InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Neaplicarea sanctiunii amenzii contraventionale in mod distinct pentru fiecare fapta contraventionala retinuta in sarcina petentului. Motiv de nulitate absoluta si virtuala a procesului verbal contraventional

(Sentinta civila nr. 321 din data de 24.02.2009 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante, petentul E.N.A. a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta in contradictoriu cu intimata, sa  dispuna anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria/nr.
In motivare petentul a aratat ca in mod gresit a fost sanctionat   cu amenda contraventionala  in cuantum de 500 lei pentru savarsirea faptelor de a refuza sa dea date pentru stabilirea identitatii sale si de a parasi discoteca  G din comuna Baba-Ana, la cererea proprietarului.
     Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria/nr.  petentul E.N.A. a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 500 lei pentru savarsirea faptelor prevazute de art. 2 pct. 20 si 2 pct. 33 din Legea 61/1991 R, retinandu-se in cuprinsul acestuia ca la data de 10.01.2009 petentul a refuzat sa paraseasca discoteca G la cererea justificata a proprietarului si a refuzat sa dea date pentru stabilirea identitatii sale.
Faptele retinute in procesul verbal sunt prevazute de art. 2 pct. 20 si 2 pct. 33 din Legea 61/1991 R si sanctionate de art. 3 alin 1 lit. a din acelasi act normativ, petentului aplicandu-i-se o singura amenda contraventionala in cuantum de 500 lei.
Analizand legalitatea procesului verbal de contraventie instanta retine ca potrivit art. 10 alin. 1 din OG 2/2001 daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie, iar in alin. 2 se prevede ca atunci cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.
     Interpretand per a contrario textul art. 10 alin. 1 din OG 2/2001 rezulta ca, daca se savarsesc mai multe contraventii, trebuie sa se aplice pentru fiecare contraventie cate o amenda contraventionala.
     Instanta retine din procesul verbal de contraventie ca, petentului i-a fost aplicata o singura sanctiune contraventionala fara sa fie individualizate fiecare dintre sanctiunile aplicate pentru fiecare din contraventiile savarsite, in contradictie cu dispozitiile imperative prevazute de  art. 10 din OG 2/2001. Instanta prin modul global de aplicare a sanctiunii nu este in masura sa verifice daca sanctiunea a fost corect individualizata pentru fiecare contraventie retinuta in sarcina petentului si deci daca au fost respectate dispozitiile legale, agentul constatator neputand face astfel o apreciere globala asupra celor doua sanctiuni contraventionale aplicate.
     Acest mod de aplicare a sanctiunii amenzii contraventionale este de natura  a-l prejudicia pe contestator avand in vedere ca exista si posibilitatea rasturnarii prezumtiei existente pentru una din contraventiile savarsite.
     De asemenea instanta retine ca dispozitiile prevazute in art. 10 din OG 2/2001 sunt imperative, nerespectarea acestora fiind motiv de nulitate absoluta virtuala a procesului verbal de contraventie, incalcandu-se principiul legalitatii intocmirii procesului verbal. Procesul verbal nu a fost semnat de catre petent, fiind intocmit in lipsa, in conformitate cu dispozitiile art. 19 din OG 2/2001.
     Astfel instanta retine ca petentul a reusit sa rastoarne prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul verbal de contraventie, nemaifiind necesar a mai analiza si celelalte sustineri ale petentului.
     Pentru aceste motive instanta urmeaza sa admita plangerea formulata de catre petent, sa anuleze procesul verbal de contraventie seria/nr.  incheiat de catre intimata si sa exonereze petentul de plata amenzii contraventionale.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014