Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 252/2014 din data de 10.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila nr. 252/2014
Sedinta publica de la 10 Februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE: A.A.
Grefier: M.V.

      
Pe rol fiind judecarea plangerii contraventionale formulata de petentul                         T.D., domiciliat in comuna H., sat B., judetul G., in contradictoriu cu intimata D.S.G., cu sediul in Tg. Jiu, judetul G..
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns petentul si martorul                P.A.D., lipsa fiind reprezentantul intimatei.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa  care in temeiul                art. 321 Cod procedura civila s-a procedat la audierea martorului  P. A D., sub prestare de juramant, potrivit art. 319 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar.
Nemaifiind cereri de formulat si alte incidente de solutionat, instanta deschide dezbaterile asupra fondului cauzei si acorda cuvantul.
Petentul a solicitat admiterea plangerii, anularea procesului verbal si exonerarea de plata amenzii si a despagubirilor. A sustinut ca nu este vinovat de cele retinute in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice seria DSGJ nr. A 1082 incheiat la data de 17.09.2013.
Instanta inchide dezbaterile si retine cauza spre solutionare.
   

INSTANTA
    
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. C. la data de 21.10.2013, sub nr. _/317/2013, petentul T.D. a solicitat anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice seria DSGJ nr. A 1082 din 17.09.2013 prin care a fost sanctionat cu suma de 2000 lei si a instiintarii de plata emisa de R. - D.S.Tg. Jiu - Ocolul Silvic H. cu nr. 5432/02.10.2013 prin care a fost obligat sa plateasca suma de 310 lei cu titlul de despagubiri, precum si exonerarea de la plata amenzii si a despagubirilor.
In motivarea plangerii petentul a aratat ca in cele doua acte emise s-a retinut abuziv ca ar fi taiat fara drept din fondul forestier national si sustras fara drept din fondul forestier un  nr. de 9 arbori cu dimensiunile descrise in procesul verbal atacat si ca ar fi incarcat lemnele in caruta.
A sustinut ca nu s-a deplasat in nici o padure, nu a taiat nici un lemn cu nici o drujba si nu l-a transportat cu nici un cal si nici cu o caruta.
A mai aratat petentul ca a avut trei cai pe care i-a vandut in luna iulie 2013 pentru a  obtine bani sa plece in strainatate la munca si nu a avut niciodata drujba si nu a vandut la nimeni nici un lemn.
Ca nu este singura persoana care sa fi primit amenda fara a fi vinovata datorita padurarului care a predat cantonul din B. zis S. si a primit un alt canton comuna C. si probabil a gasit o modalitate de a-si acoperi pagubele si lipsurile ce le avea in canton.
De asemenea a precizat petentul ca martorul trecut in procesul verbal este din comuna Stejari aflata la o distanta de 10 km de B. si nu-l cunoaste pe acesta.
Ca nu este vinovat de faptele retinute in sarcina sa.
In dovedirea plangerii petentul a depus la dosar in original procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice seria DSGJ nr. A 1082 din 17.09.2013 si instiintarea de plata nr. 5432 din 02.10.2013 inaintate prin posta de catre Ocolul Silvic H., plicul  si fotocopie de pe dovada inlocuitoare a cartii de identitate.
A solicitat proba cu martorii P.D.si M.F., indicand si adresele acestora si a depus chitanta nr. 20054 din 22.10.2013 privind suma de 20 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.
Prin rezolutia din data de 22.10.2013 s-a dispus comunicarea exemplarului nr. 2 al plangerii si a inscrisurilor anexate in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul si s-a pus in vedere intimatei D.S.G. ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de art. 208 Cod procedura civila, constand in decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii (in afara  celor de ordine publica), in termen de            25 de zile de la comunicare, calculat conform art. 165 Cod procedura civila.
 La data de  06.11.2013 a fost depusa la dosar intampinarea formulata de intimata prin care s-a solicitat respingerea contestatiei ca fiind netemeinica si nefondata.
In motivare s-a aratat ca petentul a taiat si sustras din fondul forestier national administrat de catre Ocolul Silvic H. un numar de 9 arbori a caror contravaloare este de 309,72 lei.
Ca fapta savarsita de petent este sanctionata de art. 8 alun. 1, lit. a si b din Legea 171/2010 care dispune: "constituie contraventii silvice urmatoarele  fapte: a) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, fara drept, precum si distrugerea ori vatamarea de arbori, puieti sau lastari, daca valoarea prejudiciului adus padurii, stabilita conform legii, este  de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute la art. 108 alin. 1 lit. b din Legea nr.  46/28 cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza semintisul utilizabil vatamat in limitele admise prin normele tehnice in vigoare in parchetele autorizate la exploatare; b) sustragerea ori insusirea fara drept a materialului lemnos, a puietilor ori lastarilor din fondul forestier national, daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei."
In dovedirea faptului ca petitionarul se face vinovat de fapta retinuta in cuprinsul  procesului verbal s-a solicitat administrarea in cauza a probei testimoniale in cadrul careia sa fie audiat martorul semnatar al procesului verbal.
In subsidiar, in situatia in care se va constata ca amenda aplicata este prea severa s-a solicitat admiterea in parte a plangerii si a se dispune inlocuirea amenzii cu avertisment, dar cu mentinerea celorlalte dispozitii ale procesului verbal.
In drept intampinarea a fost intemeiata pe prevederile art. 205-208 Cod procedura civila. 
Prin rezolutia din data de 06.11. 2013, in temeiul art. 206 alin 1 Cod procedura civila si art. 201 alin 2 Cod  procedura civila s-a comunicat petentului intampinarea punandu-i-se in vedere ca este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare.
Petentul nu a depus raspuns la intampinare, iar prin rezolutia din data de 25.11.2013  s-a fixat primul termen de judecata la data de  09.12.2013 fiind citate partile.
In cauza a fost incuviintata proba testimoniala solicitata de petent, fiind citat si martorul asistent P.A.D..
La termenul de judecata din 20.01.2014 au fost audiati martorii P.D.si M.G. zis F., sub prestare de juramant, potrivit art. 319 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.
La termenul de judecata din 10.02.2014 a fost audiat martorul  P.A.D. sub prestare de juramant, potrivit art. 319 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice seria DSGJ Nr. A 1082 incheiat la data de 17.09.2013 si inregistrat sub nr. 5432/23.09.2013 la Ocolul Silvic H., petentul T.D. a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 2000 lei conform art. 8 alin. 2 lit. c din Legea nr. 171/2010, fiind obligat la despagubiri pentru pagubele produse in suma de 309,72 lei.
S-a retinut in sarcina petentului ca in data de 28.08.2013, ora 1645, in locul denumit "S.", din raza Ocolului Silvic H., U.p. 5, u.a. 34A, a taiat cu drujba un nr. de 9 (noua) arbori, dupa cum urmeaza: 2 (doi) Pl., cu diametrul de 16 cm;  2 (doi) Fg., cu diametrul de 20 cm; 1 (un) Fg., cu diametrul de 16 cm; 1 (un) Fg., cu diametrul de 18 cm; 1 (un) Fg., cu diametrul de 15 cm; 1 (un) Go., cu diametrul de 22 cm si 1 (un) Go., cu diametrul de 16 cm. Ca a fost surprins cand incarca materialul lemnos in caruta, fiind anuntat telefonic printr-un nr. privat.
S-a mai mentionat in procesul verbal ca fapta a fost constatata in prezenta martorului P.A.D..
Petentul a refuzat semnarea procesului verbal, fiind semnat de P.A.D. in calitate de martor.
In termen legal, impotriva procesului-verbal s-a formulat prezenta plangere de catre petent fiindu-i comunicat la data de 17.10.2013.
Verificand din oficiu potrivit art. 34 din O.G. nr. 2/2001 legalitatea procesului verbal contestat, instanta retine ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate si din oficiu.
Sub aspectul temeiniciei, desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, instanta retine ca acesta face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, in concordanta cu art. 34 din O.G. nr. 2/2001.
Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, contraventia intra in sfera "acuzatiilor in materie penala" la care se refera primul paragraf al articolului 6 din Conventia Europeana. La aceasta incadrare conduc doua argumente : pe de o parte, norma juridica care sanctioneaza astfel de fapte are caracter general, intrucat se adreseaza tuturor cetatenilor, iar pe de alta parte, sanctiunile contraventionale aplicabile urmaresc un scop preventiv si represiv.
In jurisprudenta sa, cauza Maszini contra Romaniei din 2006, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca aceste criterii, care sunt alternative, iar nu cumulative, sunt suficiente pentru a demonstra ca fapta in discutie are caracter penal, in sensul art. 6 din Conventie.
Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumata nevinovata si de a solicita acuzarii sa dovedeasca faptele ce i se imputa nu este absolut, din moment ce prezumtiile bazate pe fapte sau legi opereaza in toate sistemele de drept si nu sunt interzise de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in masura in care statul respecta limite rezonabile, avand in vedere importanta scopului urmarit, dar si respectarea dreptului la aparare (cauza Salabiaku v. Franta, cauza Västberga Taxi Aktiebolag si Vulic v. Suedia).
Forta probanta a proceselor-verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, care este liber sa reglementeze importanta fiecarui mijloc de proba, insa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand administreaza si apreciaza probatoriul (cauza Bosoni v. Franta, hotararea din 7 septembrie 1999).
Interpretand dispozitiile art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001, reiese faptul ca persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil  in cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional (cauza Anghel v. Romania).
Avand in vedere aceste principii, instanta retine ca procesul verbal de contraventie, fiind intocmit de un agent al statului aflat in exercitiul functiunii, beneficiaza de o prezumtie relativa de veridicitate si autenticitate, permisa de Conventia Europeana a Drepturilor Omului cat timp petentului i se asigura de catre instanta conditiile specifice de exercitare efectiva a dreptului de acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil.
Prin urmare, prezumtia de nevinovatie nu are caracter absolut, dupa cum nici prezumtia de veridicitate a faptelor constatate de agent si consemnate in procesul-verbal nu are caracter absolut, dar prezumtia de veridicitate nu poate opera decat pana la limita la care prin aplicarea ei s-ar ajunge in situatia ca persoana invinuita de savarsirea faptei sa fie pusa in imposibilitate de a face dovada contrarie celor consemnate in procesul verbal.
Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 171/2010 constituie contraventii silvice urmatoarele fapte: a) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, fara drept, precum si distrugerea ori vatamarea de arbori, puieti sau lastari, daca valoarea prejudiciului adus padurii, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute la art. 108  alin. (1) lit. b) din legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza semintisul utilizabil vatamat in limitele admise prin normele tehnice in vigoare in parchetele autorizate la exploatare; b) sustragerea ori insusirea fara drept a materialului lemnos, a puietilor ori lastarilor din fondul forestier national, daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.
Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 171/2010 faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de pana la pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei; b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de la 1 pana la de 3 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei si c) cu amenda de la                   2.000 lei la 5.000 lei daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de la 3 pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.
In ceea ce priveste situatia de fapt a spetei, instanta constata ca pretinsele faptele retinute in sarcina petentului ar fi fost savarsite la data de 28.08.2013, iar procesul-verbal contestat a fost intocmit la data de 17.09.2013, ceea ce releva ca agentul constatator nu a perceput in mod nemijlocit aceste fapte.
Martorii propusi de petent au declarat ca petentul a vandut caii si caruta in luna mai 2013 si nu are drujba.
Ca a taiat corcodusi si pruni din curtea casei sale, fiind si in prezent depozitate niste crengi, martorii sustinand ca nu a taiat lemne din padure.
De asemenea martorii au declarat ca nu-l cunosc pe martorul care a semnat procesul verbal prin care a fost sanctionat petentul.
Fiind audiat in instanta, martorul P.A.D. a confirmat ca nu l-a vazut niciodata pe petent si a semnat acte care-l priveau fiind posibil ca agentul constatator sa fi strecurat si procesul verbal intre acestea.
Intrucat procesul verbal de contraventie face dovada deplina a starii de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, proba pe care petentul a facut-o, iar intimata nu a dovedit savarsirea de catre acesta a contraventiilor retinute in sarcina sa, instanta apreciaza ca intemeiata plangerea formulata de petent.
Fata de considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita plangerea contraventionala formulata de petentul T.D. si va anula procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice seria DSGJ nr. A 1082 incheiat la data de 17.09.2013 si inregistrat sub nr. 5432/23.09.2013 la Ocolul Silvic H..
De asemenea va fi exonerat petentul de plata amenzii in cuantum de 2000 lei si a despagubirilor in suma de 309,72 lei.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite plangerea contraventionala formulata de petentul T.D., domiciliat in comuna H., sat B., judetul G., CNP - _., in contradictoriu cu intimata D.S.G., cu sediul in Tg. Jiu, judetul G., cod fiscal: _., J1_.
Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice seria DSGJ nr. A 1082 incheiat la data de 17.09.2013 si inregistrat sub nr. 5432/23.09.2013 la Ocolul Silvic H..
Exonereaza petentul de plata amenzii in cuantum de 2000 lei si a despagubirilor in suma de 309,72 lei.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria Tg. C.
Pronuntata in sedinta publica, azi 10.02.2014. 
Presedinte,
A.A.
Grefier,
M.V.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014