InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

PLANGERE CONTRAVENTIONALA OUG nr.195/2002. SENTINTA CIVILA NR.2755/02.12.2013.CONTRAVENTII

(Hotarare nr. 2755 din data de 02.12.2013 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei AB  la data de 30 aprilie 2013 , sub nr. de dosar _../2013  , petentul CRO a contestat  procesul verbal de constatare a contraventiei seria CP nr. 350XXXX incheiat la data de ..04.2013 de Politia mun T  solicitand instantei de judecata, in principal  a anula efectele acestuia si a ridica sanctiunea contraventionala a amenzii in suma de 300 lei,  in subsidiar s-a solicitat instantei de judecata a modifica procesul verbal de contraventie si a dispune inlocuirea amenzii contraventionale  si a punctelor aplicate in cuprinsul acestuia, cu sanctiunea avertismentului.
In motivarea acestor pretentii petentul a sustinut ca cele consemnate in actul de sanctionare nu corespund realitatii, ca, s-a retinut in sarcina petentului ca, a depasit viteza legala in localitatea M, lucru de care nu este convins, neluand cunostinta despre fotografiile radar. S-a mai mentionat ca aplicarea unei sanctiuni contraventionale se aimpune a se raporta  la  starea de fapt si imprejurarile concrete
Plangerea formulata   a fost motivata in drept pe preved  OUG 195/2002, regulament de aplicare a ordonantei si OG 2/2001.
Intimatul , legal citat , pe cale de intampinare,  a solicitat respingerea plangerii formulate de catre petent motivat de aceea ca procesul verbal de contraventie este temeinic si legal intocmit oglindind o stare de fapt reala si respectiv intrunind toate cerintele de valabilitate obligatorii prevazute de art. 16 si 17 OG 2/2001 ; s-a inteles a se invoca totodata si exceptia necompetentei teritoriala a Judecatoriei Alba Iulia in solutionarea prezentei plangeri raportat la locul savarsirii contraventiei in conformitate cu preved. art. 118 alin 1 OUG 195/2002.
Prin sentinta civila nr__/_. septembrie 2013 a Judecatoriei AB s-a admis exceptia de necompetenta teritoriala a acestei instante astfel invocata si s-a dispus declinarea competentei in favoarea Judecatoriei T pe rolul careia s-a inregistrat prezenta cauza la data de ____ 2013
Ca atare a acestei solutii procesuale , s-a pastrata pe rolul Judecatoriei T numarul de dosar nr____./2013 , dosar in care  analizandu-se  actele si lucrarile aferente , proces verbal de contraventie, raport agent constatator, probe testimoniale se  retin urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria CP nr.350XXXX incheiat la data de ...04.2013 de Politia mun T  petentul  a fost sanctionat cu amenda in suma de 300 de lei, retinandu-se ca la data de 28 aprilie 2013  in localitatea M  a condus autoturismul marca O cu viteza de 75 km/h fapt constatat cu aparatul radar montat pe autospeciala cu nr MAI __ .
Prezenta plangere a fost formulata in termenul legal prev de art. 31 OG 2/2001 actul de sanctionare fiind comunicat petentului la data   intocmirii lui, 18.04.2013,  plangerea fiind depusa  pe rolul Judecatoriei AB la  data de __.2013 .
     Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauzele Öztürk c. Germaniei, Lauko c. Slovaciei, Salabiaku c. Frantei, Anghel c. Romaniei, s.a.), materia contraventionala a fost privita ca incadrandu-se in notiunea de “acuzatie in materie penala", in sensul art. 6 par. 1 din CEDO.
In consecinta, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, in cadrul proceselor avand ca obiect plangere contraventionala, intrucat contravenientul se vede pus in fata unei “acuzatii de natura penala" in sensul art. 6 par. 1 din Conventie, acesta trebuie sa beneficieze de toate garantiile prevazute de art. 6 in ansamblul sau, cu referire speciala la dispozitiile paragrafului 2, privitor la prezumtia de nevinovatie.
Instanta retine ca in conformitate cu jurisprudenta Curtii, intelesul notiunii de "prezumtie de nevinovatie" presupune ca nu trebuie pornit de la ideea preconceputa ca persoana in cauza a savarsit fapta ce i se imputa. In plus, sarcina probei revine celui care acuza.
In ceea ce priveste sarcina probei, conform principiului statuat de art. 1169 C. civil, cel ce face o propunere in fata instantei trebuie sa o dovedeasca. Prin urmare, daca petentul sustine netemeinicia celor aratate in procesul-verbal, trebuie sa o dovedeasca. Nu se poate spune ca in acest mod s-ar incalca cerinta referitoare la sarcina probei ce decurge din prezumtia de nevinovatie, pe motiv ca organul constatator este cel care trebuie sa probeze contraventia retinuta.
In realitate, fapta retinuta este probata cu ajutorul prezumtiei de legalitate a procesului-verbal de constatare a contraventiei - actul a fost emis cu respectarea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de lege -  si cu prezumtia de veridicitate - actul reflecta in mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitenta - prezumtii care, desi nu sunt consacrate expres de lege, sunt recunoscute atat de doctrina cat si de practica judiciara, putand fi considerate a fi  prezumtii legale, in sensul pe care instanta europeana il da acestei notiuni.
In acord cu jurisprudenta Curtii de la Strasbourg, in privinta prezumtiilor si a limitei rezonabile pe care statele nu trebuie sa o depaseasca in folosirea lor in materie penala, instanta considera ca una din limitele pana la care poate sa actioneze prezumtia de temeinicie a procesului verbal trebuie sa fie data de constatarea personala a faptei de catre agent. Astfel, in situatia in care fapta este constatata personal,  cum este si situatia in cauza de fata - fapta fiind constatata nemijlocit de catre agentul constatator - procesul verbal, daca este legal intocmit, se va bucura de prezumtia de temeinicie astfel incat va reveni petentului sarcina de a proba netemeinicia.
In plus se apreciaza ca  in cazul contraventiilor constatate cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau omologate si verificate metrologic , se consemneaza mijlocul de constatare a contraventiei in procesul verbal , cf. art. 109 alin 2 OUG 195/2002 astfel ca inregistrarea vitezei din trafic  si dovada certificarii sau omologarii aparatului radar sunt principalele mijloace de proba pentru dovedirea contraventiilor constatate cu ajutorul unor mijloace tehnice  , cum este si cazul  contraventiilor constand in depasirea limitei legale de viteza.
Instanta retine ca in cazul plangerilor impotriva proceselor verbale prin care s-a constatat acest tip de contraventii , desi aceste mijloace de proba nu sunt singurele care pot fi administrate , ele sunt mult mai relevante - dat fiind caracterul lor tehnic , si mai credibile decat alte mijloace de proba .
In prezenta cauza, in sensul celor aratate , se retine ca s-a depus la dosar de catre agentul constatator inregistrarea radar , buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, certifactul de aprobare model
In acord cu articolul 6 din Conventie, din moment ce instanta are oricum obligatia de a verifica din oficiu, legalitatea procesului verbal, in raport cu mentiunile a caror lipsa atrage nulitatea absoluta a acestuia. In cauza, instanta procedand potrivit art. 34 din OG nr. 2/2001 la verificarea legalitatii procesului-verbal de constatare a contraventiei constata ca intocmirea acestuia s-a facut cu respectarea dispozitiilor art. 16 din acelasi act normativ si ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 17 din OG  2/2001.
Pe cale de consecinta, instanta constatand ca situatia de fapt retinuta in cuprinsul procesului verbal corespunde adevarului si ca  petentul  nu a facut dovada contrara acesteia, ca sanctiunea aplicata corespunde gradului de pericol social al faptei comise in concret , oglindind astfel masura in care raspunderea se impune a fi antrenata pe seama petentului, ca actul de sanctionare cuprinde toate elementele de valabilitate legale si obligatorii  , se va respinge ca neintemeiata plangerea formulata in prezentul dosar , consecinta fiind mentinerea in intregime a procesului verbal de contraventie atacat, ca temeinic si legal , in baza art.  32 rap. la art 34 OG 2/1001.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014