Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Talharie. Stabilirea modalitatii de executare a pedepsei. Criterii de evaluare.

(Decizie nr. 528 din data de 05.09.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Talharie | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Talharie. Stabilirea modalitatii de executare a pedepsei. Criterii de evaluare.
     
     Ca masura de constrangere, pedeapsa are pe langa scopul sau represiv  si o finalitate  de exemplaritate, concretizand dezaprobarea legala si judiciara atat in ce priveste fapta  penala savarsita  cat si   in ce priveste comportarea inculpatului.
Pe de alta parte, pedeapsa si modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate  in asa fel incat inculpatul sa se convinga de necesitatea respectarii legii penale si evitarea in viitor a savarsirii unor fapte penale similare.
     Operatiunea de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a tuturor elementelor circumscrise faptei si autorului, avand  ca finalitate stabilirea unei pedepse in limitele prevazute de lege.
     
     
     Sectia penala Decizia penala nr. 528/05  septembrie 2009

     Prin sentinta penala nr. 265/2009, Judecatoria Petrosani a condamnat  pe inculpatul T.A. la o pedeapsa de 2(doi) ani inchisoare  pentru savarsirea infractiunii de talharie prev. si ped.,  de  art. 211 al.1 si 2 lit. c Cod penal aplicarea art. 74 lit. a si c rap. la art. 76 lit.b Cod penal .
In baza art. 350 Cod procedura penala a mentinut arestarea preventiva a inculpatului, iar in baza art. 88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicata durata retinerii si arestarii preventive incepand cu data de 11.02.2009 si pana la 27.04.2009.
A interzis inculpatului dreptul prev. de art. 64 lit. a teza 2 in conditiile si pe durata prev. de art. 71 Cod penal.
In baza art. 14 si 346  Cod procedura penala  si art. 998  Cod civil a obligat pe inculpatul T.A. sa plateasca partii civile suma de 51 lei reprezentand despagubiri civile .
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca la data de 10.02.2009, inculpatul T.A. a urmarit partea vatamata pana intr-un loc izolat, unde a ajuns-o din urma, a lovit-o din spate peste mana stanga (in care tinea poseta) si i-a sustras acesteia poseta, dupa care a fugit.
           La strigatele de ajutor ale partii vatamate, a iesit din curtea unei case martorul B.M.S., care a alergat in directia indicata de partea vatamata si care l-a observat pe inculpat cand a aruncat  poseta partii vatamate in raul Jiu. Martorul l-a prins pe inculpat si l-a imobilizat, acesta din urma fiind condus la sediul politiei.
S-a retinut ca urmare agresarii sale, partea vatamata a suferit leziuni care au necesitat un numar de 2-3 zile ingrijiri medicale pentru vindecare.
     Impotriva acestei sentinte, in termen, a declarat apel inculpatul T.A.,vizand netemeinicia sentintei atacate sub aspectul modalitatii de executare a pedepsei aplicate, in sensul suspendarii conditionate a executarii acesteia potrivit disp. art. 81  Cod penal. 
Tribunalul  Hunedoara Sectia penala prin sentinta penala  nr.212/9 din 16 iulie 2009 a admis apelul inculpatului, in baza art.379 alin.2 lit.a  Cod procedura penala a desfiintat  partial sentinta atacata si in consecinta:
In temeiul art.81,82 Cod penal  a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate pe durata unui termen de incercare de 4 ani, apreciindu-se ca pedeapsa aplicata  poate sa isi atinga scopul  si  fara privare de libertate, avandu-se in vedere  ca inculpatul nu are antecedente penale si prezinta afectiuni  medicale  care-l incadreaza intr-un grad de handicap neuropsihic.
     Impotriva acestei  decizii  a declarat recurs Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, criticand-o pentru  netemeinicie si nelegalitate, solicitand  admiterea recursului, casarea hotararii atacate  si mentinerea  hotararii primei instante de fond, apreciind ca apelul a fost  gresit admis, raportat la dispozitiile art. 72 Cod penal.
Recursul  parchetului este fondat.  
Potrivit art.72 Cod penal la stabilirea si aplicarea pedepselor  se tine seama de dispozitiile partii  generale ale acestui cod, de limitele de pedeapsa   fixate in partea speciala, de gradul de pericol social  al  faptei  savarsite, de persoana infractorului  si  de imprejurarile care atenueaza  sau agraveaza  raspunderea penala.
Sub acest aspect prima instanta a  efectuat o  justa  individualizarea a pedepsei aplicate inculpatului, atat sub aspectul  naturii si  al cuantumului acesteia cat si ca modalitate de executare, fiind respectate  criteriile generale prev. in art.72 Cod penal.
Ca masura de constrangere, pedeapsa are pe langa scopul sau represiv  si o finalitate  de exemplaritate, concretizand dezaprobarea legala si judiciara atat in ce priveste fapta  penala savarsita  cat si   in ce priveste comportarea inculpatului.
Pe de alta parte, pedeapsa si modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate  in asa fel incat inculpatul sa se convinga de necesitatea respectarii legii penale si evitarea in viitor a savarsirii unor fapte penale similare.
Operatiunea de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a tuturor elementelor circumscrise faptei si autorului, avand  ca finalitate stabilirea unei pedepse in limitele prevazute de lege.
Ori in speta de fata inculpatul a urmarit-o pe partea vatamata  o perioada   relativ indelungata  (inclusiv intrand  intr-un magazin in care  partea  vatamata a patruns  pe drumul spre casa asa cum a retinut  chiar instanta de apel  in considerentele  hotararii atacate) pana  cand aceasta a ajuns  intr-un loc izolat, dupa care a lovit-o din spate, a fugit de la locul faptei, abandonand poseta dupa ce a sustras o parte dintre bunurile considerate valoroase.
Fata de modalitatea de savarsire a faptei,  instanta de apel  cu o  prea mare usurinta, analizand prevederile art.72 Cod penal   a dispus  ca  executarea pedepsei aplicate   sa  fie  suspendata in conditiile art.81, 82 Cod penal.
Chiar  daca inculpatul poseda  un certificat de handicap care ii reduce capacitatea de munca  cu  20  %, s-a apreciat  ca  acesta nu constituie  un temei  care sa conduca la stabilirea modalitatii  de executare atata timp cat nu este dovedit ca scopul  punitiv si  preventiv  poate fi atins  fara executarea pedepsei in regim de detentie.
Pentru aceste considerente, recursul a fost admis, a fost casata decizia atacata si mentinuta hotararea primei instante.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Talharie

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017