Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Plangere impotriva procesului-verbal intocmit de IPJ

(Sentinta civila nr. 1610 din data de 31.05.2012 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

SENTINTA CIVILA nr.1610/31 MAI 2012    COD 59
Judecator:Patrasc Balan Mihai Cristinel
        Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata in data de 23.08.2011 pe rolul Judecatoriei Moinesti sub nr., petentul a formulat plangere impotriva procesului-verbal intocmit de IPJ, solicitand reducerea cuantumului amenzii, iar in subsidiar inlocuirea acesteia cu avertisment.
In motivarea actiunii petentul a aratat ca sanctiunea contraventionala aplicata este prea mare si totodata ca aceasta sanctiune contraventionala a fost aplicata in mod abuziv.
Petentul a mai aratat ca nu este angajat si nici nu beneficiaza de ajutor social, aflandu-se in intretinerea bunicilor sai.
Plangerea nu a fost motivata in drept.
In sustinerea plangerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal de contraventie.
Legal citata, intimata a formulat intampinare solicitand respingerea plangerii, mentinerea procesului-verbal si a sanctiunii aplicate.
Intimata a aratat ca la data de XXX, ora 23, patrula de politie a observat in apropierea barului S.C. XXX o persoana care a fugit la vederea echipajului de politie. Aceasta persoana a refuzat sa se legitimeze, fiind necesara conducerea sa la sediul politiei pentru stabilirea identitatii. Din incinta barului XXX au iesit mai multe persoane care au declarat ca PETENTUL si numitul au provocat scandal in incinta barului si au amenintat cu acte de violenta mai multe persoane.
Intimata a depus la dosarul cauzei inscrisuri.
      In temeiul art. 242 cod procedura civila, intimata a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
La termenul din xxx instanta a incuviintat pentru petent proba testimoniala, iar la termenul din xxx a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul - verbal seria xxx intocmit de IPJ petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de total de 1000 lei, respectiv cu avertisment in temeiul art. 3 pct 1 coroborat cu art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991, cu amenda de 200 lei in temeiul art. 3 pct. 24 coroborat cu art. b din Legea nr. 61/1991, cu amenda de 200 lei in temeiul art. 3 pct. 25 coroborat cu art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991 si cu amenda de 600 lei in temeiul art. 3 pct. 31 coroborat cu art. 4 lit. a din Legea nr. 61/1991, retinandu-se ca, in data de 21.08.2011, ora 23, in timp ce se afla, in barul xxx a adresat injurii si amenintari numitului xxx, a provocat scandal, a tulburat ordinea si linistea publica si a refuzat sa se legitimeze.
      Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanta investita cu solutionarea plangerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.
      Plangerea a fost depusa de petent la sediul instantei la data de 23.08.2011, iar procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost incheiat la data de 18.05.2011, instanta constatand ca plangerea a fost formulata in termenul legal de 15 zile.
          Sub aspectul legalitatii procesului-verbal instanta constata ca, in ceea ce priveste aplicarea avertismentului in temeiul art. 3 pct. 1 coroborat cu art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991, amenzii de 200 lei in temeiul art. 3 pct. 24 coroborat cu art. b din Legea nr. 61/1991, amenzii de 200 lei in temeiul art. 3 pct. 25 coroborat cu art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991, au fost respectate toate conditiile de forma prevazute de OG nr. 2/2001 privind intocmirea procesului-verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii prevazute de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind incheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal contine data si locul unde a fost incheiat, numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
Insa, in ceea ce priveste aplicarea amenzii in cuantum de 600 lei pentru fapta prevazuta de art. 3 pct. 31 si sanctionata de art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 61/1991, instanta retine ca agentul constatator a aplicat amenda peste limita prevazuta de art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 61/1991, respectiv 500 lei. In acest mod, agentul constatator a incalcat principiul legalitatii sanctiunilor contraventionale, neputandu-se aplica o sanctiune in afara limitelor prevazute de lege.
     Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta constata ca, din inscrisurile depuse de intimata la dosarul cauzei, faptele prevazute de art. 3 pct. 1, 24 si 25 din Legea nr. 61/1991 se verifica. Astfel, din declaratiile numitilor reiese ca petentul a provocat scandal in incinta barului S.C. xxx in seara zilei de 21.08.2011, in jurul orelor 23, l-a lovit si l-a amenintat pe xxx, a adresat injurii si amenintari numitului xxx.
      Instanta retine de asemenea, ca petentul nu a facut in niciun fel dovada contrarie celor retinute de agentul constatator in sarcina acestuia.
     Astfel, instanta nu va retine declaratia martorului xxx avand in vedere ca acest martor indica luna septembrie 2011 ca fiind cea in care s-au petrecut evenimentele pentru care a fost sanctionat petentul, dar si pentru ca declaratia acestuia referitoare la faptul ca agentii de politie se aflau in incinta barului la momentul desfasurarii evenimentelor nu se coroboreaza cu declaratiile date de xxx si xxx din care rezulta ca agentii de politie au venit la fata locului ulterior.
     De asemenea, instanta nu va retine nici declaratia martorului xxx, avand in vedere gradul de subiectivism al acestuia datorat legaturii de rudenie cu petentul, cei doi fiind veri, dar si pentru ca din declaratiile date de xxx reiese ca acest martor impreuna cu petentul au provocat scandal si au tulburat linistea publica. De altfel si din raportul agentului constatator rezulta ca xxx a participat la scandalul din incinta barului xxx.
      Pentru toate aceste considerente, instanta va admite in parte actiunea, va anula amenda in cuantum de 600 lei aplicata prin procesul-verbal seria xxx intocmit de IPJ x pentru art. 3 pct. 31 din Legea 61/1990 si va mentine celelalte dispozitii ale procesului-verbal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014