InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Cazuri de aplicabilitate ale dispozitiilor art. 250 alin. 1 cod proc. Civila

(Sentinta civila nr. 38 din data de 15.01.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

Judecatoria Horezu, sectia civila
Sentinta civila nr.38/15 ianuarie 2010

Procedura civila  - cazuri de aplicabilitate ale  dispozitiilor art. 250 alin. 1 cod proc. Civila.

    Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Horezu sub nr. 59/241/2005 (Numar in format vechi  3505/2005), reclamantii C. E. ( decedat in timpul procesului) si N. T. au chemat in judecata pe paratii I. Z., M. E. M. si C. I. I., pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 336/13.03.2002, cu repunerea reclamantilor in situatia anterioara, de proprietari ai terenului.
Paratul C. I. a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat obligarea  reclamantilor sa-i plateasca contravaloarea imbunatatirilor aduse terenului ce a facut obiectul contractului si instituirea unui drept de retentie asupra terenului, pana la plata integrala si efectiva a acestor imbunatatiri.
Prin incheierea de sedinta din 29.05.2007 s-a dispus suspendarea cauzei, conform art. 243, pana la introducerea in cauza a tuturor mostenitorilor reclamantului decedat C. E.
La data de 20.05.2008 se formuleaza cerere de repunere pe rol a cauzei de doi din mostenitorii reclamantului decedat C. E. , anume M. A. L. si S.S. S.
Prin incheierea de sedinta din 30.09.2008, instanta a constatat ca dosarul a fost suspendat in temeiul art. 243 cod proc.  civila, la termenul de judecata  din 29.05.2007, pana cand  mostenitorii reclamantului decedat vor formula cerere de continuare a judecatii, partile nefiind in masura, la acel moment, sa indice  numele acestor mostenitori. Ulterior, la data de 20.05.2008, reclamantii au formulat cerere de repunere pe rol a dosarului, aratand  ca nu mai subzista motivul suspendarii. Cu toate acestea, pana la  termenul de judecata din 30.09.2008, partile nu au indicat numele mostenitorilor reclamantului decedat. In consecinta, prin aceeasi incheiere s-a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile  de repunere a cauzei pe rol, dosarul fiind in aceeasi cauza de suspendare-pana la introducerea in cauza a mostenitorilor reclamantului decedat C. E.
    Aceasta incheiere nu a fost atacata de nici una din parti. Constatandu-se ca nu sunt indeplinite conditiile repunerii pe rol, instanta retine ca termenul de perimare a curs de la data  dispunerii suspendarii, anume de la data de 29.05.2007. Chiar daca ulterior, anume la  data de 29.09.2009,  s-a solicitat repunerea pe rol a cauzei  de catre reclamantul N.T., la acea data se implinise termenul de perimare.
    Nu este intemeiata sustinerea aparatorului paratilor potrivit careia, in cazul in care se dispune suspendarea cauzei, in baza art. 243 alin.1 pct. 1 Cod procedura civila, nu curge termenul de perimare, decat de la data introducerii in cauza a mostenitorilor. Astfel, dispozitiile art. 250  alin.1 cod procedura civila, conform carora cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarea judecatii, vizeaza in mod expres doar situatia  in care se  dispune suspendarea in baza art. 244 Cod procedura civila, nu si cazurile de suspendare a judecatii dispuse in baza art. 243 Cod proc. Civila. Daca intentia legiuitorului ar fi fost in sensul ca art. 250 Cod proc. Civila, este aplicabil si cazurilor de suspendare dispuse in baza art. 243 Cod proc. Civila, era obligatoriu ca aceasta sa fie in mod expres prevazuta in cuprinsul art. 250 Cod proc. Civila. Fiind aplicabil principiul "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", instanta a  constatat ca nu sunt aplicabile disp. art. 250 alin.1 Cod. proc. civila si a  retinut ca in speta s-a implinit termenul de perimare prevazut de art. 248 Cod proc. Civila.
    Pentru aceste considerente, instanta a admis exceptia perimarii si a constatat perimata cererea  de chemare in judecata si cererea reconventionala.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012