InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Prevederi legale aplicabile. Conditii

(Sentinta civila nr. 2843 din data de 09.07.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Tip : Sentinta civila
Nr./Data 2843 (09.07.2008)
Dosar nr. 3183/221/2007
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Uzucapiune (Prescripie achizitiva).

Uzucapiune. Zona cu traditie in regim de carte funciara. Curator litis. Cerere amanare avocat.


Pe rol fiind solutionarea actiunii reclamantului L.I. avand ca obiect constatarea dobandirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.
La apelul nominal facut in sedinta publica, in ordinea de pe lista (pozitia 11), la prima strigare se constata lipsa partilor, situatie in care, potrivit prevederilor art. 104 alin. 13 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, aprobat prin HCSM nr. 387/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 958/2005, instanta dispune lasarea dosarului la sfarsitul sedintei cand, dupa o noua strigare, in ordinea listei, se va proceda conform dispozitiilor procedurale.
Reluand cauza la a doua strigare se constata lipsa partilor.
Grefiera de sedinta a facut referatul cauzei aratand ca prezenta cauza a fost repartizata aleatoriu Completului 6 civil-fond funciar-minori (judecator B.E.) dar ca urmare a plecarii d-nei judecator in concediu prenatal, dosarele aflate pe rolul acestui complet au fost repartizate ciclic. Dosarul nr. 3183/221/2007 a fost repartizat C8 civil-fond funciar-minori (judecator Cososchi Sonia).
La termenul trecut cauza a fost amanata pentru a se depune extras CF actualizat si dovezi privind data decesului proprietarilor tabulari.
Reclamantul nu s-a conformat dar reprezentantul acestuia a depus prin registratura instantei o cerere de amanare pe motiv ca este in concediu de odihna si in data de 09.07.2008 este plecat din tara.
Referitor la cererea de amanare: instanta constata ca reprezentantul reclamantului nu a depus nicio dovada in sustinerea afirmatiei potrivit careia ar fi “in concediu de odihna” si plecat din tara. De altfel avocatura este o profesie liberala, avocatii fiind liberi sa-si organizeze activitatea asa cum considera de cuviinta cu conditia sa-si respecte obligatiile prevazute de art. 38 din Legea avocaturii nr. 51/1995, cele prevazute de art. 221 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13/01/2005, cele prevazute in Codul de procedura civila si cele impuse de instanta de judecata.
In speta, instanta constata insa ca desi la termenul trecut (in 06.06.2008) i s-a pus in vedere avocatului reclamantului sa depuna extras CF actualizat si dovezi privind decesul proprietarilor tabulari, in data de 03.07.2008, dupa aproape o luna, acesta a depus la dosar doar o cerere de amanare si nu a facut dovada unor minime demersuri pe care sa le fi facut intre cele doua termene stabilite de instanta.
Deasemenea, desi in prezenta cauza si-a asigurat de mai multe ori substituirea, la acest termen, cand ar fi trebuit sa se conformeze unor dispozitii date de instanta, nici nu s-a prezentat, nici nu a facut dovada imposibilitatii de a se conforma dispozitiilor instantei si nici nu si-a asigurat substituirea.
Avand in vedere aceasta situatie precum si faptul ca in cauza s-au acordat foarte multe termene de judecata, cauza fiind inregistrata in data de 29.06.2007, instanta respinge cererea de amanare, dupa care:
Constatand ca prin Incheierea din data de 27.11.2007 (f.48), instanta initial investita cu solutionarea cauzei a numit curator litis pentru a reprezenta paratii: B.L. , U.T., B.S., M.M. nascuta B., B.R.si B.R., si
avand in vedere Decizia nr. XXXVII/7 mai 2007 data de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitiei care admitand recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au decis ca instantele sunt competente sa numeasca curator special doar in conditiile prevazute de art. 44 alin. (1) din Codul de procedura civila, respectiv: in caz de urgenta cand persoana fizica lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, in caz de conflict de interese intre reprezentant si cel reprezentat sau cand o persoana juridica, chemata sa stea in judecata, nu are reprezentant legal,
avand in vedere ca in considerentele deciziei se arata clar si explicit ca in cazul persoanelor despre care nu exista informatii, competenta de a numi curator special revine autoritatii tutelare,
avand in vedere si faptul ca potrivit prevederilor art. 329 alin. (3) Cod pr. Civila dezlegarea data problemelor de drept de catre Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, este obligatorie pentru instante,
revine asupra dispozitiei de numire a d-lui M.L.in calitate de curator pentru a reprezenta in prezenta procedura paratii: B.L. , U.T. , B.S., M.M. nascuta B., B.R.si B.R. si,
constatand ca in cererea de chemare in judecata s-a mentionat expres ca paratii B.S., B.R.si B.R. sunt decedati si au ca mostenitor pe B. A., instanta, din oficiu invoca exceptia lipsei capacitatii procesuale pasive si avand in vedere prevederile art. 41 alin. (1) Cod pr. Civila si art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954, admite exceptia lipsei capacitatii procesuale pasive.
Constatand in continuare ca reclamantul nu a mai solicitat incuviintarea altor probe, nu s-au formulat obiectiuni la raporul de expertiza, la dosar exista cartea funciara in extenso, iar pozitia reprezentantului reclamantului referitor la conditiile in care solicita uzucapiunea, consemnata in ultimele doua incheieri de sedinta, a fost categorica in sensul ca solicita uzucapiunea in conditiile codului civil, fiind prin urmare evident ca nu intentioneaza sa depuna dovezi privind data decesului proprietarilor tabulari, instanta apreciaza ca dosarul este in stare de judecata.
Vazand ca nu s-a solicitat termen pentru a se depune concluzii scrise, instanta informeaza ca pronuntarea va fi facuta astazi, ora 14.

INSTANTA,
Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
I. Obiectul actiunii si cadrul procesual :
In data de 29.06.2007, s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Deva, sub nr. 3183/221/2007, cererea reclamantului L.I. avand ca obiect constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin efectul posesiei indelungate asupra unei suprafete de 2500 mp teren situat in intravilanul localitatii Certeju de Sus, evidentiat in CF nr. 187/a Varmaga, nr. cadastral 161, 162 si 163.
In data de 16.05.2008, reclamantul si-a precizat actiunea si a solicitat sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra unei suprafete de 9.709 mp (precizarea de la fila 106).
Actiunea a fost timbrata cu 1375 lei (chitantele de la filele 3 si 116), la valoarea estimata de reclamant (22.600 lei).
Initial, reclamantul a indicat in calitate de parati pe P.R., P.R., B.A.,B.E., S.L. in calitate de mostenitori ai proprietarilor tabulari si Consiliul Local Certej.
Deasemenea a solicitat ca pentru proprietarii de carte funciara a caror mostenitori nu se cunosc sa fie numit curator.
La primul termen de judecata recalamantul si-a precizat oral actiunea aratand ca solicita introducerea in cauza in calitate de parati a proprietarilor tabulari B.L. , U.T. , B.S., M.M. nascuta B., B.R.si B.R., cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Varmaga (a se vedea Incheierea de la fila 20).
Prin adresa de la fila 46 Primaria Certeju de Sus a comunicat ca nu detine informatii despre paratii chemati chemati in judecata (adresa de la fila 46).
Instanta initial investita cu solutionarea cauzei a numit curator litis pentru a reprezenta paratii B.L. , U.T. , B.S., M.M. nascuta B., B.R.si B.R., despre care chiar in actiune se afirma ca sunt decedati.
Dupa investirea C8 cu solutionarea cauzei, s-a revenit asupra acestei dispozitii, pentru motivele expuse pe larg in sedinta publica din data de 09.07.2008 si consemnate in practicaua hotararii.
Deasemenea, in privinta paratilor B.S., B.R.si B.R. instanta a constatat ca in cererea introductiva s-a aratat expres ca sunt decedati si au ca mostenitor pe B. A., motiv pentru care a invocat din oficiu exceptia lipsei capacitatii procesuale pasive si avand in vedere prevederile art. 41 alin. (1) Cod pr. Civila si art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954, a admis exceptia.
II. Temeiurile de fapt si de drept ale actiunii:
Expunand situatia de fapt reclamantul a aratat ca este fiul lui L.I.decedat in anul 2003 si al lui L.P.decedata in anul 2004.
In anul 1976, arata reclamantul, parintii acestuia au dobandit in posesie imobiul ce face obiectul litigiului de la B. A., in baza unui contract sub semnatura privata.
Initial actiunea nu a fost motivata in drept.
In sedinta din data de 05.02.2008 instanta avand in vedere Decizia nr. LXXXVI (86)/10.12.2007 a Sectiilor Unite ale ICCJ a pus in discutie temeiul juridic al actiunii, respectiv a pus in vedere reclamantului sa opteze intre uzucapiunea in conditiile Codului civil sau in conditiile Decretului-Lege nr. 115/1938 (a se vedea Incheierea de la fila 64).
Instanta a reiterat solicitarea in sedinta din data de 07.03.2008 (a se vedea incheierea de la fila 79).
In sedinta publica din data de 04.04.2008, dupa ce s-au acordat doua termene, reclamantul si-a precizat actiunea (precizarea de la fila 100) aratand ca isi intemeiaza actiunea pe prevederile art. 20 alin. (3) si pe prevederile art. 26 alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, pe prevederile art. 1895 si 1897 Cod civil. Deasemenea a mai aratat ca posesia a fost inceputa in perioada in care erau in vigoare prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 si a fost continuata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, asttfel incat, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996 se aplica prevederile Codului civil.
Prin urmare, pozitia reclamantului care a avut aparator calificat, a fost in sensul ca doreste sa se constate uzucapiunea in conditiile art. 1895 si 1897 Cod civil (precizarea de la fila 100), care se refera la posesia de scurta durata.
Instanta, avand in vedere Decizia nr. LXXXVI (86)/10.12.2007 a Sectiilor Unite ale ICCJ a continuat sa insiste in privinta temeiului juridic dar la fiecare termen reprezentantul reclamantului a aratat ca isi intemeiaza actiunea pe prevederile codului civil (a se vedea Incheierea de la fila 107 si 118)
In sedinta din data de 16.06.2008 instanta a pus in vedere reprezentantului reclamantului sa faca dovada datei decesului proprietarilor tabulari si a acordat termen in acest sens.
Chiar in acea sedinta reprezentantul reclamantului a aratat din nou ca isi intemeiaza actiunea pe prevederile codului civil (a se vedea Incheierea de la fila 118).
In aceasta situatie, instanta avand in vedere faptul ca procedura civila este guvernata de principiul disponibilitatii, a apreciat ca se impune judecarea cauzei in functie de temeiul indicat de reclamant care a avut aparator calificat, find prin urmare exclus sa se constatate ca a fost in eroare in privinta temeiului juridic al actiunii.
III. Probele administrate:
In probatiune s-au depus copii de pe urmatoarele inscrisuri :
- Adeverinta eliberata de Primaria Certeju de Sus prin care se confirma ca terenul cu nr. cadastral 161, 162, 163 si 164 figureaza in registrul agricol ca fiind in folosinta lui P.R. si P.R.-pozitia 6, vol I-Strainasi, B.A.i, B.E., S.L.E -pozitia 72, vol I, si L.I.-pozitia 15, vol. II (f. 4) ;
- Certificat privind valoarea impozabila a constructiilor (f.5)
- Extras CF 187/a Varmaga (f. 6) ;
- Certificat de deces L.I.(f.7) ;
- Certificat de deces L.P.(f.8)
- Certificat de nastere L.I. (f.9) ;
- Un inscris intitulat « Conventie » datat 28.08.1976 incheiat intre B. A. si L.I.si P.(f.10) ;
- CF 187/a Varmaga (f.89-92)
S-a luat interogatoriu paratei P.R. (f. 19) si au fost audiati martori ale caror declaratii au fost depuse la filele 63 si 78.
Instanta a incuviintat efectuarea unei expertize pentru identificarea terenului.
Raportul a fost depus la filele 82-88 din dosar.
In raportul de expertiza intocmit in cauza, expertul a constatat ca terenul pentru care s-a solicitat sa se constate ca s-a dobandit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii, este situat in localitatea Varmaga si este parte dintr-o suprafata mai mare de teren evidentiat in CF 187/1 Varmaga si care se invecineaza la N-cu U.P. si padure, la E cu drum si padure, la S-drum comunal, la V-cu U.P. si U.E..
Imobilul este evidentiat in CF 187/1 Varmaga, sub nr. ord. A+1, nr. top. 161, cu suprafata tabulara de 267 mp, sub nr. A+2, nr. top. 162 cu suprafata tabulara de 669 mp si sub nr. A+3, nr. top. 163, 164 cu suprafata tabulara totala de 20022 mp.
Expertul a propus comasarea imobilelor de sub A+1, A+2 si A+3, intr-un singur nr. top. 161.162.163.164, cu suprafata reala de 21.014 mp si inscrierea sub A+4, apoi dezmembarea in doua loturi :
- lotul nr. 1-cu o suprafata reala de 9709 mp, cu nr. top. nou 161.162.163.164/1 cu profilul casa, anexe gospodaresti, curte, fanat si padure urmand a fi inscris sub A+5 avand ca proprietar pe L.I. :
- lotul nr. 2- cu o suprafata reala de 11305 mp, cu nr. top. nou 161.162.163. 164/2 cu profilul casa, anexe gospodaresti, curte, fanat si padure, urmand a fi inscris sub A+6 pe vechii proprietari tabulari.
IV. Situatia de fapt retinuta de instanta:
In speta, parintii reclamantului decedati in data de 12.01.2003 (certificatul de deces de la fila 7) si respectiv in data de 26.02.2004 (certificatul de deces de la fila 8) au intrat in folosinta imobilului ca urmare a unei intelegeri consemnate intr-un inscris sub semnatura privata datat 28.08.1976.
Actul a fost incheiat cu B. A., despre care reclamantul afirma, fara a aduce insa vreo dovada in acest sens, desi avea aceasta obligatie in temeiul art. 1169 Cod civil, ca era succesorul a trei dintre coproprietarii tabulari, respectiv B.S., B.R.si B.R..
Conform inscrisului de la fila 10 si declaratiilor martorilor audiati in cauza (f. 63 si 78) parintii reclamantului si apoi si reclamantul, au folosit imobilul incepand din anul 1976.
Prin adeverinta de la fila 4 Primaria Certeju de Sus confirma ca imobilul este folosit de reclamant.
Din analiza cartii funciare (f. 89-92) instanta constata ca in CF 187/a Varmaga sunt inscrise trei imobile respectiv: sub nr. ord. A+1, este inscris imobilul cu nr. top. 161, cu suprafata tabulara de 267 mp, casa si curte intravilan, sub nr. ord. A+2, este inscris imobilul cu nr. top. 162 cu suprafata tabulara de 669 mp, casa si curte, sub nr. A+3, este inscris imobilul cu nr. top.163 in suprafata tabulara de 12.194 mp, arator si imobilul cu nr. top. 164 cu o suprafata tabulara de 7.828 mp, padure.
In privinta terenului, instanta constata ca proprietarii tabulari sunt : U.I., inscris sub B 1 cu o cota de 4/8, B.L. , inscrisa sub B 2 cu o cota de 1/8, B.S., inscris sub B 3 cu o cota de 1/8, M.M., nascuta B., inscrisa sub B 4 cu o cota de 1/8 si B. R., inscrisa sub B 9 cu o cota de 1/8 parte teren
In privinta constructiilor, instanta constata ca sunt coproprietari tabulari : B. R., inscrisa sub B 9 cu o cota de 4/8 din constructii, B.R., inscris sub B 12, sub B 16 si sub B 18 cu o cota totala de 3/8 constructii si P.R., inscrisa sub B 14 cu o cota de 1/8 din constructii.
Din analiza planului de situatie anexa la raportul de expertiza (f. 86) se constata ca parcela identificata de expert ca fiind folosita de reclamant se invecineaza la N-cu U.P., la E cu B.A.i, la S-drum comunal, la V-cu U.P. si U.E..
V. Concluziile instantei :
In tot cursul judecatii, instanta a insistat pentru a clarifica temeiul juridic al actiunii.
Reclamantul si-a exprimat clar si categoric pozitia in sensul ca solicita constatarea uzucapiunii in conditiile arr. 1895 si 1897 din Codului civil.
In speta insa, se constata ca reclamantii au indicat ca moment al inceperii posesiei anul 1976, data confirmata de altfel si de martori.
Asa cum este bine cunoscut, localitatea Varmaga este situata in zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938 act normativ care va ramane in vigoare pana la data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii administrativ-teritoriale (a se vedea in acest sens prevederile art. 69 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996).
Mai mult, prin Decizia nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, Sectiile Unite ale ICCJ au statuat ca in situatia prescriptilor achizitive incepute sub imperiul Decretului - Lege nr. 115/1938 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, asa cum pretinde reclamantul (a se vedea precizarea de la fila 100) actiunile in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune in regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv cele ale Decretului - Lege nr. 115/1938.
V. 1 Cu privire la constatarea uzucapiunii in conditiile Decretului - Lege nr. 115/1938:
In speta, chiar daca am aprecia ca in temeiul art. 84 coroborat cu art. 129 alin. (4) si (5) instantei i-ar fi permis sa aprecieze ca actiunea este intemeiata pe prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938, desi a fost formulata de avocat, se constata ca in speta nu s-a facut dovada indeplinirii conditiilor pentru a se constata uzucapiunea.
Astfel, potrivit prevederilor art. 26 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul intelege sa dispuna de ele.
Potrivit prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cel ce a posedat un bun nemiscator in conditiunile legii, timp de 20 ani, dupa moartea proprietarului inscris in cartea funciara, va putea cere inscrierea dreptului uzucapat.
In speta, asa cum s-a aratat deja mai sus, sunt inscrisi ca proprietari tabulari asupra terenului: U.I., inscris sub B 1 cu o cota de 4/8, B.L. , inscrisa sub B 2 cu o cota de 1/8, B.S., inscris sub B 3 cu o cota de 1/8, M.M., nascuta B., inscrisa sub B 4 cu o cota de 1/8 si B. R., inscrisa sub B 9 cu o cota de 1/8 parte teren
In privinta constructiilor sunt coproprietari tabulari : B. R., inscrisa sub B 9 cu o cota de 4/8 din constructii, B.R., inscris sub B 12, sub B 16 si sub B 18 cu o cota totala de 3/8 constructii si P.R., inscrisa sub B 14 cu o cota de 1/8 din constructii.
Pentru a se putea constata dobandirea dreptului de proprietate in conditiile art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 reclamantul ar fi trebuit sa faca dovada ca toti acesti coproprietari sunt decedati de cel putin 20 de ani.
Reclamantul avand aparator calificat ar fi trebuit sa propuna dovezi in acest sens in conditiile art. 1169 Cod civil si art. 112, 132 si 138 Cod civil.
Cu toate acestea, reclamantul nu a inteles sa faca dovada indeplinirii conditiilor, nici dupa ce instanta i-a pus in vedere si a acordat mai multe termene in acest sens, pozitia sa fiind categorica in sensul ca doreste sa se constate uzucapiunea in conditiile prevazute de codul civil.
Mai mult, chiar a chemat in judecata toti coproprietarii tabulari, in cazul unora chiar alaturi de mostenitorii indicati in actiune.
In concluzie, in speta nu s-a facut dovada indeplinirii cerintelor art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938.
V. 2 Cu privire la constatarea uzucapiunii in conditiile Codului civil:
Instanta nu exclude de plano, aplicarea prevederilor Codului civil, in anumite situatii in care s-ar face dovada imposibilitatii de a identifica in mod real coproprietarii tabulari, in situatiile in care in cartea funciara nu ar figura persoane fizice ci juridice si in orice alte situatii in care obligatiile de probatiune impuse de Decretul-Lege nr. 115/1938, ar fi greu sau chiar imposibil de realizat, situatii care ar echivala cu incalcarea liberului acces la justitie (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului data in Cauza Szwagrun-Baurycza impotriva Poloniei, 24 octombrie 2006, paragr.48- 57 si in Cauza Lupas si altii c. Romaniei, 14 decembrie 2006, paragr. 73-76)
In prezenta cauza insa se constata ca si daca s-ar fi facut dovada ca din motive obiective nu pot fi aplicate prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938, exista impedimente de ordin legal pentru a se constata uzucapiunea chiar si in conditiile Codului civil.
Prin actiunea precizata in cursul judecatii, reclamantul a invocat dobandirea dreptului de proprietate pe calea posesiei de scurta durata (a se vedea precizarea de la fila 100 in care se indica drept temei legal art. 1995 si 1897 Cod civil)..
In privinta uzucapiunii instanta constata ca in Codul civil se prevede un termen de 10-20 de ani, pentru situatiile in care posesia este de buna credinta si fondata pe un just titlu (art. 1894-1899) si un termen de 30 de ani (art. 1890) pentru situatiile in care posesorul nu poate face dovada existentei unui just titlu (buna credinta fiind prezumata, pana la proba contrarie).
Prima conditie care se impune a fi indeplinita pentru a se dobandi dreptul de proprietate in conditiile art. 1895 si art. 1897 din Codul civil este existenta unui just titlu.
In speta, reclamantul a depus la dosar un inscris intitulat « Conventie » datat 28.08.1976 incheiat intre B. A. si L.I.si P.(f.10).
Prin just titlu (justa cauza, potrivit art. 1897 Cod civil), se intelege orice titlu translativ de proprietate, precum vinderea, schimbul, etc, titlu care provine de la un neproprietar.
In cazul in care titlul ar fi valabil, evident ca nu s-ar mai pune problema dobandirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii, temeiul dobandirii dreptului de proprietate constituindu-l conventia in acest caz.
Pe de alta parte, nici titlul nul nu poate servi ca just titlu.
In speta, in anul 1976, erau in vigoare prevederile art. 32 din Legea nr. 58/1974 si prevederile art. 47 din Legea nr. 59/1974 care sanctionau cu nulitatea absoluta instrainarea terenurilor prin acte intre vii, indiferent de forma in care se incheia actul si cu nulitatea absoluta instrainarea constructiilor in alta forma decat prin act autentic.
Prin urmare, in speta reclamantul nu are un just titlu si nu se poate prevala de prevederile art. 1895 si art. 1897 din Codul civil pentru a dobandi dreptul de proprietate prin posesie de scurta durata.
Avand in vedere faptul ca in cererea initiala nu s-a indicat temeiul de drept iar ulterior in cursul judecatii, reclamantul a indicat de mai multe ori, generic, prevederile Codului civil, instanta va analiaza raportat la situatia de fapt expusa si la probele administrate si cerintele uzucapiunii de lunga durata.
Din analiza prevederilor art. 1837-1890 Cod civil, rezulta ca pentru a se dobandi dreptul de proprietate pe calea prescriptiei achizitive de 30 de ani, se impune a se dovedi ca s-a exercitat o posesie reala, respectiv ca posesorul a avut detentia materiala a imobilului (corpus) si s-a comportat ca un adevarat proprietar (animus), o perioada de minim 30 de ani.
Deasemenea, mai este necesar a se dovedi ca posesia a fost utila, respectiv neviciata.
Pentru a nu fi viciata posesia trebuie sa fie continua, publica, pasnica si sa nu fie precara.
Deasemenea posesia nu trebuie sa fie echivoca.
In speta, reclamantul aratat ca parintii sai au intrat in posesie in anul 1976.
Prin Decizia nr. IV/16 ianuarie 2006, Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, au statuat ca in cazul posesiilor incepute inainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, prescriptia achizitiva asupra terenurilor nu a fost intrerupta prin intrarea in vigoare a acestor legi, astfel ca, dupa abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 si Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instantelor de judecata sa constate ca au dobandit dreptul de proprietate privind terenurile respective.
In considerente acestei decizii s-a retinut ca din examinarea dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 si ale art. 44 din Legea nr. 59/1974 rezulta ca intrarea in vigoare a acestor acte normative nu a determinat nici o modificare esentiala asupra cursului posesiilor achizitive incepute anterior.
In speta insa chiar reclamantul afirma clar ca posesia a fost inceputa dupa intrarea in vigoare a legilor nr. 58/1974 si 59/1974, situatie in care, termenul ar fi putut incepe sa curga cel mai devreme de la data abrogarii acestor legi, respectiv la sfarsitul anului 1989.
In concluzie, indiferent de textele de lege care ar putea fi invocate in speta, oricum nu sunt indeplinite cerintele legale pentru a fi dobandit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii.
V. 3 In concluzie:
- Potrivit Deciziei Sectiilor Unite ale ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, in speta erau incidente prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 si ar fi trebuit probat ca au trecut cel putin 20 de ani de la moartea proprietarilor tabulari, timp in care reclamantul (singur sau facand jonctiunea posesiei) a exercitat asupra terenului o posesie apta sa aiba ca finalitate dobandirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii ;
- Reclamantul desi a avut aparator calificat nu a facut dovada indeplinirii cerintelor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 ;
- In speta si daca s-ar fi dovedit imposibilitatea aplicarii prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938, nu sunt indeplinite cerintele nici pentru constatarea uzucapiunii in conditiile codului civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei capacitatii procesuale a paratilor B.S., B.R. si B.R..
Respinge actiunea reclamantului L.I. domiciliat in localitatea ... formulata in contradictoriu cu P.R. si P.R., B.E., B.A. si S.L. nascuta B., domiciliati in localitatea ..., Consilul Local Certeju de Sus cu sediul in localitatea Certeju de Sus, jud Hunedoara si cu paratii B.L. , U.T. , B.S., M.M. nascuta B., B.R.si B.R. in privinta carora reclamantul a indicat ultimul domiciliu ca fiind in comuna ….
Cu drept de recurs in termen in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de 09.07.2008, ora 14.Nota: Sentinta civila nr. 2843/2008 a fost mentinuta de Tribunalul Hunedoara prin decizia din data de 16.03.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
uzucapiune si accesiune - Sentinta civila nr. 2955 din data de 11.04.2011
- Sentinta civila nr. 4508 din data de 10.06.2010
- Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009
- Sentinta civila nr. 6012 din data de 28.10.2005