Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii

(Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Constructii; Revendicare (actiuni; bunuri; drepturi) | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, decizia nr. 4743/R din 17 noiembrie 2011

Prin actiunea civila inregistrata, ulterior extinsa, reclamanta SC A.T. SRL a chemat in judecata pe paratii L.V., L.F., L.A., L.V.S., L.L.M. si L.A.M., solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa ii oblige pe parati la desfiintarea constructiei temporare - baraca/magazie, care se afla pe terenul proprietatea tabulara a reclamantei, situat in mun. Bistrita, str.B., conform CF 11999/N Bistrita, nr. top. 3824, fie sa incuviinteze desfiintarea constructiei de catre reclamanta pe cheltuiala paratilor, cu cheltuieli de judecata.
Prin sentinta civila nr.1164/2011 pronuntata de Judecatoria Bistrita s-a admis  actiunea civila formulata de reclamanta SC A.T. SRL,  in contradictoriu cu paratii L.F., L.A., L.V.S., L.L.M., si L.A.M. si, in consecinta au fost obligati paratii la desfiintarea constructiei temporare - baraca/magazie, care se afla pe terenul proprietatea tabulara a reclamantei, situat in mun. Bistrita, str.B., conform CF 11999/N Bistrita, nr. top. 3824, in caz contrar incuviinteaza desfiintarea constructiei de catre reclamanta pe cheltuiala paratilor, au fost obligati paratii, in solidar, sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 25,3 lei.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 14/31.01.2008, reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat in mun. Bistrita, str. G., inscris in CF 11999/N Bistrita, nr. cadastral 3824 avand categoria de folosinta curte, in suprafata totala de 249 mp.
Din expertiza tehnica efectuata in cauza de expertul P.V., instanta de fond a retinut ca potrivit folosintei actuale, terenul reclamantei are suprafata de 343 mp ocupata astfel: unitate locativa - 120 mp si curte  de 223 mp, imobilele fiind inscrise in CF 11.999/N/Bistrita cu nr. cad. 3824 - curte cu suprafata de 249 mp si proprietar tabular reclamanta si in CF 12.043/N/Bistrita cu nr. cad. 4762/1/2 - unitate locativa nr. 2 compusa din : 2 camere, baie, bucatarie, camara, hol, si teren cu suprafata de 113 mp , cu acelasi proprietar tabular. Expertul tehnic a observat ca din suprafata totala inscrisa in cele doua CF-uri de 362 mp, reclamanta foloseste faptic doar 343 mp, iar pe diferenta de suprafata de 19 mp (343+19 = 362 ) ocupata de parati, acestia au o magazie de lemne in suprafata totala de 22 mp, constructie edificata atat pe terenul lor, pe o portiune de 3 mp, cat si pe terenul reclamantei pe o portiune de 19 mp.
Paratii ocupa fara nici un titlu si fara nici un drept, in mod abuziv o suprafata de aproximativ 35 mp din suprafata de 249 mp proprietatea reclamantei, suprafata pe care si-au construit o baraca.
Prin instiintarea expediata la data de 24.04.2008, paratii au fost notificati sa desfiinteze aceasta constructie, insa acestia, au refuzat sa se conformeze solicitarilor, considerand ca terenul de sub magazie, de 13,9 mp este cel pe care l-au cumparat de la Statul Roman, conform contractului nr. 213/7.04.1997, potrivit L. 112/1995. Cu toate acestea, asa cum rezulta din masuratorile topografice efectuate in cauza, magazia este construita pe o suprafata mai mare, de 22 mp, din care doar 3 mp se afla pe terenul paratilor si 19 mp pe terenul reclamantei.
Fata de starea de fapt expusa mai sus, instanta de fond a constat ca paratii ocupa fara nici un titlu suprafata de 19 mp din terenul reclamantei, astfel ca actiunea acesteia este justificata, fiind admisa ca atare, iar in baza art. 1077 C.civil , au fost obligati paratii la desfiintarea constructiei temporare - baraca/magazie, care se afla pe terenul proprietatea tabulara a reclamantei, situat in mun. Bistrita, str.B., nr. 1, conform CF 11999/N Bistrita, nr. top. 3824, in caz contrar incuviintandu-se desfiintarea constructiei de catre reclamanta pe cheltuiala paratilor.
La adoptarea acestei solutii s-a avut in vedere ca obligatiile de a face presupun un singur obiect: faptul promis, executarea in natura fiind obligatorie in cazul in care este posibila, iar daca debitorul refuza sa o indeplineasca, creditorul poate solicita instantei sa-l autorizeze pentru a  o aduce el la indeplinire, pe cheltuiala debitorului.
Vazand culpa procesuala a paratilor, care au generat prezentul proces, acestia au fost obligati, in baza art. 274 C.pr.civ. sa achite reclamantei suma de 25,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
Prin decizia civila nr. 43/A din 06.06.2011 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud s-a respins ca nefondat apelul declarat de paratii L.F., L.A., L.V.S., L.L.M. si L.A.M. impotriva sentintei civile nr.1164/2011 pronuntata de Judecatoria Bistrita.
S-a respins ca neintemeiata cererea intimatei SC A.T. SRL Bistrita, de obligare a apelantilor la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut urmatoarele:
Solutia de admitere a actiunii promovata de reclamanta S.C. A.T. SRL Bistrita impotriva paratilor L.F., L.A., L.V.S., L.L.M. si L.A.M. este corecta, subzistand in totalitate argumentele primei instante.
Reclamanta este proprietara tabulara a imobilelor constructie si teren cu suprafata de 113 mp. inscrise in c.f. 12.043/N Bistrita cu nr. cadastral 4762/1/2 si teren cu suprafata de 249 mp. inscris in c.f. 11.999/N Bistrita cu nr. cadastral 3824, evidentiate in raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit in cauza de expert P.V. pe planul de ansamblu. Paratii sunt proprietari ai imobilelor invecinate casa de 77,45 mp si magazie de 13,9 mp cumparate in temeiul Legii nr. 112/1997 si teren de 220mp., inscrise in c.f. 1448 Bistrita nr. top 127/1.
Expertul tehnic topometru,  avand in vedere actele de proprietate ce configureaza situatia tabulara a proprietatilor, concluzioneaza ca portiunea de 19 mp. din terenul proprietatea reclamantei este ocupata de o magazie folosita de parati, avand suprafata totala de 22 mp. evidentiata cu galben in schita mentionata.
Probele administrate la solicitarea litigantilor nu dovedesc pe de o parte identitatea constructiei magazie a carei desfiintare se urmareste, cea identificata de expert avand suprafata totala de 22 mp. majoritar amplasata pe terenul reclamantilor (19 mp), cu cea inscrisa in evidentele funciare ca reprezentand proprietatea paratilor si care potrivit contractului de vanzare cumparare nr. 213/1997 ce a stat la baza intabularii nu are decat suprafata de 13,9 mp, iar pe de alta parte nu s-a probat detinerea de catre parati a vreunui titlu asupra terenului de sub magazie ori ca edificarea magaziei ce le apartine ar fi realizat-o cu acordul proprietarului terenului. Terenurile aferente constructiilor proprietate tabulara ale litigantilor nu se suprapun, concluzia expertului topometru nefiind contestata.
In atari circumstante, pretentia reclamantei este intemeiata, proprietarul terenului fiind indreptatit a cere desfiintarea constructiei ce nu-i apartine amplasata pe terenul sau,in lipsa oricarui acord si in lipsa vreunui titlu justificativ. Chiar daca aparent se tinde la dobandirea acelorasi efecte ca in cazul actiunii in revendicare, cauza actiunii promovate, de obligare a paratilor la desfiintarea constructiei amplasata pe terenul proprietatea reclamantei, in lipsa exhibarii vreunui titlu valabil in justificarea unei asemenea conduite de catre parati, o constituie ocuparea fara titlu a terenului si vointa reclamantei de a face ca aceasta ocupare sa inceteze, stabilindu-se o stare de fapt corespunzatoare dreptului pretins.
Contrar asertiunilor paratilor recurenti, dezideratul reclamantei de inlaturare a atingerii pagubitoare a unuia dintre prerogativele dreptului real de proprietate , adusa de parati prin folosirea magaziei amplasata pe terenul sau, nu este conditionat exclusiv de promovarea unei actiuni in revendicare prin care se valorifica un dreptul de proprietate exclusiv si absolut, ci poate fi atins si prin promovarea prezentului demers juridic. Independent de revendicarea proprietatii, pretentia reclamantei de obligare a paratilor la  desfiintarea constructiei detinute, amplasata neechivoc pe terenul celei dintai, este in conexiune cu atributul posesiei, ce nu poate fi pe deplin exercitat .
Lipsa exhibarii de catre parati a vreunui titlu care sa justifice incalcarea  prerogativelor conferite reclamantei de atributele proprietatii impune desfiintarea constructiei detinute de parati ,a carei existenta impiedica exercitarea posesiei si folosintei de catre proprietarul terenului, dispozitiile art. 1077 privind obligatia de  a face nefiind neconditionat subsecvente si corelative exercitarii actiunii in revendicare.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 296 Cod proc. civ. apelul declarat a fost respins ca nefondat.
In temeiul art. 274 Cod proc. civ. a fost respinsa ca neintemeiata cererea intimatei de obligare a intimatilor la plata cheltuielilor de judecata in apel in lipsa justificarii lor.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs paratii L.F., L. cas. L.A.M., L.V.S. si L.L.M. solicitand casarea deciziei civile nr. 32/2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud si in principal trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, iar in subsidiar respingerea ca inadmisibila a actiunii formulata, cu cheltuieli de judecata.
In motivare s-a aratat ca instanta de apel a pronuntat hotararea cu interpretarea gresita a legii, denaturand intelesul actului juridic dedus judecatii si pronuntand o sentinta lipsita de temei legal, prin aplicarea gresita a legii.
Instanta de apel a nesocotit principiul invocat de catre apelanti, respectiv acela ca in lipsa unei actiuni in realizare, respectiv actiune in revendicare sau granituire, admitand o actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1077 C.civ. desi limitele terenului si dreptul litigant nu au fost clar stabilite.
O actiune in constatare nu poate precede o actiune in realizare, contractul de vanzare-cumparare din anul 1997 care a stat la baza inscrierii dreptului de proprietate a recurentilor nefiind contestat, iar intinderea dreptului si amplasamentul imobilelor au fost delimitate la aceea data, intrand in circuitul civil.
In lipsa documentatiei care a stat la baza intocmirii contractului nr. 213/1997 instantele au pronuntat hotarari nelegale.
Tribunalul in asertiunea principiului rolului activ trebuia sa puna in discutie completarea probatiunii pentru a verifica sustinerile recurentilor privind nemodificarea amplasamentului baracii si vechimea acesteia, impunandu-se si suplimentarea probatiunii cu interogatoriul.
Aplicarea art. 1077 C.civ. intr-o speta in care obligatia de a face, in lipsa unei obligatii asumate anterior printr-un act juridic producator de efecte juridice nu este cert si asumat, fiind in discutie o intindere de drepturi conduce la concluzia inadmisibilitatii actiunii. Inadmisibilitatea actiunii deriva si din alegerea gresita a actiunii, initial impunandu-se a se efectua o revendicare sau o granituire numai in subsidiar putandu-se solicita desfiintarea constructiei nedefinitive. Aparent terenul de sub constructie este in proprietatea recurentilor, impunandu-se compararea titlurilor care au stat la baza inscrierilor in CF.
In drept au fost invocate prevederile art. 95, 299, 403 pct. 8 si 9, 312 si urm., 242 si 274 C.pr.civ.
In aparare, intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului, cu cheltuieli de judecata.
In motivare s-a aratat ca prima instanta pe baza probelor administrate, tinand cont si de concluziile raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza din care rezulta ca recurentii ocupa fara titlu, in mod abuziv, suprafata de 19 m.p. din terenul reclamantei, a admis actiunea obligandu-i pe parati sa desfiinteze constructia.
Decizia pronuntata in apel este corecta, temeinica si legala raportat la aceleasi argumente, constructia a carei desfiintare s-a solicitat fiind amplasata in mare parte pe terenul reclamantei. Paratii nu au probat existenta unui titlu asupra terenului de sub constructie si nici faptul ca magazia a fost edificata cu acordul proprietarului terenului.
In mod corect a retinut instanta de apel ca dezideratul de inlaturare a atingerii pagubitoare a uneia dintre prerogativele dreptului real de proprietate adusa de parati prin folosirea magaziei amplasate pe terenul reclamantei nu este conditionata exclusiv de promovarea unei actiuni in revendicare, pretentia reclamantei fiind in conexiune cu atributul posesiei.
Analizand recursul declarat de paratii L.F., L. cas. L.A.M., L.V.S. si L.L.M. impotriva deciziei civile numarul 43 din 6 iunie 2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, Curtea retine urmatoarele:
Obiectul cererii de chemare in judecata cu solutionarea careia a fost investita instanta rezulta  din cuprinsul cererii formulate initial, astfel cum a fost extinsa la data de 05.09.2008.
Reclamanta a solicitat obligarea paratilor sa desfiinteze constructia care se afla pe terenul proprietatea sa tabulara, in subsidiar solicitandu-se incuviintarea desfiintarii constructiei de catre reclamanta pe cheltuiala paratilor. In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 111 C.pr.civ. si ale Legii nr. 50/1991, desi din motivarea cererii de chemare in judecata rezulta ca se invoca ocuparea de catre parati fara nici un titlu, in mod abuziv a unei suprafete de teren din terenul aflat in proprietatea reclamantei.
In vederea verificarii titlurilor de proprietate ale partilor asupra suprafetei de teren care face obiectul litigiului instanta de fond incuviinteaza o expertiza judiciara, pe baza concluziilor acesteia constatand ca paratii ocupa fara nici un titlu o suprafata de teren din terenul aflat in proprietatea reclamantei, motiv pentru care a apreciat ca actiunea reclamantei este intemeiata, in baza art. 1077 Cod civil obligand paratii sa desfiinteze constructia, in caz contrar desfiintarea constructiei putandu-se face de catre reclamanta pe cheltuiala paratilor.
Solutia este mentinuta de catre instanta de apel care avand in vedere aceeasi lucrare de specialitate si titlurile de care se prevaleaza partile concluzioneaza in sensul ca pretentia reclamantei este intemeiata, proprietarul terenului fiind indreptatit a cere desfiintarea constructiei amplasate pe terenul sau in lipsa unui acord sau a unui titlu. Se precizeaza ca, chiar daca aparent se tinde la dobandirea acelorasi efecte ca in cazul actiunii in revendicare, cauza actiunii promovate o constituie ocuparea fara titlu a terenului si vointa reclamantei de a face ca aceasta ocupare sa inceteze stabilindu-se o stare de fapt corespunzatoare dreptului pretins. Dezideratul reclamantei se apreciaza a nu fi conditionat de promovarea unei actiuni in revendicare, pretentia reclamantei aflandu-se in conexiune cu atributul posesiei care nu poate fi pe deplin exercitat.
Avand in vedere cele retinute mai sus referitor la obiectul cererii de chemare in judecata se apreciaza de catre Curte ca in mod gresit a fost admisa cererea formulata de catre reclamanta, avand in vedere dispozitiile art. 1077 Cod civil, text de lege neinvocat de catre reclamanta si nepus in discutia partilor, in mod cert in temeiul acestui text de lege instantele de judecata nefiind abilitate sa administreze probatiune in ceea ce priveste titlurile de proprietate ale partilor, stabilind practic care are titlu de proprietate valabil sau care titlu este preferabil, un astfel de demers fiind caracteristic actiunii in revendicare, actiune cu judecarea careia nu a fost investita instanta de judecata.
Ignorandu-se temeiul de drept indicat de catre reclamanta si nepunandu-se in discutie temeiul de drept al actiunii raportat la motivele cererii de chemare in judecata s-a ajuns practic la solutionarea unei actiuni in revendicare, astfel cum rezulta din considerentele hotararilor pronuntate la fond, actiunea fiind insa considerata intemeiata raportat la art. 1077 Cod civil.
Sustinerea instantei de apel in sensul ca reclamantii isi pot atinge scopul fara a fi nevoie de promovarea unei actiuni in revendicare avand in vedere ca pretentia reclamantei este in conexiune cu atributul posesiei nu are suport in actiunea formulata, obiectul acesteia fiind analizat anterior, reclamanta neintelegand sa formuleze o actiune posesorie, ci o actiune avand ca obiect obligatie de a face, desi a indicat ca temei de drept art.111 C.pr.civ. si Legea nr.50/1991.
Atat instanta de fond cat si cea de apel considera intemeiata actiunea formulata avand in vedere ca paratii nu au putut prezenta un titlu care sa justifice incalcarea prerogativelor dreptului de proprietate al reclamantei, drept dovedit prin titlul depus la dosar, stabilind care este titularul dreptului de proprietatea asupra suprafetei de teren pe care se afla constructia in litigiu.
Exceptia inadmisibilitatii actiunii a fost invocata de catre parati atat in apel cat si in recurs, prin criticile aduse modului in care a fost solutionata de instanta de apel punandu-se in discutie, fara putinta de tagada, legalitatea deciziei pronuntate in apel iar nu temeinicia acesteia.
Tinand cont de faptul ca instanta s-a oprit cu prioritate asupra acestei critici formulate in recurs, apreciind-o ca intemeiata, nu mai prezinta relevanta si nu se mai impune a se analiza daca celelalte critici formulate vizeaza motive de nelegalitate sau daca nu au fost formulate omisso medio.
Prin urmare, in temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 1 C.pr.civ. Curtea va admite recursul declarat de paratii L.F., L. cas. L.A.M., L.V.S. si L.L.M. impotriva deciziei civile numarul 43 din 6 iunie 2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, pe care o va modifica, in sensul ca in temeiul art. 296 C.pr.civ. va admite apelul declarat de parati impotriva sentintei civile numarul 1164/9 februarie 2011 a Judecatoriei Bistrita, pe care, o va schimba, in sensul ca va respinge actiunea ca inadmisibila.
In temeiul art. 274 C.pr.civ., art.1169 C.civ. instanta va obliga intimata sa plateasca recurentilor suma de 1038 lei, cheltuieli de judecata in toate fazele procesuale reprezentand taxe judiciare de timbru si onorariu avocat, aceasta fiind limita in care au fost probate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii; Revendicare (actiuni; bunuri; drepturi)

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011