Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 9924 din data de 15.11.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

       
Plangere contraventionala Data publicare portal: 04.12.2012 Asupra plangerii contraventionale de fata, constata urmatoarele :  
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul J. S. la data de 28.08.2012 sub nr. _.., petenta C. L. I. I. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria AP nr. 2210105/14.08.2012 incheiat de intimatul I. P.J, exonerarea de plata amenzii si anularea masurii complementare de retinere a confiscarii contravalorii a 1660 kg fier vechi.
In motivarea in fapt a plangerii, petenta a aratat ca prin procesul verbal sus mentionat societatea a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 1000 lei, retinandu-se in sarcina acesteia ca la data de 14.08.2012 a fost depistata in trafic transportand deseuri de aluminiu fara a avea documente de insotire a marfii, dispunandu-se in baza art. 4 alin. 1 din Lg. 19/1990 rep. confiscarea contravalorii a 1660 kg fier vechi care se afla in acel autocamion apartinand societatii petente.
A mentionat petenta ca societatea transporta deseuri de aluminiu catre un agent comercial din Brasov, iar la data cand autocamionul a fost oprit pentru control, s-a prezentat agentilor constatatori avizul de insotire a marfii nr. 131/13.08.2012 si documentele de transport. Marfa transportata urma sa fie cantarita la livrare, ocazie cu care reprezentantul petentei intocmea factura corespunzatoare cantitatii livrate, pentru transport existand si foaie de parcurs in care se mentioneaza data plecarii autovehiculului.
A considerat ca sanctiunea este abuziva intrucat reprezentantul societatii la momentul controlului transporta fierul de la domiciliul proprietarului la sediul societatii, unde urma sa fie cantarit, facturat si platit, sens in care a formulat obiectiuni.
A invederat ca sanctiunea aplicata nu este proportionala cu gradul de pericol social al asa-zisei fapte, petenta beneficiind de prezumtia de nevinovatie si dreptul la un proces echitabil conform garantiilor CEDO, sarcina probei privind legalitatea si temeinicia celor consemnate in procesul verbal revenind organului constatator.
In drept s-au invocat dispozitiile OG nr. 2/2001, CEDO.
In dovedirea plangerii, petenta a depus procesul verbal contestat.
Plangerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
Intimatul I.P.J legal citat, a depus intampinare la data de 12.09.2012, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata. A solicitat judecarea in lipsa conform art. 242 C.proc.civ.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria AP nr. 2210105/14.08.2012 incheiat de intimatul I.P.J, petenta C. L. I. I. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 10.000 lei si masura complementara de confiscare a contravalorii a 1660 kg fier vechi, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 2 alin.1 lit. c din Legea nr. 12/1990 R., retinandu-se ca in ziua de 14.08.2012 ora 09.30, a fost depistata in trafic transportand deseuri de aluminiu cu autoutilitara cu nr. VL-010424 a caror provenienta nu poate fi dovedita in conditiile legii, respectiv a prezentat toate avizele in original cu data in urma de 13.08.2012, nefiind inregistrate in contabilitate, iar exemplarul nr.3 nu se afla la cotorul avizelor..
Potrivit art. 34 alin. 1 din OG 2/2001 instanta competenta sa solutioneze plangerea verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.
Cat priveste legalitatea procesului-verbal, instanta retine ca acesta este intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16 si 17 din OG 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand toate mentiunile obligatorii prevazute de art. 17 din acest act normativ, mentiuni a caror lipsa atrage sanctiunea nulitatii actului constatator, nulitate care poate fi constatata si din oficiu de catre instanta.
In ceea ce priveste temeinicia actului constatator al contraventiei, instanta retine ca, desi  actul de constatare si sanctionare a contraventiei se bucura de o prezumtie de temeinicie relativitatea acesteia permite rasturnarea sa prin administrarea unor probe concludente.
Astfel, dovezile administrate de petent in argumentarea temeiniciei plangerii pot releva o situatie de fapt contrara celei retinute prin actul atacat.
In cauza, petenta a depus la dosar, fila 17, aviz de insotire a marfii « deseuri de aluminiu » cu mentiunea ca « marfa se cantareste la punctul de lucru S », document conform cu originalul prezentat in instanta de catre petenta prin aparator. Documentul este emis in data de 13.08.2012 si nu mentioneaza cantitatea de marfa in kg. De asemenea, a mai depus inscrisuri care atesta ca este inregistrata la Registrul Comertului ca intreprindere individuala si i s-a eliberat autorizatie de mediu pentru activitatea de colectare de desuri metalice , feroase si neferoase.
Martorul audiat relateaza ca petenta l-a rugat sa-i transporte niste deseuri de aluminiu astfel ca  a dat curs rugamintii acesteia insa, pe timpul transportului, i s-a stricat masina cu care transporta deseurile si a trebuit sa astepte pana a doua zi cand a venit un mecanic sa o repare dupa care si-au continuat drumul, cand in loc.S. au fost opriti de catre organele de politie care le-au reprosat ca avizul este eliberat cu o zi in urma. A fost de fata cand petenta a intocmit avizul de insotire al marfii si stie ca aceasta ar fi avut in jur de 1600 kg dar nu isi explica de ce petenta nu a trecut in aviz cantitatea dar crede ca marfa trebuia sa se cantareasca la sediul cumparatorului X insa nu cunoaste despre nicio intelegere intre petenta si cealalta societate. Declaratia martorului se coroboreaza cu inscrisurile depuse in cauza de catre petenta prin aparator, respectiv ordinul de deplasare nr.04 din 13.08.2012 si delegatia nr.03/13.08.2012 precum si cu mentiunile organelor de politie consemnate in procesul-verbal de depistare in trafic de la f.13-14.
Dispozitii legale interne incidente in cauza :
LEGE Nr. 12 Republicata din 6 august 1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite (in vigoare la 14.08.2012) :
"Art. 1 - Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte:
e) efectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii. Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se intelege, dupa caz, factura fiscala, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege;
Art. 2 - (1) Constituie contraventii faptele prevazute la art. 1 lit. a) - k) si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
c) faptele prevazute la lit. a), b), e), g), i), j) si k), cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii sau cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei;"
ORDONANTA Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor:

  "  Art. 11 - (1) Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita.
    (2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional.
    (3) Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.
    (4) Minorul care nu a implinit varsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
    (5) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata."

Cazul fortuit este definit in art. 47 din Codul Penal unde se prevede ca " Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, al carei rezultat este consecinta unei imprejurari care nu putea fi prevazuta."

Pentru identitate de ratiune aceasta definitie se aplica si in materie contraventionala avand in vedere ca deosebirea dintre contraventie si infractiune este doar in ceea ce priveste gradul de pericol social si anumite conditii de opozabilitate si previzibilitate materializate in prevederi legislative diferite, aceste fapte fiind definite si conturate legislativ in art.1, 2 si 3 din ORDONANTA Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art.1, 17, 18 si 19 din Codul Penal  .

In prezenta cauza, petenta nu ar fi putut prevedea defectarea masinii de transport a deseurilor si intarzierea cu o zi pe drum din aceasta cauza.
Mai mult, marfa era insotita de documente de provenienta, asa cum prevad dispozitiile legale insa emise in data de 13.08.2012 cand a inceput efectuarea transportului .
Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumata nevinovata si de a solicita acuzarii sa dovedeasca faptele ce i se imputa nu este absolut, din moment ce prezumtiile bazate pe fapte sau legi opereaza in toate sistemele de drept si nu sunt interzise de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in masura in care statul respecta limite rezonabile, avand in vedere importanta scopului urmarit, dar si respectarea dreptului la aparare (cauza Salabiaku v. Franta, hotararea din 7 octombrie 1988, paragraf 28, cauza Västberga Taxi Aktiebolag si Vulic v. Suedia, paragraf 113, 23 iulie 2002).
Forta probanta a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, putandu-se reglementa importanta fiecarui mijloc de proba, insa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand administreaza si apreciaza probatoriul (cauza Bosoni v. Franta, hotararea din 7 septembrie 1999).
Persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001) in cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional. 
Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca prezumtia de temeinicie a procesului - verbal de contraventie a fost rasturnata, fapta retinuta in sarcina petentei necorespunzand realitatii.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, instanta urmeaza sa admita plangerea si sa dispuna anularea procesului-verbal cu consecinta exonerarii petentei de plata amenzii si a inlaturarii sanctiunii contraventionale complementare a confiscarii deseurilor de aluminiu.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014