Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Revocarea suspendarii pedepsei sub supraveghere. Conditii.

(Decizie nr. 119/A din data de 01.04.2004 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Suspendarea conditionata | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Revocarea suspendarii pedepsei sub supraveghere.  Conditii.

  Neprezentarea condamnatului la datele fixate de catre Serviciul de Integrare Sociala la sediul Tribunalului nu poate atrage revocarea suspendarii pedepsei sub supraveghere, fara o cercetare prealabila a motivelor neprezentarii.

Sectia penala decizia penala nr. 119/A/2004

     Prin sentinta penala nr.306/2.12.2003 pronuntata in dosar nr.7411/2003 al Tribunalului Hunedoara, a fost admisa sesizarea Serviciului de Reintegrare Sociala si Supraveghere de pe langa Tribunalul Hunedoara si in consecinta, s-a dispus in baza art.86/4 a1.2 Cod penal, revocarea suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata condamnatului Ciobanu Florin Gheorghe, nasc.1a 22.04.1978 in Vorona, jud.Botosani, prin sentinta penala nr.397/2002 a Tribunalului Hunedoara.
S-a dispus ca pedeapsa de 3 ani sa fie executata in regim de detentie.
In considerente, Tribunalul a retinut in esenta ca, in speta, condamnatul nu s-a supus masurilor de supraveghere dispuse de instanta, neprezentandu-se la nici una din cele trei convocari ale Serviciului de Reintegrare Sociala si Supraveghere de pe langa Tribunalul Hunedoara.
     Impotriva sentintei a declarat apel condamnatul Ciobanu Florin Gheorghe, aducandu-i critici pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand desfiintarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante de fond.
Apelul este fondat.
Examinarea actelor si pieselor dosarului releva imprejurarea ca instanta  a pasit la solutionarea cauzei (revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere), avand ca singur fundament sesizarea Serviciului de Reintegrare Sociala si Supraveghere de pe langa Tribunalul Hunedoara, fara a cerceta si a administra probe, sub aspectul unor eventuale cauze de impiedicare a condamnatului de a se prezenta la datele cand a fost convocat.
Fara a administra proba in acest sens, Tribunalul in mod eronat a admis sesizarea, aspect ce impune, conform art.379. pct.2 lit.b Cod pr.penaIa, desfiintarea hotararii, cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare instantei de fond.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Suspendarea conditionata

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017