InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei

(Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Salarizare; Societati comerciale; Suspendare a executarii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3911 din 21 octombrie 2011

Prin sentinta comerciala nr.3940 din 16 iunie 2011 a Tribunalului Comercial Cluj s-a respins, ca neintemeiata cererea formulata de reclamantii B.I.L. in contradictoriu cu parata SC A. SA .
Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca  in speta dedusa judecatii nu a fost justificata conditia urgentei.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul F.E.S.P. solicitand admiterea acestuia si casarea hotararii instantei de fond cu consecinta  suspendarii executarii hotararilor nr.1 a A.G.O.A. si nr.2 A.G.E.A. SC A. SA, adoptate in cadrul adunarilor care au avut loc in data de 28.04.2011.
Recurentul a relevat ca prima instanta  a realizat o gresita aplicare a prevederilor art. 581 Cproc.civ.
La data de 1 iulie 2011 reclamantul B.I.L. a declarat recurs solicitand  admiterea recursului, casarea hotararii recurate si suspendarea executarii hotararii nr.1 a A.G.O.A. si nr.2 A.G.E.A. SC A. SA adoptate in cadrul adunarilor care au avut loc in data de 28.04.2011, publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1749/17.05.2011 pana la solutionarea irevocabila a actiunii in anularea hotararilor  AGOA si AGEA anterior individualizate..
 Recurenta a sustinut ca suspendarea executarii hotararilor  atacate este justificata  intrucat  in urma publicarii lor in Monitorul Oficial, acestea au devenit executorii.
 Considera ca cerinta  urgentei  a fost dovedita avand in vedere ca in baza situatiilor financiare, societatea a stabilit baza impozabila pentru cladirile detinute de societate si a adoptat o hotarare de reducere a capitalului social implicatiile  ireversibile sau greu reversibile in cazul aplicarii acesteia fiind facil de sesizat.
Recurentul enumera cateva dintre efectele, inca nematerializate, dar care se vor produce cu siguranta daca hotararile AGOA si AGEA nu vor fi suspendate:  reducerea capitalul social sub limita obligatorie stabilita de BVB pentru admiterea/mentinerea la tranzactionare a actiunilor emise de A. SA si implicit ingradirea dreptului de proprietate asupra actiunilor prin imposibilitatea tranzactionarii  lor in mod  liber pe bursa); scaderea gajului general al creditorilor chirografari ai societatii;  stabilirea in mod eronat a    bazei impozabile cu grave consecinte in planul raspunderii fiscale ( in cazul anularii hotararii AGOA privind reevaluarea activelor, se vor stabili impozite mai mari,  iar societatea  va datora  penalitati pentru diferentele constatate de organul fiscal).
Arata ca este de necontestat faptul ca o hotarare AGA incepe sa isi produca efectele de la data adoptarii-publicarii in Monitorul Oficial. Recurenta nu solicita si nici nu poate solicita suspendarea efectelor produse ci, doar a efectelor ulterioare. Unele dintre acestea pot fi enumerate, iar altele nu, deoarece activitatea societatilor comerciale este complexa.
Avand in vedere importanta hotararilor ce pot schimba radical si ireversibil activitatea paratei, recurenta solicita suspendarea tuturor efectelor hotararilor AGOA si AGEA, unele dintre ele fiind unele enumerate exemplificativ.
In ce priveste caracterul vremelnic, arata ca acesta rezulta din insasi natura masurii pe care o solicita instantei, respectiv suspendarea executarii hotararii AGOA si AGEA SC Amratura SA din 28.04.2011, pana la solutionarea irevocabila a actiunii in anulare intetanta de subscrisa, aflata pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.
Prin intampinarea depusa la dosar in data de 14 octombrie 2011, SC A. SA solicita respingerea recursurilor ca nefondate si mentinerea in totalitate a hotararii atacate, cu cheltuieli de judecata in suma de 7830 lei.
Din actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:
Potrivit art. 581 alin.1 C.pr.civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice, in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor se s-ar ivi cu prilejul unei executari. Astfel, pentru admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala trebuie intrunite cumulativ trei conditii care rezulta din dispozitiile legale care reglementeaza o astfel de cerere si anume: vremelnicia, neprejudecarea fondului si urgenta, conditie care, in absenta unei definitii date de Codul de procedura civila, se circumscrie doar intr-una din cele trei situatii enumerate de alin.1 al art. 581 C.pr.civ.
Codul de procedura civila, nu defineste urgenta enumerand doar cele trei cazuri in care s-ar putea apela la ordonanta presedintiala, astfel ca in doctrina, s-a aratat, cu referire la cel de al doilea caz din cele enumerate de art. 581 alin.1 C.pr.civ., ca exista urgenta ori de cate ori dreptul partii care reclama ar fi amenintat ca se pierde cu totul, daca aceasta parte ar recurge la procedura obisnuita de judecata sau cel putin ar suferi un prejudiciu imediat, atat de grav incat sa apara foarte greu de reparat.
In acest context, in concret, in speta, trebuia analizat in ce masura reclamantii ar suferi un prejudiciu iminent care ar putea justifica urgenta masurii solicitate si daca existenta unui atare prejudiciu ar aparea greu de reparat.
 Prin urmare, urgenta trebuie sa rezulte din fapte concrete si sa nu constituie doar o eventualitate sau o probabilitate.
Cum insa reclamantii nu au expus fapte concrete in sustinerea cererii lor, limitandu-se sa arate doar ca hotararile isi produc efectele, prima instanta a fost in imposibilitate de a proceda la o analiza a eventualelor prejudicii, intrucat asemenea prejudicii nu au fost invocate, publicarea hotararilor in Monitorul Oficial fiind  obligatorie  din perspectiva dispozitiilor art.132 alin.2 din Legea nr.31/1990 .
Astfel doar  publicarea in sine acelor doua hotarari  nu este de natura, in lipsa dovedirii unor aspecte concrete, sa justifice luarea de urgenta a masurii suspendarii.
In speta conditia urgentei nu a fost justificata, faptele concrete expuse in cererea introductiva fiind doar fapte eventuale sau probabile.
Recurentii reclamanti au solicitat suspendarea executarii hotararilor Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nr.1-2 din 28.04.2011 pana la solutionarea irevocabila a actiunii in anulare a acestor doua hotarari.
Reclamantii au relevat ca parata ar fi evaluat activele printr-o metoda nerecunoscuta de standardele europene, situatiile financiare nefiind conforme cu realitatea.
S-a sustinut ca reducerea capitalului social este din acest considerent nelegala, si ca intimata nu a dat dovada de transparenta in procedura adoptarii acestor hotarari.
Argumentele de nelegalitate invocate de cei doi actionari, vizeaza insa exclusiv fondul cauzei.
Or, o conditie esentiala a ordonantei presedintiale este aceea a neprejudecarii fondului raportului juridic litigios.
In sustinerea demersului juridic, reclamantii au facut trimitere la actiunea care vizeaza fondul litigiului, limitandu-se sa expuna scurte consideratii generale, fara a face referiri concrete de natura sa conduca la intrunirea in cauza a conditiei neprejudecarii fondului.
 In mod corect prima instanta a statuat ca motivele invocate de cei doi actionari, vizeaza exclusiv fondul cauzei fiind  identice cu cele care au fost invocate si in cererea de anulare care de altfel a si fost respinsa.
Atunci cand rezolva o cerere de ordonanta presedintiala, instanta nu are de cercetat fondul dreptului disputat intre parti, dar, pentru ca solutia sa nu fie arbitrara, este tinuta de analiza aparentei acestuia.
Astfel, daca paratul opune pretentiilor reclamantului un titlu, instanta, fara a cerceta in fond valabilitatea lui, trebuie sa se limiteze la examinarea validitatii formale a actului, a eficacitatii sau inopozabilitatii lui. Eventualele aparari de fond pot fi valorificate numai pe calea dreptului comun, conditia specifica de admisibilitate a neprejudecarii fondului fiind fundamentala, deoarece starea de fapt a unui proces se impleteste totdeauna indisolubil cu cea de drept si partile, atunci cand solicita judecatorului sa dispuna o masura provizorie, trebuie sa il convinga ca aceasta este una justa si conforma cu principiile de drept.
Abuzul de drept reclamat de catre recurenta B.I.L. nu este suficient de "caracterizat", pentru a justifica admiterea cererii, el putand fi relevat numai in urma unei analize complexe a fondului raportului juridic litigios analiza care nu este compatibila si nu poate fi realizata in acest cadru procesual.
Pentru aceste considerente si in temeiul prevederilor art. 312 C.proc.civ Curtea va respinge recursul declarat de reclamantul B.I.L. impotriva sentintei civile nr.3940 din 16.06.2011 a Tribunalului Comercial Cluj, pe care o va  mentine in intregime.
Intrucat reclamantul F.E.S. nu si-a indeplinit obligatia procesuala de a timbra cererea de recurs Curtea va dispune anularea acesteia in conformitate cu dispozitiile art. 11, 20 Legea 146/1997.
In temeiul art. 276 C.proc.civ. va obliga recurentii in solidar sa plateasca intimatei SC A. SA suma de 2000 lei cheltuieli de judecata partiale in recurs. Curtea a considerat ca suma acordata intimatei cu titlu de cheltuieli de judecata   reprezinta o despagubire justa in raport  de complexitatea  si durata efectiva a acestei proceduri. (Judecator Simona Al-Hajjar)

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare; Societati comerciale; Suspendare a executarii

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011