InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ineu

Antecontract de vanzare cumparare - competenta teritoriala

(Sentinta civila nr. 362 din data de 08.03.2010 pronuntata de Judecatoria Ineu)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Ineu | Jurisprudenta Judecatoria Ineu

ROMANIA
JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD                              Operator 2826
DOSAR NR_ SENTINTA CIVILA NR.362/2010
Sedinta publica din 08 martie 2010
Presedinte : Luciu Mariana
Grefier: Rus Corina

S-a luat in examinare cauza civila privind actiunea formulata de reclamanta SC,,B.P." SRL Arad impotriva paratilor A.C. si A.E., avand ca obiect prestatie tabulara.
La apelul nominal nu se prezinta nimeni.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, se constata ca nu s-a depus intimpinare.
Fata de locul situarii imobilului, obiect al conventiei, inscris in Titlul de proprietate nr_., eliberat de Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 09.01.2004, terenul fiind situat in raza teritoriala M., comuna S., instanta in baza disp. art.13 raportat la art.158 c.pr.civ din oficiu invoca exceptia de necompetenta teritoriala.
Instanta pune in discutie exceptia invocata, si nemaifiind alte cereri ramane in pronuntare asupra exceptiei de necompetenta teritoriala.
Cererea este timbrata cu 219 lei taxa judiciara de timbru conform art.2, din Legea nr.146/1997 republicata si modificata si timbru judiciar in valoare de 1 leu conform art. 3 din O.G. 32/1995.

                                                  J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile de fata,
Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 16 februarie 2010, legal timbrata, reclamanta SC,,B.P." SRL  cu sediul social in A., str.G.C., nr.4,jud.Arad, si sediul procesual ales in A., b-dul Revolutiei, nr.66,corp A,er.1,ap.8,jud.Arad la cabinet individual avocat M.A. a solicitat in contradictoriu cu paratii A.C., domiciliata in A., Spl.G-ral Gheorghe Magheru, bl.364,ap.1, jud.Arad si A.E., domiciliat in A. str. P.A., bl.302, sc. B,ap.3, jud.Arad, sa se pronunte o sentinta care sa tina loc de ,,contract autentic de vanzare-cumparare", in sensul de a se constata ca prin inscrisul intitulat ,,contract de vanzare-cumparare" incheiat intre parti, reclamanta in calitate de cumparatoare si parati in calitate  de vanzatori, reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 1,25 ha, situat pe raza comunei S., compus din trei parcele: cu nr.top. 1078 din tarla 317, parcela cu nr.top. 1073, din tarla 315 si parcela cu nr.top.1062/1 din tarla 310, din Titlul de proprietate  nr_, eliberat la data 09.01.2004 de catre Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu pretul de 2.600 lei, care s-a achitat integral.
Totodata, a solicitat a se dispune autorizarea intabularii dreptului de proprietate in cf, in baza hotararii ramase definitive pe titlu de cumparare.
Nu a solicitat cheltuieli de judecata.
A motivat in fapt prin aceea ca in baza inscrisului intitulat antecontract de vanzare cumparare paratii i-au vandut terenul extravilan, categoria de folosinta vii, compus din trei parcele, achitandu-se integral pretul la data de 04.10.2004, cand  a intrat in posesia si folosinta terenului pe care-l detine si in prezent.
Reclamanta mai precizat ca terenul care face obiectul vanzarii a fost dobandit de parati, prin mostenire dupa defunctul A.I., decedat la data de 15.04.1997,respectiv prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
De asemenea a aratat ca prin acelasi inscris, paratii s-au obligat sa perfecteze contractul de vanzare-cumparare in forma autentica insa intrucat acestia nu s-au conformat, a fost nevoita sa promoveze prezenta actiune.
In drept a invocat prevederile art.947c.civil,art.969 cod civil, art.1294, art.1295 cod civil, art.1073 cod civil, dispozitiile Legii 7/1996 si a Legii nr.169/1997.
Paratii A.C. si A.E., legal citati, nu s-au prezentat in instanta si nu au depus intampinare conform art.118 c.pr.civila, fiind citati cu aceasta mentiune.
Pentru solutionarea cauzei, au fost depuse la dosar: chitanta de plata taxa judiciara de timbru fila 3, imputernicire avocatiala pentru reprezentare reclamanta fila 4, inscris sub semnatura privata fila 5, carte identitate parati filele 6-7, certificat de nastere A. E. fila 8,declaratie autentificata nr.800/29.03.2fila 9, certificat de nastere A. C. fila 10, adeverinta nr.189/13.12.2004 emisa de Consiliul local S. fila 11, certificat de deces A.E. fila 12, certificat de deces  A.F. fila 13, certificat de deces A.I. fila 14 si titlu de proprietate fila 15 dosar.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine in fapt urmatoarele :
Prin inscrisul sub semnatura privata intitulat ,,contract de vanzare cumparare", incheiat la data de 04.10.2004, depus la fila 5 dosar, paratii A.C. si A. E. s-au obligat in nume propriu, sa incheie cu reclamanta contract de vanzare-cumparare in forma autentica privind suprafata de 1,25 ha teren situat in raza teritoriala a comunei S., compus din trei parcele cu: nr.top. 1078 din tarla 317, parcela cu nr.top. 1073, din tarla 315 si parcela cu nr.top.1062/1 din tarla 310, din Titlul de proprietate  nr_, eliberat la data 09.01.2004 de catre Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu pretul de 2.600 lei, care s-a achitat integral.
Terenul descris mai sus, fiind situat in raza teritoriala a comunei S., instanta din oficiu a invocat exceptia de necompetenta teritoriala, raportat la locul situarii imobilului .
Conform dispozitiilor art.13 c.pr.civ.,,cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanta in circumscriptia careia se afla imobilele ,, fara ca legea sa distinga intre actiunile civile personale, izvorate dintr-un contract sau antecontract, si actiunile civile reale, fondate pe calitatea de proprietar al reclamantului". 
Cum in speta, imobilul este situat pe raza teritoriala a comunei S., aflata in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Arad, vazand in drept disp. art.13 raportat la art. 158, 159 pct.3 din c. pr. civ, instanta va admite exceptia invocata din oficiu, urmand a declina competenta teritoriala de solutionare a actiunii formulata de reclamanta SC,,B.P." SRL Arad impotriva paratilor A.C. si A.E, avand ca obiect prestatie tabulara in favoarea Judecatoriei Arad.
Vazand ca nu se pune problema cheltuielilor de judecata,
Pentru aceste motive, instanta, in numele legii, 

                                              H O T A R A S T E

In baza art.13 raportat la art.158, 159 pct.3 din c.pr.civ. declina competenta teritoriala de solutionare a actiunii formulata de reclamanta SC,,B.P." SRL  cu sediul social in A., str.G.C., nr.4, jud.Arad, si sediul procesual ales in A., b-dul Revolutiei, nr.66,corp A,er.1,ap.8, jud.Arad la cabinet individual avocat M.A. impotriva paratilor A.C., domiciliata in A., Spl.G-ral Gheorghe Magheru, bl.364,ap.1, jud.Arad si A. E., domiciliat in Arad, str. Pavel Alaszu, bl.302, sc. B,ap.3, jud.Arad, avand ca obiect prestatie tabulara in favoarea Judecatoriei Arad.
Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica din 08 martie 2009.  
             
                    Presedinte                                                           Grefier
                 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011