InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Neacordarea indemnizatiei cuvenite presedintelui Asociatiei de proprietari

(Decizie nr. 52 din data de 30.01.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Indemnizatii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra recursului civil de fata constata:
Prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis actiunea formulata de reclamanta P. M. impotriva paratei Asociatia de Proprietari Sibiu, parata fiind obligata sa-i plateasca reclamantei indemnizatia de 2352 lei actualizata pana la data platii efective, pentru perioada iulie 2010-februarie 2011, precum si cheltuieli de judecata in cuantum de 1402 lei.
Pentru a hotari astfel instanta retine:
Potrivit art. 32 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari :(1) Presedintele asociatiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli. (2) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari prevede de asemenea la ultimul aliniat din art.18 ca presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat pe baza de contract de mandat, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului Fiscal.
In speta prin procesul verbal al Adunarii Generale al paratei din 8 IV 2009 s-a hotarat majorarea indemnizatiei pentru presedinte, care atunci era chiar reclamanta cu 0,80 lei ron pentru fiecare apartament, asa incat la suma initiala de 189 lei s-a adaugat 161 lei , asa ca indemnizatia bruta lunara a acesteia este de 350 lei, iar cea neta 294 lei. Cu toate ca nu se dispusese revocarea sa in perioada VII XII 2010 , I II 2011 reclamantei nu i s-a platit indemnizatia in calitatea sa de presedinte  asa cum reiese din statele de salarii de la dosar ( filele 58 66 ), prejudiciul fiind de 2352 lei.
Opozitia la plata reiese cu prisosinta din procesul verbal incheiat la 6 VI 2012 sub cuvant ca in perioada de conducere reclamanta si a insusit taxele de intretinere de la sase proprietari si astfel s-a ajuns ca acestia sa plateasca de doua ori taxele, ei fiind enumerati in anexa actului ( fila 28 dosar ).
Parata nu i a imputat insa reclamantei vreo suma de bani, iar procesul verbal al adunarii generale din 8 IV 2009 nu a fost desfiintat pe cale judiciara , validitatea sa fiind consfintita si prin aceea ca parata a acceptat pana in luna VI 2010 sa i plateasca reclamantei indemnizatia. Validitatea actului din 8 IV 2009 denota din imputernicirile acordate de membrii asociatiei pentru reclamanta pentru calitatea de presedinte a acesteia, toti semnatarii ( filele 73 129 dosar ) cunoscand ca la 8 IV 2009 se va desfasura Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari .
Datoriile personale ale reclamantei catre parata si incasarea fara chitanta a unor sume de la proprietari pentru taxe sunt evocate in depozitiile martorilor V. M. si T. A.
Aceste imputerniciri date la 7 IV 2009 coroborate cu procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari constituie mandatul in baza caruia s-au efectuat platile indemnizatiei. Dealtfel uzual in practica platile catre presedintii asociatiilor de proprietari se realizeaza in temeiul hotararii adunarii generale fara a fi urmate de perfectarea unui contract de mandat propriu zis.
Anterior nu a existat vreun proces direct intre aceleasi parti , asa incat un lucru judecat nu poate fi antamat in cauza.
Ca atare pentru repararea prejudiciului cauzat , in conditiile in care reclamanta a prestat activitate , fara ca pana azi sa fie sanctionata penal , disciplinar , civil pentru daunele cauzate asociatiei de proprietari urmeaza a se obliga parata sa plateasca reclamantei indemnizatia de 2352 lei actualizata pana la momentul platii efective, suma reprezentand perioada VII 2010 II 2011.
Fiind in culpa procesuala, parata va fi tinuta sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 1402 lei, care defalcat reprezinta 1200 lei onorariu avocatial , diferenta constand in timbraj, potrivit art. 274 din CPC .
Impotriva acestei hotarari parata a declarat recurs in termen, motivat, legal timbrat, solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul respingerii actiunii cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.
Din motivarea recursului se retine ca sentinta recurata este nelegala si netemeinica intrucat desi instanta de fond retine ca au existat grave neintelegeri intre presedinta si membrii Asociatiei si ca aceasta a prejudiciat asociatia, totusi obliga asociatia la plata indemnizatiei.
Un alt motiv de recurs vizeaza cheltuielile de judecata in acceptiunea recurentei ca fiind excesiv de mari, acestea reprezentand 60-70% din valoarea pretentiilor.
Recursul nu a fost motivat in drept.
Intimata solicita respingerea recursului cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata intrucat instanta de fond, in mod corect a retinut ca intimata a detinut functia de presedinte al Asociatiei de Proprietari Sibiu, functie detinuta pana la 08.06.2011 cand a fost revocata din functie iar pentru perioada iulie-decembrie 2010 si ianuarie-februarie 2011 nu a beneficiat de indemnizatia stabilita.
Analizand sentinta atacata sub aspectul motivelor invocate si in conditiile art.3041 C. pr. civila, tribunalul constata ca nefondat recursul declarat pentru urmatoarele considerente:
Instanta a fost investita cu o actiune in pretentii, decurgand dintr-un contract de mandat.
Instanta de fond, fata de probele administrate a retinut in mod corect ca Asociatia de Proprietari pentru o anumita perioada nu i-a platit reclamantei indemnizatia cuvenita, imprejurare necontestata de altfel.
In atare situatie, sustinerile recurentei privind neintelegerile dintre parti, ori eventualul prejudiciu cauzat societatii de catre presedintele asociatiei nu pot fi retinute, intrucat Asociatia nu a solicitat revocarea mandatului pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor stabilite prin contract, iar procesul-verbal al Adunarii Generale din 8.IV.2009 este valid, nu s-a cerut si nici nu s-a constatat nulitatea acestuia.
Al doilea motiv de recurs, vizand cheltuielile de judecata este nefondat, intrucat c/val. onorariului avocatial se apreciaza in conditiile art.274(3) C. pr. civila si nicidecum fata de admiterea in tot sau in parte a unei actiuni, cand intr-adevar taxa de timbru va fi acordata proportional cu admiterea actiunii, nu si onorariul avocatului.
De altfel, recurenta desi critica hotararea instantei de fond pentru nelegalitate si netemeinicie nu motiveaza in drept recursul declarat si nici nu precizeaza care este motivul ce ar putea aduce modificarea in tot a hotararii primei instante in conditiile expres prevazute de art.304 C. pr. civila.
Pentru considerentele expuse in conditiile art.312(1) C. pr. civila recursul astfel cum a fost formulat va fi respins ca nefondat.
Conform art.274 C. pr. civila, recurenta va fi obligata sa plateasca intimatei suma de 1200 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial justificat prin chitanta depusa la fila 13 dosar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Indemnizatii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017