Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Contestatie la titlu. Situatie in care se urmareste schimbarea variantei de partaj. Respingere

(Decizie nr. 4403 din data de 31.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, decizia nr. 4403/R din 31 octombrie 2011

Prin sentinta civila nr. 5301 din 31 martie 2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, s-a respins contestatia la executare si la titlu, formulata de contestatorul D.A.V., in contradictoriu cu intimatele C.I.I. si D.V.. S-a respins cererea de suspendare a executarii silite. A fost obligat contestatorul sa le plateasca intimatelor cheltuieli de judecata in suma de 500 lei.
Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut in esenta ca prin sentinta civila nr. 7414/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.105/2008 a Curtii de Apel Pitesti, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamantele C.I.I. si D.V., impotriva paratilor D.A. si D.I. si in consecinta, s-a dispus iesirea din indiviziune asupra imobilului inscris in CF nr. 23523 Cluj-Napoca, nr.top.7709/2, 7710/1, conform variantei a I-a din expertiza efectuata de expertul V.D. si varianta a 6-a din expertiza efectuata de expertul B.I., fara sulta.
In baza acestei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, investita cu formula executorie, intimatele C.I.I. si D.V. au formulat cerere de executare silita, inregistrata la BEJ S.R.M. sub nr. 428 din 21 iunie 2010, prin care au solicitat punerea in executare silita a titlului executoriu.
La randul sau, executorul judecatoresc S.R.M. a solicitat instantei prin cererea inregistrata sub nr. 20929/211 din 28.06.2010, incuviintarea executarii silite a titlului executoriu sentinta civila nr. 7114/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca.
Prin incheierea civila nr. 13881/CC/2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca, s-a admis cererea inaintata de BEJ S.R.M. si in consecinta, s-a incuviintat executarea silita impotriva debitorului D.A.V., in baza titlului executoriu ce il constituie sentinta civila nr.7414/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca.
Cu somatia comunicata contestatorului la data de 15.10.2010, executorul judecatoresc l-a somat pe debitorul D.A.V. sa respecte sentinta civila nr. 7414/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca.
Solicitarea contestatorului-debitor de a se dispune anularea executarii silite incepute in dosarul executional nr. 428/2010 al BEJ S.R.M. in considerarea faptului ca nu ar exista titlu executoriu susceptibil de a fi pus in executare silita, nu sunt intemeiate, deoarece contrar sustinerilor acestuia, titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 7414/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca, este susceptibil de punere in executare silita.
Din cererea de executare silita si din sustinerile contestatorului, rezulta ca acesta detine o parte din imobilul atribuit intimatelor prin titlul executoriu, dar pe care refuza sa o predea pe motiv ca in realitate nu se poate face partajarea conform rapoartelor de expertiza. Din probele administrate in cauza, rezulta ca debitorul-contestator refuza punerea in executare a titlului executoriu.
Asa fiind, in baza art. 399 C.pr.civ., judecatoria a respins contestatia la executare ca neintemeiata.
In ceea ce priveste contestatia la titlu, instanta a retinut ca din cuprinsul sentintei civile nr. 7414/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca, rezulta cu claritate ca lui D.A.V. i-a revenit imobilul cu nr. top. 7709/2/3, 7710/1/3 in suprafata de 266 mp teren situat in str.B. nr.9, si imobilul cu nr. top. 7709/2/4. 7710/1/4 in suprafata de 71 mp teren in str.B. nr. 9, asupra caruia se afla amplasat un garaj din tabla, precum si imobilul cu nr. top.7709/2/1/I, 7710/1/1/I apartament din corpul I de casa din str.B. nr. 9, compus din  la subsol din 2 pivnite, la parter 2 camere, 1 hol, 1 terasa deschisa, la etaj 2 camere, 1 terasa, 1 hol si o baie cu suprafata utila de 98,37 mp.
Prin contestatia la titlu, contestatorul solicita lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu, in considerarea faptului ca prin varianta a VI-a din raportul de expertiza efectuat de B.I., i s-ar fi atribuit si suprafata de 132 mp teren identificat pe nr.top.7709/2/4, 7710/1/4.
In acest fel, contestatorul urmareste o alta lotizare decat cea stabilita prin hotararea judecatoreasca definitiva, iar pentru atingerea acestui scop utilizeaza aceleasi argumente care au fost invocate la prima instanta care a pronuntat titlul executoriu si la instanta de apel.
Sustinerea contestatorului ca titlul executoriu nu poate fi pus in executare, deoarece nu ar avea acces de pe terenul sau la ap. nr.1, a fost transata de instante, aratandu-se ca partile atunci in litigiu, au posibilitatea sa efectueze lucrarile necesare pentru separarea celor doua corpuri de cladire.
Din probele existente in dosarul de fond, rezulta ca terenul dinspre str.B. in suprafata de 71 mp ii permite contestatorului accesul la garajul ce i-a fost atribuit, iar terenul din fata apartamentului nr.1 in suprafata de 268 mp ii permite accesul dinspre str. Teclu, prin taierea unei intrari in zidul imprejmuitor.
Expertul P.A. a aratat ca se poate realiza o poarta in zidul de sprijin care margineste amplasamentul cladirii si cateva trepte care sa permita accesul separat la corpul 2, direct din strada.
Prin sentinta civila nr. 321 din 16 august 2011 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat apelul declarat de contestatorul D.A.V. impotriva sentintei civile nr. 5301 din 31.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca. A fost obligat apelantul sa le plateasca intimatelor cheltuieli de judecata in apel, in suma de 1.500 lei.
Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca la termenul din 16.08.2011, a disjuns recursul impotriva sentintei vizand contestatia la executare, pe care l-a respins prin decizia civila nr. 721 din 16 august 2011, de apelul impotriva aceleiasi sentinte vizand contestatia la titlu, care s-a solutionat in prezentul dosar.
In ceea ce priveste terenul aferent imobilului partajat prin sentinta civila nr. 7414/2005 a judecatoriei Cluj-Napoca, apelantul a solicitat sa se lamureasca modalitatea in care el poate patrunde in apartamentul 1 fara sa treaca pe terenul proprietatea intimatelor si totodata sa se lamureasca modalitatea de acces a apelantului pe terenul de 266 mp dinspre str. T. si apoi la apartamentul sau corpul I.
In realitate, a retinut tribunalul, in titlul executoriu se arata in mod exact cum se imparte terenul respectiv, se creeaza 4 imobile noi, descrise si aratate exact cui revin. Posibilitatea sau imposibilitatea practicarii unui acces, ori posibilitatea folosirii sau nu a unuia din imobilele atribuite in urma partajarii, nu reprezinta motive care sa justifice admiterea unei contestatii la titlu, cata vreme acest titlu este clar sub aspectul dispozitiilor sale privind partajarea terenului si nu este necesara nicio lamurire pentru a fi pus in executare in sensul punerii in posesie a fiecarei parti litigante asupra terenului atribuit.
Imposibilitatea folosirii faptice a lotului atribuit in urma partajului sau imposibilitatea realizarii unui acces, ipotetic pot reprezenta temeiuri pentru o eventuala cerere de incetare a executarii silite, care opereaza conform art. 371/5 lit. b) C.pr.civ. in ipoteza in care exista o imposibilitate de punere in executare a titlului executoriu sau poate fundamenta un alt demers judiciar apt sa asigure exercitarea folosintei ori a accesului.
Din schita de completare a raportului de expertiza, rezulta ca terenul cu nr. top. 7709/2/3, 7710/1/3 in suprafata de 266 mp are front la strada T. si permite astfel crearea unui acces din calea publica la imobilul atribuit. Faptul ca sunt necesare unele lucrari pentru realizarea accesului la imobil, nu inseamna ca titlul executoriu nu este clar sub aspectul intinderii sau aplicarii lui. Totodata, imobilul atribuit reclamantului se invecineaza cu imobilul cu nr. top 7709/2/1, 7710/1/1 aflat in coproprietatea partilor, astfel ca apelantul are asigurat accesul la apartamentul sau.
In ceea ce priveste constructia, intr-adevar in varianta I-a a raportului de expertiza se arata ca pentru o completa partajare a celor doua apartamente nou-create in corpul I de cladire, sunt necesare cateva lucrari care sa asigure o separare completa a celor doua apartamente, lucrari ce sunt mentionate in raportul de expertiza efectuat de expertul V.D.. Aceste lucrari sunt posibile din punct de vedere tehnic si nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii, dar asigura separarea completa a apartamentelor atribuite partilor.
Modul de folosire a constructiei, este prevazut in titlul executoriu, completat cu varianta retinuta de instanta din raportul de expertiza care face parte integranta din hotarare.
Impotriva acestei decizii, a declarat recurs contestatorul D.A.V., solicitand in principal casarea ei si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta de apel, iar in subsidiar admiterea contestatiei la titlu impotriva sentintei civile nr. 7417/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca si obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea recursului, contestatorul a sustinut  raportat la faptul ca lucrarile indicate de expert nu pot fi efectuate fara a se aduce atingere structurii de rezistenta a cladirii, pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor titlului executoriu, se impune lamurirea aplicarii lui, motiv pentru care a formulat contestatia la titlu, prin care a solicitat instantei sa explice modalitatea in care se pot efectua lucrarile de separare astfel cum au fost alese de instanta care a pronuntat hotararea de partaj prin omologarea variantei a I-a.
In acest scop, contestatorul a formulat o cerere in probatiune, pentru ca instanta sa fie in masura sa verifice si sa se lamureasca asupra temeiniciei contestatiei, respectiv o cercetare la fata locului si o expertiza tehnica in constructii prin care sa se stabileasca daca varianta de partajare a terenului omologata de instanta prin titlul executoriu ii asigura contestatorului posibilitatea de a accede de pe terenurile atribuite acestuia catre intrarea in ap. nr.1, fara a trece pe terenul atribuit intimatelor si daca din punct de vedere MLPAT, varianta de partajare a constructiei ap. nr.1 permite realizarea lucrarilor de amenajare avute in vedere de expertul V.D..
Motivarea instantei de apel ca si in ipoteza in care s-ar fi efectuat expertiza solicitata si s-ar fi constatat ca lucrarile nu se pot realiza tehnic tot nu s-ar fi impus o lamurire a titlului executoriu, nu poate fi primita, deoarece nu s-ar mai da eficienta institutiei prevazute de art. 399 alin.(1) C.pr.civ., neexistand un alt demers judiciar care sa asigure punerea in aplicare a sentintei de partaj intr-un mod echitabil pentru fostii coindivizari.
Sustinerile instantei in sensul ca apararile contestatorului sunt neintemeiate, sunt contrazise de faptul ca accesul contestatorului de pe teren in apartamentul nr.1 atribuit acestuia nu este posibil, deoarece nici unul dintre cele doua terenuri nu fac corp comun cu accesul in ap. nr.1. Astfel, atribuirea terenului in suprafata de 71 mp dinspre str.B. ii permite doar sa intre in garaj, fara sa mai existe vreo cale de acces din garaj sau de pe acest teren catre intrarea in ap.nr.1, iar atribuirea terenului in suprafata de 266 mp nu ii permite nici intrarea dinspre strada in curte si nici intrarea de pe acest teren direct in ap.nr.1.
Contrar celor sustinute de instanta de apel, nu exista probe din care sa rezulte ca terenul in suprafata de 266 mp i-ar permite accesul dinspre str. T., schitele indicate neputand fi puse in executare in conditiile in care nu concorda cu realitatea.
Situatia creata prin pronuntarea sentintei civile nr. 7414/2005, face imposibil accesul contestatorului in ap. nr.1, fara sa treaca pe terenul atribuit intimatelor in proprietate exclusiva, cata vreme atat sentinta cat si rapoartele de expertiza nu stabilesc modalitatea de acces a contestatorului pe terenul in suprafata de 226 mp dinspre str. T.
In modalitatea atribuirii in natura, partajul presupune constituirea unor loturi care sa fie accesibile persoanelor carora le sunt atribuite si de care sa se bucure, considerente pentru care alaturi de retinerile nelegale ale instantei de apel, se impune lamurirea titlului executoriu in sensul de a se indica modalitatea in care contestatorul poate sa patrunda in ap. nr.1, fara sa treaca peste terenul proprietatea intimatelor.
In varianta I-a de partajare din raportul de expertiza efectuat de V.D., s-a prevazut necesitatea efectuarii unor lucrari constand in spargerea unui perete in vederea crearii unui gol de usa la subsol, inchideri de goluri, tencuieli, zugraveli, demolare planseu si realizarea unei scari de acces la etaj, lucrari pentru care este necesara autorizatie de construire, pe care institutiile abilitate au refuzat sa o emita pentru ca nu sunt in conformitate cu raportul de expertiza intocmit de Z.K. Instanta a procedat in mod nelegal, ignorand ca aceste motive nu sunt ulterioare pronuntarii titlului executoriu, ci reprezinta considerente faptice atat anterioare pronuntarii, cat si concomitente si ulterioare.
Instanta care a pronuntat titlul executoriu trebuia sa ia in considerare aceste aspecte in momentul omologarii variantei I-a de partaj, iar instanta de apel trebuia sa tina cont de criticile aduse de contestator cu privire la necesitatea lamuririi aplicarii titlului executoriu.
Expertul V.D. nu a avut dubla specialitate: constructii si MLPAT, drept pentru care nu a analizat daca structura de rezistenta a cladirii permite realizarea lucrarilor prevazute in varianta I-a.
Si intimatele au recunoscut ca lucrarile propuse a fi executate de catre contestator nu pot fi realizate din punct de vedere MLPAT, expertul P.A. propunand o solutie de realizare a accesului in corpul I astfel incat sa se tina seama de concluzia ing. Z.K.
Expertii care au efectuat variantele admise de instanta, care fac parte integranta din sentinta civila nr. 7414/2005, au lasat instantei modalitatea de solutionare a folosintei terenului si a accesului la imobilele atribuite. In lipsa posibilitatii de efectuare a modificarilor impuse prin raportul de expertiza, este necesar a se lamuri titlul executoriu cu privire la modalitatea de folosire a camerelor de la etaj, atat timp cat lucrarile de separare nu se pot realiza tehnic.
Intimatele C.I.I. si D.V. prin intampinare depusa la dosar f.19-16, au solicitat respingerea recursului ca nelegal si netemeinic.
Recursul este nefondat.
Initial, contestatorul D.A.V. a formulat la data de 15.10.2010, o contestatie la executare propriu-zisa, prin care a solicitat anularea executarii incepute in temeiul sentintei civile nr. 7414/2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca, respectiv a tuturor actelor de executare efectuate pana atunci in dosarul executional nr. 428 din 30.09.2010 al executorului judecatoresc S.R.M..
Abia ulterior, la data de 10.02.2011, contestatorul a formulat o "cerere precizatoare", prin care a aratat ca in speta este vorba atat de o contestatie la executare propriu-zisa, cat si o contestatie la titlu, in sensul lamuririi intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu referitor la terenul atribuit in proprietatea exclusiva a contestatorului si neconcordanta intre suprafata de teren de 71 mp atribuita prin sentinta civila nr. 7414/2005 si cea mentionata in varianta nr. 6 din raportul de expertiza.
Conform art. 399 alin.(1) fraza a II-a C.pr.civ., daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa inceapa executarea silita ori sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege.
Titlul executoriu a carui lamurire o solicita contestatorul, il reprezinta sentinta civila nr. 7414 din 11 iulie 2005 a Judecatoriei Cluj-Napoca, prin care s-a admis in parte actiunea civila intentata de reclamantele C.I.I. si D.V. impotriva paratilor D.A. si D.I.; s-a admis in parte actiunea reconventionala formulata de paratul D.A. impotriva reclamantelor si a paratei si in consecinta, s-a dispus inscrierea in CF nr. 23523 Cluj-Napoca, nr. top. 7709/2, 7710/1 a constructiilor cu descrierea din expertiza efectuata de expertul V.D. in varianta I-a si inscrierea dreptului de uzufruct viager al paratei D.I. pentru cota de 1/3 parte; s-a sistat indiviziunea pe imobilul inscris in CF nr. 23523 Cluj-Napoca, nr. top. 7709/2, 7710/1 in varianta I-a din expertiza efectuata de expertul V.D. si varianta VI-a din expertiza efectuata de expertul B.I., fara sulta, prin atribuire de loturi in natura.
Impotriva acestei sentinte, a declarat apel D.A. si au formulat cerere de aderare a apel C.I.I., D.V. si D.I., care au fost respinse prin decizia civila nr. 572 din 18.12.2006 a Tribunalului Sibiu, iar impotriva deciziei tribunalului a declarat recurs D.A.V., ce a fost respins prin Decizia civila nr.105 din 14 martie 2008 a Curtii de Apel Pitesti.
Asa dupa cum au retinut prima instanta si instanta de apel, titlul executoriu este clar si poate fi pus in executare, in acest scop fiind insa necesare unele lucrari care au fost prevazute de experti inca din timpul solutionarii procesului in fond, pentru separarea completa a celor doua parti din imobil.
Prin urmare, nu este vorba de imposibilitatea punerii in executare a titlului executoriu, ci de nemultumirea contestatorului fata de varianta de partajare a imobilului dispusa de instanta cu ocazia solutionarii actiunii de iesire a partilor din indiviziune.
In mod justificat au respins instantele de fond cererile in probatiune formulate de contestator, deoarece in cadrul contestatiei la titlu nu se pot administra probe noi prin care sa fie combatute situatiile de fapt care au fost dezlegate irevocabil in cadrul procesului de fond.
Explicarea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului sentintei ce constituie titlul executoriu, poate viza numai masurile luate de instanta si cuprinse in dispozitivul hotararii, nefiind posibil ca pe calea contestatiei la titlu, sa se repuna in discutie variantele de partaj in vederea schimbarii sau corectarii lor in sensul urmarit de contestator.
Asadar, sub pretextul contestatiei la titlu, depasirea limitelor motivelor cuprinse in hotarare, contestatorul urmareste in realitate schimbarea dispozitivului sentintei intrate in puterea lucrului judecat, ceea ce nu poate fi primit.
Judecatorul nu este specialist in topografie si in constructii, aceasta fiind explicatia pentru care expertii autorizati B.I. si V.D. au efectuat rapoartele de expertize tehnice judiciare pe care s-a intemeiat sentinta ce constituie titlul executoriu.
Concluziile formulate de expertii ce au intocmit rapoartele de expertize extrajudiciare, nu se bucura de obiectivitatea si impartialitatea celor administrate de instanta cu respectarea principiului nemijlocirii.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 304 pct.9 coroborat cu art. 312 alin.(1) C.pr.civ., se va respinge recursul contestatorului impotriva deciziei tribunalului, ca nefondat.
In baza art. 274 alin.(1) C.pr.civ., recurentul va fi obligat sa ii plateasca intimatei C.I.I. cheltuieli de judecata in recurs, in suma de 1.500 lei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013