Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei

(Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice; Salarizare | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila,de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3451 din 3 mai 2012

Prin sentinta civila nr. 101/31.01.2012, a Tribunalului Bistrita-Nasaud s-a admis actiunea formulata de reclamanta S.O. in contradictoriu cu paratii PRIMARUL COMUNEI SIEUT si COMUNA SIEUT prin primar, si in consecinta, s-a anulat, ca nelegal actul administrativ - Dispozitia nr.7 din 4.02.2011 emisa de paratul Primarul comunei Sieut in ceea ce o priveste pe reclamanta; au fost obligati paratii in solidar sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 400 lei.
Tribunalul Bistrita-Nasaud a apreciat ca dispozitia de imputare trebuia sa indeplineasca conditiile specifice de fond si forma ale actului administrativ individual, sa arate temeiul legal si factual al emiterii actului, sa individualizeze suma de plata precum si functionarul public caruia trebuia sa i se impute.
Dispozitia de imputare contestata mentioneaza ca se imputa sumele acordate nelegal care au fost constatate de camera de Conturi a jud.Bistrita-Nasaud. In conditiile in care procesul verbal si decizia care au stat la baza emiterii dispozitieia tacate nu i-au fost comunicate reclamantului si deci, nu ii sunt opozabile in anexa la dispozitia de imputare trebuiau individualizate sumele platite nelegal atat ca si natura cat si ca si cuantum.
Prin urmare, instanta de fond in conformitate cu art.85 si 109 din Legea 188/1999 raportat la art.18 din Legea 554/2004 a dispus anularea dispozitiei de imputare.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Comuna Sieut si Primarul comunei Sieut solicitand modificarea in totalitate a sentintei cu consecinta respingerii cererii formulata de reclamanta S.O.. In cazul de fata, apreciaza recurentul nu se imputa vreo paguba patrimoniala nefiind vorba de daune cauzate angajatorului de catre angajat si se doreste recuperarea unor sume de bani acordate initial in mod nelegal, iar suma nedatorata are la baza constatarile facute de Curtea de Conturi.
Intimata S.O. a depus intampinare solicitand in principal constatarea nulitatii recursului dat fiind incidenta prevederilor art.302/1 lit.c si ale art.303 alin.1 si 306 alin.1 C.proc.civ., iar in subsidiar respingerea recursului ca nefondat cu cheltuieli de judecata.
Se sustine ca recursul nu este motivat deoarece recurentii s-au raportat prin criticile aduse la o cu totul alta sentinta iar in ceea ce priveste motivele de recurs, recurenta nu a motivat recursul prin declaratia sa. Pe fondul recursului se sustine ca acordul colectiv a dobandit putere de lege, nu s-a constatat nulitatea clauzelor contractuale si de altfel atributiile Curtii de Conturi nu se circumscriu la a declara modul unilateral ca acte juridice incheiate de terte persoane.
Dispozitia atacata nu are exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca un titlu executor si nu contine elementele necesare pentru a se putea efectua un control judecatoresc eficace.
In ceea ce priveste exceptia nulitatii recursului, aceasta a fost respinsa in sedinta publica din 3 mai 2012.
Asupra recursului, Curtea va retine urmatoarele:
Sub aspectul criticilor deduse de catre recurenta, Curtea constata ca aspectele semnalate si retinute de catre instanta de fond nu au fost atacate de reclamant nici pe cale directa prin intentarea unui contencios de legalitate impotriva deciziei Curtii de Conturi si nici pe calea prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 in litigiul pendinte.
Astfel, premisa emiterii actului administrativ in cauza pendinte este data de retinerea incidentei art. 33 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi cu modificarile si completarile ulterioare.
 Astfel, conform acestui text legal, in situatiile in care organele de audit extern ale Curtii de Conturi constata existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, comunica conducerii entitatii publice auditate aceasta stare de fapt iar stabilirea intinderii prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia devin obligatie a conducerii entitatii auditate.
Asa fiind, in aplicarea acestor dispozitii legale  si cu trimitere  la dispozitiile art. 84 alin. 1 lit. b din Legea privind Statutul functionarilor publici, conducatorul entitatii auditate este obligat sa emita decizie de imputare prin care sa stabileasca in concret suma de recuperat de la functionarul public care prin premisa a beneficiat necuvenit de sumele stabilite pe calea controlului si care au fost acordate fara temei legal.
Din aceasta perspectiva, Curtea nu poate retine ca motiv de nelegalitate a actului administrativ de imputare aspectul formal retinut de instanta de fond, respectiv acela al emiterii unei act colectiv de imputare pentru mai multi functionari nu are relevanta de vreme ce din Anexa nr. 1 rezulta in mod foarte clar suma imputata.
Imprejurarea ca actele premergatoare emiterii dispozitiei de imputare  nu au fost comunicate reclamantei nu conduce la retinerea nelegalitatii acesteia caci reclamantul, in calitate de tert fata de aceste acte administrative, are la indemana posibilitatea de a le contesta fie pe calea prevazuta la art. 4 din Legea contenciosului administrativ fie pe calea prevazuta la art. 1 alin. 1 si 2 coroborat cu art. 8 alin. 1 din aceeasi lege.
Pe cale de consecinta, din aceasta perspectiva conducerea unitatii auditate, in ipoteza in care actul de control nu este atacat sau anulat, ii ramane conform art. 33 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 doar obligatia de a stabili intinderea prejudiciului si persoana raspunzatoare recurgand la mijloacele legale pentru recuperarea acestuia.
Dincolo de aceste consideratii, Curtea observa ca apararile reclamantei conform carora sumele de bani de care a beneficiat acesta nu s-au datorat deoarece contractul colectiv de munca ori acordul colectiv din cadrul unitatilor publice prin care se stabilesc drepturi salariale nu pot infrange dispozitiile legale, acestea fiind unica baza legala de stabilire a indemnizatiei si a celorlalte drepturi de natura salariala, Curtea retine ca aceste aparari sunt neintemeiate.
Imprejurarea ca printr-un acord colectiv de munca se stabilesc pe baza de negociere alte drepturi de natura salariala ori se majoreaza drepturile in afara ori peste limitele  prevazute de lege nu pot fi opuse cu succes tertilor, si in principal organelor de control administrativ extern de audit financiar. In acelasi timp si pe baza aceleasi ratiuni o atare conventie nu poate fi opusa cu succes nici instantei judecatoresti.
Din aceasta perspectiva, Curtea retine ca sentinta atacata este legala si temeinica, instanta de fond aplicand si interpretand corect dispozitiile legale pertinente incidente in materie.
Fata de cele ce preceda, Curtea aplicarea art. 109 din Legea nr. 188/1999 rap. la art. 20 alin. 3 din legea nr. 554/2004 corelat cu art. 312 C.pr.civ. va admite recursul declarat de COMUNA SIEUT  si PRIMARUL COMUNEI SIEUT impotriva sentintei civile nr. 101 din 31.01.2012, a Tribunalului Bistrita-Nasaud, pe care o va modifica in sensul ca va respinge cererea reclamantei S.O.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice; Salarizare

Anulare act administrativ - Sentinta civila nr. 697 din data de 15.09.2015
Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011