Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva

(Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice; Amenzi | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3692 din 11 octombrie 2011

Prin sentinta civila nr. 403 din 27.01.2011 a Tribunalului Salaj, s-a respins actiunea reclamantului S.F., privind  sanctionarea Primariei Comunei Plopis cu 100 lei/zi pentru fiecare zi de la data pronuntarii sentintei nr. 1729/2007 pana la data furnizarii informatiilor ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesuala.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca  prin sentinta civila nr.1729/06.09.2007 a Tribunalului Salaj parata Primaria comunei Plopis a fost obligata sa furnizeze acestuia informatii publice pe cheltuiala reclamantului, referitoare la cine si pe baza carui titlu foloseste padurea urbariala inscrisa in CF 1062, nr.cad.11 Plopis incepand cu anul 1990 si la cine si in temeiul carui act juridic a transformat terenul cu vegetatie forestiera in alta categorie de teren.
Conform art.24 alin.2 din Legea nr.554/2004, pe care isi intemeiaza actiunea reclamantul, in cazul in care terenul de executare a hotararii definitive si irevocabile, nu este respectat se aplica conducatorului autoritatii publice  sau dupa caz persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere .
Asadar, a invederat tribunalul, conform acestui text de lege doar conducatorul unitatii sau persoana obligata in sensul prev.art.116 alin.1 din Legea nr.554/2004 poate fi sanctionata cu amenda pentru neexecutarea obligatiei impuse prin hotarare.
Cum reclamantul a chemat in judecata Primaria comunei Plopis, aceasta nu are calitate procesuala pentru a fi sanctionata pecuniar,  motiv pentru care actiunea reclamantului a fost respinsa.
Impotriva acestei sentinte, reclamantul S.F. a declarat recurs, solicitand admiterea acestuia si casarea hotararii atacate ca nelegala si netemeinica.
In motivarea recursului, reclamantul a aratat ca instanta de fond nu a respectat procedura legala de citare, respectiv nu i s-a comunicat legal citatia pentru data de 27.10.2011, nu s-a pronuntat asupra obiectului cauzei, respectiv conexarea dosarului nr. xxx/84/2009 al Tribunalului Salaj, iar intampinarea depusa in cauza  nu se refera la obiectul actiunii din speta si este semnata de catre o alta persoana care nu este parte in proces, fiind straina de natura pricinii. 
In final, reclamantul sustine ca sentinta atacata nu respecta cerintele prevazute de art. 261 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ. coroborat cu prev. art. 148 alin. 2, astfel ca este lovita de nulitate.
In drept, se invoca dispozitiile art. 1-15 din Legea nr. 554/2004, art. 6 alin.1 din Legea nr. 30/1994 si art. 304 alin. 5,6,7,8 si 9 C.pr.civ., coroborate cu prev. art. 1,20,31,124 din Constitutia Romaniei.
Intimatul PRIMARUL COMUNEI PLOPIS a depus intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea recursului ca neintemeiat. In sustinerea pozitiei sale, intimatul arata ca reclamantul nu depus actele necesare in sustinerea cererii sale, astfel ca in mod legal membrii comisiei locale de fond funciar au propus pentru invalidare suprafata de teren forestier solicitata de reclamant. Mai mult, prin adresa nr. 717/24.03.2006 i s-a solicitat reclamantului dovedirea dreptului sau de proprietate asupra terenului revendicat, deoarece din actele detinute de catre Primaria Plopis la nr.topo. respectiv nu exista teren cu vegetatie forestiera. In concluzie, intimatul apreciaza ca i-a furnizat reclamantului informatiile solicitate.
Analizand recursul formulat, Curtea retine urmatoarele : 
Aspectele invocate de catre recurent in sustinerea caii de atac declarate sunt apreciate ca fiind neintemeiate. Astfel, legat de procedura de citare a carei nerespectare ar avea drept consecinta casarea sentintei recurate, contrar celor sustinute de catre recurent, acesta a fost legal citat pentru termenul din data de 17.01.2011. La dosarul de fond se afla dovada de indeplinire a procedurii de citare semnata de catre sotia recurentului reclamant.
Cu privire la modul de solutionare a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Plopis instanta de recurs apreciaza solutia pronuntata de catre prima instanta ca fiind pe deplin legala si temeinica. Astfel, prin sentinta civila nr.1729/06.09.2007 a Tribunalului Salaj Consiliul Local Plopis a fost obligat sa furnizeze acestuia informatii publice pe cheltuiala reclamantului, referitoare la cine si pe baza carui titlu foloseste padurea urbariala inscrisa in CF 1062, nr.cad.11 Plopis incepand cu anul 1990 si la cine si in temeiul carui act juridic a transformat terenul cu vegetatie forestiera in alta categorie de teren.
Conform art.24 alin.2 din Legea nr.554/2004, pe care isi intemeiaza actiunea reclamantul, in cazul in care terenul de executare a hotararii definitive si irevocabile, nu este respectat se aplica conducatorului autoritatii publice  sau dupa caz persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere. Conform acestui text de lege doar conducatorul unitatii sau persoana obligata in sensul prev.art.116 alin.1 din Legea nr.554/2004 poate fi sanctionata cu amenda pentru neexecutarea obligatiei impuse prin hotarare. Reclamantul a chemat in judecata Primaria comunei Plopis, entitate care nu are calitate procesuala pasiva pentru a fi sanctionata pecuniar, motiv pentru care in mod legal si temeinic a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre instanta din oficiu.
Mai mult decat atat, Primaria Comunei Plopis nu are nici capacitate procesuala de folosinta deoarece Legea Administratiei Publice Locale 215/2001 nu confera primariei personalitate juridica sau statut de organ al administratiei publice locale, ci doar de simplu aparat de lucru in subordinea primarului.
Pentru aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.p.c. instanta va respinge recursul declarat de reclamantul S.F. impotriva sentintei civile nr. 403 din 27.01.2011 a Tribunalului Salaj, pe care o mentine in intregime. (Judecator Axente Irinel Andrei)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice; Amenzi

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011