Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Agnita

Cerere de reabilitare

(Sentinta civila nr. 31 din data de 06.06.2012 pronuntata de Judecatoria Agnita)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Agnita | Jurisprudenta Judecatoria Agnita

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Agnita la data de 29.05.2011 sub numar dosar 411/174/2012, petentul …., a solicitat reabilitarea cu privire la pedeapsa la care a fost condamnat prin sentinta penala nr. 13 pronuntata la data de 26.02.2008 de Judecatoria Agnita – hotarare judecatoreasca prin care a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani si 8 luni.
 A mai aratat petentul in cerere ca este casatorit, are trei copii majori, are loc de munca, si de la data savarsirii faptelor penale pentru a fost condamnat, nu a mai comis alte infractiuni, avand in prezent o conduita buna in societate.
Cererea formulata de catre petent nu a fost motivata in drept.
Atasat cererii, petentul a depus la dosar xerocopia sentintei penale nr. 13/26.02.2008 pronuntata de Judecatoria Agnita in dosarul penal nr. 514/174/2006 (f.6-10) ramasa definitiva prin decizia penala nr. 168/13.08.2008 a Tribunalului Sibiu – Sectia Penala (f.11-15) la data de 01.09.2008, xerocopia cartii de identitate (f.16), certificatul de cazier judiciar (f.17), xerocopia chitantei seria TS3B nr. 2388935/14.10.2008 emisa de Trezoreria Agnita (f.22) cu care petentul face dovada achitarii cheltuielilor judiciare.
La solicitarea instantei, s-a comunicat la dosarul prezentei cauze, dosarul de fond al Judecatoriei Agnita nr. 514/174/2006 in care a fost pronuntata sentinta penala nr. 13/26.02.2008.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta penala nr. 13/2008 pronuntata la data de 26.02.2008 de Judecatoria Agnita in dosarul penal nr. 514/174/2006, s-a dispus in baza art. 79  alin.1 din O.U.G. nr.195/23002, condamnarea ….., fara antecedente penale, la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80  g/l alcool pur in sange.
In baza art.184 alin.1, 3 si 41 Cod penal, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.
In baza art.184 alin. 2, 4 si 41 Cod penal s-a dispus condamnarea acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa
In baza art.33 lit. a, b si 34 Cod penal s-a dispus ca inculpatul Nitu Ioan sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de  1 an si 2 luni inchisoare, sporita la 1 an si 6 luni inchisoare.
In baza art. 81, 82 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate, pe o perioada de  3 ani si 6 luni, termen de incercare.
In baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatului asupra cauzelor de revocare a beneficiului  suspendarii pedepsei, potrivit art. 83, 84 Cod penal.
In baza art. 71 alin. 2 Cod penal s-a aplicat inculpatului Nitu Ioan pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile, prev. de  art. 64 lit. a-c Cod penal.
In baza art.71 alin.5 Cod penal s-a dispus suspendarea executarii  pedepsei accesorii pe durata suspendarii  executarii pedepsei inchisorii.
In baza art.14, 17, 193 si 346 C.pr.penala, raportat la art.998 si urmatoarele Cod civil, s-a admis cererea partii vatamate …, reprezentata legal de …. si in consecinta, a fost obligat inculpatul la plata sumei totale de 4.260 lei din care 260 lei reprezinta daune materiale si 4.000 lei reprezinta daune morale.
S-a luat act de intelegerea inculpatului …. cu partea vatamata …privind constituirea de parte civila a acesteia din urma, potrivit incheierii nr.258/28.02.2007 – Biroul Notarului Public Moldovan Lenuta, Agnita.
In baza art. 14, 346 si 193 C.pr.pen., rap. la art.998 si urm. Cod civil a fost admisa  cererea  partilor  vatamate  Spitalul Clinic Judetean Sibiu  …si in consecinta, a fost obligat inculpatul la 2.213,03 lei reprezentand cheltuieli servicii medicale acordate partii vatamate …. in favoarea partii civile Spitalul de Pediatrie Sibiu.
A fost obligat inculpatul la 450 lei reprezentand cheltuieli ocazionate cu tratarea partii vatamate Ghera Corina, in favoarea Spitalului Clinic Judetean Sibiu.
In baza art.191 Cod procedura penala, a fost obligat inculpatul  la 400 lei cheltuieli judiciare in favoarea statului, din care 100 lei reprezinta onorariu avocat din oficiu, catre Baroul de Avocati Sibiu.
Sentinta penala nr. 13/26.02.2008 pronuntata de Judecatoria Agnita in dosarul penal nr. 514/174/2006 a fost atacata cu apel de Parchetul de pe langa Judecatoria Agnita.
Prin Decizia penala nr. 13/13.08.2008 a Tribunalului Sibiu s-a dispus admiterea apelului formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Agnita impotriva sentintei penale nr. 13/2008 pronuntata la data de 26.02.2008 de Judecatoria Agnita in dosarul penal nr. 514/174/2006, desfiintarea in parte a acesteia sub aspectul laturii penale, si rejudecand in fond, s-a dispus descontopirea pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului Nitu Ioan, in pedepsele componente de: 1 an si 8 luni inchisoare aplicata pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80  g/l alcool pur in sange prev. de art. 79 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, 1 an inchisoare aplicata pentru infractiunea de vatamare corporala prev. de art. 184 alin. 1, 3, 4 ind. 1 C.pen., 1 an si 2 luni inchisoare pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa prev. de art. 184 alin. 2, 4, 4 ind. 1 C.pen., fiind inlaturat sporul de 4 luni inchisoare.
S-au mentinut pedepsele aplicate inculpatului prin sentinta apelata pentru cele 3 infractiuni, iar in baza art. 33, 34 lit. b) C.pen., s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an si 8 luni inchisoare.
In baza art. 81, 82, 71 alin. 5 C.pen., s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale si accesorii, pe o perioada de 3 ani si 8 luni inchisoare ce constituie termen de incercare.
Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
Hotararea a ramas definitiva la data de 01.09.2008 prin nerecurare.
            Potrivit dispozitiilor art. 86 C.pen., daca condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.pen., el este reabilitat de drept.
Termenul de incercare se socoteste, conform art. 82 alin. 3 C.pen., de la data cand hotararea prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva.
In speta, termenul de incercare a inceput sa curga de la data de 01.09.2008, si raportat la dispozitiile art. 154 C.pen., acesta s-a implinit la data de 30.04.2012. Cererea petentului de constatare a reabilitarii a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Agnita la data de 22.05.2012 – deci dupa implinirea termenului de incercare.
In toata perioada ce reprezinta termen de incercare, astfel cum rezulta din certificatul de cazier judiciar (f.17) condamnatul-petent nu a savarsit din nou o infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.pen.
Fata de cele expuse anterior, cererea petentului apare ca intemeiata, motiv pentru care instanta, avand in vedere dispozitiile legale mentionate, precum si prevederile art. 497, 498 C.pr.pen., va admite cererea formulata de catre petentul ….  si in consecinta, in temeiul art. 86 C.pen. raportat la art. 494 si urmatoarele C.pr.pen., va constata reabilitarea de drept a petentului – condamnat ….., de sub consecintele condamnarii la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare (executarea pedepsei suspendata conditionat pe o perioada de 3 ani si 8 luni – termen de incercare), aplicata prin sentinta penala nr. 13/26.02.2008 pronuntata de Judecatoria Agnita in dosarul penal nr. 514/174/2006, definitiva la data de 01.09.2008, prin decizia penala nr. 168/13.08.2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 514/174/2006.
In conformitate cu prev. art. 502 C.pr.pen., dupa ramanerea definitiva a prezentei, se va face mentiune despre aceasta pe hotararea prin care s-a pronuntat condamnarea mentionata.
In temeiul art.192. alin.3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Furt calificat (art.209 C.pen.) - Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Talharie (art.211 C.p.) - Sentinta penala nr. 19 din data de 21.03.2013
Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006