Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Novaci

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 341/2014 din data de 31.03.2014 pronuntata de Judecatoria Novaci)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Novaci | Jurisprudenta Judecatoria Novaci

JUDECATORIA NOVACI, JUDETUL GORJ

Sentinta Civila Nr. 341/2014
Sedinta publica de la 31.03.2014

Completul constituit din:
PRESEDINTE:
Grefier:

Pe rol fiind judecarea plangerii contraventionale, formulata de petenta SC "......." SRL , cu sediul  in comuna........, judetul Gorj, impotriva procesului-verbal de contraventie seria .....nr........, in contradictoriu cu intimata ITM Gorj.
La apelul nominal facut in sedinta publica  au lipsit partile,  petenta fiind reprezentata de avocat M. A, prezente  martorele P.M si C..
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, au fost audiate sub prestare de juramant martorele prezente, ale caror declaratii dupa citire si semnare s-au atasat la prezentul dosar.
  Nemaifiind cereri noi de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Avocat M.A, pentru petenta, solicita admiterea plangerii contraventionale, anularea procesului-verbal de contraventie ca nelegal si netemeinic, exonerarea de plata amenzii, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

INSTANTA, Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Tg-Carbunesti, la data de 05/08/2013, sub nr........, petenta  S.C..........., prin reprezentant legal.........,in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, a solicitat anularea procesului-verbal seria GJ nr........, incheiat la data  de  23.07.2013, incheiat de reprezentantii intimatului  si exonerarea  de  plata amenzii contraventionale,  in cuantum de 10.000 lei. 
In motivarea in fapt a plangerii,  petenta a precizat ca prin procesul - verbal contestat   a fost sanctionata cu amenda contraventionala, retinandu-se  ca la punctul de  lucru al societatii din comuna..........., ar fi fost gasita numita  C. E, care vindea produse  alimentare si nealimentare, fara a avea intocmite   forme legale  de  angajare, incalcandu-se  astfel  prevederile art.16 alin.1 din Legea 53/2003 republicata, ce se  sanctioneaza  in conformitate  cu disp.art.260 alin.1 lit. e din Legea 53/2003.
Ca procesul - verbal atacat  este nelegal si netemeinic, bazandu-se  pe o eronata si abuziva interpretare  a situatiei de fapt si a dispozitiilor legale intrucat , in realitate, la data  efectuarii controlului inopinat al  inspectorilor de munca din cadrul ITM Gorj, numita  C. E, se  afla la magazinul  alimentar  situat in comuna  ........., alaturi  numita  P.M (angajata a societatii petente din anul 2004), pentru a putea  observa cum  trebuie indeplinite atributiunile de serviciu , avand in vedere faptul ca la data  de  22.07.2013, administratorul  societatii urma  sa  incheie pentru aceasta   contractul individual  de munca.
S-a mai aratat ca pentru numita C. E, a fost incheiat contractul de munca din data de 22.07.2013 , urmand ca acesta sa  fie angajata ca  muncitor  necalificat, contractul fiind  inregistrat in registrul  de  evidenta a  salariatilor  si  transmis   Inspectoratului  Teritorial  de  Munca, la aceeasi data.
Chiar daca la momentul  efectuarii  controlului  persoana  mentionata mai sus nu avea intocmite forme legale de  angajare, nu au fost  incalcate dispozitiile art.16 din Legea  53/2003 si sanctionate de prev. art.260 alin.1 lit. e din aceeasi lege, intrucat fapta  retinuta in procesul - verbal de contraventie  nu  exista  in materialitatea sa, deoarece  numita .......nu desfasura vreo activitate in folosul societatii sale, nu manipula  produse alimentare sau obiecte alimentare, nu facea inscrisuri sau plati si totodata  nu a fost  remunerata in niciun fel, singurul  asa zis  serviciu pe care il facea, consta  in faptul ca observa cum  o alta anagajta a petentei  isi desfasura activitatea, urmand   si ea sa presteze   aceeasi activitate dupa ce  se  incheia contractul  individual de munca.
Pe de alta parte, declaratia  data de numita ..... in fata inspectorilor de  munca nu are  relevanta  in cauza, intrucat  este o declaratie  extrajudiciara, a fost data   sub presiunea  acestora din  urma si totodata  cele mentionate  de  ea au fost  interpretate  gresit, in sensul ca,  aceasta a precizat ca de la data  de 15.07.203, nu si-a inceput   propriu-zis activitatea, ci doar  a  fost prezenta in magazin doar pentru a  putea   sa invete cum  urma sa desfasoare activitatea de la data  la care urma sa fie  angajata, iar totodata cu privire  la  programul mentionat, aceasta  facea  referire   la intervalul  orar  in care actuala  angajata  isi desfasura   activitatea.
Cele mentionate anterior  sunt confirmate si de obiectiunile formulate la data intocmirii procesului-verbal, actul contestat fiind netemeinic , intrucat prezumtia  de  adevar de  care  se bucura procesul - verbal a  fost inlaturata, iar cele  retinute de  agentii constatatori nu sunt  sustinute  de dovezi din care  sa rezulte   ca fapta  pe care  se  presupune  ca ar  fi savarsit-o ii este imputabila.
Societatea petenta  nu poate fi sanctionata  doar in baza unei  simple declaratii date in fata  inspectorilor de munca de catre  numita ........care la momentul controlului nu era angajata sa si nici nu presta  munca in folosul  societatii  SC..........., petenta  suferind  astfel un prejudiciu disproportionat de mare in raport de  veniturile  pe  care  aceasta  din urma le realizeaza.
Mai mult decat atat, procesul - verbal contestat este netemeinic, intrucat acesta a fost  intocmit  ca  urmare a declaratiei  data de numita   .........fara  a  mai exista   si alte mijloace de  proba  care sa infirme starea de fapt retinuta in  inscrisul atacat, cu toate   ca angajata sa P.M era  prezenta  in magazin la  momentul efectuarii  controlului.
In drept, au fost invocate  dispozitiile OG nr.2/2001.
In baza art.411 alin.1 pct.2 C.pr.civ., a solicitat judecarea  cauzei in lipsa.    
In dovedirea motivelor invocate, petenta a solicitat proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar urmatoarele acte: procesul-verbal seria GJ nr.........., instiintare  din data de  23.07.2013,  contractul  individual de munca inregistrat sub nr............, act  aditional  din data de 30.04.2011 si contract  individual de munca  incheiat si  inregistrat sub nr.6/22.07.2013.
La data de  13.09.2013, petenta a depus la dosar cerere de complinire a lipsurilor plangerii contraventionale, la care a fost atasat, certificatul nr.30353/29.12.2004, emis de  Oficiul  Registrul  Comertului  de pe  langa Tribunalul Gorj.
Plangerea contraventionala a fost timbrata cu 20 lei taxa judiciara de timbru.
Cererea de chemare  in judecata si actele doveditoare au fost comunicate intimatului, care la data de 14.10.2013, a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionala ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii, intimatul a solicitat ca in principal sa se verifice daca plangerea contraventionala este formulata in termenul legal de 15 zile.  
A precizat intimatul ca in urma controlului  efectuat  la data de  19.07.2013, la punctul  de  lucru magazin  mixt   ce apartinea   petentei, situat   in localitatea   ......comuna ......., in jurul orei 10,00,  a fost  solicitata  declaratie de la persoana ce a fost gasita  vanzand  produse alimentare  si nealimentare. Controlul a  fost  dispus  ca  urmare  a  unei sesizari ce  viza   tocmai acest  aspect, iar cu ocazia controlului s-au efectuat  fotografii cu persoana  gasita acolo.
Numita Cucaila Ermina Claudia, nu avea forme legale de angajare la momentul efectuarii controlului, astfel ca nu avea dreptul de a presta  munca pentru petenta, iar in baza declaratiei date de aceasta persoana,martora a fost sanctionata cu amenda  in cuantum de 10.000 lei, conform  art.260 alin.1 lit.e din Legea nr.53/2003.
Tot sub aspect de intampinare intimata a aratat ca in dovedirea motivelor invocate intelege sa se foloseasca de  declaratia  data de numita C.E,  in fata inspectorilor de munca, la data  de 19.07.2013, declaratie din care rezulta  ca aceasta persoana  lucreaza la  S.C, fara forme de  angajare din  15.07.2013, precizand  ca a lucrat  din acea perioada  in medie 3  zile  pe  saptamana  in intervalele orare  22 -01, primind  renumeratie  de  700 lei lunar. In momentul controlului  nu era prezenta nici o angajata a petentei, numita  ........vanzand  singura, fiind efectuate si fotografii  din care se pot   observa   cele relatate  mai sus.
Sustine intimata ca procesul-verbal de  constatare si sanctionare  a  contraventiilor contestat  a fost incheiat  cu respectarea  dispozitiilor prevazute de  OG  nr.2/2001, in mod  justificat  petitionara a  fost sanctionata in conformitate  cu art.260 alin.1 lit. e din Legea  nr.53/2003, cu modificarile  si completarile ulterioare, care  stabilesc  ca primirea la munca a  persoanelor  fara incheierea  unui contract individual de munca constituie  contraventie  si se sanctioneaza cu amenda.
Contractul de  munca  este incheiat  ulterior controlului  si depus   in registrul de evidenta  al salariatilor in data de  22.07.2013.
A solicitat respingerea  plangerii contraventionale formulata  de  petitionara S.C, ca netemeinica, mentinerea  procesului - verbal de constatare  si sanctionare  a contraventiilor, ca fiind temeinic   si legal, precum si a cuantumului amenzii aplicate.
In drept,  si-a intemeiat  prezenta  intampinare  pe  dispozitiile  art.205 din Codul de Procedura Civila.
In baza  art.411, alin.1, pct.2, teza  a  doua din Codul  de procedura civila, a  solicitat  judecarea cauzei in lipsa.
In dovedirea motivelor invocate intimatul a solicitat proba cu inscrisuri fiind depuse la dosar urmatoarele acte: procesul-verbal seria GJ nr........., proces verbal de control nr..............., anexa de constatare, fisa de identificare seria GJ nr.9487 , fisa activitatii angajatorului,  foi de prezenta, planse foto,
Intampinarea si inscrisurile atasate au fost comunicate petentului, iar la  data de  28.10.2013, petenta S.C............, a depus la dosar raspuns la intampinare prin care a solicitat   respingerea  exceptiei tardivitatii invocata de intimata, deoarece  plangerea  a  fost inregistrata  in termen legal, respectiv la data de  05.08.2013, astfel  ca nu se poate  pune in discutie  temeinicia  acestei exceptii.
Arata petenta ca sustinerile intimatului conform carora numita C.E, la momentul efectuarii  controlului  ar fi fost  singura in magazinul alimentar, sunt  neintemeiate, deoarece din foaia colectiva de prezenta pe care a depus-o  rezulta cu certitudine   ca numita P.M. isi desfasura   activitatea  in ziua de  19.07.2013.
Mai mult decat atat, numita  ...........,  asa cum a  mai precizat, nu desfasura   activitate   in folosul acestei societati, ci se afla  in incinta magazinului doar pentru a fi initiata  de angajata sa cum sa-si presteze activitatea  de la momentul  la care urma   sa -i fie incheiat   contractul individual  de munca, care s-a si concretizat  la data de  22.07.2013.
In plus, declaratia   data de aceasta  din urma  in fata inspectorilor de munca, nu poate  fi considerat mijloc de proba, intrucat este  o declaratie extrajudiciara, a fost data  sub presiunea  acestora si totodata cele mentionate  de  ea au fost  interpretate  gresit, in sensul ca, aceasta  a precizat  ca de la data  de  15.07.2013, nu si-a  inceput   activitatea, ci  pur si simplu  a  fost prezenta in magazin doar pentru a putea   sa invete cum sa-si presteze munca, de la data   la care urma sa fie angajata, fiind vorba de  o gestiune  de  peste 50.000 lei, iar totodata  cu privire la programul mentionat, aceasta   facea referire  la  intervalul orar  in care actuala   angajata  isi desfasura  activitatea.
In drept, au fost invocate disp. art.201 alin.C.pr.civ., depunand   foaia colectiva  de prezenta  aferenta  lunii iulie 2013.
Prin sentinta civila nr. 2796 din 26 noiembrie 2013, a Judecatoriei Tg-Carbunesti,  Judetul Gorj, s-a declinat competenta de  solutionare a plangerii contraventionale, in favoarea Judecatoriei  Novaci, Judetul Gorj.
La aceasta instanta, cauza a fost inregistrata la data de 09 ianuarie 2014, sub nr. 3072/317/2013.
In cauza, instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului,prin prisma celor invocate in plangerea formulata, a celor aratate in intampinarea formulata, precum si a normelor legale aplicabile spetei,  instanta retine si constata urmatoarele:
Prin prezenta plangere, petenta  SC " .........." SRL, contesta procesul-verbal de contraventie seria GJ nr. .........din 23/07/2013, incheiat de ITM Gorj, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu intimata ITM Gorj, sa se dispuna anularea acestuia si exonerarea sa de sanctiunile contraventionale aplicate, apreciind ca nelegala si netemeinica sanctiunea aplicata.
Astfel, prin procesul-verbal de contraventie seria GJ nr. ..........din 23/07/2013, incheiat de ITM Gorj, petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 10. 000 lei,  pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.  260 alineatul 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, retinandu-se in sarcina acesteia ca la data 19.07.2013, cu ocazia efectuarii controlului la punctul de lucru al petentei -magazin mixt- situat in comuna ......, sat .........a fost gasita la lucru vanzand produse alimentare  si nealimentare fara a avea forme legale de angajare, numita C.E.
In drept, fata de dispozitiile art. 34 alin. 1 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala este supus verificarii atat sub aspectul legalitatii cat si al temeiniciei, instanta analizand cu prioritate legalitatea procesului-verbal, observa ca acesta indeplineste toate conditiile de valabilitate reglementate de lege.
Sub aspectul temeiniciei, instanta are in vedere faptul ca procesul-verbal de contraventie este un act administrativ de autoritate, intocmit de agentul constatator ca reprezentant al unei autoritati administrative, investit cu autoritatea statala pentru constatarea si sanctionarea unor fapte care contravin ordinii sociale, dupa o procedura speciala prevazuta de lege, astfel ca se bucura de prezumtia de autenticitate si veridicitate, care insa este relativa si poate fi rasturnata de probe de catre contravenient.
Pe de alta parte, in cuprinsul procesului-verbal de contraventie trebuie mentionat in mod clar si lizibil, numele, prenumele, calitatea agentului constatator, or, din examinarea procesului-verbal contestat, aceste aspecte nu pot fi stabilite cu certitudine, consemnarea facuta fiind ilizibila, ca atare, fiind incalcata respectarea in totalitate a dreptului la aparare conferit petentului, in temeiul art. 6 CEDO, respectiv dreptul la un proces echitabil.
Intr-adevar, din cuprinsul probelor administrate in cauza, rezulta faptul ca a fost surprinsa la lucru, numita  C.E, care vindea produse  alimentare si nealimentare, fara a avea intocmite   forme legale  de  angajare, incalcandu-se  astfel  prevederile art.16 alin.1 din Legea 53/2003 republicata, ce se  sanctioneaza  in conformitate  cu disp.art.260 alin.1 lit. e din Legea 53/2003.
Insa, avand in vedere modalitatea concreta in care a fost savarsita fapta, ca ulterior depistarii acesteia, respectiv la data de 22.07.2013, petenta a incheiat numitei C.E, contractul individual de munca, inregistrat sub nr.6/22.07.2013, act ce se afla atasat la fila nr.14, din dosarul Judecatoriei Tg-Carbunesti, Judetul Gorj, se ajunge la concluzia ca pedeapsa amenzii aplicate petentei prin actul de contraventie contestat, isi va putea atinge scopul  si prin aplicarea sanctiunii avertisment.
Potrivit art.7 alin.3, din O.G nr.2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor, "avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune".
Pe de alta parte, sanctiunea aplicata prin procesul-verbal de contraventie, se aplica in limitele prevazute de actul normativ si ea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul  si de mijloacele savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale ale contravenientei, asa cum rezulta si din prevederile art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.
Din aceasta perspectiva, daca nu rezulta din actul de constatare si sanctionare a contraventiei, dar nici din probele administrate imprejurari care sa conduca la concluzia unui pericol social ridicat si care sa justifice aplicarea sanctiunii amenzii, se apreciaza ca scopul sanctiunii contraventionale poate fi atins si prin aplicarea avertismentului.
In consecinta, in  raport de conditiile concrete in care a fost savarsita fapta, sanctiunea avertismentului este suficienta pentru a-i atrage atentia petitionarului asupra consecintelor nerespectarii normelor legale, iar indreptarea comportamentului sau se poate realiza si prin aceasta sanctiune.
Pentru considerentele expuse, urmeaza a  se dispune admiterea in parte a  prezentei  plangeri, modificarea procesului-verbal de contraventie, in sensul ca,  inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale  cu sanctiunea avertisment.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
Admite in parte plangerea contraventionala, formulata de petenta SC "..........." SRL, cu  sediul in comuna.........., sat........, judetul Gorj, impotriva procesului-verbal de contraventie seria GJ nr..........., din data de 23/07/2013, in contradictoriu cu  intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, cu sediul in Tg-Jiu, str. 14 octombrie, nr. 154, judetul Gorj.
Modifica procesul-verbal de contraventie,  in sensul ca inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea  avertisment.
Cu drept de apel, in termen de 30 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica de la 31 martie 2014.

  09.04.2014

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014