InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Uzucapiune. Zona cu traditie in regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedati. Procedura necontencioasa.

(Sentinta civila nr. 2066 din data de 14.05.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Tip : Sentinta civila
Nr./Data 2066 (14.05.2008)
Dosar nr. 208//221/2008
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Uzucapiune (Prescripie achizitiva).

Uzucapiune. Zona cu traditie in regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedati. Procedura necontencioasa.Pe rol fiind actiunea petentului I.E. avand ca obiect constatarea dobandirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.
Grefiera de sedinta a facut referatul cauzei aratand ca in prezenta cauza s-a amanat pronuntarea in data de 07.05.2008, pentru astazi, ora 14.
Concluziile orale ale reprezentantei petentului au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 07.05.2008 care face parte integranta din prezenta hotarare.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
I. Obiectul actiunii:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 208/221/14.01.2008, petentul I.E., prin avocat T.M., a cheamt in judecata paratii: M.L., B.M., B.P., P.P. lui L., M.D. lui D., M.F., B.A., I.L., T.P., M.S., M.A., B.L., B.N., B.D., B.V.si P.C. , toti cu domiciliu necunoscut, solicitand
1. sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii cu privire la urmatoarele imobile:
- teren arabil in suprafata de 785 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 887 Fizes Barbura, nr. top. 1878/1 (proprietar tabular M.L. );
- teren arabil in suprafata de 936 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 23 Fizes Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietar tabular B.M., casatorita T. );
- teren arabil in suprafata de 1940 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 195 Fizes Barbura, nr. top. 1879 (proprietari tabulari B.M. si B.P.);
- teren arabil in suprafata de 1586 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 5 Fizes Barbura, nr. top. 1877/2 (proprietari tabulari P.P. lui L., M.D. lui D. si M.F. );
- teren arabil in suprafata de 936 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 794 Fizes Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietari tabulari B.A., B.P. lui N. si M.L. );
- teren arabil in suprafata de 410 mp+792 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 206 Fizes Barbura, nr. top. 1922 si 1923 (proprietari tabulari I.L. , T.P., M.S. si M.A.);
- teren arabil in suprafata de 709 mp situat in localitatea Fizes, inscris in CF 609 Fizes Barbura, nr. top. 1876/3 (proprietari tabulari B.P., B.L., B.N., B.M., B.D., B.V.si P.C. si B.P.);
2. Sa se comaseze parcelele intr-o singura carte funciara;
3. Sa se dispuna intabularea dreptului de proprietate pe numele petentului.
Cererea a fost timbrata cu 20 de lei si s-a atasat timbru judiciar de 0,3 lei (f.64)
Prin precizarea de la fila 93, petentul a mai solicitat si rectificarea suprafetelor parcelelor conform constatarilor expertului iar in privinta CF 23 Fizes Barbura arata ca numarul topografic corect este cel indicat in raport respectiv 1876/2 cu suprafta tabulara de 708 mp si nu cel indicat in cererea initiala.
II. Situatia de fapt expusa de petent si temeiurile de drept invocate :
Expunand situatia de fapt petentul a aratat ca terenul a fost folosit de el si de antecesorii lui de foarte multi ani (aproximativ 90 de ani).
In tot acest timp, arata petentul, atat el cat si antecesorii sai au exercitat o posesie publica, neintrerupta si sub nume de proprietar si nimeni nu a ridicat vreodata vreo pretentie cu privire la acest teren, dreptul fiindu-le recunoscut si respectat chiar daca nu era intabulat in cartea funciara si nu era consfintit in vreun act scris
Desi foloseste acest teren ca un veritabil proprietar, fiind cunoscut ca proprietar in comunitatea locala, in cartile funciare deschise sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 iar unele chiar si inainte de intrarea in vigoare a acestui act normativ, sunt inscrisi ca proprietari persoane despre care nu se mai stie nimic de foart mult timp.
In drept actiunea a fost intemeiata generic pe prevederile Codului civil austriac dar la primul termen de judecata petentul, fata de infomatiile comunicate de Primaria Baita la solicitarea instantei, cu privire la persoanele intabulate in cartile funciare si avand in vedere si Decizia Plenului ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, a declarat ca intelege sa se judece pe procedura prevazuta de art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938.
III. Procedura de solutionare :
Constatandu-se din informatiile primite de la Primaria Baita ca proprietarii tabulari sunt decedati fara a se cunoaste mostenitorii sau ca nu pot fi identificati dupa numele inscrise in cartile funciare, instanta avand in vedere prevederile art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938 si Decizia Plenului ICCJ nr. LXXXVI (86)/10.12.2007 a pus in discutie solutionarea cererii in procedura necontenciosa.
Reprezentanta petentului si-a exprimat acordul pentru aplicarea acestei proceduri (a se vedea incheierea de la f. 68).
IV. Probele administrate:
In probatiune s-au depus copii de pe urmatoarele inscrisuri:
- extrase CF 887 Fizes Barbura, CF 23 Fizes Barbura, CF 195 Fizes Barbura, CF 5 Fizes Barbura, CF 794 Fizes Barbura, CF 206 Fizes Barbura, CF 609 Fizes Barbura (f. 2-8);
- Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate intocmit de expert C.M. (f.9);
- Certificat de atestare fiscala (f. 63);
- Certificate de stare civila (f. 65-66)
La solicitarea instantei Primaria Baita a comunicat informatii despre proprietarii tabulari (f. 13 si f. 15) iar OCPI Hunedoara Deva a comunicat copii certificate de pe CF 887 Fizes Barbura, CF 23 Fizes Barbura, CF 195 Fizes Barbura, CF 5 Fizes Barbura, CF 794 Fizes Barbura, CF 206 Fizes Barbura, CF 609 Fizes Barbura (f. 19-59);
A fost audiat un martor a carui declaratie a fost consemnata in scris si depusa la fila 92 din dosar.
V. Analizand actele si lucrarile dosarului in contextul legislatiei in vigoare si avand in vedere situatia de fapt rezultata din probele administreate instanta constata urmatoarele:
V. 1 Referitor la constatarea dobandirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii:
Petentul si antecesori sai au folosit acest teren o perioada indelungata de timp fiind cunoscut ca proprietar in comunitatea locala (martorul B.G. in varsta de 81 de ani, a declarat ca de cand se stie terenul a fost folosit de petent si antecesorii lui fara ca nimeni sa-i tulbure).
Proprietarii tabulari au fost inscrisi in cartile funciare cu foarte mult timp in urma (cu o singura exceptie, respectiv inscrierea de sub B 9 din CF 5 Fizes-Barbura, inscrierile au fost facute inainte de intrarea in vigoare a Decretului-Lege nr.115/1938).
Din informatiile comunicate de Primaria Baita majoritatea persoanelor inscrise in cartile funciare sunt decedate cu mult timp in urma (cel mai recent deces inregistrat fiind din anul 1949) iar altele nu au putut fi identificate ca urmare a faptului ca in cartile funciare nu exista suficiente date de identificare.
Din analiza prevederilor art. 1837-1890 Cod civil, rezulta ca pentru a se dobandi dreptul de proprietate pe calea prescriptiei achizitive de 30 de ani, se impune a se dovedi ca s-a exercitat o posesie reala, respectiv ca posesorul a avut detentia materiala a imobilului (corpus) si s-a comportat ca un adevarat proprietar (animus), o perioada de minim 30 de ani.
Deasemenea, mai este necesar a se dovedi ca posesia a fost utila, respectiv neviciata.
Pentru a nu fi viciata posesia trebuie sa fie continua, publica, pasnica si sa nu fie precara.
Deasemenea posesia nu trebuie sa fie echivoca.
In speta, din probele administrate a rezultat ca petentul si antecesorii lui au folosit terenul o perioada mai mare de 30 de ani, avand o posesie utila, neviciata si neechivoca.
In privinta cadrului procesual instanta a dispus afisarea unei somatii care cuprinde toate informatiile impuse de art. 130 din Decretul-lege nr. 115/1938 la usa instantei ( fila 71) si la sediul Primariei Baita (f. 70 si 92-93).
Deasemenea somatia a fost publicata in ziarul “Mesagerul de Hunedoara” (f. 94)
Nimeni nu a formulat nicio opozitie cu privire la constatarea dreptului de proprietate al petentului.
Fata se argumentele expuse mai sus, constatand ca sunt indeplinite toate cerintele legale si avand in vedere si faptul ca se impune clarificarea unei situatii juridice incerte si care dureaza de foarte multi ani, instanta va admite cererea si va constatata dobandirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.
V. 2 Referitor la cererile avand ca obiect comasarea parcelelor si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al petentului:
Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul intelege sa dispuna de ele.
Potrivit prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cel ce a posedat un bun nemiscator in conditiunile legii, timp de 20 ani, dupa moartea proprietarului inscris in cartea funciara, va putea cere inscrierea dreptului uzucapat.
In speta instanta constatand ca sunt indeplinite cerintele pentru dobandirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii si avand in vedere faptul ca, asa cum rezulta din raportul de expertiza parcelele sunt invecinate dispune comasarea parcelelor modificarea suprafetelor tabulare conform constatarilor expertului, atribuirea unui numar cadastral unic si inscrierea dreptului de proprietate al petentului intr-o carte funciara noua.
Avand in vedere prevederile art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 un exemplar din prezenta hotarare se va comunica din oficiu OCPI-Hunedoara Deva, in termen de 3 zile de la ramanerea irevocabila.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea petentului I.E..
Constata ca petentul a dobandit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra parcelelor de teren enumerate in continuare, identificate conform raportului de expertiza intocmit de expertul tehnic judiciar ing. C.M. (raport care face parte din prezenta hotarare):
- teren arabil in suprafata reala de 808,72 mp (suprafata tabulara de 785 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 887 Fizes Barbura, nr. top. 1878/1 (proprietar tabular sub B 1- M.L. );
- teren arabil in suprafata reala de 1056,53 mp (suprafata tabulara de 936 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 794 Fizes Barbura, nr. top. 1878/2 (proprietari tabulari: sub B3.7 B.A., sub B 4.8 B.P. lui N. si sub B 5.9 M.L. );
- teren arabil in suprafata reala de 503,34 mp (suprafata tabulara de 708 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 23 Fizes Barbura, nr. top. 1876/2 (proprietar tabular sub B5.7 B.M., casatorita T. );
- teren arabil in suprafata reala de 699,3 mp (suprafata tabulara de 708 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 609 Fizes Barbura, nr. top. 1876/3 (proprietari tabulari: sub B 2 B.P., sub B 6 B.L., sub B 7 B.N., sub B 10 B.M., sub B 11 B.D., sub B 12 B.V., sub B 15 P.C. si sub B 18 B.P.);
- teren arabil in suprafata reala de 1593,12 mp (suprafata tabulara de 1586 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 5 Fizes Barbura, nr. top. 1877/2 (proprietari tabulari: sub B 3 P.P. lui L., sub B 7 M.D. lui D. si sub B 9 M.F.);
- teren arabil in suprafata reala de 1933,12 mp (suprafata tabulara de 1940 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 195 Fizes Barbura, nr. top. 1879 (proprietari tabulari: sub B 1 B.M. si sub B 2 B.P.);
- teren arabil in suprafata reala de 2806,9 mp (suprafata tabulara de 410 mp+792 mp) situat in localitatea Fizes, inscris in CF 206 Fizes Barbura, nr. top. 1922 si 1923 (proprietari tabulari sub A+1 I.L. , sub A+2 T.P., sub B 1 M.S. si sub B 2 M.A.);
Dispune comasarea parcelelor de teren enumerate mai sus, modificarea suprafetelor tabulare conform constatarilor expertului, atribuirea unui numar cadastral unic si inscrierea dreptului de proprietate al petentului intr-o carte funciara noua.
Dispune efectuarea cuvenitelor modificari de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Hunedoara-Deva.
Cu drept de recurs in termen in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 14.05.2008, ora 14.


Nota: Sentinta civila nr. 2066/2008 a devenit irevocabila prin neexercitarea recursului.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
uzucapiune si accesiune - Sentinta civila nr. 2955 din data de 11.04.2011
- Sentinta civila nr. 4508 din data de 10.06.2010
- Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009
- Sentinta civila nr. 6012 din data de 28.10.2005