Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei

(Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Ordonanta Presedintiala; Pensii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, 4794/R din 21 noiembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 1386/02.09.2011, pronuntata de Tribunalul Maramures, a fost admisa cererea de  ordonanta presedintiala formulata de reclamantul D.C., in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Maramures, si in consecinta.
S-a dispus suspendarea deciziei de revizuire nr. 166287/19.07.2011 emisa de parata, pana la solutionarea contestatiei care face obiectul dosarului xxx/100/2011 al Tribunalului Maramures.
 A fost obligata parata sa repuna in plata decizia de pensionare nr. 166287/17.12.2008 privind pensia de serviciu.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca in conformitate cu dispozitiile art. 581 C.pr.civ., ordonanta preŽsedintiala reprezinta o procedura speciala in temeiul careia la cererea parti inŽteresate instanta poate lua masuri vremelnice, in cazuri urgente, pentru preŽveŽniŽrea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.
Conditiile de admisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala sunt urmatoarele:
- urgenta masurii solicitate, aceasta urmand a fi apreciata de catre insŽtanŽta in raport cu situatia existenta in momentul judecarii cererii de ordonanta preŽsedintiala;
- nesolutionarea (neprejudecarea) fondului cauzei, aceasta insemnand ca masura luata sa nu prejudece fondul dreptului. In solutionarea unei cereri de orŽdonanta presedintiala, instanta nu analizeaza fondul dreptului discutat de parti;
- vremelnicia masurii, respectiv prin intermediul acestei proceduri nu pot fi luate masuri definitive care sa rezolve in fond litigiul dintre parti. Partea neŽmultumita de masura luata prin ordonanta are posibilitatea de a se adresa inŽsŽtantei, pe calea dreptului comun.
De regula, masurile dispuse pe calea ordonantei presedintiale sunt liŽmiŽtaŽte in timp, pana la solutionarea pe fond a cauzei.
Ca urmare a suspendarii de catre instanta a HG 737/2010 in dosar nr. yyyy/2/2010 a Curtii de Apel Bucuresti, prin decizia din 14.04.2011 a fost reluata in plata pensia de serviciu de care beneficia reclamantul anterior.
Fata de abrogarea expresa a HG 737/2010, suspendarea acestei hotarari a ramas fara obiect si implicit a ramas fara obiect si suspendarea deciziei de recalculare din 30.08.2010. In acest sens fiind exprimat si punctul de vedere al Inaltei Curtii de Casatie si Justitie care prin decizia din 6.07.2011 pronuntata in dosar nr. zzzz/2/2010 a admis recursurile declarate de Guvern si Ministerul Muncii impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti, pe care a modificat-o in sensul ca a respins cererea de suspendare a HG nr. 737/2010 ca ramasa fara obiect, moment la care in ce il priveste pe reclamant, a ramas in plata cu pensia de serviciu initial stabilita in baza Legii nr.567/2004.
In speta decizia a carei suspendare se solicita, a fost emisa de parata, ca urmare a revizuirii pensiei de serviciu reclamantului in baza art. 1 al. 1 din OUG nr. 59/2011 potrivit caruia:
 "Pensiile prev. la art. 1 lit. c-h din Legea nr. 119/2010, care au facut obiectul recalcularii conform  prevederilor aceleiasi legi se revizuiesc din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta".
Impotriva deciziei de revizuire, reclamantul a formulat contestatie, prin aceasta invocandu-se nelegalitatea si caracterul abuziv al emiterii deciziei de revizuire. Contestatia a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Maramures
Cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamant nu prejudeca fondul cauzei, are un caracter urgent si cuprinde motive bine justificate pentru a dispune suspendarea executarii deciziei de revizuire si reluarea in plata a deciziei initiale.
Astfel, pensia de serviciu de care reclamantul a beneficiat, era un drept menit sa asigure securitatea sociala a acestuia.
La momentul stabilirii dreptului de pensie de serviciu in favoarea reclamantului, calificat de Curtea Constitutionala prin decizia 20/02.02.2000 ca fiind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale, desi era in vigoare Legea 19/2000, reclamanta a optat pentru pensia de serviciu, in felul acesta renuntand la dreptul sau de a muncii si a obtine salariu. Aceasta optiune a reclamantului formulata la data inscrierii la pensie, in considerarea unui cuantum al pensiei apropiat salariului obtinut, faptul ca ulterior stabilirii pensiei de serviciu drepturile banesti i-au fost platite in cuantumul  stabilit conform art. 68 din Legea 567/2004, asteptarile sale firesti fiind in sensul mentinerii acestora, precum si faptul ca in caz contrar aceasta ar mai fi putut presta munca pentru a indeplini conditiile minime de vechime si stagiu de cotizare prevazute de legea pensiilor, fac ca aparenta dreptului sa fie de partea reclamantului.
Singura sursa de venit a reclamantului este venitul realizat din pensie. Reducerea acestui venit este de natura a crea reclamantului o paguba iminenta, prejudiciul constand in imposibilitatea executarii de catre reclamanta a obligatiilor lunare si asigurarea in acelasi timp a venitului minim care sa-i asigure un nivel de trai decent, acest prejudiciu fiind ulterior greu de recuperat.
Masura care se solicita a fi dispusa, respectiv suspendarea deciziei de revizuire, are un caracter vremelnic, aceasta urmand a fi dispusa doar pana la solutionarea contestatiei inregistrate impotriva deciziei de revizuire a pensiei reclamantului.
Fata de considerentele retinute, avand in vedere ca pensia  de serviciu de care aparent ar trebui sa se bucure reclamantul, constituie un drept de securitate sociala, prin prisma art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, ca masura prin emiterea deciziei de revizuire pare sa fie afectata chiar substanta dreptului, aducand atingere mijloacelor de trai ale reclamantului, suspendarea deciziei de revizuire a pensiei este justificata, pana la verificarea de catre instanta de judecata a legalitatii si temeiniciei deciziei contestate, sens in care se va admite cererea de ordonanta presedintiala, conform dispozitivului.
Impotriva acestei hotarari, parata Casa Judeteana de Pensii Maramures a declarat recurs prin care a solicitat modificarea sentintei in sensul respingerii cererii.
In motivarea recursului, parata a invocat prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., aratand ca in cauza nu s-a facut dovada unei situatii de exceptie care sa justifice luarea acestei masuri. Revizuirea pensiei reclamantului, respectiv reducerea cuantumului pensiei, nu dovedeste insuficienta veniturilor si nici o situatie de exceptie care sa justifice luarea masurii de suspendare a deciziei de revizuire prin ordonanta presedintiala.
Nu este indeplinita nici conditia unei pagube iminente, care nu ar putea fi reparata. Eventualul prejudiciu cauzat reclamantului prin reducerea cuantumului pensiei este unul patrimonial, cuantificabil si va putea fi reparat, in situatia solutionarii favorabile a contestatiei impotriva deciziei de revizuire.
In ceea ce priveste conditia vremelniciei, parata solicita sa se constate ca si aceasta conditie este doar aparent indeplinita. Astfel, desi in considerentele sentintei recurate, instanta de fond a apreciat ca, de regula, masurile dispuse pe cale de ordonanta presedintiala sunt limitate in timp, pana la solutionarea pe fond a cauzei, s-a dispus suspendarea deciziei de revizuire a pensiei pana la solutionarea irevocabila a contestatiei impotriva acestei decizii.
Parata considera ca nu este indeplinita nici cerinta neprejudicierii fondului. Prin OUG nr.59/2011 s-a dispus revizuirea pensiilor prevazute la art.1 lit. c - h din Legea nr. 119/2010, care au facut obiectul recalcularii in baza acestei legi, iar Legea nr. 119/2010 a facut obiectul controlului de constitutionalitate (Decizia nr.871/2010 si decizia nr.873/2010) anterior promulgarii, iar prin decizia nr.871 din 25.06.2010, Curtea a decis ca dispozitiile  acestei legi sunt  constitutionale in raport cu criticile formulate. Considera ca eventuala neconformitate cu normele comunitare nu poate fi analizata in cadrul acestei proceduri de ordonanta presedintiala, pentru ca s-ar aduce atingere cerintei neprejudicierii fondului.
Prin intampinare reclamantul a solicitat respingerea recursului formulat de parata, cu mentinerea in intregime a sentintei atacate, apreciind ca urgenta si vremelnicia situatiei justifica admiterea cererii sale.
Examinand hotararea in raport de motivele invocate, Curtea de Apel va admite recursul pentru urmatoarele considerente:
Astfel, prin demersul juridic dedus judecatii, reclamantul a solicitat sa se dispuna suspendarea executarii deciziei nr. 166287 din 17.12.2008, privind revizuirea pensiei de serviciu, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei prin care a solicitat anularea acestei decizii.
In vederea valorificarii cererii, recurentul reclamant a recurs la procedura speciala a ordonantei presedintiale, procedura reglementata de dispozitiile art.581 - 582 C.pr.civ., cu privire la care legiuitorul a instituit trei conditii de admisibilitate - urgenta, caracterul vremelnic al masurii care se cere a se lua pe aceasta cale, respectiv neprejudecarea fondului cauzei - conditii ce trebuie intrunite cumulativ.
Raportat la textele legale mentionate, Curtea constata ca prima instanta nu a solutionat in mod legal si temeinic cauza dedusa judecatii, nefacand o aplicare corecta a normelor legale mentionate.
Referitor la conditia urgentei, Curtea retine ca aceasta subzista atunci cand luarea  masurii este justificata pentru pastrarea unui drept, care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. Atat doctrina, cat si jurisprudenta au precizat ca instanta trebuie sa arate imprejurarile din care se deduce existenta urgentei, respectiv ce anume s-ar periclita, daca s-ar refuza partii dreptul de a recurge la aceasta procedura speciala. De asemenea, aceasta trebuie sa persiste pe tot parcursul judecatii.
In cauza, reclamantul apreciaza ca este justificata conditia urgentei, sustinand cea de-a doua teza a textului legal mentionat referitor la "prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara", subliniind in acest sens ca reducerea drastica a mijloacelor de intretinere ii produce consecinte vadit prejudiciabile.
Sunt lipsite de fundament sustinerile potrivit carora urgenta rezulta in mod implicit din circumstantele cauzei, respectiv, aceasta "nu trebuie in mod obligatoriu probata".
Este adevarat ca sunt situatii in care urgenta se presupune pana la dovada contrara, insa in acele situatii "urgenta" este apreciata chiar de catre legiuitor (art. 280 Cod de procedura civila, privind cererea pentru suspendarea executarii vremelnice).
Or, in cauza dedusa judecatii nu este incidenta nici o norma legala care sa justifice o astfel de concluzie.
Curtea apreciaza ca depunerea in probatiune a deciziei prin care s-a recalculat pensia reclamantului in temeiul OUG nr.  59/2011  nu este de natura sa se circumscrie conditiei urgentei, in lipsa coroborarii cu alte mijloace de proba.
Din inscrisurile depuse in recurs rezulta datoriile recurentului-reclamant in temeiul unui contract de imprumut, respectiv ca aceasta din urma si fiul ei au serioase probleme de sanatate, insa in cauza nu s-a dovedit faptul ca recurentul si familia acesteia nu obtin alte venituri, in conditiile in care fata de caracterul special al acestei proceduri si de masura exceptionala solicitata era necesar sa se administreze un probatoriu care sa dovedeasca si acest aspect.
Mai mult, Curtea observa ca si in masura in care s-ar admite ipoteza producerii unei pagube iminente, o astfel de paguba ar putea fi reparata prin pronuntarea unei solutii favorabile in cauza privitoare la contestarea deciziei de revizuire, ceea ce inseamna ca nu este indeplinita conditia urgentei prevazuta de lege.
Referitor la neprejudecarea fondului cauzei, Curtea apreciaza ca nici aparenta dreptului nu este in favoarea recurentei intrucat parata a emis decizia de revizuire a pensiei in temeiul si in aplicarea OUG nr. 59/2011, iar eventuala neconformitate a acesteia cu normele comunitare sau cu Conventia Europeana a Drepturilor Omului invocate de recurent nu poate fi analizata in cadrul acestei proceduri sumare intrucat ar implica examinarea fondului cauzei. 
Potrivit considerentelor deja expuse, in conformitate cu art. 312 al.3 raportat la art. 304 pct. 9 Cod de procedura civila coroborat cu art. 582 Cod de procedura civila, Curtea va admite recursul paratei, va modifica in intregime sentinta in sensul ca va respinge cererea formulata de reclamantul D.C., in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Maramures.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala; Pensii

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011