InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

UZUCAPIUNE

(Decizie nr. 1 din data de 07.01.2015 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr. (_/_) reclamanta (_) a chemat in judecata pe paratul (_) solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se constate ca este proprietara unui teren in suprafata de 1174 mp. situat in (_) si sa se dispuna inscrierea in cartea funciara.
In motivarea actiunii reclamanta arata ca in anul 1960, parintii sai, au cumparat un teren in suprafata de 1174 mp. in acest sens incheindu-se un act sub semnatura privata. A mai precizat ca la data de 6 iunie 1961 s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare insa numai pentru suprafata de 605 mp., parintii sai stapanind intreaga suprafata de teren, astfel ca solicita admiterea actiunii, asa cum  a fost formulata.
In drept, a invocat dispozitiile art. 1846 si urm. cod civil vechi.
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si au fost audiati martorii (_.)
Analizand actele si materialul probator existent la dosarul cauzei instanta retine urmatoarele:
             In sistemul codul civil roman uzucapiunea este un mod de dobandire a proprietatii unui bun imobil ca efect al exercitarii unei posesii utile asupra acelui bun, intr-un interval de timp determinat de lege. De asemenea, orice posesor posterior are facultatea, spre a putea opune prescriptia sa uneasca posesia sa cu posesia autorului sau, deci exista posibilitatea jonctiunii posesiei actualului posesor cu cea a autorului sau.
            Pentru dobandirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani, asa cum este reglementat in art.1890 vechiul Cod civil e necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii; posesia propriu-zisa sa fi utila, adica neviciata si sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani, indiferent daca posesorul este de buna-credinta sau de rea-credinta.
           In acest sens, art.1846 al.1 vechiul Cod civil prevede ca orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii. Conform art.1847 vechiul Cod civil, ca sa se poata prescrie se cere o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
           Asadar, ceea ce trebuie sa dovedeasca reclamantul care invoca in favoarea sa efectele uzucapiunii de 30 de ani este ca stapanirea pe care a exercitat-o pe toata durata termenului respectiv a fost o adevarata posesie, respectiv ca aceasta reuneste cele doua elemente constitutive(animus si corpus) si toate calitatile cerute pentru ca posesia sa fie utila.
            Reclamanta a precizat ca este unica mostenitoare a parintilor sau (_)-decedata la data de (_) si (_)-decedat la data de (_). Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.(_) de catre fostul Notariat de Stat al (_) cei doi au dobandit de la numitii (_) si (_) un teren in suprafata de 605 m.p. situat in (_) teren camin de casa, avand ca vecini: (_) Cumparatorii au intrat in posesia imobilului de la data autentificarii contractului. Ulterior, prin inscrisul sub semnatura privata intitulat "chitanta" incheiat la (_) a fost instrainat numitului (_) si terenul situat in continuarea celui sus-mentionat, fiind achitata suma de 10.000 lei cu titlu de pret numitei (...) intrucat in perioada respectiva vanzarea terenurilor nu era posibila. In aceasta situatie a fost inscrisa in Registrul agricol al (_) suprafata de 1.700 m.p.
            La dosarul cauzei s-au depus copia contractului de vanzare-cumparare sus-mentionat, copia chitantei, certificatul de atestare fiscala, certificatul eliberat de Serviciul Public Comunitar de Evidenta Informatizata a Persoanelor (_) privind decesul parintilor reclamantei, adeverinta eliberata de Primaria (_) privind terenul solicitat prin prezenta actiune, precum si raportul de expertiza topo extrajudiciara intocmit de expert (_), cu planul de situatie anexa.
            In cauza s-a emis incheierea prevazuta de art.1051 C.pr.civ., fiind realizate afisari ale somatiei la locul situarii imobilului, la sediul instantei, la sediul B.C.P.I.(_) si la sediul Primariei (_), fiind publicata somatia si in doua ziare de larga raspandire.
            In speta nu s-a formulat opozitie in conformitate cu prevederile art.1051 al.2 lit.e si al.5 C.pr.civ., astfel ca la termenul din (_) au fost audiati martorii propusi, respectiv (_)
            Din declaratiile martorilor audiati, ambii vecini cu reclamanta rezulta ca terenul in litigiu are o suprafata de circa 2.000 m.p. si este stapanit de familia reclamantei si de aceasta de peste 30 de ani. Imobilul este imprejmuit cu gard pe toate laturile si nu au existat litigii cu alte persoane privitoare la teren.
            Drept urmare, fata de situatia de fapt astfel retinuta instanta apreciaza ca reclamanta a facut dovada actelor materiale de stapanire efectiva pe tot termenul prevazut de lege iar toate aceste acte materiale de stapanire reflecta intentia reclamantei dar si a autorilor sai de a se comporta ca adevarat titular al dreptului de proprietate, ceea ce caracterizeaza o atitudine subiectiva specifica titularului real al dreptului de proprietate.
            Asadar, fiind intrunite conditiile prevazute de art.1846 si urm.vechiul Cod civil, instanta constata implinit termenul de 30 de ani prevazute de lege, precum si jonctiunea posesiilor reclamantei si a autorilor sai, situatie in care va admite actiunea si va constata ca reclamanta a dobandit prin efectul prescriptiei achizitive de 30 de ani si jonctiunea posesiilor dreptul de proprietate asupra imobilului teren in suprafata de 1.179 m.p. situat in (_) situat intre vecinii: (_), asa cum a fost identificat prin raportul de expertiza topo extrajudiciara (_) si planul de situatie anexa. Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
uzucapiune si accesiune - Sentinta civila nr. 2955 din data de 11.04.2011
- Sentinta civila nr. 4508 din data de 10.06.2010
- Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009
- Sentinta civila nr. 6012 din data de 28.10.2005