data executarii pedepsei si pana in prezent a fost una exemplara, iar in cursul termenului de reabilitare nu a savarsit alte fapte penale. In ceea ce priveste dosarele penale in care a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva petentului, se arata ca prezinta importanta data la care a fost aplicata pedeapsa, care, in cazul de fata, se situeaza in afara termenului de reabilitare, pe durata termenului de reabilitare petentul avand o conduita exemplara, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar. Cat priveste celelalte conditii prevazute de lege, se arata ca s-a facut dovada achitarii despagubirilor civile si a cheltuielilor judiciare, petentul nefiind inregistrat cu debite, motiv pentru care apreciaza ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru a se dispune reabilitarea judecatoreasca.
     Petentul arata ca nu mai are alte declaratii de dat fata de cele declarate anterior. Solicita reabilitarea sa.
     Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea cererii si reabilitarea petentului condamnat de sub efectele sentintei penala nr.442/2000 pronuntata de Judecatoria Dej, avand in vedere indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de lege.
     Instanta retine cauza spre solutionare.
     

INSTANTA,
      
      Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata la data de 21.10.2008 pe rolul Judecatoriei Hunedoara, sub numarul 3015/243/2008, petentul _ a solicitat instantei sa dispuna reabilitarea judecatoreasca in privinta condamnarii sale la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, aplicata prin sent. pen. nr. 442/2000 pronuntata de Judecatoria Dej, in dos. 486/2000.
      In motivarea cererii, petentul a aratat ca prin sentinta penala mai sus mentionata a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 36 alin 1 din Decretul-lege nr. 328/1964, cu aplicarea art. 41 alin 2 si art. 42 c.pen. si art. 178 alin 2 si 3 c.pen. si dupa executarea acestei pedepse, nu mai savarsit alte infractiuni, a avut o buna conduita atat in familie cat si in societate si, in prezent isi asigura existenta prin mijloace oneste. Petentul a mai precizat ca, in prezent este director la o societate avand ca obiect de activitate ecologizari si reabilitari si doreste ca in viitor sa-si deschida propria firma, insa este impiedicat de mentiunile din cazierul judiciar cu privire la condamnarea suferita.  Desi dupa executarea pedepsei, a avut o situatie financiara precara, neputand sa achite despagubirile civile la care a fost obligat, ulterior, prin munca cinstita si buna credinta a reusit sa se reabiliteze financiar si sa achite integral aceste despagubiri civile.
      Petentul invedereaza ca termenul de reabilitare s-a implinit la data de 18.10.2006, avand in vedere dispozitiile art. 135 alin 1 lit b c.pen., pedeapsa fiind executata intre data de 18.07.2000 si 18.01.2002, data de la care a inceput sa curga termenul de reabilitare prevazut de lege.  Prin urmare, toate conditiile prevazute de art. 137 alin 1 lit a, b, c si d sunt indeplinite, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar, motiv pentru care se impune reabilitare judecatoreasca de sub efectele condamnarii mentionate.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 135, pct 1 lit b, art. 136 pct 1, art. 137 pct 1, lit a, b, c, d c.pen, art. 494-496, art. 498 c.proc.pen.
      In sustinerea cererii, au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: certificat de cazier judiciar nr. 184060/28.07.2008 (fila 3), sent. pen. nr. 442/20.11.2000 pronuntata de Judecatoria Dej in dos. nr. 1486/2000 (filele 4-6).
      Petentul a solicitat incuviintarea probei testimoniale in vederea dovedirii bunei sale conduite in familie si in societate. 
      La solicitarea instantei, s-au depus o copie actualizata de pe fisa de cazier judiciar a petentului (fila 23).
      Prin sent.pen. nr. 355/26.11.2008 Judecatoria Hunedoara a admis exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Hunedoara in solutionarea cererii de reabilitare formulate de petent, declinand competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Dej.
      Dosarul a fost inregistrat pe rolul acestei instante la data de 05.12.2008.
      La solicitarea instantei, Inspectoratul de Politie al Mun. Bucuresti a comunicat o fisa de cazier judiciar actualizata a petentului (fila 39), instanta constatand ca la data de 05.09.2007 a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva petentului in dos.pen. nr. 593/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita  si la data de 24.11.2008 a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva petentului in dos.pen. nr. 243/2007 al Tribunalului Hunedoara.
      Prin incheierea penala pronuntata in sedinta publica din data de 09.02.2009 instanta a dispus suspendarea cererii de reabilitare formulata de petent, pana la solutionarea definitiva a dosarelor penale privitoare la noile invinuiri aduse petentului. Cauza a fost repusa pe rol la data de 15.06.2009 in vederea continuarii judecatii ca urmare a ramanerii definitive a sentintei penale nr. 41/17.03.2008 pronuntata de Judecatoria Oravita, in dos. nr. 1306/273/2007, la data de 16.02.2009 prin dec.pen. nr. 138/R/2009 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara. Prin sentinta penala nr. 41/17.03.2008 Judecatoria Oravita l-a condamnat pe petentul inculpat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 215 alin 1 si 3 c.pen. cu aplicarea art. 37 lit b c.pen.
      Instanta a incuviintat petentului proba cu inscrisuri, in cadrul careia au mai fost depuse la dosar, pe langa inscrisurile atasate cererii urmatoarele: copie CI petent (fila 43), declaratie scrisa a petentului (fila 44), adresa nr. 1012/22.01.2008 emisa de Primaria Mun. Resita, contract de prestari servicii incheiat la data de 29.03.2006 (filele 44-46), contract de prestari servicii nr. 47/1000/30.05.2007 (filele 47-53), certificat de inregistrare emis pentru SC Master Metal SRL  (fila 54), proces-verbal (fila 55), contract de comodat nr. 55/04.09.2007 (fila 56-57), procura speciala nr. 490/13.04.2006 (filele 58-59), caracterizari  (filele 60-64), adeverinta emisa de Administratia Finantelor Publice a orasului Calan (fila 65).
      Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :
      Prin sent. pen. nr. 442/20.11.2000 pronuntata de Judecatoria Dej in dos. nr. 1486/2000 (filele 4-6) petentul _ a fost condamnat la pedeapsa de 2 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 36 alin 1 din Decretul-lege nr. 328/1966, cu aplicarea art. 41 alin 2 si art. 42 c.pen.  si la 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 178 alin 2 si 3 c.pen. In temeiul art. 33 lit a si 33 lit b c.pen. au fost contopite pedepsele aplicate in cauza, petentul urmand sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 si 6 luni inchisoare, in regim de detentie. S-a retinut in dispozitivul hotararii ca petentul inculpat a achitat partii civile suma de 35.000.000 lei vechi daune materiale si 50.000.000 lei vechi daune morale, precum si suma de 1.500.000 lei vechi, reprezentand onorariul expertului tehnic. In temeiul art. 191 c.proc.civ. petentul inculpat a fost obligat la plata de cheltuieli judiciare catre stat, in cuantum de 15.000.000 lei vechi, din care suma de 11.090.000 lei vechi  costul analizei toxicologice si constatarii medico-legale.
      Sentinta penala a ramas definitiva la data de 06.12.2000 prin neapelare.
      In drept, instanta retine ca reabilitarea constituie o masura de politica penala prin care fostul condamnat este pe deplin integrat, in plan juridic, in societate, inlaturand consecintele penale si extrapenale rezultand dintr-o condamnare. Reabilitarea judecatoreasca se acorda la cererea fostului condamnat de catre instanta de judecata, care constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege. Astfel, potrivit art. 137 c.pen. cererea de reabilitare judecatoreasca se va admite daca cel condamnat indeplineste urmatoarele conditii cumulative: nu a suferit o noua condamnare in termenul de reabilitare, isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul in care are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca, a avut o buna conduita, a achitat in intregime cheltuielile judiciare si despagubirile civile la plata carora a fost obligat.
      Termenele de reabilitare sunt cele prevazute de art. 135 c.pen. si se calculeaza conform art. 136 c.pen., de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale ori de la data cand aceasta s-a prescris.
      Raportand conditiile speciale prevazute de lege la situatia petentului condamnat, instanta constata ca acesta a suferit o condamnare de 1 an si 6 luni inchisoare cu executare in regim de detentie, aplicata prin sent.pen. nr. 442/20.11.2000 pronuntata de Judecatoria Dej in dos. nr. 1486/2000, definitiva la data de 06.12.2000 prin neapelare. Petentul a fost arestat la data de 19.07.2008 si eliberat la data de 24.04.2001, ramanand un rest de executat de 268 de zile, dupa cum rezulta din fisa de cazier judiciar (fila 39).  Prin urmare, termenul de reabilitare de 4 ani si 9 luni prevazut de art. 135 alin lit a c.pen. a inceput sa curga de la data de 18.01.2002 cand a luat sfarsit executarea pedepsei si  s-a implinit la data de 18.10.2006.
      In ceea ce priveste celelalte conditii prevazute de art. 137 alin 1 c.pen, instanta constata din cuprinsul dispozitivului sent. pen. nr. 442/20.11.2000 pronuntata de Judecatoria Dej ca despagubirile civile, materiale si morale, au fost achitate in integralitate partii civile, iar cheltuielile de judecata la care a fost obligat, de asemenea, au fost au achitate, petentul nefiind inregistrat cu debite catre stat, astfel cum rezulta din adeverinta emisa de Administratia Finantelor Publice a orasului Calan (fila 65).
      Cat priveste conditia bunei conduite prevazuta de art. 137 alin 1 lit c c.pen, instanta apreciaza ca acea nu este indeplinita in ceea ce il priveste pe petentul condamnat, pentru urmatoarele motive.
      Astfel cum rezulta din fisa de cazier judiciar depusa la fila 39, impotriva petentul s-a pus in miscare actiunea penala in doua dosare penale si anume, la data de 05.09.2007 a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva petentului in dos.pen. nr. 593/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita si la data de 24.11.2008 in dos.pen. nr. 243/2007 al Tribunalului Hunedoara. Prin sentinta penala nr. 41/17.03.2008 pronuntata de Judecatoria Oravita, in dos. nr. 1306/273/2007, definitiva la data de 16.02.2009 prin dec.pen. nr. 138/R/2009 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 215 alin 1 si 3 c.pen. cu aplicarea art. 37 lit b c.pen.
      Potrivit dispozitiilor art.500 c.proc.pen. "daca inainte de solutionarea cererii de reabilitare a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o alta infractiune savarsita de condamnat, examinarea cererii de reabilitare se suspenda pana la solutionarea definitiva a cauzei privitoarea la noua invinuire". Interpretand aceste dispozitiile legale, in raport de dispozitiile art. 137 alin 1 c.pen potrivit carora "cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii: a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135 c.pen.; (_)  c) a avut o buna conduita; (_)", rezulta ca intentia legiuitorului a fost aceea ca aceasta conditie a bunei conduite sa fie analizata atat pe durata termenului de reabilitare, cat si pe toata durata solutionarii cererii de reabilitare. O interpretare contrara a acestor dispozitii legale, ar presupune ca instanta investita cu o cerere de reabilitare, a carei solutionare a fost suspendata in temeiul art. 500 c.proc.pen. si care constata ulterior ca petitionarul a fost condamnat la o pedeapsa penala pentru o fapta savarsita dupa implinirea termenului de reabilitare, sa dispuna reabilitarea acestuia, tocmai pentru simplu fapt ca fapta nu a fost savarsita si condamnarea definitiva nu a fost pronuntata in perioada, termenului de reabilitare, perioada in care petentul face dovada indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de art. 137 c.pen. Instanta apreciaza ca tocmai caracterul imperativ al dispozitiilor art. 500 c.pr.pen. care nu comporta exceptii, impune o asemenea interpretare, solutia contrara nejustificand ratiunea instituirii acestei obligatii procedurale in sarcina instantei. Mai mult, instanta observa ca reabilitarea este o masura de politica penala care priveste persoana condamnatului si nu o condamnare anume, motiv pentru care o reabilitare partiala nici nu este admisa. 
      Cat priveste argumentul petentului in sensul in care termenul reabilitare s-a implinit anterior formularii cererii si in cursul acestui termen nu a suferit condamnari, instanta constata ca implinirea termenului de reabilitare este, potrivit art. 497 c.pr.pen, o conditie de forma, analizata cu prioritate de catre instanta legal investita, cererea de reabilitare urmand a fi respinsa ca prematura in cazul neindeplinirii acesteia, fara a mai cerceta indeplinirea celelalte conditii de fond prevazute de art. 137 c.pen. Totodata, conditia prevazuta de art. 137 lit a c.pen. se interpreteaza in sensul in care termenul de reabilitare trebuie sa curga neintrerupt, intervenirea unei noi condamnarii intrerupand cursul termenului de reabilitare si determinand curgerea altui termen, astfel incat, verificarea conditiei prevazute de art. 499 alin 1 lit a c.pr.pen se face si in raport de cea enuntata de art. 137 lit a c.pen. 
      Totodata, instanta retine ca buna conduita a petentului condamnat nu trebuie privita exclusiv prin prisma bunelor relatii pe care acesta le-a stabilit in familie, la locul de munca sau in cadrul comunitatii in care locuieste - petentul dovedind prin caracterizarile depuse la dosar la filele 60-64 ca s-a integrat in colectivitate si in mediul in care si-a desfasurat activitatea - ci si din punctul de vedere al atitudinii manifestate fata de valorile si principiile impuse de convietuirea sociala, aici incluzandu-se si normele juridice penale care stabilesc anumite reguli de conduita.
      Prin urmare, pentru motivele expuse anterior, instanta apreciaza ca in cazul petentului condamnat nu este indeplinita conditia bunei conduite de la data executarii pedepsei si pana la solutionarea prezentei cereri de reabilitare,  motiv pentru care va respinge cererea formulata de petentul _ ca neintemeiata.
        In temeiul art.192 alin.2 C.proc.pen. va obliga petentul la plata sumei de 100 de lei catre stat, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de acesta.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

    In temeiul art. 498 C. proc.pen. rap. la art. 137 Cod penal respinge cererea de reabilitare formulata de petentul condamnat _, cu ultimul domiciliu cunoscut in _, cu domiciliul procesual ales la Cab.Av. , in prezent detinut in Penitenciarul Spital Dej, ca nefondata.
    In temeiul art.192 alin.2 C.proc.pen. obliga petentul la plata sumei de 100 de lei catre stat, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de acesta.
    Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru petent.
    Pronuntata in sedinta publica azi, 15.06.2009.
    

5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009
Reabilitarea - Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009
Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate - Sentinta penala nr. 698 din data de 03.11.2010
reabilitare de drept. masura de siguranta a internarii medicale. inadmisibilitate - Hotarare nr. 66 din data de 03.02.2010