InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr.10/2001. Obligatia de raspuns a unitatii detinatoare. Caracter

(Decizie nr. 324 din data de 29.11.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Nationalizare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr.10/2001. Obligatia de raspuns a unitatii detinatoare. Caracter. Consecinta neindeplinirii ei.


Potrivit dispozitiilor  art.25 al.1 din Legea nr.10/2001 unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte prin  decizie  sau dispozitie  motivata in termen  de 60 de zile.
Aceste dispozitii  au  caracter imperativ si nu unul  de recomandare.
Nesolutionarea notificarii in acest termen echivaleaza  cu respingerea ei.
Sesizarea instantei  de judecata  cu contestatie in aceasta situatie impune solutionarea notificarii fiind nelegala solutia  de respingere a contestatiei  ca prematura.

Sectia civila Decizia civila nr. 324/29 noiembrie 2007

Prin  sentinta civila  nr.174/28.02.2005 pronuntata de Tribunalul Hunedoara - Sectia civila s-a respins actiunea reclamantei  B.M. in  contradictoriu  cu Primaria comunei Densus  si Consiliul Judetean Hunedoara, privind restituirea in natura a imobilului  casa si teren de 2608 mp.  preluat in baza sentintei  civile nr. 1526/1952 a fostului Tribunal Popular  al Raionului Hunedoara  cu titlu  de mostenire vacanta, precum si cererea  formulata  de  Consiliul Judetean Hunedoara impotriva Statului Roman prin M.F.P.- D.G.F.P.  Hunedoara ca inadmisibila si prematur  formulata.
S-a motivat ca imobilul figureaza pe lista bunurilor apartinand domeniului public si ca nu s-a epuizat faza administrativa prealabila  obligatorie prevazuta  de Legea nr.10/2001.
Cauza a urmat un ciclu procesual  prin exercitarea cailor de atac iar prin decizia civila  nr. 2068/06,03,2007 I.C.C.J. Bucuresti  a admis recursul reclamantei si a casat  decizia civila nr. 1/2006 pronuntata  de Curtea de Apel Alba Iulia  prin care  s-a retinut  ca intrucat  imobilul s-a retrocedat  prin  hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 159/2005  ca urmare a trecerii  bunului  din domeniul public in cel privat al statului, fiind conditionata  de restituirea bunurilor  primite  cu titlu  de despagubiri, actualizate  cu indicele  inflatiei.
S-a motivat ca Hotararea nr.159/2005 nu are  forma si continutul impus  de Legea nr. 10/2001 fiind evidenta  culpa  petentului  imprejurari ce conduc  la neepuizarea procedurii prealabile precum  si in lipsa depunerii sentintei civile   nr. 1526/1952 a fostului Tribunal Popular Raional Hunedoara nu se poate verifica daca preluarea imobilului de catre stat a  fost sau nu abuziva  in sensul art.2 din Legea nr.10/2001.
Curtea analizand  apelul prin prisma  aspectelor dezlegate de instanta  suprema  cu privire  la natura Hotararii nr.159/2005  emisa  de Consiliul Judetean  Hunedoara  ce  nu intruneste  cerintele actului juridic pretins de Legea nr.10/2001  pentru a fi epuizata faza prealabila administrativa  de  solutionare a notificarii si cand  depusa in  fata instantei de apel si sentinta  civila nr. 1526/1952 care impune analizarea cerintelor art. 2  din lege, pentru a se stabili modul  de preluare a imobilului la stat cat si calitatea de persoana indreptatita a apelantei reclamante,constata ca toate aceste aspecte nu pot  fi  analizate pentru prima data  in  calea de atac a apelului fata  de cuprinsul  hotararii fondului de  respingere  ca inadmisibila si prematura a actiunii  reclamantei, pentru ca sar incalca unul din gradele  de jurisdictie.
Pe de alta parte solutia pronuntata este nelegala pentru ca instanta de fond a incalcat dispozitiile art.26(3)   din Legea nr.10/2001 privind  nesolutionarea fondului cauzei fiind obligatorie  decizia civila nr. XX /19.03.2007  prin care  s-a stabilit competenta instantelor judecatoresti in solutionarea nu numai a  contestatiilor  formulate impotriva  deciziilor sau dispozitiilor prin care s-au  solutionat notificarile cat si impotriva refuzului nejustificat al entitatilor detinatoare a  imobilelor de a raspunde la acestea.
In consecinta in temeiul  art.297 Cod procedura civila apelul a fost admis , sentinta a  fost desfiintata, cauza trimisa  spre rejudecare aceleasi instante.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Nationalizare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017