InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sf. Gheorghe

Emitere instrumente de plata fara acoperire

(Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010 pronuntata de Judecatoria Sf. Gheorghe)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Sf. Gheorghe | Jurisprudenta Judecatoria Sf. Gheorghe


Dosar nr. /305/2009 R O M A N I A

JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

SENTINTA PENALA NR. 13
Sedinta publica din 15 ianuarie 2010
Instanta constituita din :
PRESEDINTE :
                                                                     GREFIER:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public,
, procuror la Parchetul
de pe langa Judecatoria Sf. Gheorghe La ordine fiind pronuntarea asupra procesului penal pornit impotriva inculpatului B. ZS. trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 215 alin. 1,2,3 si 4 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (17 acte materiale) si art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, ambele cu aplic. art. 33 lit. "a" C.pen. si art. 83 C.pen.
      Judecarea cauzei s-a efectuat cu respectarea prev. art. 304 Cod proc. penala in sensul ca, sustinerile si concluziile partilor prezenti, inclusiv ale presedintelui completului de judecata s-au inregistrat pe suport audio video computerizat.
      La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta inculpatul.
      Procedura legal indeplinita.
Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 11 ianuarie -----, care face parte integranta din prezenta incheiere, si cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea, la data de 15 ianuarie ------.

J U D E C A T O R I A
DELIBERIND
                                               CONSTATA URMATOARELE :

    Prin rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa Judecatoria -------- la data de  23.02.------- sub nr. --/P/2008 si inregistrat pe rolul acestei instante de  judecata la data de --.02.2009 sub nr. -----/305/2009 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului  B. Zs., fiul lui S. si A., nascut la data de------- in mun. ------- jud. --------- cetatean roman, studii scoala profesionala, barman in cadrul SC ------ SRL --------- , necasatorit, fara copii minori, cu antecedente penale, domiciliat in mun. ------------ str. ---------- nr. -- bl. -- ap. -- jud. ----------, fara forme legale in mun. ------- str. ------- nr. - bl. - sc. - ap. - jud. ------, posesor al CI seria -- nr. -----, CNP -----------, sub aspectul comiterii infractiunii prevazute de art. 215 al.1,2,3 si 4 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 17acte materiale) si art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si art. 83 C.pen.
      In esenta, prin actul de sesizare a instantei de judecata s-a retinut ca .in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul a indus in eroare , in perioada noiembrie 2007-ianuarie 2008 partile vatamate SC ---------- SRL, Sc ---------- SRL, SC ------------ SRL, SC --------- SRL, SC ----------- SRL , achizitionand marfa in valoare totala de 142.068,27 lei, emitand in vederea efectuarii platii mai multe instrumente de plata , respectiv 9 file CEC  si 8 bilete la ordin , care fiind introduse la plata in sistemul bancar au fost refuzate pentru lipsa totala a disponibilului, inculpatul cunoscand ca la momentul emiterii nu exista acoperirea necesara, cu consecinta prejudicierii partilor vatamate, inculpatul emitand de asemenea o fila CEC cu titlu de garantie partii vatamate SC ----------- Invest fara a exista disponibil la tras .
       Audiat in cursul urmaririi penale, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor retinute in sarcina sa, prejudicierea partilor vatamate, invederand insa ca la aceasta situatie s-a ajuns din cauza faptului ca desi a vandut marfa achizitionata de la societatile comerciale care SC ---------- SRL, semnand facturile fara a primi insa sumele mentionate in facturi de la cumparatorul SC -------------- SRL.
       Prezent in fata instantei de judecata la termenul din data de   13.04.-----, inculpatul, prin declaratia data, a invederat aceleasi aspecte, precizand totodata ca   nu a avut intentia de a induce in eroare partile vatamate, fiind de acord cu achitarea despagubirilor solicitate de acestea.
       In fata instantei de judecata au fost audiati martorii L. I. ( f. 51), Sz. B. ( f. 69), F. L. ( f. 70), Sz.K. ( f. 72), reprezentantul partii civile SC -------- - J. A.( f. 146), reprezentantul partii civile SC --------- F. S. ( f. 185)  .
        In fapt instanta retine ca in cursul lunii noiembrie 2007  inculpatul- administrator al SC ------------- SRL, s-a prezentat la sediul partii vatamate SC-------------- SRL ---------- solicitand marfa , reprezentantul societatii parte vatamata fiind de acord sa-i livreze inculpatului marfa, cu conditia emiterii  unei file CEC scadente la 5 zile de la livrare. Inculpatul a fost de acord ,  achizitionand marfa, emitand fila CEC  si ulterior, dupa 5 zile de la livrare, inculpatul achitand contravaloarea marfii, conform intelegerii.
        In aceeasi modalitate s-au derulat relatiile comerciale la data de 05.12.-------, pentru factura in valoare de 22.661,17 lei.
          La data de 07.12.-------- partea vatamata a livrat din nou marfa inculpatului, fiind emisa factura pentru suma de 22.761,73 lei, pentru plata careia inculpatul a lasat fila CEC - la data livrarii,  pe fila CEC fiind insa trecuta o data ulterioara-13.12.-------- la sase  zile de la data livrarii, conform intelegerii cu partea vatamata, fila CEC care la data de 13.12.--------a fost introdusa la plata si refuzata pentru lipsa disponibil.
         Totodata, anterior refuzului primei file CEC, inculpatul a achizitionat marfa de la partea vatamata , la data de 11.12.-------, la aceeasi data inmanand reprezentantului partii vatamate o a doua fila CEC, pe care din nou a trecut o data ulterioara- 14.12.------, care fiind introdusa la 14.12.-------- la plata , a fost refuzata pe acelasi motiv al lipsei disponibilului.
          In ceea ce priveste relatiile comerciale cu partea vatamata SC ------------- SRL --------, instanta retine ca in luna august ------- la sediul societatii s-a prezentat inculpatul care a achizitionat marfa pentru suma de 126,66 lei, achitata in numerar.
         Ulterior, la data de 05.11.-------- inculpatul a achizitionat din nou marfa de la societate, convenindu-se ca plata sa fie efectuata cu file CEC "scadente" la 7 zile de la livrarea marfii . Astfel, in acel moment inculpatul a inmanat o fila CEC partii vatamate, fila care avea inscrisa o data ulterioara- respectiv 13.12.--------, care fiind introdusa la termen a fost refuzata pentru lipsa disponibil.
       Anterior refuzului,   inculpatul a achizitionat din nou marfa de la societate, inmanand fila CEC pe care era trecuta data de 17.12.---------, conform intelegrii cu partea vatamata, fila CEC ce nu a mai fost introdusa la plata, intrucat inculpatul a incunostiintat partea vatamata despre faptul ca societatea sa se afla in interdictie bancara , solicitandu-i acesteia sa nu introduca fila CEC spre decontare, precizand ca va achita in numerar contravaloarea, aspect care insa nu s-a realizat.
        Referitor la relatiile comerciale cu partea vatamata SC ------------ SRL, instanta retine ca intre acesta societate si cea administrata de inculpat au existat relatii comerciale, desfasurate in mod corespunzator, cu achitarea la timp a obligatiilor de plata de catre inculpat, in perioada iulie- decembrie  ------      
      Intre cele doua societati comerciale s-a incheiat contractul comercial nr. ------/20.05.----------- conform caruia plata pentru marfurile achizitionate se efectua la un termen de 21 de zile de la data facturarii( f. 193 dosar).
       Din actele dosarului rezulta faptul ca inculpatul a achizitionat in perioada iulie -decembrie --------- marfuri in valoare de 100.963,42 lei, din totalul acestei sume inculpatul achitand suma de 52.999,89 lei, ramanand astfel o restanta de 47.963,42 lei, pentru marfurile achizitionate in lunile noiembrie-decembrie -------, cu m de altfel se retine si prin actul de sesizare.
       Pentru plata acestor marfuri inculpatul a emis un numar de sapte bilete la ordin si o fila CEC , astfel BO in valoare de 12.798,45 lei emis la data de 21.11.------- -scadent la data de 12.12.------,pentru facturile din datele de 21.11.---------( f. 202-203 dosar), BO in valoare de 2696,19 lei emis la data de 04.12.------ scadent la---------- pentru factura emisa in data de 04.12.----------f. 205 dosar,  BO pentru suma de 5327,12 lei emis la data de 22.11.-------- scadent la data de 13.12.---------, pentru factura emisa in data de 22.11.----------,BO emis la data de 27.11.---------- pentru suma de 1753,58 lei scadent la data de 18.12.----------- pentru factura din data de 27.11.---------(f. 209 dosar), BO pentru suma de 7761,89 lei emis la data de 22.12.--------- scadent la data de 15.01.------,pentru facturile  din data de 17.11.---------,10.11.--------(f.212-214 dosar),   BO pentru suma de 1850,97 lei emis la data de 07.12.--------- scadent la data de 28.12.---------,pentru factura din data de 07.12.-------( f. 216 dosar), BO emis la data de 04.12.-------- pentru suma de 5295,25 lei scadent la data de 15.12.-------pentru factura din 24.11.-------(f. 218 dosar),   precum si fila CEC emisa cu data inscrisa  de 01.01.------- pentru suma de 8482,32 lei pentru factura din data de 11.12.----------( f. 224 dosar), toate instrumentele de plata fiind refuzate ulterior pentru lipsa disponibil.
      De remarcat este astfel faptul ca la momentul livrarii marfii inculpatul inmana biletele la ordin sau fila CEC reprezentantilor partii civile, aceste instrumente de plata avand insa inscrisa o data ulterioara momentului inmanarii, respectiv la 21 zile de la livrare, conform intelegerii contractuale, inclusiv fila CEC ce poarta data de 01.01.------------- fiind insa inmanata reprezentantului partii civile la momentul emiterii facturii din data de 11.12.---------, data de 01.01.---------scadenta fiind astfel calculata la acel termen de 21 de zile stabilit de parti prin contract.
      De altfel, conform declaratiei reprezentantei partii civile(f. 421 dosar), livrarea marfii era conditionata de emiterea unui instrument de plata, relatii dintre parti desfasurandu-se in mod normal de la inceputul contractului pana in luna decembrie --------, inculpatul achitand anterior toate obligatiile comerciale.
       In ceea ce priveste relatia comerciala cu SC -------- SRL, instanta retine urmatoarele:
      Societatea SC -------------- SRL si ce aa inculpatului au incheiat contractul comercial cu nr. 400/01.11.--------, conform caruia  marfurile livrate urmau sa fie platite   cu bani cash, sau file CEC datate la termen de 21 de zile -predate insa la livrare( f. 43 dosar).
       Astfel, inculpatul a achizitionat marfa conform facturilor fiscale ( f. 46,47,48), la datele de 28.11.------, respectiv 03.12.------, pentru plata carora a inmanat reprezentantilor partii civile filele CEC aflate la f. 50,51 dosar  , acestea avand ca data inscrisa 17.12.------- si respectiv 19.12.----, filele CEC fiind insa inmanate anterior partii civile ,la momentul livrarii marfurilor, conform intelegerii, fiind astfel postdatate.
       In momentul introducerii la plata aceste file CEC au fost refuzate pentru lipsa disponibil.
      In ceea ce priveste relatiile comerciale cu partea civila SC --------- SRL, instanta retine ca  intre aceasta societate si cea administrata de inculpat s-a stabilit un raport comercial vizand achizitionarea de catre inculpat  de marfa de la partea civila, plata urmand a fi efectuata cu instrumente bancare scadente la 30 zile de la livrare.
      Astfel, la 08.11.-------- inculpatul a achizitionat marfa conform facturii aflate la fila  pentru suma de 5706,08 lei , inmanand reprezentantului partii civile un bilet la ordin postdatat-16.11.------ si scadent la 15.12.-----------.
      Ulterior, la data de 30.11.-------- inculpatul a solicitat din nou marfa , reprezentantul partii civile fiind de acord cu livrarea- desi marfa livrata anterior nu era achitata( conform si declaratiei reprezentantului partii civile-f. 421 dosar), fiind livrata marfa in cuantum de 3536,58 lei conform facturii emise la data respectiva, inculpatul inmanand la acel moment fila CEC pe care a inscris ca data de emitere 30.12.-----( respectiv o data ulterioara) , reprezentantul partii civile invederand de altfel ca fara emiterea filei CEC nu livra marfa.
      In 10.12.-------inculpatul a solicitat din nou marfa , fiind astfel emisa factura in valoare de 7278,65 lei pentru plata careia inculpatul a inmanat reprezentantului partii civile o alta fila CEC postadatata, purtand astfel data de emitere 11.01.---------, intrucat astfel cum declara reprezentantul partii civile fara emiterea acelei file CEC nu se livra marfa( f-. 421 dosar).
       Din aceeasi declaratie a reprezentantului partii civile rezulta faptul ca inculpatul i-a spus acestuia faptul ca marfa achizitionata urmeaza a fi platita din incasarile pe care inculpatul urmeaza a le efectua.
        Referitor la relatia contractuala cu SC ------------ SRL , instanta retine ca intre aceasta societate si cea administrata de inculpat s-a incheiat un contract de credit cu nr. 71/13.11.-------- , pentru suma de 5000 lei pe care inculpatul urma sa-l restituie intr-o perioada de 8 saptamani.
      La primirea creditului , respectiv la data de 13.11.---------, conform contractului aflat la fila 81 dosar, inculpatul a lasat o fila CEC cu titlu de garantie care sa acopere valoarea creditului si dobanda aferenta, astfel cum de altfel se stipula in contract, pe fila CEC fiind inscrisa data de 06.02.---------, desi fila CEC fusese lasata anterior, la data de 13.11.---------.
      Starea de fapt astfel retinuta rezulta din materialul probatoriu administrat, inclusiv din declaratiile reprezentantilor partilor vatamate , dar si ale inculpatului.
      Instanta are astfel in vedere faptul ca toate raporturile comerciale cu societatile parti civile aveau la baza o intelegere contractuala , conform careia marfa achizitionata de inculpat urma sa fie platita la anumite termene  de la momentul livrarii marfii, livrarea fiind insa conditionata de partile de civile de inmanarea unor instrumente de plata- file CEC sau bilete la ordin postdatate, acestea fiind inmanate la momentul intocmirii facturilor si livrarii marfii, dar avand inscrise drept date de emitere nu acel moment al predarii lor de catre inculpat, ci date ulterioare, stabilite de comun acord , conform intelegerii .
      Astfel, acceptand- si mai mult, chiar conditionand astfel modalitatea de plata a marfurilor achizitionate, reprezentantii partilor civile aveau in acel moment reprezentarea faptului ca in acel moment inculpatul nu avea disponibil, in caz contrar instrumentele bancare urmand a fi completate cu data exacta -cea a inmanarii acestora, precum si faptul ca la  un moment ulterior-scadenta inscrisa pe instrumentele bancare( data ulterioara livrarii ) exista posibilitatea ca inculpatul sa nu aiba disponibil, partile vatamate acceptand astfel si asumandu-si aceste riscuri.
       De altfel, majoritatea raporturilor comerciale se realizeaza in aceasta modalitate, comerciantii acceptand plata ulterioara in ideea ca la randul sau debitorul obligatiei de plata va incasa sume de bani   in temeiul unor alte raporturi comerciale- cum de altfel rezulta si din declaratia reprezentantului partii civile SC  ---------- SRL ( f. 421 dosar).
      In acelasi sens este si practica judiciara, instantele de judecata apreciind ca nu se poate retine intentia de inducere in eroare in conditiile unor astfel de tranzactii comerciale, vizand achizitionarea de marfa  pentru plata careia se emit instrumente de plata postdatate, retinandu -se astfel faptul ca  acceptarea unor astfel de instrumente de  plata postdatate indica cunoasterea si acceptarea lipsei disponibilului in acel moment- spre ex.  decizia penala nr.117/A/11.12.--------- a Tribunalului --------, prin care s-a desfiintat sentinta penala nr. 147/23.05.------ a Judecatoriei ----------si s-a schimbat incadrarea juridica a faptelor, din infractiunile de inselaciune in cea de emitere de CEC fara acoperire, prevazuta de art. 84 din Legea nr. 59/1934. 
In acelasi sens s-a retinut in practica judiciara faptul ca in ceea ce priveste biletele la ordin , in momentul emiterii acestora nu se cere existenta disponibilului in banca, ci doar in momentul prezentarii acestora la tras, iar incheierea unor astfel de contracte ce permit plata marfurilor la termene mai lungi nu dovedeste intentia inculpatului de a induce in eroare partea civila, partile fiind de acord cu aceste modalitati de plata si asumandu-si astfel riscuri.
       Totodata, s-a retinut faptul ca nu poate fi retinuta infractiunea de inselaciune, ci aceea prevazuta de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 , fapta inculpatului de a emite file  CEC inainte de a intra in interdictie bancara, ceea ce s-a si intamplat in cauza de fata, toate instrumentele de plata emise de inculpat fiind anterioare intrarii societatii sale in interdictie bancara( 17.12.-------), instrumentele de plata fiind inmanate ( si totodata postdatate) reprezentantilor partilor civile anterior acestei date  , conform intelegerii dintre parti.
          Ceea ce deosebeste infractiunea prevazuta de art. 215 al.1,2,3 4 C.pen. de cea prevazuta de art. 84 al. 1 pct. 2 din Legea nr.59/1934 este tocmai latura subiectiva- intentia de inducere in eroare a inculpatului, prezentarea de catre acesta a unei fapte neadevarate in momentul incheierii contractului sau pe parcursul derularii contractului. Acest aspect nu poate fi insa retinut in cauza de fata, intrucat astfel cum s-a retinut anterior, la momentul incheierii contractului partile vatamate au acceptat , mai mult , au conditionat, livrarea marfii de eliberarea unui instrument de plata scadent ulterior, la diverse termene stabilite de comun acord, ceea ce presupune acceptarea de riscuri de catre aceste parti civile in ceea ce priveste existenta disponibilului -la un moment ulterior-cel al datei inscrise pe instrumentul de plata  si faptul ca la momentul livrarii marfii inculpatul nu avea disponibil, intrucat in caz contrar nu era nevoie de postdatarea instrumentelor de plata.
         Nici faptul referitor la incasarea de catre inculpat a unor sume de bani prin vanzarea marfurilor achizitionate de la partile civile si neachitarea catre acestea a sumelor datorate nu poate fi interpretata in atare situatie drept intentie de inducere in eroare, intentia fiind necesar a  exista in momentul incheierii contractului sau pe parcursul derularii contractului si presupunand prezentarea de catre inculpat a unei situatii neadevarate, ori simpla neachitarea unei obligatii de plata nu reprezinta prezentarea unei situati neadevarate, fiind vorba in atare situatie de neexecutarea unei obligatii contractuale, pentru care partile civile au la indemana mijloacele prevazute de legea civila referitoare la neexecutarea contractelor.
         Mai mult, este de remarcat si faptul ca in ceea ce priveste unele din societatile comerciale constituite ca parti civile in cauza, intre acestea si societatea administrata de inculpat au existat relatii comerciale anterioare care s-au desfasurat in mod corespunzator, fara niciun fel de incidente, inculpatul achitandu-si in mod corect obligatiile de plata ce ii reveneau, astfel cum rezulta din declaratiile reprezentatilor partilor civile.
          Totodata, este de retinut si faptul ca inculpatul a incunostiintat partile civile ulterior intervenirii interdictiei bancare a societatii sale sa nu introduca la plata instrumentele de plata emise anterior, astfel cum rezulta din declaratiile reprezentantilor partilor civile-f. 417, 420 , dar si din depozitiile martorului L. I. L. ( f. 454 dosar), conform careia  acesta l-a auzit pe inculpat cum solicita  si altor societati comerciale sa nu introduca la plata instrumentele bancare emise, manifestand disponibilitatea de a achita restantele .
         Mai mult, in cauza a inceput si executarea silita , fiind recuperate de altfel partial sumele datorate de societatea inculpatului.
              Pe baza considerentelor retinute, instanta apreciaza ca nu se poate vorbi de o intentie dovedita de inducere in eroare , de inselare a partilor vatamate, in sensul invederat anterior, fiind vorba de o nerespectare a obligatiilor comerciale asumate,  fapta inculpatului de a emite cele zece file CEC fara acoperire intrunind insa elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 10 acte materiale) .
          Totodata, intrucat  inculpatul a emis si file CEC si bilete la ordin , avand in vedere si aspectele retinute in sensul lipsei intentiei de inducere in eroare cu privire la filele CEC fara acoperire, dar si faptul ca prevederile art. 215 al.4 C.pen. incrimineaza in mod expers si exclusiv fapta de emitere a unui CEC fara a exista acoperirea necesara , in cazul emiterii de bilete la ordin fiind vorba de o eventuala infractiune prevazuta de art. 215 al.1,3 C.pen. ( in conditiile in care sunt intrunite toate elementele constitutive ale acesteia) , instanta va dispune, in temeiul art. 334 C.pr.pen. schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului prin actul de sesizare, din infractiunile prevazute de art. 215 al. 1,2,3,4 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 17 acte materiale) si art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si art. 83 C.pen. in infractiunile prevazute de art. 215 al.1,3 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 8 acte materiale) si art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 10 acte materiale) , cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si art. 83 C.pen.
        In ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art. 215 al.1,3 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 8 acte materiale)  instanta , pe baza considerentelor retinute, apreciind ca nu este dovedita intentia inculpatului de inducere in eroare, de inselare a partilor vatamate, acestea acceptand in momentul livrarii marfurilor ca plata acestora sa se faca ulterior, la diferite scadente, acceptand implicit riscul lipsei disponibilului la acel moment , dar si lipsa disponibilului la momentul livrarii ( in caz contrar nefiind necesara postdatarea instrumentelor de plata)  , In baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 al.1 lit. d C.pr.pen. instanta va achita pe inculpat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune in forma continuata,  prevazuta de art. 215 al.1,3 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 8 acte materiale).
Inculpatul urmeaza insa a raspunde  pentru infractiunea retinuta in sarcina sa , aceea prevazuta de art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 10 acte materiale), la individualizarea judiciara a pedepsei instanta urmand a avea in vedere prevederile art. 72 C.pen., respectiv imprejurarile si modalitatile de comitere a faptelor - inculpatul emitand un numar de 10 file CEC fara a avea acoperire, savarsirea faptelor fiind astfel in forma continuata ( fata de imprejurarile si modalitatile similare de comitere, intervalul scurt intre actele materiale), filele CEC fiind emise in derularea unor raporturi comerciale, gradul de pericol social relativ ridicat al faptelor,  dar si persoana si conduita inculpatului care nu a incercat sa ascunda comiterea faptelor, a recunoscut savarsirea acestora, a descris modalitatile de comitere, s-a prezentat la fiecare termen in fata instantei d ejduecata, dand astfel de o buna conduita ulterioara, inculpatul desi nu este recidivist, fiind totusi cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat anterior la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare conditionata, conform fisei de cazier judiciar, faptele deduse judecatii fiind comise in termenul de incercare .
        Astfel, In baza art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu  aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 10 acte materiale) instanta va condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni ( sase luni ) inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de emitere de CEC-uri fara a avea acoperire,   in forma continuata.
        Infractiunea dedusa judecatii fiind comisa in cursul termenului de incercare de 4 ani stabilit prin sentinta penala nr. 291/27.07.-- a Judecatoriei ---------- , definitiva la data de 08.08.-------, In baza art. 83 C.pen. instanta va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 291/27.07.------- a Judecatoriei ------- ( definitiva prin neapelare la data de 08.08.--------) si va dispune executarea in intregime a pedepsei aplicate, alaturi de pedeapsa stabilita prin prezenta hotarare, in final inculpatul executand pedeapsa de 2 ani si 6 luni ( doi ani si sase luni ) inchisoare.
        Totodata, in ceea ce priveste modalitatea de executare a  pedepsei, nefiind intrunite conditiile prevazute de art. 81 C.pen. sau ale art. 86/1 C.pen., avand in vedere si scopul si rolul pedepselor, In baza art. 71 C.pen. inculpatul va pierde drepturile prevazute de art. 64 al.1 lit. a teza II, b C.pen. de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la terminarea executarii pedepsei.
        Ca urmare a achitarii inculpatului pe de o parte, a schimbarii incadrarii juridice pe de alta parte, nefiind retinuta intentia de inducere in eroare a inculpatului cu privire la infractiune de inselaciune, dar avand in vedere si faptul ca in ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art. 84 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 aceste infractiuni sunt infractiuni de pericol si nu de rezultat, neavand drept urmari producerea unui prejudiciu, instanta va respinge pretentiile civile formulate de partile civile SC I.A. SRL, cu sediul in mun. --------- str. -------- nr. -- jud. --------, SC P.  C. -L. SRL, cu sediul in mun. --------- str.  -----------nr. -- jud. ---------, respectiv mun. -------- str. ---------nr. -- bl. -- sc. - et. - ap. - jud. -------, respectiv mun. ---------- str. --------- nr. - jud. -------, SC S. I. I. SA , cu sediul in mun. --------- str. --------- nr. -- bl. -- sc. - cam. - ap. - jud. -----, SC S. D.SRL, cu sediul in loc. --------- str. --------- nr. -- jud. -------, SC R. SRL, cu sediul in mun.-------- str. --------- nr. -bl. -- sc. - ap. - jud. ---------, respectiv mun. --------- str. ------- nr. - jud. ----------, respectiv mun. -------- str. ----------- nr. - jud. ------, SC A.V. SRL, cu sediul in mun. ----------- str. -------- nr. - jud. ---------, respectiv mun. -----str. -------- bl. -- sc. - ap. ------ jud.-----------, ca neintemeiate in cadrul procesului penal, acestea avand posibilitatea formularii actiunilor civile , de altfel asa cum s-a retinut acestea au si demarat procedura executarii silite , pentru recuperarea obligatiilor contractuale neexcutate de inculpat.
         Vazand si prevederile  art. 191 al.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata catre stat a sumei de 520 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat( din care suma de 170 lei- cheltuieli judiciare avansate in faza de urmarire penala, 50 lei- onorariul aparatorului din oficiu al inculpatului pana la prezentarea aparatorului ales-suma  acordataprin incheierea din data de 13 aprilie 2009,  300 lei- cheltuieli judiciare avansate in faza de judecata).

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     In baza art. 334 C.pr.pen. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului B. Zs. fiul lui S. si A., nascut la data de -------- in mun. ------- jud. ---------, cetatean roman, studii scoala profesionala, barman in cadrul SC ------ SRL ------- , necasatorit, fara copii minori, cu antecedente penale, domiciliat in mun. ------ str. ---------- nr. -- bl. -- ap. -- jud. --------, fara forme legale in mun. --------- str. ---------- nr. -- bl. -- sc. - ap. - jud. --------, posesor al CI seria -- nr. ---------, CNP -------------, prin actul de sesizare, din infractiunile prevazute de art. 215 al. 1,2,3,4 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 17 acte materiale) si art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si art. 83 C.pen. in infractiunile prevazute de art. 215 al.1,3 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 8 acte materiale) si art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 10 acte materiale) , cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si art. 83 C.pen.
        In baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 10 al.1 lit. d C.pr.pen. achita pe acelasi inculpat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune in forma continuata,  prevazuta de art. 215 al.1,3 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 8 acte materiale).
      In baza art. 84 al.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu  aplic. art. 41 al.2 C.pen. ( 10 acte materiale) condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni ( sase luni ) inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de emitere de CEC-uri fara a avea acoperire,   in forma continuata.
        In baza art. 83 C.pen. revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. --------/27.07.2006 a Judecatoriei -------- ( definitiva prin neapelare la data de 08.08.-------) si dispune executarea in intregime a pedepsei aplicate, alaturi de pedeapsa stabilita prin prezenta hotarare, in final inculpatul executand pedeapsa de 2 ani si 6 luni ( doi ani si sase luni ) inchisoare.
        In baza art. 71 C.pen. inculpatul pierde drepturile prevazute de art. 64 al.1 lit. a teza II, b C.pen. de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la terminarea executarii pedepsei.
        Respinge pretentiile civile formulate de partile civile SC I.A.M.K.SRL, cu sediul in mun. ---------- str. -------- nr. -- jud. --------, SC P. SI C. -L.SRL, cu sediul in mun. ---------- str. ---------- nr. -- jud. ---------, respectiv mun. --------- str. ----------- nr. -- bl. -- sc. - et. - ap. - jud. ---------, respectiv mun. --------- str. --------- nr. - jud. --------, SC S. I. I. SA , cu sediul in mun. --------- str. -------- nr. -- bl. -- sc. - cam. - ap. - jud. ---------, SC S.D.SRL, cu sediul in loc. --------- str. ------- nr. -- jud. ---------, SC R. SRL, cu sediul in mun.----------- str. ---------- nr. 5 bl. -- sc. - ap. 5-jud. ---------, respectiv mun. ----------- str. -------- nr. - jud. ------------, respectiv mun. --------- str. ---------- nr. - jud. ------, SC A.V. SRL, cu sediul in mun. ----- str. ---------- nr. -jud. -------, respectiv mun. ---------- str. --------,bl. -- sc. - ap. ------- jud. ----------, ca neintemeiate in cadrul procesului penal.
         In baza art. 191 al.1 C.pr.pen. obliga inculpatul la plata catre stat a sumei de 520 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
          Cu drept de Apel in termen de 10 zile de la pronuntare si de la comunicare cu partile civile si partea responsabila civilmente SC A. D. G. SRL prin lichidator judiciar SC C. 2000 SPRL , cu sediul in  mun. ------------ str. --------- nr. -- bl. - sc. - ap. - jud. --------.
          Pronuntata in sedinta publica, azi, 15.01.------.              PRESEDINTE,                                                                            GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Hotarare nr. 15 din data de 09.02.2015
inselaciunea - Hotarare nr. 2 din data de 06.01.2015
furtul calificat - influentarea declaratiilor - Hotarare nr. 58 din data de 18.05.2015
conducerea unui vehicul fara permis de conducere - Hotarare nr. 48 din data de 27.04.2015
violare de domiciliu, furt calificat - Sentinta penala nr. 45 din data de 18.02.2011