InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Litigii cu profesionisti - necompetenta functionala a sectiei civile - art. 286 si art. 28716 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006

(Decizie nr. 984/Ap din data de 30.06.2016 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

           In cauza fiind vorba de un litigiu avand ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica incheiat in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006, in aplicarea dispozitiilor citate, Curtea de Apel Brasov - sectia civila a retinut ca revine Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Brasov competenta de solutionare a apelurilor declarate in dosarul nr. xxx3/105/2013.
            Prin incheierea nr. 937/19.04.2016, pronuntata in dosarul civil nr. xxx2/1/2016, ICCJ Sectia I civila a dispus stramutarea dosarului inregistrat sub nr. xxx3/105/2013 de la Curtea de Apel Ploiesti Sectia a II a  civila, de contencios administrativ si fiscal, la Curtea de Apel Brasov, cu pastrarea actelor de procedura indeplinite.
La aceasta instanta, dosarul pastrandu-si numarul a fost inregistrat in cadrul Sectiei civile si repartizat aleatoriu. Organizarea acestei instante este de asa natura incat nu exista o corespondenta cu organizarea Curtii de Apel Ploiesti de la care a fost stramutat dosarul astfel incat la nivelul Curtii de Apel Brasov, functioneaza Sectie distincta de contencios administrativ si fiscal.
In cauza sunt declarate doua apeluri de catre apelanta reclamanta S.C. A. S.A. impotriva incheierii de indreptare a erorii materiale din data de 22.12.2015 prin care a fost indreptata eroarea din dispozitivul sentintei civile nr. 1437/22.06.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova - Sectia a II a civila de contencios administrativ si fiscal, precum si apelul declarat de apelanta parata S.C. B. S.R.L. impotriva sentintei civile nr. 1437/22.06.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova - Sectia a II a civila de contencios administrativ si fiscal.
Prin sentinta civila nr. 1437/22.06.2015 pronuntata de Sectia a II  a civila de contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului Ploiesti a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata si modificata de reclamanta S.C. A. S.A. in contradictoriu cu parata S.C. B. S.R.L. in sensul obligarii paratei la plata  sumei de 2.438.378 lei, daune interese izvorate din contractul de furnizare energie electrica si actele aditionale incheiate intre parti in calitate de achizitor si furnizor. 
Din considerentele sentintei precum si din actele si lucrarile dosarului rezulta cu certitudine ca acest contract care constituie fundamentul pretentiilor dintre parti ce fac obiectul prezentului litigiu, a fost incheiat ca urmare a procedurii de achizitie publica , in temeiul O.U.G 34/2006 ca urmare a lansarii de catre A. S.A. a anuntului de atribuire contracte de furnizare energie electrica.
 Asadar, pretentiile reclamantei vizeaza executarea unui contract de achizitie publica aflat sub imperiul dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006, iar procesul de fata nu este exclus normei prevazute de art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 in forma in vigoare la data inregistrarii cererii de chemare in judecata.
Chiar daca cele doua parti contractuale sunt profesionisti in sensul Codului civil, iar obiectul cererii de chemare in judecata il reprezinta „despagubiri, pretentii” izvorate din contractul incheiat intre cele doua parti, nu pot fi ignorate dispozitiile art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 care stabilesc procedura de solutionare in prima instanta a arestui gen de litigii la sectia contencios administrativ si fiscal  a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
Partile, inclusiv apelanta S.C. A. S.R.L. nu contesta faptul ca pretentiile izvorasc din contractul de furnizare de produse nr. P-CA 392/13.12.2010 si nici faptul ca acesta s-a incheiat in temeiul O.U.G. nr. 34/2006 in procedura de achizitie publica, insa apelanta S.C. B. S.R.L. se opune transpunerii cauzei de la Sectia civila din cadrul Curtii de Apel Brasov la Sectia contencios administrativ si fiscal din cadrul aceleiasi curti de apel.
Instanta de apel din cadrul sectiei civile a Curtii de Apel Brasov  a invocat si a  pus in discutia partilor exceptia necompetentei functionale a acestei sectii, la care s-a inregistrat initial dosarul,  in urma stramutarii, in temeiul art. 131 Cod procedura  civila raportat la art. 136 alin. 1 Cod procedura  civila prin raportare la art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 in forma in vigoare la data formularii cererii principale 30.07.2013 (O.U.G. nr. 34/2006 modificata prin O.G. nr. 77/2012 ) si raportat la art. 111 alin. 1 din ROI.
Apelanta S.C. A. S.A. nu se opune admiterii acestei exceptii invocate de instanta si transpunerii cauzei la Sectia contencios administrativ si fiscal din cadrul aceleiasi curti de apel.
Apelanta  S.C. B. S.R.L. desi nu contesta ca aceasta chestiune de drept este una ce tine de competenta functionala a sectiei, se opune la admiterea exceptiei invocand in esenta ca prezentul litigiu a fost inregistrat la instanta de fond ca litigiu cu profesionisti si judecat ca atare astfel ca solutionarea caii de atac trebuie sa fie similara si pe verticala.
Instanta de apel, avand in vedere ca la Tribunalul Prahova  aceasta cauza a fost inregistrata initial pe un complet indicat C 9 fond apoi s-a inregistrat pe completul C14 fond ambele complete facand parte din cadrul Sectiei a II a civila de contencios, a solicitat informatii privind competenta functionala a completului C14 care a solutionat litigiul pe fond, primind de la Tribunalul Prahova doua hotarari de colegiu din 30.10.2014  si 27.10.2015 din care rezulta ca acest complet care a solutionat cauza pe fond avea dubla specializare atat in materia litigiilor cu profesionisti cat si in materia contenciosului administrativ si fiscal spre deosebire de completul C9 fond care avea doar competenta functionala in materia litigiilor cu profesionisti si in materia procedurilor de insolventa.
Prin urmare, nu se poate retine argumentul apelantei parate prin care arata ca la fond litigiul fiind inregistrat ca litigiu cu profesionisti a fost judecat de un complet cu aceasta competenta functionala  devine imposibila analiza competentei functionale a instantei de apel, din moment ce completul are si competenta in materia contenciosului administrativ, iar obiectul litigiului il constituie „pretentii” rezultate din „executarea contractului de achizitie publica” potrivit art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, insasi partile denumindu-se in cererea de chemare in judecata, respectiv intampinare, cerere de apel - „achizitor” si „furnizor”.
Admiterea exceptiei necompetentei functionale a acestei sectii si declinarea competentei in favoarea Sectiei contencios administrativ si fiscal din cadrul aceleiasi curti de apel nu are consecinta desfiintarii primei hotarari si nici consecinta dezlegarii celorlalte exceptii invocate de intimata S.C. A. S.A. in cadrul intampinarii formulate in apel ci, acestea vor fi analizate de instanta competenta functional din cadrul Curtii de Apel, respectiv de Sectia contencios administrativ si fiscal.
Distinctia cu privire la competenta functionala a instantei de fond este lipsita de relevanta data fiind dubla specializare a completului care a solutionat cauza pe fond, astfel ca sustinerea apelantei parate prin care se arata ca nu se mai poate invoca in prezenta cale de atac competenta functionala a sectiei civile din cadrul acestei curti de apel nu poate fi primita fata de structura organizatorica a acestei curti de apel la care s-a inregistrat apelul dupa stramutare si fata de natura litigiului determinata de legea aplicabila la data cererii de chemare in judecata – O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarea art. 286 alin. 1 intervenita prin O.G. nr. 77/2012.
De altfel, instanta de apel a pus in discutie doar exceptia necompetentei functionale a sectiei civile din cadrul acestei curti de apel, fara a antama aspectele ce vizeaza sustinerile partilor relativ la celelalte exceptii invocate in apel, referitoare la natura caii de atac, la inadmisibilitatea apelului, la termenul de exercitare a caii de atac care a fost stabilit de judecatorul fondului in mod diferit pentru sentinta si pentru incheierile de indreptare a erorii materiale.
Sustinerile apelantei parate prin care arata ca insasi ICCJ prin incheierea de stramutare a investit instanta civila a Curtii de Apel Brasov nu pot fi primite, intrucat din incheiere nu rezulta dezlegarea data competentei functionale a sectiei.  Acceptarea argumentelor apelantei parate si retinerea cauzei spre solutionare la aceasta sectie ar incalca dispozitiile art. 131 si art. 136 Cod procedura civila si ar lasa fara efecte dispozitiile art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 36/2006 si intentia legiuitorului de a stabili competenta de solutionare a acestui gen de cauze.
In consecinta, instanta de apel va admite exceptia invocata si va declina competenta de solutionare a apelurilor formulate in favoarea Sectiei contencios administrativ si fiscal din cadrul acestei curti de apel, trimitand dosarul conform art. 111 alin. 1 din Hotararea C.S.M. nr. 1375/17.12.2015 la Sectia contencios administrativ si fiscal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016