Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Agnita

succesiune

(Sentinta civila nr. 344 din data de 19.06.2012 pronuntata de Judecatoria Agnita)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Agnita | Jurisprudenta Judecatoria Agnita

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti sub dosar nr. 6570/302/2008, reclamanta .. a chemat in judecata pe paratul STATUL ROMAN prin Ministerul Economiei si Finantelor, solicitand sa se dispuna urmatoarele:
1. deschiderea succesiunii de pe urma defunctei .. (nascuta ..) JOSEFINA, decedata la data de … si constatarea succesiunii vacante;
2. constatarea calitatii de mostenitor a statului ca beneficiar al succesiunii vacante;
3. pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare cu privire la imobilul teren si constructie in suprafata de 300 mp situat in ….
In motivare, reclamanta a aratat ca la data de 12.05.1969 autorul ei, .. a cumparat cu chitanta sub semnatura privata, de la defuncta .. (nascuta ..) J… imobilul teren si constructie situat in …., platind integral pretul de 20.000 lei, imobil detinut de catre aceasta din urma in baza contractului de vanzare-cumparare transcris la Tribunalul … prin procesul-verbal nr. 36578/19.10.1928 si transcris in registrul de transcriptiuni sub nr. 18675/19.10.1928.
Incepand de la acea data autorul reclamantei si, ulterior reclamanta, s-au comportat ca buni proprietari, achitand taxele si impozitele aferente la zi, facand acte de administrare si de conservare.
La data de 29.12.1986 vanzatoarea .. a decedat, in urma acesteia neramanand niciun mostenitor. Pana in prezent nu s-a deschis succesiunea de pe urma defunctei ….
In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1073-1077 C.civ., art. 652, 680, 891 si 902 C.civ..
In probatiune au fost depuse urmatoarele inscrisuri: copie chitanta din 12.05.1961 (f. 6 dos. Jud. Sector 5), certificat de mostenitor nr. 87/31.10.2005 (f. 7 dos. Jud. Sector 5), act de vanzare-cumparare (f. 8-11 dos. Jud. Sector 5), procura de administrare (f. 12 dos. Jud. Sector 5), copie certificat de deces al defunctei .. (f. 13 dos. Jud. Sector 5), adresa nr. 450/10.04.2008 emisa de Consiliul Local al Orasului .. (f. 14 dos. Jud. Sector 5), adresa nr. 721/20.03.2007 emisa de Camera Notarilor Publici . (f. 15 dos. Jud. Sector 5), certificat de atestare fiscala (f. 16 dos. Jud. Sector 5).
Actiunea a fost legal timbrata potrivit dovezilor anulate si atasate la dosarul cauzei ( f. 17, 18 dos. Jud. Sector 5).
La data de 16.09.2008 paratul STATUL ROMAN prin Ministerul Economiei si Finantelor a depus la dosar intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei … exceptia inadmisibilitatii pe capatul de cerere prin care reclamanta solicita instantei sa se constate existenta vacantei succesorale de pe urma defunctei Roth Josefina si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a STATULUI ROMAN.
In motivarea exceptiei inadmisibilitatii, paratul a sustinut ca procedura succesorala ce are ca obiect constatarea vacantei succesorale este intotdeauna necontencioasa iar legea instituie o procedura administrativa prealabila obligatorie pentru care prevede o competenta speciala in favoarea notarilor publici. In drept, s-au invocat prevederile art. 680 C.civ., art. 31 C.p.c., Legea 36/1995 si Regulamentul de aplicare al acestei legi.
In motivarea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a STATULUI ROMAN prin Ministerul Economiei si Finantelor, paratul a sustinut ca reclamanta nu a facut dovada ca ultimul proprietar al imobilului in litigiu este STATUL ROMAN, acesta neavand prin urmare  calitatea de promitent-vanzator. In drept, s-au invocat prevederile art. 25 si art. 37 alin. 1  din Decretul nr. 31/1954.
Prin Sentinta civila nr. 6493/17.09.2008 pronuntata de Judecatoria .. Bucuresti, s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Agnita.
Impotriva Sentintei civile nr. 6493/17.09.2008 pronuntata de Judecatoria … Bucuresti, sectia a II-a civila s-a declarat recurs care, prin Decizia civila nr. 148 R/23.01.2009 a Tribunalului Bucuresti sectia a IV-a civila a fost respins ca nefondat.
In fata Judecatoriei Agnita, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, proba cu 2 martori, expertiza extrajudiciara tehnica imobiliara, efectuarea de adrese catre Camera Notarilor Alba Iulia, Primaria ..Bucuresti.
A mai depus reclamanta in probatiune certificate de atestare fiscala (f. 30, 40), adresa O.C.P.I. Sector 5 Bucuresti (f. 39), adresa D.G.F.P. Bucuresti (f. 144), Adresa B.N.P. Barbu Lenuta Agnita (f. 145), certificat de vacanta succesorala (f. 171).
Instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, proba cu 2 martori, expertiza extrajudiciara tehnica imobiliara, efectuarea adreselor solicitate               (f. 17).
Din oficiu, s-a efectuat adresa catre OCPI Sector 5 Bucuresti.
La data de 27.09.2011 paratul STATUL ROMAN prin Ministerul Finantelor Publice prin  Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii civile ca inadmisibila, nelegala si neintemeiata si cerere reconventionala prin care a solicitat a se constata ca exista mostenire vacanta dupa defuncta …, ca masa succesorala se compune din imobilele situate in Bucuresti, .. ca Statul Roman culege mostenirea vacanta prin efectul legii si sa se dispuna intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor ce figureaza in registrul de transcriptiuni sub nr. 18675/19.10.1928. (f. 148).
In motivarea intampinarii, parata a  sustinut ca actul prezentat de reclamanta intitulat „chitanta” nu indeplineste conditiile de valabilitate cerute de lege si ca tagaduieste acest inscris si semnatura defunctei …, nascuta ..
In motivarea cererii reconventionale, paratul a aratat ca se impune constatarea succesiunii vacante dupa proprietarul tabular, care a decedat fara mostenitori.
In drept, s-au invocat art. 477, 650, 651 si 680  C. civ.,  art. 177-184 C pr.civ., OUG nr. 14/2007, art. 7, art. 111 din Legea nr. 213/1998.
Ca urmare a desfasurarii procedurii succesorale in fata B.N.P. Barbu Lenuta Agnita, finalizata prin eliberarea certificatului de vacanta succesorala, partile au depus note de sedinta astfel:
Paratul STATUL ROMAN a sustinut (f. 177) ca a ramas fara obiect primul petit formulat de reclamanta.
In privinta celui de-al treilea petit s-a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Agnita. In motivare, s-a sustinut ca Judecatoria … Bucuresti este competenta in solutionarea litigiului conform art. 5 C.p.c.
Cu referire la acelasi petit s-a invocat exceptia tardivitatii sustinandu-se ca termenul de prescriptie a dreptului la actiune al reclamantei a inceput sa curga la data de 12.05.1961 cand aceasta trebuia si putea sa cunoasca paguba cauzata. In drept, s-au invocat prevederile art. 1, 3 si 8 din Decretul nr. 167/1958, art. 2517, 2523 si 2529 din Noul Cod Civil
Pe fond, s-a sustinut ca inscrisul numit „chitanta” incheiat la data de 12.05.1961 nu constituie un act in sensul art. 1191 C.civ si nu este semnat de defuncta …. intrucat respectiva semnatura difera de cele prezente pe procura si contractul de vanzare-cumparare depuse la dosar.
Reclamanta … a sustinut ca primele 2 petite formulate initial au ramas fara obiect ca urmare a eliberarii certificatului de vacanta succesorala iar cu privire la cel de-al treilea petit s-a solicitat admiterea pentru motivele invocate in cererea introductiva de instanta. (f. 192).
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma probelor administrate, instanta retine urmatoarele:
1. asupra exceptiei necompetentei teritoriale
Conform art. 14 C.p.c., cererile privitoare la mostenire sunt de competenta teritoriala exclusiva a instantei de la ultimul domiciliu al defunctului, indiferent de domiciliul paratului ori de locul situarii imobilului care ar face obiectul succesiunii.
In baza art. 17 C.p.c., cererile accesorii si incidentale sunt de competenta instantei competente sa judece cererile principale
In cauza de fata, petitul principal formulat initial a fost constatarea vacantei succesorale de pe urma defunctei …., cu ultimul domiciliul in Agnita.
Astfel, conform art. 14 si 17 C.p.c., in considerarea petitului principal formulat de reclamanta, competenta solutionarii tuturor petitelor formulate apartine Judecatoriei Agnita.
De altfel, in acelasi sens a fost dispusa deja, in mod corect, prin Sentinta civila nr. 6493/17.09.2008 pronuntata de Judecatoria … Bucuresti, irevocabila prin Decizia civila nr. 148 R/23.01.2009 a Tribunalului Bucuresti, declinarea competentei de solutionare in favoarea Judecatoriei Agnita.
Aceasta competenta ramane castigata, in temeiul prorogarii legale de competenta, indiferent de solutia care ar urma sa se pronunte asupra petitului principal, in concret chiar daca respectivul petit ar ramane fara obiect pe parcursul procesului.
In consecinta, instanta va respinge, ca nefondata, exceptia necompetentei teritoriale invocata de paratul STATUL ROMAN prin M. F. P. prin  D. G. F. P. Sibiu.
2. asupra exceptiei tardivitatii
In motivarea exceptiei invocate, paratul STATUL ROMAN prin M. F. P. prin  D. G. F. P. Sibiu a invocat temeiuri legale inaplicabile in cauze de fata, intrucat, pe de o parte obiectul prezentului litigiu nu are nicio legatura cu raspunderea civila delictuala iar pe de alta parte in cauza de fata, raportat la data antecontractului invocat – 12.05.1961, nu este aplicabil Noul Cod Civil.
In temeiul art. 3 si 7 din Decretul 167/1958, obligatia promitentului vanzator se stinge la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, care incepe sa curga de la data incheierii antecontractului de vanzare-cumparare.
Insa, conform art. 16 al. 1 din Decretul 167/1958, recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, efectuata de catre cel in folosul caruia curge prescriptia, intrerupe cursul prescriptiei.
In cauza de fata, din declaratiile martorilor ascultati (f. 28, 29) rezulta ca, dupa incheierea conventiei din data de 12.05.1961 si pana in prezent, reclamanta a fost si continua sa fie in posesia imobilului care a facut obiectul conventie, achitand impozitele si taxele aferente, fara a fi tulburata nici de defuncta …. si nici de STATUL ROMAN.
In consecinta, termenul de prescriptie nici nu a inceput sa curga anterior formularii cereri introductive de instanta.
Astfel, instanta va respinge, ca nefondata, exceptia tardivitatii invocata de paratul STATUL ROMAN prin M. F. P. prin  D. G. F. P. Sibiu.
3. asupra exceptiei lisei calitatii procesuale pasive
In motivarea exceptiei invocate, paratul STATUL ROMAN prin M. F. P. a invocat faptul ca ultimul proprietar al imobilului in litigiu nu este STATUL ROMAN, acesta neavand prin urmare calitatea de promitent-vanzator.
In speta, potrivit certificatului de succesiune vacanta nr. 45/10.04.2012 eliberat de B.N.P. …. Agnita, STATUL ROMAN este unic succesor al defunctei … iar masa succesorala este compusa din imobilul in litigiu situat in Bucuresti, …... 
Ca urmare, pe data deschiderii succesiunii, obligatia defunctei Roth Josephina in calitate de promitent-vanzator conform antecontractului invocat de reclamanta se transmite, conform art. 680 C.civ., in patrimoniul STATULUI ROMAN.
In aceste conditii, paratul STATUL ROMAN are calitatea de subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii si, in mod subsecvent, calitate procesuala pasiva in prezentul litigiu.
Astfel, instanta va respinge, ca nefondata, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratul STATUL ROMAN prin M. F. P..
4. asupra exceptiei inadmisibilitatii
In motivarea exceptiei invocate, paratul STATUL ROMAN prin M. F. P. a invocat faptul ca reclamata trebuia sa urmeze in prealabil procedura notariala de constatare a vacantei succesorale.
In primul rand, procedura notariala de constatare a vacantei succesorale nu este o procedura prealabila obligatorie, instanta judecatoreasca avand competenta si chiar obligatia, atat prin raportare la prevederile Legii nr. 36/1995 cat si cu referire la art. 6 din CEDO, de a statua asupra cererii de constatare a unei succesiuni vacante.
In al doilea rand, in speta de fata, la momentul pronuntarii prezentei hotarari, a fost deja eliberat un certificat de vacanta succesorala.
In concluzie, instanta va respinge, ca nefondata, exceptia inadmisibilitatii invocata de paratul STATUL ROMAN prin M. F. P..
5. asupra fondului cauzei
In fapt, conform unui inscris sub semnatura privata datat din 12.05.1961 (f. 6 dos. Jud. ..), numitii …. (nascuta ..) si … au consemnat faptul ca cea dintai a primit de la cel din urma suma de 20.000 lei ca pret al casei si terenului de 300 mp. din Bucuresti, …
Imobilul fusese dobandit de … (nascuta …) prin contractul  de vanzare-cumparare din data de 19.10.1928, autentificat si transcris in registrul de transcriptiuni la un moment la care locatia administrativa era str. … nr. 15 (f. 8-11 dos. Jud. Sector 5, f. 62-76).
Dupa incheierea conventiei sus-mentionate, … a achitat taxele si impozitele imobilului care a facut obiectul intelegerii, fiind titular de rol fiscal alaturi de … (f. 16 dos. Jud. Sector 5, f 40) si a locuit in respectivul imobil (f. 28).
… (nascuta …) a decedat la data de 29.12.1986 (f. 13 dos. Jud. Sector 5). Defuncta nu a avut succesori (f. 14 dos. Jud…).
Partea co-contractanta … a decedat la data de 13.10.2005 iar reclamanta …. este unicul sau mostenitor (f. 7 dos. Jud. …). Dupa decesul acestuia, in imobilul care a facut obiectul conventiei din data de 12.05.1961 a locuit reclamanta. De la incheierea conventiei nu a existat nicio alta persoana decat reclamanta si familia sa care sa pretinda vreun drept asupra imobilului in discutie iar familia reclamantei este cunoscuta in comunitate drept titulara a dreptului de proprietate asupra imobilului (f. 28, 29).
Imobilul care a facut obiectul conventiei din data de 12.05.1961 a fost identificat printr-o expertiza extrajudiciara, intocmita de expert …, ca fiind situat administrativ in Bucuresti, str. Peleaga, nr. 36, Sector 5 si alcatuit din teren in suprafata de 345,74 mp, locuinta parter, locuinta anexa parter, bucatarie anexa parter si magazie (f. 78-109).
Potrivit certificatului de sarcini comunicat de O.C.P.I. Bucuresti – Serviciul Publicitate Imobiliara Sector 5, pe numele … (casatorita…) pentru imobilul din Bucuresti, str. Peleaga, nr. 36 (fosta Nae Dumitrescu nr. 15) sector 5 nu au fost identificate sarcini (f. 188).
In drept, dupa abrogarea Legii 58/1974, fiind inlaturata interdictia dobandirii terenurilor in alt mod decat prin succesiune legala, posesorii acestora au devenit indreptatiti potrivit art. 12 din Decretul 144/1958 (abrogat prin art. 41 din Legea 50/1991) sa solicite pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract – ca modalitate de executare in natura a obligatiei de a face, respectiv de a incheia in conditiile anterior convenite un anumit contract.
Potrivit doctrinei si practicii judiciare constante, in baza prevederilor art. 1073 si 1077 din vechiul Cod civil care consacra principiile executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a prejudiciilor cauzate prin neexecutarea obligatiilor asumate, s-a stabilit ca este admisibila actiunea in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare daca: exista un antecontract valabil incheiat, exista refuzul uneia din parti de a autentifica actul de instrainare, partea solicitanta si-a indeplinit obligatiile asumate prin antecontract, promitentul-vanzator este proprietar al bunului vandut iar promitentul-cumparator nu e incapabil de a dobandi acel bun la data pronuntarii hotararii.
Solutia pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare a unor bunuri imobile a fost consacrata si expres prin art.5 alin.2 Titlul X din Legea 247/2005 si art. 896 din Noul Cod Civil.
Conform art. 680 C.civ., in lipsa oricaror mostenitori, bunurile ramase de pe urma defunctului trec in patrimoniul STATULUI ROMAN.
In speta de fata, avand in vedere situatia de fapt retinuta mai sus rezulta ca defunctii Roth Josephina (nascuta …) si … au incheiat la data de 12.05.1961 un antecontract de vanzare-cumparare privind imobilul situat administrativ in Bucuresti, …, (fosta Nae Dumitrescu nr. 15) Sector 5, cu componenta teren si constructii astfel cum a fost identificata prin raportul de expertiza extrajudiciara depus la dosarul cauzei. Apararea paratului STATUL ROMAN in sensul ca semnatura existenta pe inscrisul intocmit la data de 12.05.1961 nu ar apartine defunctei …. (nascuta…) nu a fost dovedita. In acest sens instanta constata ca nu exista o diferenta semnificativa intre semnaturile defunctei prezente pe actul de vanzare-cumparare din 19.10.1928 si procura din data de 18.05.1982 (f. 10, 12 dos. Jud. …) avand in vedere si faptul ca defuncta a dobandit prin casatorie numele de familie …. Totodata, instanta retine faptul ca paratul a inteles sa conteste semnatura doar la finalul procesului prezent, fara a se inscrie eventual in fals.
Paratul STATUL ROMAN este unic succesor al defunctei …. (nascuta Gutt) iar reclamanta este unica succesoare a defunctului …
Pana in prezent, desi pretul vanzarii a fost achitat in intregime (conform inscrisului constatator al antecontractului si declaratiilor martorilor ascultati), nu au fost efectuate formalitatile necesare transferului dreptului de proprietate conform antecontractului mentionat iar paratul STATUL ROMAN refuza intocmirea unui act autentic de vanzare-cumparare conform obligatiei asumate de autorul …. (nascuta …).
In persoana reclamantei nu opereaza nicio incapacitate de a dobandi imobilul in discutie.
In consecinta, instanta va admite in parte actiunea formulata de reclamanta si, in limitele sesizarii, va pronunta prezenta hotarare care va tine loc de act autentic de vanzare-cumparare cu privire la imobilul teren si constructii situat in Bucuresti, … (fosta Nae Dumitrescu nr. 15) sector 5, identificat prin raportul de expertiza extrajudiciara intocmit de expert … si aflat la f. 78-104 dosar.
In mod subsecvent, vor fi respinse, ca ramase fara obiect, celelalte petite ale actiunii principale precum si cererea reconventionala.
In baza art. 274 C.p.c., instanta constata ca paratul STATUL ROMAN nu este in culpa procesuala in sensul fundamentarii cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecata, in conditiile in care doar pe parcursul procesului a devenit proprietar al imobilului in litigiu in urma procedurii notariale a constatarii vacantei succesorale. Ca urmare, va fi respinsa cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata.
Prin incheierea camerei de consiliu din data de 02.09.2011 s-a acordat reclamantei ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar pentru diferenta de timbraj a actiunii, respectiv taxa judiciara de timbru in suma de 13.862 lei si timbru judiciar de 9,4 lei.
Raportat la cele sus-retinute privind culpa procesuala,
Avand in vedere prevederile art. 18 si 502 din OUG 51/2008,
In considerarea situatiei materiale precare a reclamantei astfel cum rezulta din inscrisurile avute in vedere la solutionarea cererii de ajutor public judiciar si a valorii timbrajului datorat,
In salvgardarea dreptului de acces la o instanta consacrat de art. 6 par. 1 din CEDO astfel cum a fost determinat in Jurisprudenta Curtii EDO din cauzele Weissman si altii contra Romaniei (decizia din 28 septembrie 2004 si hotararea din data de 24 mai 2006) si Iorga impotriva Romaniei (hotararea din 25 ianuarie 2007) precum si a dreptului la protectia proprietatii consacrat de art. 1 din Protocolul nr. 1 determinat in Jurisprudenta Curtii EDO din cauzele Strain si altii contra Romaniei si Porteanu contra Romaniei,
Cheltuielile procesuale avansate de stat cu titlul de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata diferentei de timbraj in valoare totala de 13.871,4 lei raman in sarcina acestuia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Furt calificat (art.209 C.pen.) - Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Talharie (art.211 C.p.) - Sentinta penala nr. 19 din data de 21.03.2013
Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1563 din data de 15.12.2011
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1515 din data de 07.12.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1323 din data de 20.10.2011
Anulare act - Sentinta civila nr. 384 din data de 27.01.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 1218 din data de 24.11.2010