InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Actiune in granituire. Proprietati desprinse din aceeasi parcela. Stabilirea liniei de mejda dintre proprietati pe baza schitei de dezmembrare a parcelelor

(Decizie nr. 1690 din data de 12.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Granituire | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1690 din 12 mai 2011

Prin sentinta civila nr.375/27.03.2008, Judecatoria Dej a admis actiunea introdusa de reclamantii T.I., T.A. in contradictoriu cu parata R.A.,  si in consecinta:
A fost stabilita linia de demarcatie dintre proprietatea reclamantilor, situata in Dej, str. N., nr. 31A, inscrisa in C.F. Dej, 5544, cu nr. top. 185/2/1/2/1, constand din "Casa cu trei camere, construita din blocuri de beton, invelita cu tigla, curte si gradina in suprafata de 450 m.p." si proprietatea paratei, situata in Dej, str. N. nr. 31A, cu nr. top. 185/2/1/2/2, potrivit variantei nr. III, plansa 5, din raportul de expertiza tehnico judiciara, intocmit de expert E.D.F. la data de 11 iulie 2007, care face parte integranta din hotarare.
A fost obligata parata sa-i plateasca reclamantei 609,5 lei cheltuieli de judecata.
A fost obligata parata si reclamantii - in solidar, sa plateasca cate 450 lei fiecare, diferenta onorariu pentru expertiza intocmita de expert E.D.F. in contul Biroului local de expertize judiciare Cluj.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca reclamantii sunt proprietarii imobilului inscris in C.F. 5544 nr. top. 185/2/1/2/14 "Casa cu etaj, compusa din: la subsol garaj, pivnite, atelier, centrala termica; la parter: camera, bucatarie, camara, baie, hol si WC; Curte si gradina in suprafata de 450 m.p.", in baza Incheierii nr. 937/1971 cu titlu "drept cumparare" .
Parata este proprietara imobilului inscris in C.F. 6091/a, nr. top. 185/2/1/2/2 "Magazie cu parter si etaj, pe str. N. Nr. 31/a" construita din piatra, invelita cu tigla si curte, in suprafata de 704 m.p. prin Incheierea nr. 32625/2006 cu titlu de "drept partaj".
Raportul de expertiza efectuat in cauza releva ca suprafetele imobilelor in litigiu, desi in C.F. figureaza ca fiind cu o intindere de 450 m.p. respectiv 704 m.p., in teren sunt diminuate deoarece aceste parcele au fost desprinse din parcela cu nr. top. 185/2/1/2 impreuna cu parcela cu nr. top. actual 185/2/1/2/4.
In prezent, aceasta parcela inscrisa in C.F. 2146 Dej, are ramura de folosinta "drum de acces" pentru parcelele cu nr. top. 185/2/1/2/1 si 185/2/1/2/2, in suprafata de 113 m.p. avandu-l ca proprietar tabular pe K.N. in cota de 1/1 parte prin Incheierea nr. 400/1969. In realitate  intinderea acestei parcele este de 178 m.p. conform precizarilor din continutul expertizei pentru o latime de 3,6 m. si lungimea din planul de partaj.
Pentru stabilirea liniei de demarcatie intre imobilele cu nr. top. 185/2/1/2/1 si nr. top. 185/2/1/2/2 expertul a propus trei variante, in temeiul art. 584 Cod civil, prima instanta a admis actiunea, si a stabilit linia de demarcatie intre proprietatile partilor conform variantei numarul trei,  deoarece raportat la marimea suprafetei, diferenta de 9 m.p. fata de cea corecta este neglijabila si in aceasta varianta este respectata conditia legala de distanta intre locuinta familiei reclamantilor si limita de demarcatie.
Prin decizia civila nr. 72 din 2.02.2011 a Tribunalului Cluj a fost admis apelul declarat de reclamantii T.I. si T.A. impotriva sentintei civile nr.375/27.03.2008, a Judecatoriei Dej, care a fost schimbata in parte, in sensul ca s-a dispus stabilirea liniei de granituire dintre imobilul aflat in proprietatea reclamantilor, inscris in CF 5544 Dej, cu nr.topo.185/2/1/2/1 si imobilul aflat in proprietatea paratei R.A., inscris in CF 6091/a Dej, cu nr.topo.185/2/1/2/2, conform variantei I, plansa nr.3 din raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul E.D.F., care face parte integranta din decizie.
Au fost mentinute restul dispozitiilor sentintei.
A fost respins apelul incident declarat de parata R.A. impotriva aceleiasi sentinte, care a fost obligata sa achite apelantilor  T.I. si T.A. suma de 9,65 lei, cheltuieli de judecata in apel.
Pentru a pronunta aceasta  decizie, tribunalul a retinut ca imobilele aflate in proprietatea partilor au facut parte din corpul funciar cu nr.topo.185/2/1/2, format din doua case, o magazie, curte si gradina in suprafata de 1627 mp, proprietar tabular fiind numitul K.N..
Prin autorizatia nr. 21/3477/04.05.1971 eliberata de Consiliul popular Dej s-a autorizat dezmembrarea acestui corp funciar, rezultand parcela cu nr.topo. 185/2/1/2/1, casa, curte si gradina in suprafata de 450 mp, parcela cu nr.topo. 185/2/1/2/2, magazie, curte si gradina in suprafata de 704 mp, parcela cu nr.topo. 185/2/1/2/3, casa, curte in suprafata de 360 mp,  parcela cu nr.topo. 185/2/1/2/1, drum de acces pentru parcelele cu nr.topo. 185/2/1/2/1 si 185/2/1/2/2, in suprafata de 113 mp.
La baza acestei autorizatii a stat si o schita in care sunt descrise imobilele rezultate in urma dezmembrarii.
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr.1277/08.10.1971 a Notariatului de Stat Dej numitul K.N. a vandut reclamantilor T.I. si T.A. imobilul cu nr.topo. 185/2/1/2/1, format din casa, curte si gradina in suprafata de 450 mp, acesta fiind transcris in CF 5544 Dej.
Imobilul cu nr.topo. 185/2/1/2/2 a fost transcris in CF 6091/a prin incheierea CF nr.366/1974, in favoarea numitei S.A., cu titlu de donatie.
In luna aprilie 1995, la solicitarea proprietarei tabulare S.A., a fost efectuata o documentatie tehnica privind instrainarea imobilului, in cuprinsul careia s-a constatat, in urma masuratorilor, ca parcela cu nr.topo. 185/2/1/2/2 este delimitata la NV de parcela cu nr.topo.186/2/2/2, proprietar Pani Iosif, prin calcan cladire, magazie si imprejmuire plasa de sarma; la SV de parcela cu nr.topo. 185/2/1/2/1, proprietatea reclamantilor, avand limita nematerializata pe teren, dar atestata de catre beneficiara (numita S.A.) si reclamanti; la SE de parcela cu nr.topo.185/2/1/2/4, drum de acces comun, pe limita nematerializata de teren, dar cunoscandu-se faptul ca latimea drumului ca urmare a parcelarii trebuie sa fie de 3,60 m; la NE de imobilul cu nr.topo. 185/2/1/2/3, proprietari B.I. si sotia, prin imprejmuire din plasa de sarma. Ca urmare a efectuarii masuratorilor s-a stabilit ca suprafata terenului este de 598 mp si nu de 704 mp, cat figura in CF. De asemenea, s-a constatat ca suprafata drumului de acces cu nr.topo.185/2/1/2/4 este in realitate de 170 mp si nu de 113, cat este inscris in CF.
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr.1530/12.04.1995 a Notariatului de Stat Dej numita S.A. a vandut paratei R.A. si sotului acesteia R.C. imobilul cu nr.topo. 185/2/1/2/2, magazie si curte in suprafata de 598 mp, cumparatorii inscriindu-si dreptul de proprietate in CF 6091/a Dej prin incheierea CF nr.2093-2094/12.04.1995.
In iunie 1999, la solicitarea paratei, a fost efectuata o noua documentatie, in care s-a aratat ca parcelele rezultate in urma parcelarii din 1971 au suprafetele mentionate in cartile funciare, inclusiv drumul de acces, cu exceptia parcelei paratei, careia i s-a modificat suprafata de la 704 mp la 598 mp, pe baza unei documentatii tehnice, dar fara sa existe o hotarare judecatoreasca si fara o sustinere argumentata in acest sens, astfel incat s-a propus revenirea la suprafata initiala, ca fiind realitatea de pe teren.
In baza acestei documentatii, prin incheierea CF nr.3237/1999 a fost rectificata suprafata terenului cu nr.topo. 185/2/1/2/2, de la 598 mp, la 704 mp.
In speta, raportat la probatoriul administrat in fata primei instante, precum si cel din apel, tribunalul a considerat ca varianta I, plansa nr.3 din raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul E.D.F. este singura care raspunde exigentelor mentionate mai sus, avand in vedere ca determinarea limitelor proprietatilor partilor trebuie sa respecte dezmembrarea in 4 parcele efectuata in 1971 de fostul proprietar al intregului teren cu nr.topo. 185/2/1/2, traseul limitei stabilite in acel moment fiind cea reala.
Astfel, din raportul de expertiza mentionat a reiesit ca suprafata reala a terenului cu nr.topo. 185/2/1/2/4, drumul de acces, este de 175 mp si nu de 113 mp, cat este inscris in CF. 
De asemenea, in conditiile in care se tine cont de dimensiunile terenului reclamantilor din planul de parcelare din 1971, care a stat la baza dezmembrarii imobilului cu nr.topo. 185/2/1/2 anterior vanzarii in favoarea reclamantilor, suprafata acestui teren este de 460 mp, mai mare cu 10 mp decat cea inscrisa in CF 5544 Dej, iar suprafata terenului paratei este de 620 mp, cu 84 mp mai mica decat cea inscrisa in CF 6091/a.
Pe de alta parte, tribunalul a constatat ca parata a cumparat in anul 1995 de la numita S.A. terenul in suprafata de 589 mp si nu de 704 mp, suprafata fiind rectificata la solicitarea vanzatoarei anterior incheierii contractului. Este adevarat ca aceasta rectificare nu a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca, insa esential este faptul ca parata a dobandit dreptul de proprietate asupra suprafetei de doar 598 mp.
Trebuie sa se tina cont si de mentiunile documentatiei tehnice privind instrainarea imobilului din aprilie 1995, in care s-a aratat ca la stabilirea suprafetei de 589 mp s-a tinut cont de vecinatatile parcelei cu nr.topo.185/2/1/2/2, precum si de faptul ca drumul de acces are in realitate suprafata de 170 mp si nu de 113 mp, aspect confirmat prin raportul de expertiza efectuat in cauza. In aceasta documentatie s-a mai precizat ca intre proprietatile partilor nu exista o limita materializata pe teren, insa aceasta limita a fost recunoscuta de reclamanti si de fosta proprietara S.A..
Retinand ca in varianta I se tine cont de schita din 1971, care a stat la baza dezmembrarii imobilului cu nr.topo. 185/2/1/2 anterior vanzarii in favoarea reclamantilor, de suprafata terenului paratei, astfel cum a fost stabilita prin documentatia tehnica privind instrainarea imobilului din aprilie 1995, de suprafata reala a drumului de acces (fiind necesar sa se tina cont de suprafata reala, chiar daca nu s-a formulat o cerere de rectificare a suprafetei, intrucat aceasta a fost avuta in vedere la dezmembrarea din 1971 si a determinat si delimitarea parcelelor partilor), precum si de limita dintre terenurile partilor, astfel cum a fost recunoscuta de antecesoarea paratei, numita S.A., tribunalul a considerat gresita solutia primei instante, care a optat pentru varianta III din raportul de expertiza.
In varianta retinuta de prima instanta nu s-a stabilit linia de granituire raportat la aspectele mentionate mai sus, ci doar de reducerea neglijabila a terenurilor si de distanta dintre locuinta reclamantilor si limita dintre terenuri, fara sa se observe ca in cauza nu s-a invocat existenta unui drept de servitute, mai mult, parata a aratat ca nu intelege sa formuleze pretentii privind aceasta distanta.
Tribunalul a inlaturat varianta II, solicitata de parata, deoarece nu se tine cont de suprafata cumparata de parata si de documentatia tehnica efectuata inainte de cumparare si conduce la micsorarea terenului reclamantilor de la 450 mp la 419 mp, fara sa existe nici o justificare pentru aceasta. Avand in vedere schita din 1971, precum si concluziile expertului privind suprafata reala a drumului de acces, de 175 mp, ca diferenta de 62 mp fata de suprafata inscrisa in CF nu afecteaza in nici un fel parcela reclamantilor.
Tribunalul a considerat nefondate sustinerile paratei privind neimprocesuarea proprietarului imobilului cu nr.topo. 185/2/1/2/4, avand in vedere ca nu s-a solicitat rectificarea suprafetei acestui teren si a inlaturat afirmatiile paratei privind depasirea limitelor investirii instantei, intrucat in varianta I din raportul de expertiza parata nu este obligata sa recunoasca dreptul de proprietate al reclamantilor asupra vreunei suprafete de teren, ci se stabileste linia de granituire dintre terenurile partilor raportat la situatia din 1971, din probele administrate rezultand ca in realitate suprafata terenului reclamantilor este de 460 mp, iar suprafata terenului paratei este de 620 mp.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs in termenul legal parata R.A., solicitand  modificarea sentintei atacate in sensul respingerii in totalitate a apelului, cu consecinta mentinerii sentintei civile nr.  375/2008 a  Judecatoriei Dej, in sensul stabiliri liniei de demarcatie potrivit  variantei III plansa 5 din expertiza efectuata de expertul E.D.F., iar in subsidiar, potrivit variantei II din aceeasi expertiza.
In motivarea recursului, care nu a fost intemeiat in drept, parata a aratat ca dintre cele  3 variante existente in expertiza, una  singura este aceea care contine parerea unui specialist, si anume varianta III, care este si varianta recomandata de expert.
Recurenta a mai aratat ca sunt  nelegale sustinerile  instantei de apel si din punct de vedere al inechitatii create intre partile cauzei, deoarece diferenta de 62 mp referitoare la drumul de acces ar fi normal si legal sa afecteze si reclamantii, nu numai pe ea, care folosesc  drumul de acces, iar eroarea cu privire la suprafata acestuia le apartine inca din anul 1971, urmare a dezmembrarii nr. topografic initial.
Un alt element de nelegalitate al deciziei atacate invocat de recurenta se refera la faptul ca instanta de apel retine in mod gresit ca ar fi cumparat doar suprafata de 598 mp, iar in alt caz, 589 mp, cand in realitate a  cumparat suprafata de 704 mp, ca in mod legal a procedat la rectificarea suprafetei de teren cumparate prin hotarare  judecatoreasca, ca instanta de apel omite sa observe ca totalul suprafetei terenului in litigiu este aceeasi de 1627 mp, cat a fost si initial, ca in nici un caz, daca s-ar retine ca ea a cumparat suprafata de 598 mp totalul suprafetelor adunate care au fost dezmembrate in 1971, nu ar dat suprafata de 1627 mp.
Prin intampinarea depusa, intimatii au solicitat in principal sa se constate nulitatea recursului in baza art. 306 alin. 1  Cod proc.civ., motivat pe faptul ca recursul nu a fost intemeiat in drept, ca recurenta nu a indicat niciunul dintre motivele expres si limitativ prevazute de art. 304 Cod proc.civ., care ar putea determina modificarea deciziei civile nr.  72/A/3.02.2011.
In subsidiar, intimatii au solicitat respingerea  recursului, cu motivarea ca sustinerile recurentei cuprinse la pct. 1  din declaratia de recurs  sunt nefondate, pentru   urmatoarele considerente: instanta  nu este obligata sa aiba in vedere recomandarea expertului, respectiv sa admita apelul si sa modifice  hotararea in sensul admiterii actiunii, conform variantei III din  raportul de expertiza; la pronuntarea hotararii instanta de apel a respectat   dispozitiile  art. 315 alin. 1  Cod proc.civ., conformandu-se  dispozitiilor instantei de recurs care, a casat decizia civila nr. 473/2008 a Tribunalului Cluj si a trimis cauza spre rejudecare, ocazie cu care  instanta de apel a analizat toate inscrisurile depuse la dosar si a  concluzionat ca numai varianta I din raportul de expertiza tine cont de toate probele existente la dosar; sustinerile recurentei referitoare la rectificarea suprafetei de teren cumparata de ea nu au relevanta in cauza; instanta de apel a avut in vedere  la pronuntarea hotararii documentatia tehnica pentru rectificarea si instrainarea imobilului, efectuata in luna aprilie 1995.
Cererea recurentei pentru modificarea amplasamentului  liniei de granita fata de cel care rezulta din planurile de situatie intocmite in anul 1971 este nejustificata, deoarece ulterior acelui an nu au mai intervenit acte intre ei si fostul proprietar sau cu parata prin care sa se modifice limitele proprietatii cumparate de ei.
Examinand recursul declarat, curtea apreciaza recursul intemeiat in parte si in consecinta in baza art. 304 pct. 9 si art. 312 alin. 1  Cod proc.civ. urmeaza sa-l admita in parte pentru   urmatoarele considerente:
Prin sentinta civila nr. 375/27.03.2008 a  Judecatoriei Dej pronuntata in primul ciclu procesual, a fost admisa actiunea formulata de reclamantii T.I. si T.A. impotriva paratei R.A. si in consecinta, s-a stabilit linia de demarcatie dintre proprietatile lor conform variantei III plansa  5 din raportul de expertiza tehnica intocmit de expertul E.D.F..
Prin decizia civila nr. 473/A/1.10.2008 a Tribunalului Cluj a fost admis apelul declarat de reclamanti si in consecinta, sentinta civila nr. 375/27.03.2008 a  Judecatoriei Dej a fost schimbata partial, in sensul stabilirii liniei de granita dintre proprietatile  partilor, conform variantei I plansa III din raportul de expertiza  intocmit de expertul E.D.F..
Prin decizia civila nr. 2296/R/24.11.2008 a Curtii de Apel Cluj a fost admis recursul declarat de parata R.A.  impotriva deciziei civile nr.  473/A/1.10.2008 a Tribunalului Cluj, care a fost casata, iar cauza trimisa la Tribunalul Cluj pentru judecarea apelului si a aderarii la apel.
La pronuntarea acestei decizii curtea a retinut ca niciuna dintre cele trei variante ale raportului de expertiza nu sunt concludente, motiv pentru care, cu ocazia rejudecarii, instanta de apel va pune in vedere partilor sa depuna la dosar copii integrale dupa cartile funciare referitoare la terenurile in litigiu si nu doar extrase; paratei R.A. ii va pune in vedere sa depuna la dosar copia contractului de vanzare-cumparare in baza caruia a cumparat impreuna cu fostul ei sot, R.C., parcela cu nr.top 185/2/1/2/2 si schita intocmita cu acel prilej, in temeiul careia s-a efectuat intabularea dreptului lor de proprietate in cartea funciara; va pune in discutia partilor necesitatea efectuarii unui supliment la raportul de expertiza tehnica, pentru stabilirea liniei de granituire dintre proprietatile reclamantilor si a paratei tinand seama de schita anexa la contractul autentic nr.1277/1971 si de schita anexa la contractul de vanzare-cumparare al paratei si al fostului ei sot, precum si de suprafata de 113 mp a drumului de acces avand nr.top 185/2/1/2/4 asa cum figureaza in cartea funciara nr.2146 Dej, si nu de suprafata de 178 mp. Nu este necesara rectificarea suprafetei de 113 mp a drumului de acces, mai ales ca titularul ei, K.N. nu este improcesuat, ci doar sa se tina seama de suprafata scriptica a drumului de acces la  stabilirea liniei despartitoare dintre proprietatile partilor.
Totodata, curtea a  dispus ca instanta de apel va putea administra orice alte probe legale, concludente, utile si pertinente in vederea solutionarii juste a raporturilor juridice dintre parti, deduse judecatii, bunaoara probe testimoniale.
Prin urmare,  instanta de casare prin retinerea ca "nu este necesara rectificarea suprafetei de 113 mp a drumului de acces, mai ales ca titularul ei K.N. nu este improcesuat, ci doar sa se tina seama de suprafata scriptica a drumului de acces la stabilirea liniei despartitoare dintre proprietatile partilor", a statuat asupra faptului ca drumul de acces are suprafata de 113 mp si ca nu este necesara rectificarea acestei suprafete.
Asadar, instanta de rejudecare trebuia sa procedeze in limitele stabilite  prin hotararea  instantei superioare. Nu este admisibil ca, dupa ce  instanta de recurs a statuat in drept asupra acestei probleme, instanta de rejudecare sa modifice aceasta concluzie, reapreciind probele administrate, ci ea este tinuta sa duca la indeplinire, intocmai, indrumarile primite.
Instanta de rejudecare respecta indrumarile date de instanta de casare, in sensul ca dispune completarea raportului de expertiza de catre acelasi expert, avand ca obiectiv stabilirea liniei de granita dintre proprietatile partilor, tinand seama de schita anexa la  contractul autentic  nr. 1277/1971 de schita anexa la  contractul de vanzare-cumparare al paratei si al fostului ei sot, precum si de suprafata de 113 mp  a drumului de acces, avand  nr. top 185/2/1/2/4 asa cum figureaza in cartea  funciara 2146 Dej si nu de suprafata de 178 mp avandu-se in vedere recomandarile deciziei nr. 2296/R/24.11.2008 a  Curtii de Apel Cluj, precum si actele depuse la dosar  in faza procesuala a apelului, respectiv  contractul de vanzare-cumparare, schitele si documentatia care a stat la baza emiterii de carte funciara  nr. 3237/1999.
Prin solutia pronuntata, aceea de stabilire a liniei de granita dintre imobilul proprietatea reclamantei, inscris in CF 5544 Dej, nr. top 185/2/1/2/1 si imobilul  proprietatea  paratei inscris in CF 6091 Dej nr. top 185/2/1/2/2, conform variantei I plansa 3 din raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expertul E.D.F., care face parte integranta din decizie, instanta de rejudecare incalca insa indrumarile date de instanta de casare, alegand o varianta de stabilire a liniei de granita asupra careia   instanta de casare se pronuntase prin decizia civila nr.  2296/R/24.11.2008.
Mai mult, in varianta I plansa 3 din expertiza, expertul a stabilit linia de granita dintre cele  doua imobile, considerand ca limita de pornire limita sud-vestica pct. B si D din plansa 3, situatie in care se impune rectificarea drumului de acces  cu nr. top 185/2/1/2/4, de la suprafata de 113 mp la suprafata de 170 mp. Or, asa cum s-a retinut,  instanta de casare  a stabilit ca nu este necesara rectificarea suprafetei drumului de acces, instanta de rejudecare trebuind sa tina seama doar  de suprafata scriptica a drumului de acces atunci cand va stabili linia  despartitoare dintre  proprietatea  partilor.
Conform art. 315  pct. 1 Cod proc.civ., "in caz de casare, hotararile  instantei de recurs  asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului", exceptia nerespectarii acestor dispozitii fiind o exceptie de ordine publica ce poate fi invocata din oficiu de  instanta de  judecata.
Curtea apreciaza ca solutia pronuntata de   instanta de apel a fost data cu incalcarea  dispozitiilor  art. 315 pct.1 Cod proc.civ., asadar, prin incalcarea unei norme  imperative de drept procesual civil, motiv pentru care in baza art. 312 pct. 3  Cod proc.civ., curtea va admite in parte recursul declarat de parata R.A. impotriva deciziei civile numarul 72 din 03.02.2011 a Tribunalului Cluj, pe care o  va modifica in sensul ca, in baza art. 296 alin. 1  Cod proc.civ., va admite in parte apelul declarat de reclamanti si va admite in parte apelul incident declarat de parata impotriva sentintei civile numarul 375 din 27.03.2008 a Judecatoriei Dej, pe care o va schimba in sensul ca va stabili granita conform plansei  numarul 1 din suplimentul la raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit de expertul E.D.F., in apel, pentru   urmatoarele considerente:
Granituirea reprezinta operatiunea de determinare a hotarului, limitelor dintre proprietati, adica acea linie de granita originara, stabilita fie prin vointa comuna a proprietarilor, fie  impusa prin hotarare judecatoreasca sau lege, in cazul inexistentei unei delimitari intre proprietati, cat si in situatia in care semnele exterioare existente sunt  contestate de parti.
Cele mai sus expuse, implica si concluzia ca, la stabilirea, pe cale  judiciara, a  liniei de granita, nu este determinanta asigurarea in totul a suprafetelor de teren inscrise in cartea  funciara, pentru ca, cartea  funciara garanteaza existenta dreptului, dar nu si intinderea exacta a acestuia. Dar, nici nu pot fi ignorate suprafetele inscrise in cartea  funciara si documentele  pe baza carora partile si-au intabulat dreptul de carte  funciara.
In acest sens, raportat la situatia din speta, instanta va lua in considerare ca suprafata totala a terenului inscris in cartea  funciara este de 1627 mp, ca acest teren a fost dezmembrat de catre unicul proprietar tabular, K.N., prin autorizatia nr. 21/3477 din 4  mai 1971 eliberata de Consiliul Popular Dej, in 4 loturi, rezultand  parcela cu nr. top 185/2/1/2/1 casa, curte si gradina in suprafata de 450 mp, parcela cu nr. top 185/2/1/2/2 magazie, curte si gradina in suprafata de 704 mp, parcela cu nr. top 185/2/1/2/3 casa, curte in suprafata de 360 mp,  parcela cu nr. top 185/2/1/2/1 drum de acces  in suprafata de 113 mp., pentru parcelele cu nr. top 185/2/1/2/1 si 185/2/1/2/2.
La baza acestei autorizatii a stat si o schita in care sunt descrise  imobilele rezultate in urma dezmembrarii.
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub  nr. 1277/8.10.1971 de Notariatul de Stat  Dej, reclamantii T. au cumparat de  la proprietarul K.N.  imobilul cu nr. top 185/2/1/2/1 format din casa, curte si gradina in suprafata de 450 mp, acesta fiind transcris in CF 5544 Dej.
Imobilul cu nr. top 185/2/1/2/2 a fost  transcris in CF 6091/a Dej in favoarea numitei S.A., cu titlu de donatie. Ulterior acestei trascrieri S.A. a  intocmit o documentatie tehnica pentru instrainarea imobilului cu nr. top 185/2/1/2/2 ocazie cu care, in urma efectuarii masuratorilor s-a stabilit ca suprafata terenului este de 598 mp si nu 700 mp cat figura in CF, ca suprafata reala a drumului de acces este de 170 mp si nu de 113 mp.
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub  nr. 1530/12.04.1995 a Notariatului de  Stat  Dej S.A. a vandut  paratei R.A. si sotului acesteia  imobilul cu nr. top 185/2/1/2/2 magazie si curte in suprafata de 598 mp, cumparatorii inscriindu-si dreptul de proprietate in Cf 6901/a Dej.
Ulterior, parata R.A. a efectuat o noua documentatie pe baza careia s-a stabilit ca  in urma  parcelarii din anul 1971 au rezultat suprafetele  mentionate in cartile funciare, inclusiv drumul de acces, cu exceptia parcelei paratei careia i s-a  modificat suprafata de la  704 mp la 598 mp, fara ca sa existe  o hotarare  judecatoreasca, astfel ca s-a propus revenirea la suprafata  initiala de 704 mp.
Modalitatea de  granituire aleasa de  instanta de recurs respecta dimensiunile terenului reclamantilor T., cu nr. top 185/2/1/2/1, dimensiunile  terenului  paratei R., dimensiunile drumului de acces, conform planului de parcelare din anul 1971.
De altfel, este de observat ca suprafetele acestor parcele adunate si cu suprafata parcelei cu nr. top 185/2/1/2/3 este de 1627 mp si corespund in totalitate autorizatiei de dezmembrare si planului anexa de la f. 24, 25 din dosarul instantei de apel.
Curtea va mentine  restul dispozitiilor sentintei.
In baza art. 276 Cod proc.civ., curtea va compensa cheltuielile de judecata in apel si recurs. (Judecator Ana Ionescu)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Granituire

Stabilirea granitei si rectificarea Cartii Funciare. - Decizie nr. 194 din data de 23.03.2011
Granituire - Decizie nr. 491 din data de 06.12.2010
Recurs. Actiune in granituire. Aplicabilitatea prevederilor art. 129 alin. 5 Cod proc. civ. la judecata in prima instanta. - Decizie nr. 257/R din data de 04.03.2008
TRANSMITERE CALITATE PROCESUALA; EXPERTIZE CU CONCLUZII DIFERITE; DIFERENTA INTRE SUPRAFATA MENTIONATA IN CARTEA FUNCIARA SI CEA DETINUTA IN POSESIE - Decizie nr. 27/A din data de 03.02.2009
Recurs. Actiune in granituire. Aplicabilitatea prevederilor art. 129 alin. 5 Cod proc. civ. la judecata in prima instanta. - Sentinta civila nr. 257/R din data de 04.03.2008
Granituirea a doua imobile pentru care titularii detin titluri de proprietate emise in temeiul Legii nr. 18/1991. nerespectarea liniei de granita stabilita cu ocazia punerii in posesie echivaleaza cu incalcarea dreptului de proprietate garantat de art. 48 - Hotarare nr. 72 din data de 07.02.2013
- Sentinta civila nr. 4866 din data de 22.06.2010
Granituire - Hotarare nr. 2432 din data de 03.11.2011
Granituire - Sentinta civila nr. 241 din data de 02.02.2011
Granituire - Sentinta civila nr. 901 din data de 15.04.2008
Actiunea in granituire. Conditiile de stabilire a liniei de hotar. Limitele de verificare a dreptului de proprietate asupra terenurilor invecinate. - Decizie nr. 253 din data de 28.02.2011
Inexistenta puterii de lucru judecat a hotararii de expedient - Decizie nr. 98 din data de 27.01.2012
- granituire - - Sentinta civila nr. 5862 din data de 02.12.2010
revendicare. granituire - Sentinta civila nr. 665 din data de 03.03.2016
revendicare. granituire - Sentinta civila nr. 644 din data de 01.03.2016
Revendicare, grani?uire - Sentinta civila nr. 146 din data de 12.05.2010
granituire - Sentinta civila nr. 1561 din data de 21.05.2009
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016
Inadmisibilitatea cererii de stabilire a liniei de granita dupa ce s-a solutionat in mod irevocabil sistarea indiviziunii si s-a stabilit aliniamentul care separa parcelele astfel formate - Sentinta civila nr. 3088 din data de 30.11.2011
Actiunea in granituire nu poate avea ca finalitate decat restabilirea identitatii liniei de hotar si nu stabilirea unei situatii juridice noi - Sentinta civila nr. 223 din data de 13.02.2012