Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului. Obligativitatea aplicarii pedepsei complementare

(Decizie nr. 917 din data de 02.06.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Infractiuni | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia penala si de minori, decizia nr. 917/R din 2 iunie 2011

Asupra recursului penal de fata, Curtea in baza lucrarilor dosarului constata ca Judecatoria Baia Mare prin sentinta penala nr.320 din 16.02.2011, in baza art. 334 Cod de procedura penala, a schimbat incadrarea juridica a faptei retinute in sarcina inculpatei din infractiunea prev. de art. 306 Cod penal, in infractiunile prev. de art. 306 Cod penal si art. 180 alin. 2 ind. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.
In baza art. 306 Cod penal, a fost condamnata inculpata G.A., la pedeapsa inchisorii de 3 ani pentru savarsirea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului.
In baza art. 180 alin. 2 ind. 1 Cod penal, a condamnat pe aceeasi inculpata la pedeapsa inchisorii de 1 an.
In baza art. 33 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare, cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a si b Cod penal.
Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut in fapt urmatoarele:
      In data de 17.07.2009, inculpata G.A., mama partii vatamate G.A.M.A., aflandu-se sub influenta vaporilor de diluant, a aplicat mai multe lovituri in zona picioarelor si a capului partii vatamate in varsta de 11 luni, cu ajutorul unui lemn de foc gros de 2 cm. Partea vatamata a fost gasita de numita K.A. care locuieste cu inculpata si care a solicitat interventia Ambulantei.
     Potrivit concluziilor raportului de constatare medico-legala efectuat in cauza, minora G.A.M.A. a suferit leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu si de corpuri dure si care au necesitat pentru vindecare un numar de 12-13 zile de ingrijiri medicale.
      In cursul urmaririi penale a fost efectuat un raport de expertiza medico-legala din cuprinsul caruia rezulta ca minora a fost internata in perioada 17 iulie-31 iulie 2010 cu diagnosticul : sindrom copil batut, enterocolita acuta neprecizata etiologic, deshidratare acuta, hepatita intrainfectioasa, anemie carentiala. S-a mai retinut ca leziunile prezentate de minora au date variabile de producere: vechi de 2-3 zile si 10-12 zile. In concluziile aceluiasi raport se retine ca leziunile prezentate de minora in varsta de 11 luni, precum si starea ei fizica - deshidratare accentuata, hipotrofie, denota ca tratamentul aplicat acesteia i-au pus in primejdie grava dezvoltarea fizica.
       In ceea ce priveste incadrarea juridica a faptei, instanta a retinut ca, potrivit descrierii cuprinse in rechizitoriu, si avand in vedere ca in urma loviturilor aplicate de inculpata partea vatamata a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 12-13 zile de ingrijiri medicale, actiunea inculpatei intruneste elementele infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului si loviri sau alte violente in concurs ideal.
       Potrivit  Deciziei nr. 37/2008, pronuntata in recurs in interesul legii, infractiunile de lovire sau alte violente se vor retine in concurs ideal cu infractiunea de rele tratamente aplicate minorului, din compararea continutului lor specific rezultand ca infractiunile de rele tratamente aplicate minorului si cele prevazute de art. 180, 181 si 189 din Codul penal cuprind elemente esentiale care le particularizeaza si autonomizeaza, astfel incat este exclusa absorbtia acestora in infractiunea prevazuta de art. 306 din acelasi cod.
       In drept, fapta inculpatei G.A. care in data de 17.07.2009 a aplicat mai multe lovituri fiicei sale minore G.A.M.A. in varsta de 11 luni, peste picioare si cap, cauzandu-i acesteia din urma leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 12-13 zile de ingrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 306 cod penal si loviri sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 ind. 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b cod penal.
        La individualizarea si dozarea pedepsei ce a fost aplicata inculpatei, instanta a avut in vedere criteriile generale prev. de art. 72 cod penal, imprejurarile savarsirii faptei (inculpata a aplicat lovituri unei minore in varsta de 11 luni care nu se putea apara, iar modul in care aceasta a fost tratata pana la internarea sa in spital, i-a pus in primejdie grava dezvoltarea fizica, de asemenea, din cuprinsul raportului de expertiza medico-legala, a rezultat ca minora avea si leziuni mai vechi ceea ce demonstreaza faptul ca nu era prima data cand era lovita), de consecintele faptei (leziunile au necesitat pentru vindecare un numar de 12-13 zile de ingrijiri medicale, iar in momentul internarii, ca urmare a lipsei de ingrijiri din partea mamei, minora suferea de mai multe afectiuni: enterocolita acuta neprecizata etiologic, deshidratare acuta, hepatita intrainfectioasa, anemie carentiala), dar si de persoana inculpatei care nu este cunoscuta cu antecedente penale , a recunoscut savarsirea faptei si a colaborat cu organele judiciare in vederea aflarii adevarului, apreciind ca o pedeapsa orientata spre minimul special isi va atinge scopul preventiv si educativ.
Pentru aceste considerente, instanta, in baza art. 334 Cod de procedura penala, a schimbat incadrarea juridica a faptei retinute in sarcina inculpatei din infractiunea prev. de art. 306 Cod penal, in infractiunile prev. de art. 306 Cod penal si art. 180 alin. 2 ind. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.
Impotriva sentintei instantei de fond a declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare care a solicitat casarea acesteia sub aspectul neaplicarii in sarcina inculpatei G.A. a pedepselor accesorii si complementare a interzicerii unor drepturi reglementate de art.64 lit.d C.pen., deoarece inculpata a fost condamnata pentru fapte ce impuneau aceste sanctiuni, fiind vorba in concret de infractiunea de rele tratamente aplicate minorului prev.de art.306 C.pen.si lovire prev.de art.180 alin.2/1 C.pen.iar pe de alta parte, pedeapsa principala fiind mai mare de 2 ani inchisoare, acestea trebuiau obligatoriu sa fie operante.
Curtea examinand recursul declarat prin prisma motivelor invocate, ajunge la urmatoarele constatari:
Prin sentinta penala 320 din 16 februarie 2010 a Judecatoriei Baia Mare, inculpata G.A. a fost condamnata la pedeapsa inchisorii de 3 ani pentru comiterea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului prev.de art.306 C.pen.si la 1 an inchisoare pentru infractiunea de lovire prev.de art.180 alin.2/1 C.pen., dispunandu-se sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare cu aplicarea art.71 rap.la art.64 lit.a teza a II-a si lit.b C.pen.
Judecatoria a retinut ca la 17 iulie 2009 inculpata G.A., mama partii vatamate G.A., aflandu-se sub influenta vaporilor de diluant, a aplicat mai multe lovituri in zona picioarelor si a capului victimei in varsta de 11 luni, cu ajutorul unui lemn de foc gros de 2 cm.
Din concluziile actului medico-legal rezulta ca minora a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 13 zile ingrijiri medicale, iar pe de alta parte, acestea i-au pus in primejdie grava dezvoltarea fizica.
Sentinta judecatoriei este nelegala, ca urmare a neaplicarii in sarcina inculpatei a pedepsei accesorii si complementare a interzicerii drepturilor parintesti.
Potrivit art.71 alin.3 C.pen.pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor parintesti prev.de art.64 lit.d C.pen.se aplica tinand seama de natura si gravitatea faptei comise, de imprejurarile cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului.
Avand in vedere specificul infractiunii savarsite, respectiv rele tratamente aplicate minorului, gravitatea acesteia, imprejurarea ca victimei in varsta de 11 luni, i-au fost cauzate de mama sa, leziuni care au necesitat pentru vindecare 13 zile ingrijiri medicale, dar i-au pus si in primejdie grava dezvoltarea fizica, instanta de fond era obligata sa-i aplice inculpatei interdictia reglementata de art.64 lit.d C.pen.
Pe de alta parte, in speta era obligatorie aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor parintesti deoarece conform art.65 alin.2 si 3 C.pen.aceasta sanctiune era imperativ a fi aplicata cand legea o prevede  in textul de incriminare si in acelasi timp daca pedeapsa principala aplicata de magistrat este de cel putin 2 ani.
Asa fiind, tinand cont ca Judecatoria i-a aplicat inculpatei o pedeapsa principala de 3 ani inchisoare, iar pe de alta parte, infractiunea prev.de art.306 C.pen.contine in norma de incriminare obligativitatea aplicarii pedepsei complementare, judecatoria trebuia sa dispuna in consecinta.
Pentru motivele ce preced, Curtea in baza art.38515 pct.2 lit.d C.proc.pen., va admite ca fondat recursul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare impotriva sentintei penale nr. 320 din 16 februarie 2011 a Judecatoriei Baia Mare, pe care o va casa sub aspectul neaplicarii pedepsei accesorii si complementare si rejudecand in aceste limite:
Va aplica inculpatei G.A., pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor parintesti pe o durata de 3 ani, dupa executarea pedepsei principale, conform art. 64 lit.d Cod penal.
In baza art. 71 Cod penal se va interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev.de art. 64 lit.a teza a-II-a, lit.b si d Cod penal de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la terminarea executarii pedepsei.
Se vor mentine restul dispozitiilor sentintei. (Judecator Delia Purice)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011