Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tulcea

plg. contrav.

(Sentinta civila nr. 1010 din data de 31.03.2009 pronuntata de Judecatoria Tulcea)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Tulcea | Jurisprudenta Judecatoria Tulcea

Sentinta civila 1010/31.03.2009

     Deliberand asupra cauzei avand ca obiect plangere contraventionala, instanta retine urmatoarele:
     Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea in data de ___., sub nr. unic. 132/327/2009 petentul ___. a contestat procesul-verbal de contraventie seria CC nr____.., emis de IPJ TULCEA, solicitand anularea procesului-verbal pentru motive de nelegalitate si netemeinicie deoarece cele mentionate nu corespund adevarului, exonerarea de plata amenzii si restituirea permisului de conducere pe cale administrativa.
In motivarea plangerii, petentul arata ca nu este vinovat de savarsirea faptei, aratand ca dupa ce a patruns in sensul giratoriu de la Hotel Delta a acordat prioritate de dreapta pentru cei ce veneau de pe str. Isaccei, apoi pentru cei ce veneau de pe str. Pacii si dupa ce a intrat in sensul giratoriu circa 7-8 metri din spate a fost lovit de autoturismul RENAULT CLIO cu nr de inmatriculare ___... Mai arata petentul ca inainte de momentul impcatului rula pe prim abanda, iar auto Renault venea pe banda a doua, virand la stanga fara sa se asigure a incalcat linia continua de pe banda a II-a pe banda I si l-a acrosat cu partea stanga a auto RENAULT , urmele de coliziune pe masina condusa de petent fiind pe partea dreapta fata.
     In drept Petentul isi intemeiaza plangerea pe disp. art. 16 OG 2/2001.
     In sustinerea acesteia, petentul a solicitat in conditiile art. 138 raportat la art. 112 pct.5 C.pr.civ. proba cu inscrisuri, anexand atasat plangerii copia procesului-verbal de contraventie  seria CC nr_____ - fila 8 dosar.
     La data de 29.01.2009, intimata a formulat intampinare invederand instantei faptul ca in zona producerii accidentului de circulatie nu este sens giratoriu, asa cum eronat afirma petentul, ci intersectie cu circulatie dirijata, astfel ca nu se aplica regulile de la sensul giratoriu, ci regulile rezultate din indicatoarele rutiere amplasate in zona, respectiv se aplica regula prioritatii pentru autovehiculele care circula de pe str. Pacii spre str. Isaccei.
     Mai arata intimata ca petentul nu venea de pe str. Pacii, astfel ca nu acesta avea prioritate in intersectia, ci i-a taiat calea autovehiculului care venea de pe str. Pacii- drumul cu prioritate, urmele coliziunii pe masina petentului fiind pozitionate in partea dreapta fata, care permite astfel sa se stabileasca modalitatea producerii accidentului , si nu in partea din dreapta spate, cum afirma in mod eronat petentul.
     In sustinerea intampinarii formulate, insimata a depus la dosar inscrisurile care au stat la baza intocmirii procesului-verbal de contraventie, respectiv raportul agentului constatator- fila 14 dosar si fotografia efectuata cu camera de supraveghere din intersectia str. Pacii cu str. Isaccei la data si locul producerii accidentului de circulatie- f.15.
     
     
     Instanta constata  ca plangerea contraventionala este scutita de taxa judiciara de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.
     In cauza, instanta a incuviintat in temeiul art. 167 C.pr.civ. si administrat proba cu inscrisuri si proba cu fotografie, iar in conditiile art. 34 alin.1 OG 2/2001, in exercitarea rolului activ, a dispus administrarea probei cu inregistrarea video, proba imposibil de administrat in cauza fata de referatul telefonic de la fila 21 verso, in sensul ca inregistrarea video nu s-a pastrat pana la data dispunerii acestei probe de catre instanta, astfel ca instanta a procedat la judecata cauzei pe baza probelor deja administrate in cauza.
     
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal seria CC nr. _______.. - fila 8 dosar, petentul _____. a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 324 lei corespunzator celor 6 puncte-amenda aplicate si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile, pentru savarsirea faptei prev. de art. 57 alin.2 din OUG 195/2002 republicata, constand in aceea ca in data de 29.12.2008, ora 13,00, conducand auto marca Mecedes Benz cu nr de inmatriculare ____., nu a acordat prioritate de trecere potrivit indicatoarelor existente la intersectie si a intrat in coliziune laterala cu auto RENAULT cu nr. de inmatriculare B 74 XYC si sanctionata de disp. art. 101 alin.3 lit. a din OUG 195/2002 republicata.
     Verificand, in conformitate cu dispozitiile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.
     Petentul nu invoca motive de nulitate ale procesului-verbal de contraventie.
     Sub aspectul temeiniciei plangerii contraventionale, instanta retine pe baza unei prezumtii simple intemeiata pe disp. art. 1203 C.civ., prezumtie dedusa din faptul conex probat prin marturisirea simpla spontana facuta de petent in cuprinsul plangerii contraventionale formulata ca la intersectia dintre str. Pacii si str. Isaccei, petentul a acordat prioritate de trecere pentru masinile care intrau in intersectie din str. Isaccei, ca petentul la volanul masinii pe care o conducea a intrat in aceasta intersectie fie de pe str. Grigore Antipa, fie de pe str. Mai. De asemenea, mai retine ca petentul nu a iesit din aceasta intersectie nici pe str. Pacii inspre Piata Civica, ci a continuat sensul intersectiei, ajungand la intersectia cu str. Pacii.
     Din fotografia depusa la dosar rezulta ca la momentul impactului masina intrata in intersectie dinspre str. Grigore Antipa sau str. Mai si care conform indicatoarelor rutiere avea obligatia de a acorda prioritate masinilor ce ar intra in intersectie de pe str. Pacii nu  a acordat in fapt prioritate acestor masini, obligatie pe care petentul nu si-a respectat-o.
     Asa cum arata si intimata, in cauza nu erau aplicabile regulile de circulatie din sensurile giratorii, revenind conducatorilor auto obligatia de a respecta semnificatia indicatoarelor rutiere care dirijeaza circulatia in intersectii.
     Urmele de coliziune ale masinii petentului sunt amplasate in partea dreapta fata a masinii, de natura a permite instantei sa constate ca de fapt petentul este cel care nu a acordat prioritate de trecere. Daca ar fi acordat prioritate de trecere era imposibil ca urmele coliziunii sa se pozitioneze in partea din fata a masinii, ci ar fi fost amplasate in partea din spate a masinii, astfel incat sa arate ca accidentul se datoreaza nepastrarii distantei de rulaj in trafic de catre celalalt conducator auto. Nefiind acesta cazul in speta, instanta va retine ca fapta de a nu fi acordat prioritate de trecere apartine petentului, ca urmare a nerespectarii indicatoarelor rutiere amplasate in intersectie.
     Apararea petentului din cuprinsul plangerii contraventionale conform careia inainte de momentul impactului el rula pe prima banda, iar auto Renault venea pe banda a doua, vira la stanga fara sa se asigure si a incalcat linia continua de pe banda a II-a pe banda I si l-a acrosat cu partea stanga a auto RENAULT , urmele de coliziune pe masina condusa de petent fiind pe partea dreapta fata este menita a induce in eroare, pentru ca dinamica explicata de petent de producere a accidentului nu poate duce la urmele de coliziune astfel cum le explica el.
     Aceasta pe de o parte pentru ca el afirma ca dupa ce a acorda prioritate masinilor care intrau de pe str. Isaccei si apoi celor care intrau de pe str. Pacii, a intrat in intersectia ruland circa 7-8 metri fata de locul de unde avea obligatia de a acorda prioritate de trecere pentru masinile care intrau in intersectie de pe str. Pacii, dupa care s-a produs impactul. Or, in aceste conditii, daca ar fi acordat prioritate de trecere masinilor care intrau in intersectie de pe str. Pacii, atunci auto RENAULT CLIO cu nr. de inmatriculare ______ nu ar mai fi fost prezent in punctul de coliziune. Astfel ca prezenta autoturismului RENAULT CLIO cu nr. de inmatriculare B 74 XYC (care a intrat in intersectie dinspre str. Pacii) in dreptul masinii conduse de petent (care avea obligatia de a acorda prioritate de trecere si acesteia) duce la concluzia ca in fapt petentul nu si-a indeplinit aceasta obligatie.
     Mai mult, tot din marturisirea petentului instanta retine ca faptul ca auto RENAULT CLIO cu nr. de inmatriculare B 74 a trecut de pe banda a II-a pe banda I se datoreaza imprejurarii ca a fost nevoit sa evite impactul cu masina petentului care a intrat fara sa ii acorde prioritate de trecere desi petentului ii revenea aceasta obligatie
     Pentru aceste considerente, urmeaza sa inlature ca neintemeiata apararea petentului si sa retina ca fapta contraventionala exista, este in sarcina petentului , urmand sa atraga raspunderea contraventionala a acestuia.
     Sub aspectul individualizarii sanctiunii, instanta constata ca s-a aplicat in minimul special prevazut de legiuitor. Fapta savarsita prezinta un grad mediu de pericol social, astfel ca reindividualizarea sanctiunii in avertisment nu ar realiza o justa si proportionala sanctionare.
     Sub aspectul capatului de cerere de restituire a permisului de conducere, instanta retine ca in conformitate cu art. 97 alin.1 lit a din OUG 195/2002 republicata, masura retinerii permisului de conducere are natura juridica a unei masuri tehnico-administrative, care se aplica de agentul constatator la momentul constatarii faptei contraventionale. Instanta este investita cu solutionarea unei plangeri contraventionale, in procedura reglementata de disp. OG 2/2001, astfel ca limitele judecatii sunt cele reglementate de disp. art. 34 alin.1 OG 2/2001, in temeiul caruia instanta poate  sa hotarasca asupra sanctiunii contraventionale aplicate petentului, sanctiuni contraventionale dintre cele enumerate de art. art. 5 alin.2 si 3 din acelasi act normativ, la care se adauga sanctiunile contraventionale principale si complementare prevazute in legi speciale, asa cum prevede alin.4 din art.5 OG 2/2001, si doar acestea pot face obiectul aprecierii instantei pe legalitate, individualizare.
     Conform art. 111 alin.2 din OUG 195/2002 republicata, la retinerea permisului i se elibereaza o dovada inlocuitoare, care poate fi prelungita, iar conform alin. (7) "Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta de orice persoana interesata".
     Astfel ca cererea de restituire a permisului de conducere nu poate face obiectul controlului exercitat de instanta in procedura reglementata de disp. OG 2/2001, fiind inadmisibila, motiv pentru care urmeaza sa fie respinsa.
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014